הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מנהל/ת פרויקטים לשיפוץ חזיתות

 דרושים

מספר מכרז 195/2020
תיאור המכרזמכרז פומבי / פנימי לתפקיד מנהל פרויקטים לשיפוץ חזיתות בתרבות הדיור – מכרז מס' 195/2020

- כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך  להגשת מועמדות לחץ כאן​

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד מנהל פרוייקטים לשיפוץ חזיתות בתרבות הדיור

א. תאור התפקיד

1. הוצאת נסח רישום מקרקעין מפנקס הבתים המשותפים , איתור בעלים וכתובות.
2. הכנת טבלת מעקב בתיקייה והכוונת בניינים להתקדם בתהליך עד לרגע ביצוע השיפוץ. ליווי עריכת הצד המנהלי והטכני של חוזה השיפוץ בתיאום עם העירייה וע"פ דרישתה.
3. ארגון והכנת המשכונים לחתימות היועץ המשפטי.
4. סיוע בהוצאת התכניות האדריכליות וכתבי הכמויות לפרסום עבור קבלת הצעות מחיר מקבלנים.
5. סיוע בניתוח הצעות מחיר של הקבלנים כפי שהוגשו והשלמת החומר לקראת היתר שיפוץ.
הכוונה והגשה לוועדת הלוואות (לפי תקנון) ,סיוע בבקשות מימון ריבית ("זמירי") ,בקרה ומעקב על נטילת ההלוואה בבנק.
6. שמירה על המסגרות התקציביות של עבודות השיפוץ במשך כל תקופת ביצוע עבודת השיפוץ ועד להשלמתה.
7. מעקב אחרי התקדמות ביצוע עבודת השיפוץ בהתאם ללוח זמנים אשר יקבע בחוזה השיפוץ 
8. ניהול ותיאום העבודה מול כל בעלי המקצוע הנוגעים לפרויקט, לרבות יועצים נוספים.
מעקב על היתר שיפוץ. 
9. פיקוח על התקדמות הביצוע של עבודת השיפוץ בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בחוזה השיפוץ.
10. מתן ייעוץ והשתתפות בבירור תביעות וסכסוכים עם הקבלן/קבלנים בקשר עם ביצוע עבודת השיפוץ
11. קבלת מבנה מושלם מהקבלן , בשיתוף עם נציגי הבית, לאחר סיום עבודות השיפוץ, והכל בהתאם לחוזה השיפוץ עד לקבלת תעודת גמר

ב. דרישות סף

1. תואר אקדמאי המוכר ע"י המל"ג באחד מהתחומים הבאים: מהנדס בניין, אדריכל או תואר אקדמי  בעיצוב פנים. 
2. ניסיון של שנתיים לפחות בתחום שיפוץ חזיתות. 
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. 
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

ג. כישורים נוספים

1. כושר ביטוי בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
2. אחריות, אמינות, מהימנות ותודעת שירות ברמה גבוהה.
3. יכולת עבודה ותפקוד בתנאי לחץ.
4. יכולת עבודה בצוות ויחסים בין אישיים מעולים.
5. תקשורת בין אישית טובה, מוכוונות שירות.
6. יכולת ארגון ותכנון משימות בקפדנות ודייקנות ויכולת עמידה בלוחות זמנים.
7. נכונות לעבודה מעבר לשעות המקובלות .

ד. כפיפות

מנהל יחידת תרבות הדיור

ה. תנאי ההעסקה

העובד יועסק במתח דרגות  39-41 בדרוג המהנדסים / אדריכלים או בדרוג המח"ר במתח דרגות 39-41. לחילופין העסקה בחוזה דירוגי  מהנדסים/אדריכלים בכפוף לאישור משרד הפנים.

מועמד שיבחר לתפקיד ישובץ במערך החירום העירוני.

הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998  ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון.  ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא ראשית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז מפורסמים במערכת בפורטל העירוני  ובאתר העירוני את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות האתר העירוני  עד לתאריך  _03.11.2020____בשעה 24:00. 
(יש לקרוא את ההנחיות לפני הגשת מועמדות,  נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה).  חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

                                                                                                                                                                                                        בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייהקובץ מצורף
קטגוריה מכרזי כוח אדם
יחידה ארגונית לקישור תרבות הדיור
תאריך אחרון להגשה 03/11/2020 00:00
תאריך פרסום 18/10/2020
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 27
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

מספר מכרז

195/2020

תאריך פרסום

18.10.2020

מועד אחרון להגשה

03.11.2020 00:00מכרז פומבי / פנימי לתפקיד מנהל פרויקטים לשיפוץ חזיתות בתרבות הדיור – מכרז מס' 195/2020

- כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך  להגשת מועמדות לחץ כאן​

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד מנהל פרוייקטים לשיפוץ חזיתות בתרבות הדיור

א. תאור התפקיד

1. הוצאת נסח רישום מקרקעין מפנקס הבתים המשותפים , איתור בעלים וכתובות.
2. הכנת טבלת מעקב בתיקייה והכוונת בניינים להתקדם בתהליך עד לרגע ביצוע השיפוץ. ליווי עריכת הצד המנהלי והטכני של חוזה השיפוץ בתיאום עם העירייה וע"פ דרישתה.
3. ארגון והכנת המשכונים לחתימות היועץ המשפטי.
4. סיוע בהוצאת התכניות האדריכליות וכתבי הכמויות לפרסום עבור קבלת הצעות מחיר מקבלנים.
5. סיוע בניתוח הצעות מחיר של הקבלנים כפי שהוגשו והשלמת החומר לקראת היתר שיפוץ.
הכוונה והגשה לוועדת הלוואות (לפי תקנון) ,סיוע בבקשות מימון ריבית ("זמירי") ,בקרה ומעקב על נטילת ההלוואה בבנק.
6. שמירה על המסגרות התקציביות של עבודות השיפוץ במשך כל תקופת ביצוע עבודת השיפוץ ועד להשלמתה.
7. מעקב אחרי התקדמות ביצוע עבודת השיפוץ בהתאם ללוח זמנים אשר יקבע בחוזה השיפוץ 
8. ניהול ותיאום העבודה מול כל בעלי המקצוע הנוגעים לפרויקט, לרבות יועצים נוספים.
מעקב על היתר שיפוץ. 
9. פיקוח על התקדמות הביצוע של עבודת השיפוץ בהתאם ללוח הזמנים הקבוע בחוזה השיפוץ.
10. מתן ייעוץ והשתתפות בבירור תביעות וסכסוכים עם הקבלן/קבלנים בקשר עם ביצוע עבודת השיפוץ
11. קבלת מבנה מושלם מהקבלן , בשיתוף עם נציגי הבית, לאחר סיום עבודות השיפוץ, והכל בהתאם לחוזה השיפוץ עד לקבלת תעודת גמר

ב. דרישות סף

1. תואר אקדמאי המוכר ע"י המל"ג באחד מהתחומים הבאים: מהנדס בניין, אדריכל או תואר אקדמי  בעיצוב פנים. 
2. ניסיון של שנתיים לפחות בתחום שיפוץ חזיתות. 
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. 
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

ג. כישורים נוספים

1. כושר ביטוי בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
2. אחריות, אמינות, מהימנות ותודעת שירות ברמה גבוהה.
3. יכולת עבודה ותפקוד בתנאי לחץ.
4. יכולת עבודה בצוות ויחסים בין אישיים מעולים.
5. תקשורת בין אישית טובה, מוכוונות שירות.
6. יכולת ארגון ותכנון משימות בקפדנות ודייקנות ויכולת עמידה בלוחות זמנים.
7. נכונות לעבודה מעבר לשעות המקובלות .

ד. כפיפות

מנהל יחידת תרבות הדיור

ה. תנאי ההעסקה

העובד יועסק במתח דרגות  39-41 בדרוג המהנדסים / אדריכלים או בדרוג המח"ר במתח דרגות 39-41. לחילופין העסקה בחוזה דירוגי  מהנדסים/אדריכלים בכפוף לאישור משרד הפנים.

מועמד שיבחר לתפקיד ישובץ במערך החירום העירוני.

הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998  ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון.  ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא ראשית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז מפורסמים במערכת בפורטל העירוני  ובאתר העירוני את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות האתר העירוני  עד לתאריך  _03.11.2020____בשעה 24:00. 
(יש לקרוא את ההנחיות לפני הגשת מועמדות,  נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה).  חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

                                                                                                                                                                                                        בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייההגשת מועמדות

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר