הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מנהל אגף החשמל

 דרושים

מספר מכרז 41/2021
תיאור המכרז

​מכרז פומבי/פנימי מס' 41/2021  לתפקיד מנהל אגף החשמל 

- כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -


עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד מנהל אגף החשמל במינהל שפ"ע

​א. תאור התפקיד

1. גיבוש, התווית וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום שעליו מופקד.
2. ניהול צוות העובדים באגף והנחייתם המיקצועית.
3. ניסוח תכנית פעולה הכוללת מטרות ויעדים, אמצעים למימושם, תחומים אחריות ומערכת בקרה.
4. ניהול מערך החשמל בעיר מבחינת תחזוקה, פיתוח ושדרוג.
5. סיוע בתפעול יחידות המשנה הנמצאות באגף החשמל.
6. בניית תוכניות עבודה לתחזוקת החשמל בתחום הדרך ומוסדות חינוך וציבור, טיפול במפרטים וכתבי כמויות.
7. פיקוח על עבודות חשמל המבוצעות בעיר.
8. ניהול כח אדם באגף חשמל כולל הכנה וביצוע של סידור עבודה לעובדים.
9. טיפול במעקב אחר פניות מוקד הקשורות לאגף חשמל.
10. תאום בין גופי העירייה השונים בכול הקשור לתחום עיסוקו.
11. ביצוע פעולות יזומות לחיסכון בחשמל.

ב. דרישות סף

1. בעל תואר אקדמאי שנרכש במוסד  המוכר ע"י המל"ג בהנדסת חשמל  ובעל רישיון חשמלאי ראשי לפחות.        
2. רישום בפנקס המהנדסים.
3. ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות בתחום האחזקה, פיתוח ושדרוג מערכות חשמל במהלך ה 10 שנים האחרונות, שקדמו למועד האחרון והגשת הצעות למכרז.
4. ניסיון ניהולי של שלוש שנים לפחות בניהול צוות עובדים מיקצועיים בכפיפות ישירה.

ג. כישורים נוספים

1. בעל כושר הבעה בכתב ובע"פ ברמה גבוהה בשפה העברית
2. ניסיון בעבודה עם מערכות ממוחשבות לרבות  תוכנות  ה "אופיס" והבינארית".
3. ניסיון מקצועי בהכנת מפרטים וכתבי כמויות - יתרון
4. רישיון  נהיגה בתוקף (העבודה כרוכה בניידות).
5. תקשורת בין אישית טובה, מוכוונות שירות.
6. יכולת ארגון ותכנון משימות בקפדנות ודייקנות ויכולת עמידה בלוחות זמנים.
7. נכונות לעבודה מעבר לשעות העבודה המקובלות .
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור, תיפסל מועמדותו על הסף.

ד. כפיפות

ראש מנהל  שפ"ע.

​ה. תנאי ההעסקה

העובד יועסק במתח דרגות 42-44 בדירוג המהנדסים או לחילופין, העסקה בחוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים.
 מועמד שיבחר ישובץ במערך החירום
  

הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון.  ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא ראשית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז מפורסמים במערכת בפורטל העירוני  ובאתר העירוני את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות האתר העירוני  עד לתאריך ____27.4.2021__בשעה 24:00. 
(יש לקרוא את ההנחיות לפני הגשת מועמדות,  נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה).  יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.   

       בברכה,
   רז קינסטליך
  ראש העירייהקובץ מצורף
קטגוריה מכרזי כוח אדם
יחידה ארגונית לקישור שיפור פני העיר (שפ"ע)
תאריך אחרון להגשה 27/04/2021 00:00
תאריך פרסום 08/04/2021
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 10
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

מספר מכרז

41/2021

תאריך פרסום

08.04.2021

מועד אחרון להגשה

27.04.2021 00:00

​מכרז פומבי/פנימי מס' 41/2021  לתפקיד מנהל אגף החשמל 

- כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -


עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד מנהל אגף החשמל במינהל שפ"ע

​א. תאור התפקיד

1. גיבוש, התווית וביצוע מדיניות הרשות המקומית בתחום שעליו מופקד.
2. ניהול צוות העובדים באגף והנחייתם המיקצועית.
3. ניסוח תכנית פעולה הכוללת מטרות ויעדים, אמצעים למימושם, תחומים אחריות ומערכת בקרה.
4. ניהול מערך החשמל בעיר מבחינת תחזוקה, פיתוח ושדרוג.
5. סיוע בתפעול יחידות המשנה הנמצאות באגף החשמל.
6. בניית תוכניות עבודה לתחזוקת החשמל בתחום הדרך ומוסדות חינוך וציבור, טיפול במפרטים וכתבי כמויות.
7. פיקוח על עבודות חשמל המבוצעות בעיר.
8. ניהול כח אדם באגף חשמל כולל הכנה וביצוע של סידור עבודה לעובדים.
9. טיפול במעקב אחר פניות מוקד הקשורות לאגף חשמל.
10. תאום בין גופי העירייה השונים בכול הקשור לתחום עיסוקו.
11. ביצוע פעולות יזומות לחיסכון בחשמל.

ב. דרישות סף

1. בעל תואר אקדמאי שנרכש במוסד  המוכר ע"י המל"ג בהנדסת חשמל  ובעל רישיון חשמלאי ראשי לפחות.        
2. רישום בפנקס המהנדסים.
3. ניסיון מקצועי של 5 שנים לפחות בתחום האחזקה, פיתוח ושדרוג מערכות חשמל במהלך ה 10 שנים האחרונות, שקדמו למועד האחרון והגשת הצעות למכרז.
4. ניסיון ניהולי של שלוש שנים לפחות בניהול צוות עובדים מיקצועיים בכפיפות ישירה.

ג. כישורים נוספים

1. בעל כושר הבעה בכתב ובע"פ ברמה גבוהה בשפה העברית
2. ניסיון בעבודה עם מערכות ממוחשבות לרבות  תוכנות  ה "אופיס" והבינארית".
3. ניסיון מקצועי בהכנת מפרטים וכתבי כמויות - יתרון
4. רישיון  נהיגה בתוקף (העבודה כרוכה בניידות).
5. תקשורת בין אישית טובה, מוכוונות שירות.
6. יכולת ארגון ותכנון משימות בקפדנות ודייקנות ויכולת עמידה בלוחות זמנים.
7. נכונות לעבודה מעבר לשעות העבודה המקובלות .
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור, תיפסל מועמדותו על הסף.

ד. כפיפות

ראש מנהל  שפ"ע.

​ה. תנאי ההעסקה

העובד יועסק במתח דרגות 42-44 בדירוג המהנדסים או לחילופין, העסקה בחוזה אישי בכפוף לאישור משרד הפנים.
 מועמד שיבחר ישובץ במערך החירום
  

הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון.  ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא ראשית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז מפורסמים במערכת בפורטל העירוני  ובאתר העירוני את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות האתר העירוני  עד לתאריך ____27.4.2021__בשעה 24:00. 
(יש לקרוא את ההנחיות לפני הגשת מועמדות,  נדרש למלא את כל השלבים בעת הגשת המועמדות כגון: שאלון העלאת הקבצים הנדרשים ומבחן התאמה).  יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.   

       בברכה,
   רז קינסטליך
  ראש העירייההגשת מועמדות

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר