הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

פקח חניה וסיור

 דרושים

מספר מכרז 159/2020
תיאור המכרז

מכרז פנימי/פומבי לתפקיד פקח חנייה וסיור מכרז מס' 159/2020 
- כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך  להגשת מועמדות לחץ כאן

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד פקח חנייה וסיור בחברה לבטחון וסדר ציבורי

א. תאור התפקיד
1. בקרה ואכיפה של חוקי העזר העירוניים בנושא העמדת רכב וחנייתו.
2. איתור, טיפול ודיווח במפגעים בשטח הרשות וביצוע עבודות שמירה ו/או סדרנות.
3. ביצוע הכוונת תנועה, כולל כניסות ויציאות מהעיר ובעורקי התנועה המרכזיים.
4. שיפור איכות החיים של התושבים באמצעות נקיטת פעולות לשמירה על סביבת מגורים/עסקים נאותה באמצעות אכיפה של מכלול חוקי העזר העירוניים ברשות המקומית ושמירה על הסדר הציבורי. ביצוע סיורים בכל שעות היממה, לפיקוח על החנייה ותקינותה.
5. סיוע לכוחות הביטחון בפינוי צירים בעת אירועים המוניים ופתיחת צירי תנועה בצירים מרכזיים.
6. רישום דו"חות חנייה וברירת קנס והזנתם למחשב.
7. דיווח על ליקויים באמצעי החנייה הציבוריים ובנלווה אליהם.
8. העבודה במשמרות לרבות עבודה בימי שישי שבת וחג.

ב. דרישות סף
1. 12 שנות לימוד או תעודת בגרות.
2. רישיון נהיגה בתוקף 

ג. כישורים נוספים
3. היכרות עם תוכנות OFFICE.
4. ידיעת השפה העברית ברמה גבוהה.
5. ניסיון בעבודת פיקוח – יתרון.
6. מודעות גבוהה למתן שירות.

ד. כפיפות
 מנהל אגף סיור וחנייה.

ה. תנאי ההעסקה
העובד יועסק במתח דרגות 5-8 בדירוג המנהלי. 
     מספר משרות.

הערות כלליות
תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. 
ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא רשאית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים בפורטל העירוני ובאתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית מכרזים ודרושים. את הגשת המועמדות יש להגיש דרך האתר העירוני דרך הקישור המצורף עד לתאריך 29/10/20  בשעה 12:00. 
יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

בברכה,

רז קינסטליך
ראש העירייה​


קובץ מצורף
קטגוריה מכרזי כוח אדם
יחידה ארגונית לקישור החברה לבטחון וסדר ציבורי
תאריך אחרון להגשה 29/10/2020 00:00
תאריך פרסום 13/10/2020
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 24
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

מספר מכרז

159/2020

תאריך פרסום

13.10.2020

מועד אחרון להגשה

29.10.2020 00:00

מכרז פנימי/פומבי לתפקיד פקח חנייה וסיור מכרז מס' 159/2020 
- כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך  להגשת מועמדות לחץ כאן

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד פקח חנייה וסיור בחברה לבטחון וסדר ציבורי

א. תאור התפקיד
1. בקרה ואכיפה של חוקי העזר העירוניים בנושא העמדת רכב וחנייתו.
2. איתור, טיפול ודיווח במפגעים בשטח הרשות וביצוע עבודות שמירה ו/או סדרנות.
3. ביצוע הכוונת תנועה, כולל כניסות ויציאות מהעיר ובעורקי התנועה המרכזיים.
4. שיפור איכות החיים של התושבים באמצעות נקיטת פעולות לשמירה על סביבת מגורים/עסקים נאותה באמצעות אכיפה של מכלול חוקי העזר העירוניים ברשות המקומית ושמירה על הסדר הציבורי. ביצוע סיורים בכל שעות היממה, לפיקוח על החנייה ותקינותה.
5. סיוע לכוחות הביטחון בפינוי צירים בעת אירועים המוניים ופתיחת צירי תנועה בצירים מרכזיים.
6. רישום דו"חות חנייה וברירת קנס והזנתם למחשב.
7. דיווח על ליקויים באמצעי החנייה הציבוריים ובנלווה אליהם.
8. העבודה במשמרות לרבות עבודה בימי שישי שבת וחג.

ב. דרישות סף
1. 12 שנות לימוד או תעודת בגרות.
2. רישיון נהיגה בתוקף 

ג. כישורים נוספים
3. היכרות עם תוכנות OFFICE.
4. ידיעת השפה העברית ברמה גבוהה.
5. ניסיון בעבודת פיקוח – יתרון.
6. מודעות גבוהה למתן שירות.

ד. כפיפות
 מנהל אגף סיור וחנייה.

ה. תנאי ההעסקה
העובד יועסק במתח דרגות 5-8 בדירוג המנהלי. 
     מספר משרות.

הערות כלליות
תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. 
ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא רשאית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים בפורטל העירוני ובאתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית מכרזים ודרושים. את הגשת המועמדות יש להגיש דרך האתר העירוני דרך הקישור המצורף עד לתאריך 29/10/20  בשעה 12:00. 
יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

בברכה,

רז קינסטליך
ראש העירייה​


הגשת מועמדות

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר