הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

דרוש/ה מ"מ מנהל/ת מחלקה לתרבות והעשרה באגף חינוך קדם יסודי במקום חופשת לידה (לתקופה קצובה)

 דרושים

מספר מכרז  
תיאור המכרז

​*כל מקום בו מצויI במודעה לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה וכך להפך*

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד מ"מ מנהל/ת מחלקה לתרבות והעשרה באגף חינוך קדם יסודי.

תיאור התפקיד

 1. קידום וניהול תכניות לתרבות והעשרה בגני הילדים.
 2. קידום וניהול תל"ן סל תרבות בשילוב מערך הסעות לילדי הגן מהתכנון ועד לביצוע.
 3. קידום וניהול תל"ן מוסיקה: ראיונות עבודה, גיוס ושיבוץ מורים למוסיקה בגני הילדים, שותפה בהכנת משכורות, מתן מענה למורות, ארגון וטיפול בימי הדרכה והשתלמויות.
 4. מענה ובקרה אחר תכניות בהלימה לתקציב השנתי. 
 5. סיורים בגני הילדים למעקב אחר התכניות המתקיימות בפועל
 6. גיוס והדרכת עובדי חינוך ומתנדבים לתכניות השונות ושותפה בהכנת משכורות. 
 7. בניית רשימה גנית ועדכון שוטף לאורך כל השנה
 8. הפקת נתונים מהאוטומציה.
 9. ארגון כנסים ואירועים לאורך השנה של האגף לחינוך קדם יסודי
 10. מענה וסיוע למפקחות משרד החינוך, מדריכות מובילות וגננות
 11. שותפה בארגון כנסים ופרויקטים חינוכיים ביוזמן משרד החינוך.
 12. כל מטלה אשר תוטל ע"י הממונה הישיר​

דרישות סף

 1. בעל תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג או הנדסאי\טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאי והטכנאים המוסמכים התשע"ג-2012.​ או תעודת סמיכות לרבנות ("ירה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל. או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).
 2. ניסיון מקצועי של ארבע שנים לפחות בהפעלת אירועים או תכניות העשרה בחינוך קדם יסודי.

עבור הנדסאי – ניסיון של חמש שנים

עבור טכנאי – ניסיון של שש שנים

המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד

מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור, תיפסל מועמדותו על הסף

​כישורים נוספים

 1. הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
 2. יכולת עבודה בצוות רב תחומי
 3. יכולת למידה והדרכה לצרכי יישום
 4. יכולת הסתגלות למערכת  ארגונית
 5. יכולת קיום יחסי עבודה תקינים
 6. ייצוגיות ותודעת שירות גבוהה
 7. היכרות עם מערכות ה"אופיס"

כפיפות

מנהל אגף לחינוך קדם יסודי

​הגשת מועמדות

ניתן לשלוח קורות חיים למייל : RanE@rishonlezion.muni.il

עד לתאריך 28/2/21 בשעה 12:00.

רק מועמדים מתאימים יזומנו לראיון עפ"י שיקול דעתה של העירייה והיא אינה מתחייבת במסירת הודעה כלשהי למועמדים שאינם מתאימים.

מסמכים שיוגשו לאחר תאריך והשעה הנ"ל לא ייבדקו ויפסלו על הסף.

מובהר כי לא חלה על העירייה חובת מכרז למשרה זו.

תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998, ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.

האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.קובץ מצורף
קטגוריה לוח דרושים
יחידה ארגונית לקישור מינהל חינוך
תאריך אחרון להגשה 28/02/2021 12:00
תאריך פרסום 21/02/2021
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 12
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

תאריך פרסום

21.02.2021

מועד אחרון להגשה

28.02.2021 12:00

​*כל מקום בו מצויI במודעה לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה וכך להפך*

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד מ"מ מנהל/ת מחלקה לתרבות והעשרה באגף חינוך קדם יסודי.

תיאור התפקיד

 1. קידום וניהול תכניות לתרבות והעשרה בגני הילדים.
 2. קידום וניהול תל"ן סל תרבות בשילוב מערך הסעות לילדי הגן מהתכנון ועד לביצוע.
 3. קידום וניהול תל"ן מוסיקה: ראיונות עבודה, גיוס ושיבוץ מורים למוסיקה בגני הילדים, שותפה בהכנת משכורות, מתן מענה למורות, ארגון וטיפול בימי הדרכה והשתלמויות.
 4. מענה ובקרה אחר תכניות בהלימה לתקציב השנתי. 
 5. סיורים בגני הילדים למעקב אחר התכניות המתקיימות בפועל
 6. גיוס והדרכת עובדי חינוך ומתנדבים לתכניות השונות ושותפה בהכנת משכורות. 
 7. בניית רשימה גנית ועדכון שוטף לאורך כל השנה
 8. הפקת נתונים מהאוטומציה.
 9. ארגון כנסים ואירועים לאורך השנה של האגף לחינוך קדם יסודי
 10. מענה וסיוע למפקחות משרד החינוך, מדריכות מובילות וגננות
 11. שותפה בארגון כנסים ופרויקטים חינוכיים ביוזמן משרד החינוך.
 12. כל מטלה אשר תוטל ע"י הממונה הישיר​

דרישות סף

 1. בעל תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג או הנדסאי\טכנאי רשום בהתאם לסעיף 39 לחוק ההנדסאי והטכנאים המוסמכים התשע"ג-2012.​ או תעודת סמיכות לרבנות ("ירה יורה") לפי אישור הרבנות הראשית לישראל. או אישור לימודים בתכנית מלאה בישיבה גבוהה או בכולל, שש שנים לפחות אחרי גיל 18 ומעבר שלוש בחינות לפחות מתוך מכלול הבחינות שמקיימת הרבנות הראשית לישראל (שתיים משלוש הבחינות יהיו בדיני שבת ודיני איסור והיתר).
 2. ניסיון מקצועי של ארבע שנים לפחות בהפעלת אירועים או תכניות העשרה בחינוך קדם יסודי.

עבור הנדסאי – ניסיון של חמש שנים

עבור טכנאי – ניסיון של שש שנים

המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד

מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור, תיפסל מועמדותו על הסף

​כישורים נוספים

 1. הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
 2. יכולת עבודה בצוות רב תחומי
 3. יכולת למידה והדרכה לצרכי יישום
 4. יכולת הסתגלות למערכת  ארגונית
 5. יכולת קיום יחסי עבודה תקינים
 6. ייצוגיות ותודעת שירות גבוהה
 7. היכרות עם מערכות ה"אופיס"

כפיפות

מנהל אגף לחינוך קדם יסודי

​הגשת מועמדות

ניתן לשלוח קורות חיים למייל : RanE@rishonlezion.muni.il

עד לתאריך 28/2/21 בשעה 12:00.

רק מועמדים מתאימים יזומנו לראיון עפ"י שיקול דעתה של העירייה והיא אינה מתחייבת במסירת הודעה כלשהי למועמדים שאינם מתאימים.

מסמכים שיוגשו לאחר תאריך והשעה הנ"ל לא ייבדקו ויפסלו על הסף.

מובהר כי לא חלה על העירייה חובת מכרז למשרה זו.

תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998, ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.

האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר