הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

רפרנט משאבי אנוש ושכר חוצה ארגון- ניכויים

 דרושים

מספר מכרז 162/2020
תיאור המכרז


מכרז פומבי/פנימי  מס' 162/2020  לתפקיד רפרנט משאבי אנוש ושכר חוצה ארגון – ניכויים 

כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -


עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד רפרנט משאבי אנוש ושכר חוצה ארגון – ניכויים 
מינהל משאבי אנוש  ורכש​

א. תאור התפקיד

1. ביצוע ובקרה אחר הניכויים בתלוש השכר של העובדים  בתחומים אשר באחריותו.
א. הקמת הלוואות מבנקים (חדשות)– בדיקת טפסי הבקשה להלוואה, עדכון במערכת השכר ובדיקת ניכוי ההלוואה מתלוש השכר.
ב. הלוואות מבנקים צמודות – קבלת דו"חות הלוואות צמודות מהבנקים השונים הזנה במערכת השכר.
ג. פירעונות – ביצוע פרעונות להלוואות מבנקים ולקופה קטנה כולל בקרה על יתרת התשלום שנותרה.
2. תשלום עמותות מיקצועיות, אכיפה מנהלית, ביצוע חיובים וזיכויים בהתאם להחלטות ועדת נזיקין.
3. קשר עם המוסד לביטוח לאומי – אחריות דיווח חישוב שכר בנושא תאונות עבודה, תשלומי מילואים, דמי לידה, ריכוז דיווחים ומעקב אחר תשלומים לעובדים.
4. תיאומי מס – אחריות לדיווח ובקרה על מילוי טופסי 101, עדכוני תיאומי מס למערכת השכר.
5. עיקולים – אחריות לריכוז דיווחים המגיעים בנושא עיקולים לעובדים, עדכון העובד, חישוב, עדכון מערכת השכר, מתן מענה מלא ושוטף בתחום .
6. ניכויים מתלוש השכר של העובד תוך מימוש תנאי השירות של עובדי העירייה במסגרת עבודתם לדוגמא:
ניכוי תשלום לכביש 6, חנייה, שווי סלולר, מיסי ארנונה, קופות קטנות, אכיפה מינהלית, טיפול בחיובי ועד, חיובים וזיכויים עפ"י החלטת ועדת נזיקיון ועוד.
7. חשבות שכר לעובדים שעתיים ונערים .
8. תיעוד כלל המסמכים הרלוונטיים בתיקי העובדים.
9. אחריות לעדכון שוטף ותקינות מאגר הנתונים הממוחשב של הנושאים שבאחריותו.
10. מתן מענה מיקצועי לפניות אמרכלים, רפרנטים, עובדים וכו'.
11. ביצוע מטלות נוספות עפ"י הנחיית הממונה.

ב. דרישות סף

1. 12 שנות לימוד ותעודת בגרות מלאה, יתרון לתואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג.
2. תעודת חשב שכר המוכרת ע"י לשכת רו"ח.
3. ניסיון של שלוש שנים לפחות בתחום חשבות שכר או משאבי אנוש.
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. 
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

ג. כישורים נוספים

1. כושר הבעה בכתב ובעל פה בשפה העברית ברמה גבוהה.
2. נכונות לעבודה מאומצת מעבר לשעות המקובלות ויכולת עמידה בלוחות זמנים.
3. יכולת קיום יחסי עבודה טובים.
4. אמינות ומהימנות אישית גבוהה.
5. יתרון - ניסיון בעבודה עם הסכמי עבודה ותשלומי שכר, עדיפות למועמד בעל ניסיון בעבודה ברשות מקומית כולל הכרות עם אוגדן תנאי שירות (חוקת העבודה) / הכרות עם אוגדן תנאי שירות של עובדי הוראה.
6. יתרון - ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה עם מערכות כ"א ושכר ממוחשבות ותכונות ה"אופיס" .​

ד. כפיפות

מנהל אגף משאבי אנוש.​

ה. תנאי ההעסקה   

העובד יועסק במתח דרגות 9-11 בדרוג המינהלי או במתח דרגות 39-41 בדרוג המח"ר או העסקה   בחוזה דירוגי אקדמאים בכפוף לאישור משרד הפנים.

הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 
ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון.  ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא ראשית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד.
פרטי המכרז מפורסמים במערכת בפורטל העירוני  ובאתר העירוני את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות הקישור באתר העירוני  עד לתאריך ___01.11.20__בשעה 24:00. 
(יש לקרוא את ההנחיות לפני הגשת מועמדות,  נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה).  חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.


בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייהקובץ מצורף
קטגוריה מכרזי כוח אדם
יחידה ארגונית לקישור מינהל משאבי אנוש ורכש
תאריך אחרון להגשה 01/11/2020 00:00
תאריך פרסום 14/10/2020
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 8
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

מספר מכרז

162/2020

תאריך פרסום

14.10.2020

מועד אחרון להגשה

01.11.2020 00:00


מכרז פומבי/פנימי  מס' 162/2020  לתפקיד רפרנט משאבי אנוש ושכר חוצה ארגון – ניכויים 

כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -


עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד רפרנט משאבי אנוש ושכר חוצה ארגון – ניכויים 
מינהל משאבי אנוש  ורכש​

א. תאור התפקיד

1. ביצוע ובקרה אחר הניכויים בתלוש השכר של העובדים  בתחומים אשר באחריותו.
א. הקמת הלוואות מבנקים (חדשות)– בדיקת טפסי הבקשה להלוואה, עדכון במערכת השכר ובדיקת ניכוי ההלוואה מתלוש השכר.
ב. הלוואות מבנקים צמודות – קבלת דו"חות הלוואות צמודות מהבנקים השונים הזנה במערכת השכר.
ג. פירעונות – ביצוע פרעונות להלוואות מבנקים ולקופה קטנה כולל בקרה על יתרת התשלום שנותרה.
2. תשלום עמותות מיקצועיות, אכיפה מנהלית, ביצוע חיובים וזיכויים בהתאם להחלטות ועדת נזיקין.
3. קשר עם המוסד לביטוח לאומי – אחריות דיווח חישוב שכר בנושא תאונות עבודה, תשלומי מילואים, דמי לידה, ריכוז דיווחים ומעקב אחר תשלומים לעובדים.
4. תיאומי מס – אחריות לדיווח ובקרה על מילוי טופסי 101, עדכוני תיאומי מס למערכת השכר.
5. עיקולים – אחריות לריכוז דיווחים המגיעים בנושא עיקולים לעובדים, עדכון העובד, חישוב, עדכון מערכת השכר, מתן מענה מלא ושוטף בתחום .
6. ניכויים מתלוש השכר של העובד תוך מימוש תנאי השירות של עובדי העירייה במסגרת עבודתם לדוגמא:
ניכוי תשלום לכביש 6, חנייה, שווי סלולר, מיסי ארנונה, קופות קטנות, אכיפה מינהלית, טיפול בחיובי ועד, חיובים וזיכויים עפ"י החלטת ועדת נזיקיון ועוד.
7. חשבות שכר לעובדים שעתיים ונערים .
8. תיעוד כלל המסמכים הרלוונטיים בתיקי העובדים.
9. אחריות לעדכון שוטף ותקינות מאגר הנתונים הממוחשב של הנושאים שבאחריותו.
10. מתן מענה מיקצועי לפניות אמרכלים, רפרנטים, עובדים וכו'.
11. ביצוע מטלות נוספות עפ"י הנחיית הממונה.

ב. דרישות סף

1. 12 שנות לימוד ותעודת בגרות מלאה, יתרון לתואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג.
2. תעודת חשב שכר המוכרת ע"י לשכת רו"ח.
3. ניסיון של שלוש שנים לפחות בתחום חשבות שכר או משאבי אנוש.
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. 
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

ג. כישורים נוספים

1. כושר הבעה בכתב ובעל פה בשפה העברית ברמה גבוהה.
2. נכונות לעבודה מאומצת מעבר לשעות המקובלות ויכולת עמידה בלוחות זמנים.
3. יכולת קיום יחסי עבודה טובים.
4. אמינות ומהימנות אישית גבוהה.
5. יתרון - ניסיון בעבודה עם הסכמי עבודה ותשלומי שכר, עדיפות למועמד בעל ניסיון בעבודה ברשות מקומית כולל הכרות עם אוגדן תנאי שירות (חוקת העבודה) / הכרות עם אוגדן תנאי שירות של עובדי הוראה.
6. יתרון - ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה עם מערכות כ"א ושכר ממוחשבות ותכונות ה"אופיס" .​

ד. כפיפות

מנהל אגף משאבי אנוש.​

ה. תנאי ההעסקה   

העובד יועסק במתח דרגות 9-11 בדרוג המינהלי או במתח דרגות 39-41 בדרוג המח"ר או העסקה   בחוזה דירוגי אקדמאים בכפוף לאישור משרד הפנים.

הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 
ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון.  ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא ראשית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד.
פרטי המכרז מפורסמים במערכת בפורטל העירוני  ובאתר העירוני את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות הקישור באתר העירוני  עד לתאריך ___01.11.20__בשעה 24:00. 
(יש לקרוא את ההנחיות לפני הגשת מועמדות,  נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה).  חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.


בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייההגשת מועמדות

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר