הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

לעיריית ראשון לציון דרושים במנהל הכספים לתפקיד: מ"מ מנהל תחום ביטוח

 דרושים

מספר מכרז  
תיאור המכרז

*כל מקום בו מצויין במודעה לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה וכך להפך*

מועמדים המעוניינים להציע מועמדותם למשרה מוזמנים להגיש את מועמדותם כמפורט להלן:

תאור התפקיד

 1. טיפול בתביעות ביטוח הכולל: הקלדת תביעות ושלבי טיפול, סריקת התביעות, מעקב אחרי טיפול בתביעה, פתיחה וסגירת תיקי תביעות ביטוח.
 2. בירורים מול מחלקות העירייה השונות וחברות הביטוח.
 3. הכנת דוחות על פי דרישה.
 4. טיפול בפוליסות ביטוח אלמנטרי ורכבים.
 5. בדיקה וטיפול באישורי קיום ביטוח בפוליסת קבלנים כולל מעקבים ומשלוח תזכורות לקבלנים, במידת הצורך הקפאת תשלומים.
 6. טיפול בחשבונות ספקים הכולל הקלדת הזמנות וחשבונות למערכת ממוחשבת.
 7. העברת דיווחי תאונות עבודה לחברת הביטוח.
 8. ייצוג העירייה בבתי משפט לתביעות קטנות בעת הצורך.
 9. ביצוע כל מטלה נוספת שתידרש בהתאם להנחיות המנהל.

דרישות סף 

 1. בעל 12 שנות לימוד.
 2. בעל ניסיון של שנה לפחות בעבודה אדמינסטרטיבית.
 3. בעל ניסיון של שנה לפחות בעבודה מול קהל.

המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.      מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

כישורים נוספים

 1. יכולת עבודה בתנאי לחץ ועמידה בלוחות זמנים.
 2. כושר הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
 3. יכולת קיום יחסי אנוש טובים.
 4. אמינות ומהמנות אישית גבוהה.
 5. נכונות לעבודה מעבר לשעות העבודה המקובלות.
 6. יכולת קבלת החלטות, עצמאות ויוזמה.
 7. ניסיון של שנתיים בעבודה עם מערכות ממוחשבות, בתוכנות הנה"ח ויישומי אופיס.

כפיפות

מנהלת מחלקת  ביטוח.

תנאי העסקה

העובד יועסק במתח דרגות 9-11 בדירוג המנהלי

הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון.  ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא רשאית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים בפורטל העירוני ובמערכת מל"מ.  את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות מייל: SHLOMITY@RISHOLEZION.MUNI.IL​ עד לתאריך 19.1.21 בשעה 12:00. יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

קובץ מצורף
קטגוריה לוח דרושים
יחידה ארגונית לקישור מינהל כספים
תאריך אחרון להגשה 19/01/2021 12:00
תאריך פרסום 05/01/2021
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 7
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

תאריך פרסום

05.01.2021

מועד אחרון להגשה

19.01.2021 12:00

*כל מקום בו מצויין במודעה לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה וכך להפך*

מועמדים המעוניינים להציע מועמדותם למשרה מוזמנים להגיש את מועמדותם כמפורט להלן:

תאור התפקיד

 1. טיפול בתביעות ביטוח הכולל: הקלדת תביעות ושלבי טיפול, סריקת התביעות, מעקב אחרי טיפול בתביעה, פתיחה וסגירת תיקי תביעות ביטוח.
 2. בירורים מול מחלקות העירייה השונות וחברות הביטוח.
 3. הכנת דוחות על פי דרישה.
 4. טיפול בפוליסות ביטוח אלמנטרי ורכבים.
 5. בדיקה וטיפול באישורי קיום ביטוח בפוליסת קבלנים כולל מעקבים ומשלוח תזכורות לקבלנים, במידת הצורך הקפאת תשלומים.
 6. טיפול בחשבונות ספקים הכולל הקלדת הזמנות וחשבונות למערכת ממוחשבת.
 7. העברת דיווחי תאונות עבודה לחברת הביטוח.
 8. ייצוג העירייה בבתי משפט לתביעות קטנות בעת הצורך.
 9. ביצוע כל מטלה נוספת שתידרש בהתאם להנחיות המנהל.

דרישות סף 

 1. בעל 12 שנות לימוד.
 2. בעל ניסיון של שנה לפחות בעבודה אדמינסטרטיבית.
 3. בעל ניסיון של שנה לפחות בעבודה מול קהל.

המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.      מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

כישורים נוספים

 1. יכולת עבודה בתנאי לחץ ועמידה בלוחות זמנים.
 2. כושר הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
 3. יכולת קיום יחסי אנוש טובים.
 4. אמינות ומהמנות אישית גבוהה.
 5. נכונות לעבודה מעבר לשעות העבודה המקובלות.
 6. יכולת קבלת החלטות, עצמאות ויוזמה.
 7. ניסיון של שנתיים בעבודה עם מערכות ממוחשבות, בתוכנות הנה"ח ויישומי אופיס.

כפיפות

מנהלת מחלקת  ביטוח.

תנאי העסקה

העובד יועסק במתח דרגות 9-11 בדירוג המנהלי

הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון.  ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא רשאית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים בפורטל העירוני ובמערכת מל"מ.  את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות מייל: SHLOMITY@RISHOLEZION.MUNI.IL​ עד לתאריך 19.1.21 בשעה 12:00. יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר