הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

עובד סמך מקצועי באגף לאזרחים וותיקים במנהל לשילוב חברתי

 דרושים

מספר מכרז  
תיאור המכרז

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד ​עובד סמך מקצועי באגף לאזרחים וותיקים במנהל לשילוב חברתי.

​תיאור התפקיד 

 1. עריכת ביקורי בית בקרב אזרחים וותיקים. 
 2. מענה טלפוני ללקוחות האגף.
 3. מעקב טלפוני אחר מצבם של הלקוחות.
 4. העברת מידע לעו"ס על בעיות וצרכים של הלקוחות, לרבות העברת מסמכים וניירת לעו"ס לצורך הכנסתם לתיק הלקוח.
 5. הגשת דוחות לעו"ס על ביצוע ותהליכי העבודה.
 6. סיוע ללקוחות במילוי טפסים.
 7. תיווך ותיאום מול גורמים בקהילה.
 8. סיוע בהתארגנות בכניסה לבית אבות.
 9. הזמנת אנשי מקצוע לבית הלקוח.
 10. ליווי אזרחים וותיקים לשירותים בקהילה לצורך מיצוי זכויותיהם.

​דרישות הסף

 1. בעל תעודה של  12  שנות לימוד. 
 2. ניסיון של חצי שנה לפחות בעבודה עם אזרחים ותיקים.
 3. עדיפות תינתן לדובר השפה הרוסית. 
 4. בעל ניסיון בעבודה בסביבה ממוחשבת, לרבות תוכנת "אופיס".

המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

​תנאי העסקה

העובד יועסק במתח דרגות   5-7  בדרוג המנהלי.

100% משרה,  42  שעות שבועיות בימים א' – ה'.

לחילופין: 2 עובדות בחלקיות משרה ע"פ שיקול דעת הועדה.

בימי ב' נדרשת עבודה אחה"צ עד השעה 19:00.

​הגשת מועמדות

להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון למייל  micalsw@rishonlezion.muni.il​ טלפון לבירורים 03-9547909.

תאריך אחרון להגשת מועמדות – 16/9/2020  עד השעה 12:00.

הערות כלליות

הליכי המיון והבחירה יקבעו במסגרת ועדת קבלה ויכללו ראיונות. רק מועמדים מתאימים יזומנו לראיון עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה .

המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.

מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור, תיפסל מועמדותו על הסף.

מובהר כי לא חלה על העירייה חובת מכרז למשרה זו. 

תיבחן העדפה לבעלי מוגבלויות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.

בחינת וזימון המועמד בפני הוועדה תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה.

תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. 

ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא ראשית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד.


קובץ מצורף
קטגוריה לוח דרושים
יחידה ארגונית לקישור שילוב חברתי
תאריך אחרון להגשה 16/09/2020 12:00
תאריך פרסום 06/09/2020
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 11
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

תאריך פרסום

06.09.2020

מועד אחרון להגשה

16.09.2020 12:00

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד ​עובד סמך מקצועי באגף לאזרחים וותיקים במנהל לשילוב חברתי.

​תיאור התפקיד 

 1. עריכת ביקורי בית בקרב אזרחים וותיקים. 
 2. מענה טלפוני ללקוחות האגף.
 3. מעקב טלפוני אחר מצבם של הלקוחות.
 4. העברת מידע לעו"ס על בעיות וצרכים של הלקוחות, לרבות העברת מסמכים וניירת לעו"ס לצורך הכנסתם לתיק הלקוח.
 5. הגשת דוחות לעו"ס על ביצוע ותהליכי העבודה.
 6. סיוע ללקוחות במילוי טפסים.
 7. תיווך ותיאום מול גורמים בקהילה.
 8. סיוע בהתארגנות בכניסה לבית אבות.
 9. הזמנת אנשי מקצוע לבית הלקוח.
 10. ליווי אזרחים וותיקים לשירותים בקהילה לצורך מיצוי זכויותיהם.

​דרישות הסף

 1. בעל תעודה של  12  שנות לימוד. 
 2. ניסיון של חצי שנה לפחות בעבודה עם אזרחים ותיקים.
 3. עדיפות תינתן לדובר השפה הרוסית. 
 4. בעל ניסיון בעבודה בסביבה ממוחשבת, לרבות תוכנת "אופיס".

המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

​תנאי העסקה

העובד יועסק במתח דרגות   5-7  בדרוג המנהלי.

100% משרה,  42  שעות שבועיות בימים א' – ה'.

לחילופין: 2 עובדות בחלקיות משרה ע"פ שיקול דעת הועדה.

בימי ב' נדרשת עבודה אחה"צ עד השעה 19:00.

​הגשת מועמדות

להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון למייל  micalsw@rishonlezion.muni.il​ טלפון לבירורים 03-9547909.

תאריך אחרון להגשת מועמדות – 16/9/2020  עד השעה 12:00.

הערות כלליות

הליכי המיון והבחירה יקבעו במסגרת ועדת קבלה ויכללו ראיונות. רק מועמדים מתאימים יזומנו לראיון עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה .

המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.

מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור, תיפסל מועמדותו על הסף.

מובהר כי לא חלה על העירייה חובת מכרז למשרה זו. 

תיבחן העדפה לבעלי מוגבלויות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.

בחינת וזימון המועמד בפני הוועדה תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה.

תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. 

ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא ראשית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד.


כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר