הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מ"מ מנהל מחלקת הנהלת חשבונות באגף חשבות במינהל הכספים

 דרושים

מספר מכרז  
תיאור המכרז

כל מקום בו מצוין במודעה  לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך  

​מועמדים המעוניינים להציע מועמדותם למשרה ,מוזמנים להגיש את מועמדותם כמפורט להלן:

תאור התפקיד

 1. ניהול צוות עובדי המחלקה, ליווי מקצועי, והגדרת נהלי עבודה.
 2. אחריות להזנת פקודות בהנה"ח בממשק למערכות: שכר, ואוטומציה, דו"ח ממשרדי חינוך,ר ווחה ותב"רים
 3. ביצוע התאמות חודשיות ורבעוניות וטיפול בדרישת כספים ו/או השבתם לעירייה לפי הענין 
 4. קיבוע ודיווח חודשי במועד הקובע לרשויות המס:מע"מ ספקים ועסקאות נדל"ן ומס הכנסה-מקדמות והוצ עודפות .
 5. 5. הכנה והגשת חומר לביקורת רואה חשבון ממשרד הפנים מידי רבעון -לפי הנחיית הממונים.
 6. טיפול בהפקת אישורים לספקים, עיקולים וקיזוזי חובות במערכות: גבייה, פיננסים ושכר.
 7. קשר שוטף עם חשבי המינהלים ועם עובדי עירייה לטיפול בסגירת בירורים.
 8. אחריות לרישום ובדיקה של הוראות קבע בנושא רכבים וטלפוניה והוצ' כלל עירוניות: חשמל ומים .
 9. כל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונים.

דרישות סף

 1. בעל תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג, באחד מהתחומים הבאים: כלכלה, חשבונאות או מנהל עסקים.
 2. בעל תעודת הסמכה בהנהלת חשבונות סוג 3 או רואה חשבון מוסמך.
 3. ניסיון של ארבע שנים לפחות בעבודה בתחום הנה"ח או בחשבות.
 4. בעל ניסיון ניהולי של שנתיים לפחות בניהול צוות עובדים- יתרון.

המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. 

מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

כישורים נוספים

 1. יכולת עבודה בתנאי לחץ ועמידה בלוחות זמנים .
 2. אמינות ומהימנות אישית גבוהה.
 3. כושר הבעה  בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
 4. יכולת קיום יחסי אנוש טובים.
 5. היכרות  עם מערכות ממוחשבות כולל בתוכנות הנה"ח ויישומי אופיס.
 6. ידע עריכת פקודות מאקרו באקסל  
 7. הכרת הממשקים עם מערכות גבייה ושכר ברשומ"ק  - יתרון

​כפיפות

מנהלת אגף חשבות 

תנאי ההעסקה

העובד יועסק במתח דרגות של 40-42 בדרוג המח"ר, לחילופין העסקה בחוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים.   ​

הגשת מועמדות

להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון לפקס מס' 03-9547221 או למייל shlomity@rishonlezion.muni.il 

תאריך אחרון להגשת מועמדות 12.8.20 עד השעה 15:00

מסמכים שיוגשו לאחר תאריך והשעה הנ"ל לא ייבדקו ,ויפסלו על הסף.

מובהר כי לא חלה על העירייה חובת מכרז למשרה הנ"ל.

הליכי המיון והבחירה יקבעו במסגרת ועדת קבלה ויכללו ראיונות ,רק מועמדים מתאימים יזומנו לראיון עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998, ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.

האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.


קובץ מצורף
קטגוריה לוח דרושים
יחידה ארגונית לקישור מינהל כספים
תאריך אחרון להגשה 12/08/2020 15:00
תאריך פרסום 29/07/2020
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 7
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

תאריך פרסום

29.07.2020

מועד אחרון להגשה

12.08.2020 15:00

כל מקום בו מצוין במודעה  לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך  

​מועמדים המעוניינים להציע מועמדותם למשרה ,מוזמנים להגיש את מועמדותם כמפורט להלן:

תאור התפקיד

 1. ניהול צוות עובדי המחלקה, ליווי מקצועי, והגדרת נהלי עבודה.
 2. אחריות להזנת פקודות בהנה"ח בממשק למערכות: שכר, ואוטומציה, דו"ח ממשרדי חינוך,ר ווחה ותב"רים
 3. ביצוע התאמות חודשיות ורבעוניות וטיפול בדרישת כספים ו/או השבתם לעירייה לפי הענין 
 4. קיבוע ודיווח חודשי במועד הקובע לרשויות המס:מע"מ ספקים ועסקאות נדל"ן ומס הכנסה-מקדמות והוצ עודפות .
 5. 5. הכנה והגשת חומר לביקורת רואה חשבון ממשרד הפנים מידי רבעון -לפי הנחיית הממונים.
 6. טיפול בהפקת אישורים לספקים, עיקולים וקיזוזי חובות במערכות: גבייה, פיננסים ושכר.
 7. קשר שוטף עם חשבי המינהלים ועם עובדי עירייה לטיפול בסגירת בירורים.
 8. אחריות לרישום ובדיקה של הוראות קבע בנושא רכבים וטלפוניה והוצ' כלל עירוניות: חשמל ומים .
 9. כל מטלה נוספת שתוטל ע"י הממונים.

דרישות סף

 1. בעל תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג, באחד מהתחומים הבאים: כלכלה, חשבונאות או מנהל עסקים.
 2. בעל תעודת הסמכה בהנהלת חשבונות סוג 3 או רואה חשבון מוסמך.
 3. ניסיון של ארבע שנים לפחות בעבודה בתחום הנה"ח או בחשבות.
 4. בעל ניסיון ניהולי של שנתיים לפחות בניהול צוות עובדים- יתרון.

המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. 

מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

כישורים נוספים

 1. יכולת עבודה בתנאי לחץ ועמידה בלוחות זמנים .
 2. אמינות ומהימנות אישית גבוהה.
 3. כושר הבעה  בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
 4. יכולת קיום יחסי אנוש טובים.
 5. היכרות  עם מערכות ממוחשבות כולל בתוכנות הנה"ח ויישומי אופיס.
 6. ידע עריכת פקודות מאקרו באקסל  
 7. הכרת הממשקים עם מערכות גבייה ושכר ברשומ"ק  - יתרון

​כפיפות

מנהלת אגף חשבות 

תנאי ההעסקה

העובד יועסק במתח דרגות של 40-42 בדרוג המח"ר, לחילופין העסקה בחוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים.   ​

הגשת מועמדות

להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון לפקס מס' 03-9547221 או למייל shlomity@rishonlezion.muni.il 

תאריך אחרון להגשת מועמדות 12.8.20 עד השעה 15:00

מסמכים שיוגשו לאחר תאריך והשעה הנ"ל לא ייבדקו ,ויפסלו על הסף.

מובהר כי לא חלה על העירייה חובת מכרז למשרה הנ"ל.

הליכי המיון והבחירה יקבעו במסגרת ועדת קבלה ויכללו ראיונות ,רק מועמדים מתאימים יזומנו לראיון עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה.

תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998, ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.

האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.


כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר