הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

ממלא מקום רכז חוזים והתקשרויות, מנהל תכנון ובנייה

 דרושים

מספר מכרז  
תיאור המכרז

​(לתקופה זמנית של שלושה חודשים עם אופציה להארכה – משרה במילוי מקום חופשת לידה)

**כל מקום בו מצויין במודעה לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה וכך להפך**

תאור התפקיד

 1. ביצוע בדיקת תקינות החוזים המועברים לחתימה.
 2. אחריות לחתימת החוזים והפצתם.
 3. קליטת החוזים במערכת הממוחשבת, כולל ניהול ועדכון שוטף של ספר החוזים הממוחשב.
 4. בקרה שוטפת של כל הליך חתימות חוזים, הארכות חוזים, הגדלות חוזים.
 5. אחריות לניהול אדמינסטרטיבי לרבות תאום וזימון פגישות, טיפול בדואר, מענה טלפוני, צילום, תיוק, סריקה והעברת החומרים לארכיב העירוני.
 6. אחריות לטיפול בהזמנת רכש ציוד משרדי.
 7. ביצוע כל מטלה נוספת שתידרש ע"י הממונה הישיר או מנהל האגף.

​דרישות סף

 1. תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג (לרבות עפ"י הכללים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2011 לעניין דרישות תואר אקדמאי, חוזר מס' 1/2014 לעניין טכנאי או הנדסאי וחוזר מנכ"ל 5/2016 לעניין הכרה בהשכלה תורנית).
 2. בעל ניסיון מקצועי של שנתיים לפחות בעבודה בטיפול בחוזים, יתרון לעבודה ברשות המקומית).

המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.

מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור, תיפסל מועמדותו על הסף.

​כישורים נוספים

 1. יתרון לתואר אקדמאי המוכר ע"י המל"ג במשפטים. 
 2. יתרון לעבודה עם מערכת אוטומציה.
 3. כושר ביטוי בכתב ובע"פ בשפה העברית והאנגלית ברמה גבוהה.
 4. יכולת ארגון ותכנון משימות בקפדנות ודייקנות ויכולת עמידה בלוחות זמנים.
 5. נכונות לעבודה מעבר לשעות המקובלות.
 6. היכרות בעבודה עם מערכות ממוחשבות לרבות תוכנת ה"אופיס".

​כפיפות

סגן מנהל אגף בניה ציבורית

תנאי העסקה

העובד יועסק במתח דרגות 8-10 בדרוג המנהלי או במתח דרגות 38-40 בדרוג המח"ר.

מובהר בזאת שהמשרה הינה זמנית לצורך מילוי מקום של עובדת שיוצאת לחל"ד. 

נדרשת זמינות מיידית.

​הגשת מועמדות

להגשת  מועמדות יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון,  לדוא"ל :  sigalh@rishonlezion.muni.il

טלפונים  לבירורים:  03-9547538

תאריך אחרון להגשת מועמדות : 21/04/2021 שעה:  12:00

מסמכים שיוגשו לאחר תאריך והשעה הנ"ל לא ייבדקו וייפסלו על הסף.

רק מועמדים מתאימים יזומנו לראיון עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה, מובהר כי לא חלה על העירייה חובת מכרז למשרה זו.

תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998, ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.

האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.


קובץ מצורף
קטגוריה לוח דרושים
יחידה ארגונית לקישור מינהל תכנון ובנייה
תאריך אחרון להגשה 21/04/2021 12:00
תאריך פרסום 07/04/2021
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 9
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

תאריך פרסום

07.04.2021

מועד אחרון להגשה

21.04.2021 12:00

​(לתקופה זמנית של שלושה חודשים עם אופציה להארכה – משרה במילוי מקום חופשת לידה)

**כל מקום בו מצויין במודעה לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה וכך להפך**

תאור התפקיד

 1. ביצוע בדיקת תקינות החוזים המועברים לחתימה.
 2. אחריות לחתימת החוזים והפצתם.
 3. קליטת החוזים במערכת הממוחשבת, כולל ניהול ועדכון שוטף של ספר החוזים הממוחשב.
 4. בקרה שוטפת של כל הליך חתימות חוזים, הארכות חוזים, הגדלות חוזים.
 5. אחריות לניהול אדמינסטרטיבי לרבות תאום וזימון פגישות, טיפול בדואר, מענה טלפוני, צילום, תיוק, סריקה והעברת החומרים לארכיב העירוני.
 6. אחריות לטיפול בהזמנת רכש ציוד משרדי.
 7. ביצוע כל מטלה נוספת שתידרש ע"י הממונה הישיר או מנהל האגף.

​דרישות סף

 1. תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג (לרבות עפ"י הכללים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2011 לעניין דרישות תואר אקדמאי, חוזר מס' 1/2014 לעניין טכנאי או הנדסאי וחוזר מנכ"ל 5/2016 לעניין הכרה בהשכלה תורנית).
 2. בעל ניסיון מקצועי של שנתיים לפחות בעבודה בטיפול בחוזים, יתרון לעבודה ברשות המקומית).

המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.

מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור, תיפסל מועמדותו על הסף.

​כישורים נוספים

 1. יתרון לתואר אקדמאי המוכר ע"י המל"ג במשפטים. 
 2. יתרון לעבודה עם מערכת אוטומציה.
 3. כושר ביטוי בכתב ובע"פ בשפה העברית והאנגלית ברמה גבוהה.
 4. יכולת ארגון ותכנון משימות בקפדנות ודייקנות ויכולת עמידה בלוחות זמנים.
 5. נכונות לעבודה מעבר לשעות המקובלות.
 6. היכרות בעבודה עם מערכות ממוחשבות לרבות תוכנת ה"אופיס".

​כפיפות

סגן מנהל אגף בניה ציבורית

תנאי העסקה

העובד יועסק במתח דרגות 8-10 בדרוג המנהלי או במתח דרגות 38-40 בדרוג המח"ר.

מובהר בזאת שהמשרה הינה זמנית לצורך מילוי מקום של עובדת שיוצאת לחל"ד. 

נדרשת זמינות מיידית.

​הגשת מועמדות

להגשת  מועמדות יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון,  לדוא"ל :  sigalh@rishonlezion.muni.il

טלפונים  לבירורים:  03-9547538

תאריך אחרון להגשת מועמדות : 21/04/2021 שעה:  12:00

מסמכים שיוגשו לאחר תאריך והשעה הנ"ל לא ייבדקו וייפסלו על הסף.

רק מועמדים מתאימים יזומנו לראיון עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה, מובהר כי לא חלה על העירייה חובת מכרז למשרה זו.

תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998, ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.

האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.


כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר