הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

למנהל לשילוב חברתי דרושים לעיריית ראשון לציון אם בית במועדוניות רווחה - מאגר

 דרושים

מספר מכרז  
תיאור המכרז

​​מועמדים המעוניינים להציע מועמדותם למשרה את מועמדותם כמפורט להלן:

תיאור התפקיד

 1. עבודה עם ילדים במצבי סיכון במסגרת המועדונית בגילאי 12- 3
 2. יצירת אוירה נעימה, חמה ורגועה בין הילדים
 3. שמירה על סדר יום וכללי התנהגות הולמים במועדונית
 4. שמירה על סדר וניקיון המועדונית
 5. ארגון מתן ארוחות לילדים - הגשה/ שטיפת כלים ושטיפת המועדונית​
 6. העשרת התפריט היומי ומתן ארוחות לילדים.
 7. עזרה למדריכת המועדונית
 8. קשר עם הורי הילדים
 9. קבלת הדרכה מעו"ס המועדונית ומהמנחה החינוכית
 10. העבודה במועדונית 5 ימים בשבוע. שעות העבודה בכל יום בין השעות 12:30 ל 18.30 בהתאם לצרכי המערכת. ​בחופשות בבי"ס/גן העבודה בבוקר מהשעה 8:00 עד 13:00
 11. השיבוץ במועדוניות בהתאם לשיקול הממונים ועל פי צרכי המערכת

דרישות הסף

 1. תעודת סיום 12 שנות לימוד.
 2. לנשים בגיל הפוריות – חיסון כנגד אדמת
 3. אישור מרופא משפחה המעיד כי המועמד מסוגל לעבוד בעבודה בתפקיד הרשום לעיל.

כישורים נוספים

 1. תקשורת בין אישית טובה.
 2. יחסי אנוש מעולים, אחריות, אסרטיביות, מוטיבציה גבוהה, רגישות, סובלנות ויצירתיות.
 3. בעל יכול הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
 4. יכולת ארגון ותכנון משימות בקפדנות ודייקנות ויכולת עמידה בלוחות זמנים.
 5. יכולת לסייע לילדים בהכנת שעורי בית לגילאי יסודי 6 – 12 יכולת הפעלה לילדי גן בגילאים 3-6

כפיפות 

רכז מועדוניות רווחה

תנאי ההעסקה

העובד/ת יועסק במתח דרגות 5-7 בדירוג מנהלי

מיועד למועמדים ללא זיקה אישית למועדוניות

העובד/ת תתנייד במהלך שנת הלימודים במועדוניות ע"פ צרכי המערכת.
מספר משרות

היקפי משרה- 50%-65% (חלק מהמשרות עתידיות)

הערות כלליות

נשים בגיל הפוריות ימציאו אישור ממשרד הבריאות כי הן מחוסנות לאדמת, יש להמציא אישור מרופא משפחה כי המועמד כשיר לעבודה, אישור משטרה – היעדר  פגיעות מיניות בילדים בהתאם לחוק מניעת העסקה של עברייני מין, תעודת 12 שנות לימוד, המלצות במידה ויש.

תקופת ששת החודשים הראשונים בתפקיד יהוו תקופת ניסיון. ככל שהזוכה הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת ההצעות.

​הגשת מועמדות

להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים , תעודות השכלה ואישורים למייל ifthl@rishonlezion.muni.il טלפון לבירורים 03-9488775 תאריך אחרון להגשת מועמדות  9.7.20 עד השעה 12:00.

מובהר כי לא חלה על העירייה חובת מכרז על משרה זו.

 הליכי המיון והבחירה יקבעו במסגרת וועדת קבלה ויכללו ראיונות רק מועמדים מתאימים יזומנו לראיון ע"פ שיקול דעתה הבלעדית של העירייה.

תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו - 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ה 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.

האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר/ה בדבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.​

קובץ מצורף
קטגוריה לוח דרושים
יחידה ארגונית לקישור שילוב חברתי
תאריך אחרון להגשה 09/07/2020 12:00
תאריך פרסום 21/06/2020
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 11
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

תאריך פרסום

21.06.2020

מועד אחרון להגשה

09.07.2020 12:00

​​מועמדים המעוניינים להציע מועמדותם למשרה את מועמדותם כמפורט להלן:

תיאור התפקיד

 1. עבודה עם ילדים במצבי סיכון במסגרת המועדונית בגילאי 12- 3
 2. יצירת אוירה נעימה, חמה ורגועה בין הילדים
 3. שמירה על סדר יום וכללי התנהגות הולמים במועדונית
 4. שמירה על סדר וניקיון המועדונית
 5. ארגון מתן ארוחות לילדים - הגשה/ שטיפת כלים ושטיפת המועדונית​
 6. העשרת התפריט היומי ומתן ארוחות לילדים.
 7. עזרה למדריכת המועדונית
 8. קשר עם הורי הילדים
 9. קבלת הדרכה מעו"ס המועדונית ומהמנחה החינוכית
 10. העבודה במועדונית 5 ימים בשבוע. שעות העבודה בכל יום בין השעות 12:30 ל 18.30 בהתאם לצרכי המערכת. ​בחופשות בבי"ס/גן העבודה בבוקר מהשעה 8:00 עד 13:00
 11. השיבוץ במועדוניות בהתאם לשיקול הממונים ועל פי צרכי המערכת

דרישות הסף

 1. תעודת סיום 12 שנות לימוד.
 2. לנשים בגיל הפוריות – חיסון כנגד אדמת
 3. אישור מרופא משפחה המעיד כי המועמד מסוגל לעבוד בעבודה בתפקיד הרשום לעיל.

כישורים נוספים

 1. תקשורת בין אישית טובה.
 2. יחסי אנוש מעולים, אחריות, אסרטיביות, מוטיבציה גבוהה, רגישות, סובלנות ויצירתיות.
 3. בעל יכול הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
 4. יכולת ארגון ותכנון משימות בקפדנות ודייקנות ויכולת עמידה בלוחות זמנים.
 5. יכולת לסייע לילדים בהכנת שעורי בית לגילאי יסודי 6 – 12 יכולת הפעלה לילדי גן בגילאים 3-6

כפיפות 

רכז מועדוניות רווחה

תנאי ההעסקה

העובד/ת יועסק במתח דרגות 5-7 בדירוג מנהלי

מיועד למועמדים ללא זיקה אישית למועדוניות

העובד/ת תתנייד במהלך שנת הלימודים במועדוניות ע"פ צרכי המערכת.
מספר משרות

היקפי משרה- 50%-65% (חלק מהמשרות עתידיות)

הערות כלליות

נשים בגיל הפוריות ימציאו אישור ממשרד הבריאות כי הן מחוסנות לאדמת, יש להמציא אישור מרופא משפחה כי המועמד כשיר לעבודה, אישור משטרה – היעדר  פגיעות מיניות בילדים בהתאם לחוק מניעת העסקה של עברייני מין, תעודת 12 שנות לימוד, המלצות במידה ויש.

תקופת ששת החודשים הראשונים בתפקיד יהוו תקופת ניסיון. ככל שהזוכה הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת ההצעות.

​הגשת מועמדות

להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים , תעודות השכלה ואישורים למייל ifthl@rishonlezion.muni.il טלפון לבירורים 03-9488775 תאריך אחרון להגשת מועמדות  9.7.20 עד השעה 12:00.

מובהר כי לא חלה על העירייה חובת מכרז על משרה זו.

 הליכי המיון והבחירה יקבעו במסגרת וועדת קבלה ויכללו ראיונות רק מועמדים מתאימים יזומנו לראיון ע"פ שיקול דעתה הבלעדית של העירייה.

תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו - 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנ"ה 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.

האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר/ה בדבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר