הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

ממלא מקום מידען באגף רישוי על הבנייה, מנהל תכנון ובנייה (לתקופה זמנית של שלושה חודשים עם אופציה להארכה – משרה במילוי מקום חופשת לידה)

 דרושים

מספר מכרז  
תיאור המכרז

​**כל מקום בו מצויין במודעה לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה וכך להפך**

​תאור התפקיד

 1. אחריות על כלל נושאי המידע התכנוני במסגרת הליכי הרישוי ועבודת הוועדה המקומית.
 2. איסוף המידע התכנוני המתאים, תוך זיהוי תכניות המתאר ותכניות בניין עיר הרלוונטיות לצורך הכנת בקשה להיתר (תיק בניין), הוראות, הגבלות וכיוצ"ב.
 3. העברת בקשות מידע לגורמים בתוך הרשות ולגורמי חוץ רלוונטים, כגון: חח"י, רשות התעופה האזרחית, רשות הטבע והגנים, רשויות המים והגז, רשות העתיקות ועוד.
 4. קבלת המידע מכל הגורמים הרלוונטים ועיבודו תוך בירור ויישוב אי התאמות. 
 5. מתן מענה לשאילתות ואחזור מידע תכנוני מתוך מערכות ומאגרי המידע התכנוני של הרשות, לגורמי הרשות, לגורמים מחוץ לרשות ולציבור, בכפוף להנחיות הממונה. 
 6. הפקה והצגה של חומר במדיה דיגיטלית או בפורמט קשיח, בכפוף להנחיות הממונה.

כישורים נדרשים

 1. תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג או ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך, באחד מהתחומים הבאים: מהנדס בניין או אדריכלות או הנדסאי אדריכלות/בניין. 
 2. עדיפות לבעלי ניסיון קודם בתחום מידע ו/או בדיקת בקשות להיתרי בנייה במוסד תכנון.
 3. ידע וניסיון בעבודה עם מערכות ממוחשבות GIS ובתוכנות OFFICE 
 4. כושר ביטוי בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
 5. אמינות ,מהימנות קפדנות ודייקנות.

​כפיפות

מנהל מחלקת רישוי בנייה 

תנאי העסקה

חוזה דירוגי. 

מובהר בזאת שהמשרה הינה זמנית לצורך מילוי מקום של עובדת שיוצאת לחל"ד. 

נדרשת זמינות מיידית.

​הגשת מועמדות

להגשת  מועמדות יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון, לדוא"ל : sigalh@rishonlezion.muni.il​

טלפונים  לבירורים:  03-9547610

תאריך אחרון להגשת מועמדות 07/07/2020 שעה:  12:00

מסמכים שיוגשו לאחר תאריך והשעה הנ"ל לא ייבדקו וייפסלו על הסף.

רק מועמדים מתאימים יזומנו לראיון עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה, מובהר כי לא חלה על העירייה חובת מכרז למשרה זו.

תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998, ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.

האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.


קובץ מצורף
קטגוריה לוח דרושים
יחידה ארגונית לקישור מינהל תכנון ובנייה
תאריך אחרון להגשה 07/07/2020 12:00
תאריך פרסום 23/06/2020
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 9
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

תאריך פרסום

23.06.2020

מועד אחרון להגשה

07.07.2020 12:00

​**כל מקום בו מצויין במודעה לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה וכך להפך**

​תאור התפקיד

 1. אחריות על כלל נושאי המידע התכנוני במסגרת הליכי הרישוי ועבודת הוועדה המקומית.
 2. איסוף המידע התכנוני המתאים, תוך זיהוי תכניות המתאר ותכניות בניין עיר הרלוונטיות לצורך הכנת בקשה להיתר (תיק בניין), הוראות, הגבלות וכיוצ"ב.
 3. העברת בקשות מידע לגורמים בתוך הרשות ולגורמי חוץ רלוונטים, כגון: חח"י, רשות התעופה האזרחית, רשות הטבע והגנים, רשויות המים והגז, רשות העתיקות ועוד.
 4. קבלת המידע מכל הגורמים הרלוונטים ועיבודו תוך בירור ויישוב אי התאמות. 
 5. מתן מענה לשאילתות ואחזור מידע תכנוני מתוך מערכות ומאגרי המידע התכנוני של הרשות, לגורמי הרשות, לגורמים מחוץ לרשות ולציבור, בכפוף להנחיות הממונה. 
 6. הפקה והצגה של חומר במדיה דיגיטלית או בפורמט קשיח, בכפוף להנחיות הממונה.

כישורים נדרשים

 1. תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג או ע"י המחלקה לשקילת תארים מחו"ל במשרד החינוך, באחד מהתחומים הבאים: מהנדס בניין או אדריכלות או הנדסאי אדריכלות/בניין. 
 2. עדיפות לבעלי ניסיון קודם בתחום מידע ו/או בדיקת בקשות להיתרי בנייה במוסד תכנון.
 3. ידע וניסיון בעבודה עם מערכות ממוחשבות GIS ובתוכנות OFFICE 
 4. כושר ביטוי בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
 5. אמינות ,מהימנות קפדנות ודייקנות.

​כפיפות

מנהל מחלקת רישוי בנייה 

תנאי העסקה

חוזה דירוגי. 

מובהר בזאת שהמשרה הינה זמנית לצורך מילוי מקום של עובדת שיוצאת לחל"ד. 

נדרשת זמינות מיידית.

​הגשת מועמדות

להגשת  מועמדות יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון, לדוא"ל : sigalh@rishonlezion.muni.il​

טלפונים  לבירורים:  03-9547610

תאריך אחרון להגשת מועמדות 07/07/2020 שעה:  12:00

מסמכים שיוגשו לאחר תאריך והשעה הנ"ל לא ייבדקו וייפסלו על הסף.

רק מועמדים מתאימים יזומנו לראיון עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה, מובהר כי לא חלה על העירייה חובת מכרז למשרה זו.

תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998, ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.

האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.


כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר