הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

ועדת קבלה ממלא מקום חופשת לידה מ"מ רכז מועדון לאזרחים ותיקים

 דרושים

מספר מכרז  
תיאור המכרז

​כל מקום בו מצוין בטופס לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה וכן להפך

​עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד מ"מ רכז מועדון לאזרחים ותיקים במנהל לשילוב חברתי

תאור התפקיד

 1. הפעלת מועדון חברתי תרבותי לאוכלוסיית הגמלאים.
 2. אחראי ונוכח בכל שעות הפעילות במועדון, כולל פתיחה וסגירת המועדון.
 3. ייזום ובניית תכניות הפעלה, אירועים וטקסים תוך יצירת מגוון פעילויות חברתיות תרבותיות המתאימות לאוכלוסיית הגמלאים.
 4. טיפול בנושאים אדמיניסטרטיביים ולוגיסטיים הקשורים בהפעלת המועדון לרבות תכנית עבודה חודשית ושנתית.
 5. אחריות להפעלת מסגרת חמה ונעימה תוך התייחסות אישית לחברי המועדון, קיום קשר ומעקב אחר כל חבר במועדון.
 6. איתור וזיהוי גמלאים במצבי התדרדרות בריאותית ותפקודית והפנייתם לטיפול.
 7. עידוד הגמלאי להתנדב ולסייע בהפעלת המועדון, בתחומי הפרט והקהילה.
 8. מתן ייעוץ, תמיכה ומידע לגמלאי ומשפחתו.
 9. ביצוע הנחיות הממונה ככל שיידרש.
 10. איתור מצבי התעללות והזנחה  ודיווח למנהלת אגף לפעולות חברתיות.

תנאי סף

 1. 12 שנות לימוד ובעל תעודת בגרות מלאה.
 2. נסיון של שנה לפחות בבניית מערכי פעילות והעברת הרצאות בנושאים מגוונים.
 3. הכרות עם יישומי אופיס

המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. 

מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

כישורים נוספים

 1. בעל יכולת להעברת פעילות תרבותית חברתית לחברי המועדון.
 2. הכרות עם מערכות ממוחשבות ורשתות חברתיות.
 3. בעל כושר ביטוי בכתב ובעל פה ברמה גבוהה.
 4. בעל יחסי אנוש ותקשורת בינאישית גבוהה.
 5. ניסיון בעבודה עם אוכלוסייה בגיל השלישי – יתרון.

כפיפות

מנהלת האגף לפעולות חברתיות

תנאי ההעסקה 

העובדת יועסק במתח דרגות 7-9 בדרוג המנהלי או במתח דרגות 37-39 בדירוג המח"ר

העסקה הינה מכסימום 9 חודשים מהקליטה או עד לחזרת העובדת מחל"ד, הראשון מבניהם.

העבודה הינה 5ימים בשבוע. 

היקף משרה 50% משרה.

הערות כלליות

​תיבחן העדפה לבעלי מוגבלויות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.

בחינת וזימון המועמד בפני ועדת הקבלה תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה.

יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

קורות חיים ניתן להגיש באמצעות כתובת מייל שכתובתו: rachelba@rishonlezion.muni.il או במסירה אישית במשרדי אגף לפעולות חברתיות  רח' ירושלים 2 ראשון לציון, עד לתאריך 5.7.20 בשעה 12:00.

קובץ מצורף
קטגוריה לוח דרושים
יחידה ארגונית לקישור שילוב חברתי
תאריך אחרון להגשה 05/07/2020 12:00
תאריך פרסום 22/06/2020
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 11
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

תאריך פרסום

22.06.2020

מועד אחרון להגשה

05.07.2020 12:00

​כל מקום בו מצוין בטופס לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה וכן להפך

​עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד מ"מ רכז מועדון לאזרחים ותיקים במנהל לשילוב חברתי

תאור התפקיד

 1. הפעלת מועדון חברתי תרבותי לאוכלוסיית הגמלאים.
 2. אחראי ונוכח בכל שעות הפעילות במועדון, כולל פתיחה וסגירת המועדון.
 3. ייזום ובניית תכניות הפעלה, אירועים וטקסים תוך יצירת מגוון פעילויות חברתיות תרבותיות המתאימות לאוכלוסיית הגמלאים.
 4. טיפול בנושאים אדמיניסטרטיביים ולוגיסטיים הקשורים בהפעלת המועדון לרבות תכנית עבודה חודשית ושנתית.
 5. אחריות להפעלת מסגרת חמה ונעימה תוך התייחסות אישית לחברי המועדון, קיום קשר ומעקב אחר כל חבר במועדון.
 6. איתור וזיהוי גמלאים במצבי התדרדרות בריאותית ותפקודית והפנייתם לטיפול.
 7. עידוד הגמלאי להתנדב ולסייע בהפעלת המועדון, בתחומי הפרט והקהילה.
 8. מתן ייעוץ, תמיכה ומידע לגמלאי ומשפחתו.
 9. ביצוע הנחיות הממונה ככל שיידרש.
 10. איתור מצבי התעללות והזנחה  ודיווח למנהלת אגף לפעולות חברתיות.

תנאי סף

 1. 12 שנות לימוד ובעל תעודת בגרות מלאה.
 2. נסיון של שנה לפחות בבניית מערכי פעילות והעברת הרצאות בנושאים מגוונים.
 3. הכרות עם יישומי אופיס

המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. 

מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

כישורים נוספים

 1. בעל יכולת להעברת פעילות תרבותית חברתית לחברי המועדון.
 2. הכרות עם מערכות ממוחשבות ורשתות חברתיות.
 3. בעל כושר ביטוי בכתב ובעל פה ברמה גבוהה.
 4. בעל יחסי אנוש ותקשורת בינאישית גבוהה.
 5. ניסיון בעבודה עם אוכלוסייה בגיל השלישי – יתרון.

כפיפות

מנהלת האגף לפעולות חברתיות

תנאי ההעסקה 

העובדת יועסק במתח דרגות 7-9 בדרוג המנהלי או במתח דרגות 37-39 בדירוג המח"ר

העסקה הינה מכסימום 9 חודשים מהקליטה או עד לחזרת העובדת מחל"ד, הראשון מבניהם.

העבודה הינה 5ימים בשבוע. 

היקף משרה 50% משרה.

הערות כלליות

​תיבחן העדפה לבעלי מוגבלויות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.

בחינת וזימון המועמד בפני ועדת הקבלה תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה.

יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

קורות חיים ניתן להגיש באמצעות כתובת מייל שכתובתו: rachelba@rishonlezion.muni.il או במסירה אישית במשרדי אגף לפעולות חברתיות  רח' ירושלים 2 ראשון לציון, עד לתאריך 5.7.20 בשעה 12:00.

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר