הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

למוקד העירוני דרושים נציגי שירות – מוקד עירוני 106

 דרושים

מספר מכרז  
תיאור המכרז

**כל מקום בו מצויין במודעה לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה וכך להפך*
מועמדים המעוניינים להציע מועמדותם למשרה מוזמנים להגיש את מועמדותם כמפורט להלן:

תיאור התפקיד :
1. מענה טלפוני לפניות תושבים
2. שיבוץ והעברת פניות במערכות ממוחשבות
3. עבודה שוטפת ומעקב מול מחלקות העירייה
4. הפעלת מערכות מחשב תומכות לטיפול בבקשות התושבים

דרישות הסף
 12 שנות לימוד

כישורים נוספים
 · אוריינטציה מיחשובית
· יכולת עבודה בצוות
· נכונות לעבודה במשמרות 24/7

תנאי העסקה
העובד יועסק בשכר שעתי
מספר משרות

הגשת מועמדות
להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון למייל galitof@rishonlezion.muni.il

טלפון לבירורים 03-9542788.
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 26.5.19 עד השעה 15:00.

מסמכים שיוגשו לאחר תאריך והשעה הנ"ל לא ייבדקו ויפסלו על הסף.
מובהר כי לא חלה על העירייה חובת מכרז למשרה זו.
הליכי המיון והבחירה יקבעו במסגרת ועדת קבלה ויכללו ראיונות רק מועמדים מתאימים יזומנו לראיון עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה .
תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998, ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.
האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. 

קובץ מצורף
קטגוריה לוח דרושים
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך אחרון להגשה 26/05/2019 15:00
תאריך פרסום 12/05/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות

​להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון למייל galitof@rishonlezion.muni.il

גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

תאריך פרסום

12.05.2019

מועד אחרון להגשה

26.05.2019 15:00

**כל מקום בו מצויין במודעה לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה וכך להפך*
מועמדים המעוניינים להציע מועמדותם למשרה מוזמנים להגיש את מועמדותם כמפורט להלן:

תיאור התפקיד :
1. מענה טלפוני לפניות תושבים
2. שיבוץ והעברת פניות במערכות ממוחשבות
3. עבודה שוטפת ומעקב מול מחלקות העירייה
4. הפעלת מערכות מחשב תומכות לטיפול בבקשות התושבים

דרישות הסף
 12 שנות לימוד

כישורים נוספים
 · אוריינטציה מיחשובית
· יכולת עבודה בצוות
· נכונות לעבודה במשמרות 24/7

תנאי העסקה
העובד יועסק בשכר שעתי
מספר משרות

הגשת מועמדות
להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון למייל galitof@rishonlezion.muni.il

טלפון לבירורים 03-9542788.
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 26.5.19 עד השעה 15:00.

מסמכים שיוגשו לאחר תאריך והשעה הנ"ל לא ייבדקו ויפסלו על הסף.
מובהר כי לא חלה על העירייה חובת מכרז למשרה זו.
הליכי המיון והבחירה יקבעו במסגרת ועדת קבלה ויכללו ראיונות רק מועמדים מתאימים יזומנו לראיון עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה .
תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998, ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.
האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. 

הגשת מועמדות

​להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון למייל galitof@rishonlezion.muni.il

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר