הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

לעיריית ראשון לציון למנהל לשילוב חברתי דרוש/ה עובד/ת סמך מקצועית באגף שיקום נכויות

 דרושים

מספר מכרז  
תיאור המכרז

*כל מקום בו מצוין במודעה לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה וכך להפך*

מועמדים המעוניינים להציע מועמדותם למשרה מוזמנים להגיש את מועמדותם כמפורט להלן:

תיאור התפקיד

ליווי משפחות בהם אחד מבני המשפחה עם מוגבלות/ ליווי אדם עם מוגבלות. 

 1. עריכת ביקורי בית. 
 2. מעקב טלפוני אחר מצבם של הלקוחות.
 3. סיוע בקידום תהליכים הקשורים במיצוי זכויות.
 4. סיוע בקידום תהליכים אישיים ותפקודיים והגברת עצמאות של הלקוח.
 5. סיוע ללקוחות במילוי טפסים.
 6. תיווך ותיאום מול גורמים בקהילה.
 7. עבודה משרדית – מענה טלפוני, תיוקים.      
 8. ליווי לשירותים בקהילה לצורך מיצוי זכויותיהם. 
 9. הגשת דוחות לעו"ס על ביצוע ותהליכי העבודה.
 10. סיוע במשימות שוטפות של אגף שיקום נכויות.

​דרישות הסף

 1. בעל/ת תעודה של 12 שנות לימוד לפחות.
 2. ניסיון של שנה לפחות בעבודה עם אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים.
 3. בעל/ת ניסיון בעבודה בסביבה ממוחשבת, לרבות תוכנת "אופיס".

​כישורים נוספים

 1. יחסים בינאישיים מצוינים ויכולת עבודה בצוות רב מקצועי.
 2. אהבה וכבוד לזולת.
 3. יכולת לעבודה מאומצת ובתנאי לחץ.
 4. אמינות.
 5. העבודה כרוכה בניידות.

המועמד/ת נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.

מועמד/ת שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

​תנאי העסקה

העובד יועסק במתח דרגות   5-7  בדרוג המנהלי.

75% משרה,  31.5  שעות שבועיות בימים א' – ה'.

בימי ב' נדרשת עבודה אחה"צ עד השעה 19:00.

​הגשת מועמדות

להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון 

למייל : liaty@rishonlezion.muni.il טלפון לבירורים: 03-9689894/917.

תאריך אחרון להגשת מועמדות:  10.8.2020 עד השעה 12:00.

מסמכים שיוגשו לאחר תאריך והשעה הנ"ל לא ייבדקו ויפסלו על הסף.

מובהר כי לא חלה על העירייה חובת מכרז למשרה זו. 

הליכי המיון והבחירה יקבעו במסגרת ועדת קבלה ויכללו ראיונות. רק מועמדים מתאימים יזומנו לראיון עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה .

תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998, ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.

האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.


קובץ מצורף
קטגוריה לוח דרושים
יחידה ארגונית לקישור שילוב חברתי
תאריך אחרון להגשה 10/08/2020 12:00
תאריך פרסום 28/07/2020
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 11
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

תאריך פרסום

28.07.2020

מועד אחרון להגשה

10.08.2020 12:00

*כל מקום בו מצוין במודעה לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה וכך להפך*

מועמדים המעוניינים להציע מועמדותם למשרה מוזמנים להגיש את מועמדותם כמפורט להלן:

תיאור התפקיד

ליווי משפחות בהם אחד מבני המשפחה עם מוגבלות/ ליווי אדם עם מוגבלות. 

 1. עריכת ביקורי בית. 
 2. מעקב טלפוני אחר מצבם של הלקוחות.
 3. סיוע בקידום תהליכים הקשורים במיצוי זכויות.
 4. סיוע בקידום תהליכים אישיים ותפקודיים והגברת עצמאות של הלקוח.
 5. סיוע ללקוחות במילוי טפסים.
 6. תיווך ותיאום מול גורמים בקהילה.
 7. עבודה משרדית – מענה טלפוני, תיוקים.      
 8. ליווי לשירותים בקהילה לצורך מיצוי זכויותיהם. 
 9. הגשת דוחות לעו"ס על ביצוע ותהליכי העבודה.
 10. סיוע במשימות שוטפות של אגף שיקום נכויות.

​דרישות הסף

 1. בעל/ת תעודה של 12 שנות לימוד לפחות.
 2. ניסיון של שנה לפחות בעבודה עם אוכלוסייה עם צרכים מיוחדים.
 3. בעל/ת ניסיון בעבודה בסביבה ממוחשבת, לרבות תוכנת "אופיס".

​כישורים נוספים

 1. יחסים בינאישיים מצוינים ויכולת עבודה בצוות רב מקצועי.
 2. אהבה וכבוד לזולת.
 3. יכולת לעבודה מאומצת ובתנאי לחץ.
 4. אמינות.
 5. העבודה כרוכה בניידות.

המועמד/ת נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.

מועמד/ת שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

​תנאי העסקה

העובד יועסק במתח דרגות   5-7  בדרוג המנהלי.

75% משרה,  31.5  שעות שבועיות בימים א' – ה'.

בימי ב' נדרשת עבודה אחה"צ עד השעה 19:00.

​הגשת מועמדות

להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון 

למייל : liaty@rishonlezion.muni.il טלפון לבירורים: 03-9689894/917.

תאריך אחרון להגשת מועמדות:  10.8.2020 עד השעה 12:00.

מסמכים שיוגשו לאחר תאריך והשעה הנ"ל לא ייבדקו ויפסלו על הסף.

מובהר כי לא חלה על העירייה חובת מכרז למשרה זו. 

הליכי המיון והבחירה יקבעו במסגרת ועדת קבלה ויכללו ראיונות. רק מועמדים מתאימים יזומנו לראיון עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה .

תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998, ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.

האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.


כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר