הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

דרוש רכז מועדון לאזרחים ותיקים באגף לפעולות חברתיות - משרה במילוי מקום

 דרושים

מספר מכרז  
תיאור המכרז

לעיריית ראשון לציון למינהל לשילוב חברתי דרוש רכז מועדון לאזרחים ותיקים באגף לפעולות חברתיות -  משרה במילוי מקום


**כל מקום בו מצויין במודעה לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה וכך להפך*

מועמדים המעוניינים להציע מועמדותם למשרה מוזמנים להגיש את מועמדותם כמפורט להלן:

תיאור התפקיד :

 1. הפעלת מועדון חברתי תרבותי לאוכלוסיית הגמלאים.
 2. אחראי ונוכח בכל שעות הפעילות במועדון, כולל פתיחה וסגירת המועדון.
 3. ייזום ובניית תכניות הפעלה, אירועים וטקסים תוך יצירת מגוון פעילויות חברתיות תרבותיות המתאימות לאוכלוסיית הגמלאים.
 4. טיפול בנושאים אדמיניסטרטיביים ולוגיסטיים הקשורים בהפעלת המועדון לרבות תכנית עבודה חודשית ושנתית.
 5. אחריות להפעלת מסגרת חמה ונעימה תוך התייחסות אישית לחברי המועדון, קיום קשר ומעקב אחר כל חבר במועדון.
 6. איתור וזיהוי גמלאים במצבי התדרדרות בריאותית ותפקודית והפנייתם לטיפול.
 7. איתור מצבי התעללות והזנחה ודיווח על פי החוק.
 8. עידוד הגמלאי להתנדב ולסייע בהפעלת המועדון, בתחומי הפרט ובקהילה.
 9. מתן ייעוץ, תמיכה ומידע לגמלאי ומשפחתו.
 10. ביצוע הנחיות הממונה ככל שיידרש.

דרישות הסף

 1. 12 שנות לימוד ובעל תעודת בגרות מלאה, יתרון לבעל תעודת הוראה.
 2. ניסיון בעבודה עם אוכלוסייה בגיל השלישי – יתרון.
 3. בעל ניסיון בעבודה עם מערכות ממוחשבות לרבות תוכנת ה"אופיס".
  המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.
  מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

כישורים נוספים

 1. בעל יכולת להעברת פעילות תרבותית חברתית לחברי המועדון.
 2. הכרות עם מערכות ממוחשבות ורשתות חברתיות.
 3. בעל כושר ביטוי בכתב ובעל פה ברמה גבוהה.
 4. בעל יחסי אנוש ותקשורת בינאישית גבוהה.

כפיפות – מנהלת האגף לפעולות חברתיות

תנאי העסקה

העובד יועסק במתח דרגות 7-9 בדרוג המנהלי או במתח דרגות 37-39 בדירוג המח"ר.

היקף משרה – 2 משרות לריכוז מועדונים  -  היקפי משרה 50%,  40%

העבודה הינה בשעות הבוקר עד הצהרים, 5 ימים בשבוע.

העסקה מקסימום 9 חודשים מהקליטה או עד לחזרת העובד , הראשון מבניהם.

הגשת מועמדות

להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון למייל rachelba@rishonlezion.muni.il

טלפון לבירורים 03-9689803

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 28.5.19 עד השעה 12:00.

מסמכים שיוגשו לאחר תאריך והשעה הנ"ל לא ייבדקו ויפסלו על הסף.

מובהר כי לא חלה על העירייה חובת מכרז למשרה זו.

הליכי המיון והבחירה יקבעו במסגרת ועדת קבלה ויכללו ראיונות רק מועמדים מתאימים יזומנו לראיון עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה .

תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998, ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.

האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.

 

 

 

 

 

 

 

 

קובץ מצורף
קטגוריה לוח דרושים
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך אחרון להגשה 28/05/2019 12:00
תאריך פרסום 14/05/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות

להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון למייל rachelba@rishonlezion.muni.il

גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

תאריך פרסום

14.05.2019

מועד אחרון להגשה

28.05.2019 12:00

לעיריית ראשון לציון למינהל לשילוב חברתי דרוש רכז מועדון לאזרחים ותיקים באגף לפעולות חברתיות -  משרה במילוי מקום


**כל מקום בו מצויין במודעה לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה וכך להפך*

מועמדים המעוניינים להציע מועמדותם למשרה מוזמנים להגיש את מועמדותם כמפורט להלן:

תיאור התפקיד :

 1. הפעלת מועדון חברתי תרבותי לאוכלוסיית הגמלאים.
 2. אחראי ונוכח בכל שעות הפעילות במועדון, כולל פתיחה וסגירת המועדון.
 3. ייזום ובניית תכניות הפעלה, אירועים וטקסים תוך יצירת מגוון פעילויות חברתיות תרבותיות המתאימות לאוכלוסיית הגמלאים.
 4. טיפול בנושאים אדמיניסטרטיביים ולוגיסטיים הקשורים בהפעלת המועדון לרבות תכנית עבודה חודשית ושנתית.
 5. אחריות להפעלת מסגרת חמה ונעימה תוך התייחסות אישית לחברי המועדון, קיום קשר ומעקב אחר כל חבר במועדון.
 6. איתור וזיהוי גמלאים במצבי התדרדרות בריאותית ותפקודית והפנייתם לטיפול.
 7. איתור מצבי התעללות והזנחה ודיווח על פי החוק.
 8. עידוד הגמלאי להתנדב ולסייע בהפעלת המועדון, בתחומי הפרט ובקהילה.
 9. מתן ייעוץ, תמיכה ומידע לגמלאי ומשפחתו.
 10. ביצוע הנחיות הממונה ככל שיידרש.

דרישות הסף

 1. 12 שנות לימוד ובעל תעודת בגרות מלאה, יתרון לבעל תעודת הוראה.
 2. ניסיון בעבודה עם אוכלוסייה בגיל השלישי – יתרון.
 3. בעל ניסיון בעבודה עם מערכות ממוחשבות לרבות תוכנת ה"אופיס".
  המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.
  מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

כישורים נוספים

 1. בעל יכולת להעברת פעילות תרבותית חברתית לחברי המועדון.
 2. הכרות עם מערכות ממוחשבות ורשתות חברתיות.
 3. בעל כושר ביטוי בכתב ובעל פה ברמה גבוהה.
 4. בעל יחסי אנוש ותקשורת בינאישית גבוהה.

כפיפות – מנהלת האגף לפעולות חברתיות

תנאי העסקה

העובד יועסק במתח דרגות 7-9 בדרוג המנהלי או במתח דרגות 37-39 בדירוג המח"ר.

היקף משרה – 2 משרות לריכוז מועדונים  -  היקפי משרה 50%,  40%

העבודה הינה בשעות הבוקר עד הצהרים, 5 ימים בשבוע.

העסקה מקסימום 9 חודשים מהקליטה או עד לחזרת העובד , הראשון מבניהם.

הגשת מועמדות

להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון למייל rachelba@rishonlezion.muni.il

טלפון לבירורים 03-9689803

תאריך אחרון להגשת מועמדות: 28.5.19 עד השעה 12:00.

מסמכים שיוגשו לאחר תאריך והשעה הנ"ל לא ייבדקו ויפסלו על הסף.

מובהר כי לא חלה על העירייה חובת מכרז למשרה זו.

הליכי המיון והבחירה יקבעו במסגרת ועדת קבלה ויכללו ראיונות רק מועמדים מתאימים יזומנו לראיון עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה .

תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998, ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.

האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.

 

 

 

 

 

 

 

 

הגשת מועמדות

להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון למייל rachelba@rishonlezion.muni.il

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר