הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מנהל מחלקת תוכן אתר האינטרנט העירוני, אפליקציה ופורטל ארגוני

 דרושים

מספר מכרז 93/2019
תיאור המכרז
​​

מכרז פנימי/פומבי לתפקיד מנהל מחלקת  תוכן אתר האינטרנט העירוני, אפליקציה ופורטל ארגוני   מס' מכרז 93/2019

- כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד מנהל תוכן אתר האינטרנט העירוני, אפליקציה ופורטל ארגוני.  

א. ייעוד:

חיזוק, עידוד וקידום מתן שירות לתושב באמצעים דיגיטליים. זאת תוך בנייה וניהול של תכני כל הפלטפורמות הדיגיטליות ברשות המקומית ובעיקר האתר העירוני, האפליקציה העירונית, והפורטל הארגוני.

ב. תחומי אחריות:

1. הזנת תכנים ועדכונם השוטף בפלטפורמות הדיגיטליות השונות. 
איסוף חומרים ומידע מכלל הרשות המקומית והחברות העירוניות.
הזנת תכנים בפלטפורמות השונות תוך הקפדה בפרסום כל מידע שחייבים בפרסומו עפ"י הוראות הדין השונות ומכוח חוק חופש המידע.
אפיון ועריכה של הפלטפורמות הדיגיטליות עם דוברות הרשות.
עיצוב הפלטפורמות הדיגיטליות השונות.
פיקוח ובקרה על תקינות התפעול והשימוש בכלים השונים.
שמירה וגיבוי המידע בכלים הדיגיטליים.
טיפול בתקלות בפלטפורמות השונות מול התקשוב העירוני.
2. ניהול מערכת התוכן של הכלים הדיגיטליים.
קביעת מדיניות הפצת התוכן בפלטפורמות השונות.
ווידוא העלאת תכנים בפלטפורמות השונות.
הסדרה וניהול של זכויות הגישה של משתמשים שונים.
מעקב אחר תקינות הכישורים בכלים השונים.
מעקב אחר פעילות המשתמשים בפלטפורמות השונות.
3. עידוד שימוש בכלים דיגיטליים למתן שירותים לתושב והנגשתם לציבור. 
וידוא יישום של המרכיבים התפעוליים של הפורטל ואתר האינטרנט כגון: סוגי הטפסים להורדה, תשלומים וכדומה.
איפיון צרכים ליישום בכלים דיגיטליים למתן שירותים, בשיתוף עם מנהלי היחידות ברשות.
כתיבת תוכן ייעודי לקידום הכלים הדיגיטליים במנועי החיפוש בשיתוף עם דוברות הרשות.
ניטור שביעות רצון המשתמשים בכל אחד מהכלים הדיגיטליים.
יצירת תכנים נגישים בכל אחד מהכלים הדיגיטליים בהתאם לתקנות נגישות השירות.
עבודה מול התקשוב העירוני לביצוע התקשרות עם ספקים לצורך בנייה ושדרוג של כלים דיגיטליים למתן שירותים וניהולם.
4. הכנת הפלטפורמות הדיגיטליות לשעת חירום כחלק ממתן השירות הדיגיטלי לתושב.
הכנת מידע נצור לשעת חירום, בשיתוף עם מנהלי היחידות ברשות.
התאמת המידע הנצור לפרסום בכל אחת מהפלטפורמות הדיגיטליות.
עבודת הכנה לשעת חירום במסגרת מכלול מידע לציבור ברשות.
בשעת חירום – פרסום המידע בפלטפורמות השונות ועדכונו.
בשעת חירום – עדכון הציבור והנהלת הרשות בנודע לתמונת המצב העולה מהשטח תוך שימוש בכלים הדיגיטליים.

​ב. דרישות סף:

1. בעל תואר ראשון המוכר ע"י המל"ג, יתרון לתואר בתחומים הבאים: מידענות, ניהול ידע. 
(לרבות עפ"י הכללים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2011 לעניין דרישות תואר אקדמי, חוזר מס' 1/2014 לעניין טכנאי או הנדסאי מוסמך וחוזר מנכ"ל 5/2016 לעניין הכרה בהשכלה תורנית)  
2. ניסיון מקצועי של ארבע שנים לפחות בניהול תוכן באתרי האינטרנט או פורטלים אירגוניים. 
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור, תיפסל מועמדותו על הסף.

 כישורים נוספים:

1. כושר הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה.
2. בעל יכולת הבעה בכתב ובע"פ ברמה גבוהה בשפות העברית והאנגלית.
3. שליטה מלאה בעולם המדיה החברתית.
4. יכולת גבוהה בארגון, הבנייה ועיצוב של תכנים.
5. ניסיון בעבודה עם פוטושופ – יתרון
6. היכרות עם סביבת ניהול תוכן SHAREPOINT  - יתרון
7. בוגר קורסים לניהול מדיה חברתית, דיגיטל או ניהול אתרים - יתרון
8. נכונות לעבודה מעבר לשעות המקובלות .
9. זמינות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות במידת הצורך.
10. היכרות עם יישומי ה"אופיס"

ג. כפיפות:

מנהל הידע העירוני

​ד. תנאי ההעסקה:  

עובד יועסק במתח דרגות 40-42 בדירוג המח"ר .


הערות כלליות:

תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלויות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. 
ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא רשאית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים באתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית דרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש בעדיפות באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il או במסירה אישית במשרדי מחלקת המכרזים באגף משאבי אנוש בלבד, בבניין העירייה רח' הכרמל 20, קומה 4 עד לתאריך _3.6.2019  _ בשעה 12:00. יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.


בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייהקובץ מצורף
קטגוריה מכרזי כוח אדם
יחידה ארגונית לקישור  
תאריך אחרון להגשה 03/06/2019 12:00
תאריך פרסום 15/05/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה  
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדותגוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

מספר מכרז

93/2019

תאריך פרסום

15.05.2019

מועד אחרון להגשה

03.06.2019 12:00
​​

מכרז פנימי/פומבי לתפקיד מנהל מחלקת  תוכן אתר האינטרנט העירוני, אפליקציה ופורטל ארגוני   מס' מכרז 93/2019

- כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד מנהל תוכן אתר האינטרנט העירוני, אפליקציה ופורטל ארגוני.  

א. ייעוד:

חיזוק, עידוד וקידום מתן שירות לתושב באמצעים דיגיטליים. זאת תוך בנייה וניהול של תכני כל הפלטפורמות הדיגיטליות ברשות המקומית ובעיקר האתר העירוני, האפליקציה העירונית, והפורטל הארגוני.

ב. תחומי אחריות:

1. הזנת תכנים ועדכונם השוטף בפלטפורמות הדיגיטליות השונות. 
איסוף חומרים ומידע מכלל הרשות המקומית והחברות העירוניות.
הזנת תכנים בפלטפורמות השונות תוך הקפדה בפרסום כל מידע שחייבים בפרסומו עפ"י הוראות הדין השונות ומכוח חוק חופש המידע.
אפיון ועריכה של הפלטפורמות הדיגיטליות עם דוברות הרשות.
עיצוב הפלטפורמות הדיגיטליות השונות.
פיקוח ובקרה על תקינות התפעול והשימוש בכלים השונים.
שמירה וגיבוי המידע בכלים הדיגיטליים.
טיפול בתקלות בפלטפורמות השונות מול התקשוב העירוני.
2. ניהול מערכת התוכן של הכלים הדיגיטליים.
קביעת מדיניות הפצת התוכן בפלטפורמות השונות.
ווידוא העלאת תכנים בפלטפורמות השונות.
הסדרה וניהול של זכויות הגישה של משתמשים שונים.
מעקב אחר תקינות הכישורים בכלים השונים.
מעקב אחר פעילות המשתמשים בפלטפורמות השונות.
3. עידוד שימוש בכלים דיגיטליים למתן שירותים לתושב והנגשתם לציבור. 
וידוא יישום של המרכיבים התפעוליים של הפורטל ואתר האינטרנט כגון: סוגי הטפסים להורדה, תשלומים וכדומה.
איפיון צרכים ליישום בכלים דיגיטליים למתן שירותים, בשיתוף עם מנהלי היחידות ברשות.
כתיבת תוכן ייעודי לקידום הכלים הדיגיטליים במנועי החיפוש בשיתוף עם דוברות הרשות.
ניטור שביעות רצון המשתמשים בכל אחד מהכלים הדיגיטליים.
יצירת תכנים נגישים בכל אחד מהכלים הדיגיטליים בהתאם לתקנות נגישות השירות.
עבודה מול התקשוב העירוני לביצוע התקשרות עם ספקים לצורך בנייה ושדרוג של כלים דיגיטליים למתן שירותים וניהולם.
4. הכנת הפלטפורמות הדיגיטליות לשעת חירום כחלק ממתן השירות הדיגיטלי לתושב.
הכנת מידע נצור לשעת חירום, בשיתוף עם מנהלי היחידות ברשות.
התאמת המידע הנצור לפרסום בכל אחת מהפלטפורמות הדיגיטליות.
עבודת הכנה לשעת חירום במסגרת מכלול מידע לציבור ברשות.
בשעת חירום – פרסום המידע בפלטפורמות השונות ועדכונו.
בשעת חירום – עדכון הציבור והנהלת הרשות בנודע לתמונת המצב העולה מהשטח תוך שימוש בכלים הדיגיטליים.

​ב. דרישות סף:

1. בעל תואר ראשון המוכר ע"י המל"ג, יתרון לתואר בתחומים הבאים: מידענות, ניהול ידע. 
(לרבות עפ"י הכללים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2011 לעניין דרישות תואר אקדמי, חוזר מס' 1/2014 לעניין טכנאי או הנדסאי מוסמך וחוזר מנכ"ל 5/2016 לעניין הכרה בהשכלה תורנית)  
2. ניסיון מקצועי של ארבע שנים לפחות בניהול תוכן באתרי האינטרנט או פורטלים אירגוניים. 
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור, תיפסל מועמדותו על הסף.

 כישורים נוספים:

1. כושר הבעה בכתב ובעל פה ברמה גבוהה.
2. בעל יכולת הבעה בכתב ובע"פ ברמה גבוהה בשפות העברית והאנגלית.
3. שליטה מלאה בעולם המדיה החברתית.
4. יכולת גבוהה בארגון, הבנייה ועיצוב של תכנים.
5. ניסיון בעבודה עם פוטושופ – יתרון
6. היכרות עם סביבת ניהול תוכן SHAREPOINT  - יתרון
7. בוגר קורסים לניהול מדיה חברתית, דיגיטל או ניהול אתרים - יתרון
8. נכונות לעבודה מעבר לשעות המקובלות .
9. זמינות לעבודה בשעות בלתי שגרתיות במידת הצורך.
10. היכרות עם יישומי ה"אופיס"

ג. כפיפות:

מנהל הידע העירוני

​ד. תנאי ההעסקה:  

עובד יועסק במתח דרגות 40-42 בדירוג המח"ר .


הערות כלליות:

תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלויות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. 
ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא רשאית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים באתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית דרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש בעדיפות באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il או במסירה אישית במשרדי מחלקת המכרזים באגף משאבי אנוש בלבד, בבניין העירייה רח' הכרמל 20, קומה 4 עד לתאריך _3.6.2019  _ בשעה 12:00. יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.


בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייההגשת מועמדותכותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר