הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

רכז "תוכנית ניצנים" רשותי

 דרושים

מספר מכרז 40/2021
תיאור המכרז

​​מכרז פנימי/פומבי מס' מכרז 40/2021 לתפקיד רכז "תוכנית ניצנים" רשותי , מינהל החינוך 


- כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד רכז "תכנית ניצנים" רשותי

א. תאור התפקיד

1. אחריות לריכוז כל הפעילות המנהלית והחינוכית של תכנית "ניצנים" ברשות המקומית.
2. תכלול מערכת היחסים בין הרשות, משרד החינוך, הפיקוח וביה"ס.
3. השתתפות הרכז במפגשים אשר יתקיימו במשרד החינוך.
4. אחריות להיערכות פתיחת המסגרות בשיתוף הפיקוח הכולל של בתי הספר היסודיים.
5. שיווק התכנית להורים ולקהילה.
6. אחריות לאיתור, גיוס, שיבוץ, החלפה/מילוי מקום של הצוותים,  באישור המפקחות של משרד החינוך.
7. בניית תכנית  עבודה שנתית בשיתוף המפקחות (בתי ספר)  בדגש  על טיפוח הרצף החינוכי בין צוותי הבוקר לצהריים.
8. בניית תכנית הכשרה לכלל הצוותים החינוכיים  (בתי ספר) על פי המתווה המאושרת ע"י המפקחות.

ב. דרישות סף

1. תעודת הוראה או בעל תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג בתחום החינוך או בוגר מכללה להוראה מוכרת או בעל תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג.
2. ניסיון של שלוש שנים לפחות במערכות חינוך ו/או בגיל הרך. 
3. ניסיון של שנתיים לפחות בהפעלת תכנית חינוכית ו/או פדגוגית.
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. 
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

ג. כישורים נוספים

1. בעל הבעה בכתב ובע"פ ברמה גבוהה.
2. בעל יחסי אנוש טובים.
3. בעל יכולת עבודה בצוות רב תחומי.
4. נכונות  לעבודה  מעבר לשעות המקובלות.
5. היכרות עם יישומי ה"אופיס". 

ד. כפיפות  

כפיפות מנהלית- סגנית מנהל כספים וכלכלה,  כפיפות מקצועית – סגנית  מנהל אגף חינוך יסודי
    

ה. תנאי ההעסקה

 העובד יועסק במתח דרגות חינוך חברה ונוער 
 המשרה פרויקטאלית.
מועמד שייבחר ישובץ למערך החירום העירוני 

הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998  ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון.  ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא ראשית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז מפורסמים במערכת בפורטל העירוני  ובאתר העירוני את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות האתר העירוני  עד לתאריך _10.3.2021_בשעה 24:00.  (יש לקרוא את ההנחיות לפני הגשת מועמדות,  נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה).  חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייהקובץ מצורף
קטגוריה מכרזי כוח אדם
יחידה ארגונית לקישור מינהל חינוך
תאריך אחרון להגשה 10/03/2021 00:00
תאריך פרסום 22/02/2021
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 12
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

מספר מכרז

40/2021

תאריך פרסום

22.02.2021

מועד אחרון להגשה

10.03.2021 00:00

​​מכרז פנימי/פומבי מס' מכרז 40/2021 לתפקיד רכז "תוכנית ניצנים" רשותי , מינהל החינוך 


- כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד רכז "תכנית ניצנים" רשותי

א. תאור התפקיד

1. אחריות לריכוז כל הפעילות המנהלית והחינוכית של תכנית "ניצנים" ברשות המקומית.
2. תכלול מערכת היחסים בין הרשות, משרד החינוך, הפיקוח וביה"ס.
3. השתתפות הרכז במפגשים אשר יתקיימו במשרד החינוך.
4. אחריות להיערכות פתיחת המסגרות בשיתוף הפיקוח הכולל של בתי הספר היסודיים.
5. שיווק התכנית להורים ולקהילה.
6. אחריות לאיתור, גיוס, שיבוץ, החלפה/מילוי מקום של הצוותים,  באישור המפקחות של משרד החינוך.
7. בניית תכנית  עבודה שנתית בשיתוף המפקחות (בתי ספר)  בדגש  על טיפוח הרצף החינוכי בין צוותי הבוקר לצהריים.
8. בניית תכנית הכשרה לכלל הצוותים החינוכיים  (בתי ספר) על פי המתווה המאושרת ע"י המפקחות.

ב. דרישות סף

1. תעודת הוראה או בעל תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג בתחום החינוך או בוגר מכללה להוראה מוכרת או בעל תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג.
2. ניסיון של שלוש שנים לפחות במערכות חינוך ו/או בגיל הרך. 
3. ניסיון של שנתיים לפחות בהפעלת תכנית חינוכית ו/או פדגוגית.
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. 
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

ג. כישורים נוספים

1. בעל הבעה בכתב ובע"פ ברמה גבוהה.
2. בעל יחסי אנוש טובים.
3. בעל יכולת עבודה בצוות רב תחומי.
4. נכונות  לעבודה  מעבר לשעות המקובלות.
5. היכרות עם יישומי ה"אופיס". 

ד. כפיפות  

כפיפות מנהלית- סגנית מנהל כספים וכלכלה,  כפיפות מקצועית – סגנית  מנהל אגף חינוך יסודי
    

ה. תנאי ההעסקה

 העובד יועסק במתח דרגות חינוך חברה ונוער 
 המשרה פרויקטאלית.
מועמד שייבחר ישובץ למערך החירום העירוני 

הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998  ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון.  ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא ראשית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז מפורסמים במערכת בפורטל העירוני  ובאתר העירוני את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות האתר העירוני  עד לתאריך _10.3.2021_בשעה 24:00.  (יש לקרוא את ההנחיות לפני הגשת מועמדות,  נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה).  חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייההגשת מועמדות

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר