הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

דרוש/ה עובד לתפקיד מנהל מחלקת תשלומים ותקציב במנהל החינוך (מילוי מקום)

 דרושים

מספר מכרז  
תיאור המכרז

לעיריית ראשון לציון

דרוש/ה עובד לתפקיד מנהל מחלקת תשלומים ותקציב במנהל החינוך
למילוי מקום בחופשת לידה (עבודה זמנית)
**כל מקום בו מצויין במודעה לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה וכך להפך*

תאור התפקיד
1. עריכת בדיקה, בקרה ואישור חשבוניות המתקבלות מאגפי המינהל בהתאם לתנאי החוזים ו/או ההזמנות.
2. עבודה שוטפת מול אגף התשלומים בגזברות בכל הקשור לאישור החשבוניות של המינהל.
3. אחריות לניהול תיקי התשלום לקבלנים עפ"י חוזים.
4. בקרה, עדכון ופיקוח הצעות התקציב של אגפי המינהל במערכת הזיו.
5. סגירת ופתיחת שנה במערכת החשבונאית  הכוללת עריכה, בקרה ועדכון של היתרות התקציביות והכנת חו"ז הפרשה.
6. אחריות על קופה קטנה וניהולה.
7. כל מטלה בתחום התקציב שתוטל ע"י הממונים.
כישורים נדרשים
1. בעל תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג  באחד מהתחומים הבאים: כלכלה, מינהל עסקים או חשבונאות.
2. ניסיון של ארבע  שנים לפחות בתחומי החשבות או בקרה בנושאים כספיים ברשות מקומית.
3. ניסיון של שנתיים לפחות בנושא תשלומים בגופים בעלי מחזור של עשרות מיליוני שקלים בשנה .
4. ניסיון של שנתיים לפחות בניהול תיקי תשלום לקבלנים עפ"י חוזים בתקציב של למעלה מ- 30מיליון ₪ בשנה.
5. ניסיון של שלוש שנים לפחות בעבודה עם מערכות ממוחשבות לרבות תוכנת ה"אופיס" ותוכנות כספים, יתרון לעבודה עם תוכנות אוטומציה.
         כישורים נוספים:
בעל יחסי אנוש טובים.
יכולת עבודה בתנאי לחץ ועמידה בלו"ז.
בעל כושר ביטוי בכתב ובעל פה בשפה העברית ברמה גבוהה.
נכונות לעבוד מעבר לשעות העבודה המקובלות.

תנאי ההעסקה:
העובד יועסק במתח דרגות 40-42 בדרוג המח"ר

הגשת מועמדות
להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון
לפקס מס' ___03-96547412__או למייל ilanaha@rishonlezion.muni.il
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 28.5.19_ עד השעה 15:00.
מסמכים שיוגשו לאחר תאריך והשעה הנ"ל לא ייבדקו ויפסלו על הסף.
מובהר כי לא חלה על העירייה חובת מכרז למשרה זו.
הליכי המיון והבחירה יקבעו במסגרת ועדת קבלה ויכללו ראיונות רק מועמדים מתאימים יזומנו לראיון עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה
תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998, ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.
האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.

קובץ מצורף
קטגוריה לוח דרושים
יחידה ארגונית לקישור מינהל חינוך
תאריך אחרון להגשה 28/05/2019 15:00
תאריך פרסום 16/05/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 12
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

מכרז של אגף

תאריך פרסום

16.05.2019

מועד אחרון להגשה

28.05.2019 15:00

לעיריית ראשון לציון

דרוש/ה עובד לתפקיד מנהל מחלקת תשלומים ותקציב במנהל החינוך
למילוי מקום בחופשת לידה (עבודה זמנית)
**כל מקום בו מצויין במודעה לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה וכך להפך*

תאור התפקיד
1. עריכת בדיקה, בקרה ואישור חשבוניות המתקבלות מאגפי המינהל בהתאם לתנאי החוזים ו/או ההזמנות.
2. עבודה שוטפת מול אגף התשלומים בגזברות בכל הקשור לאישור החשבוניות של המינהל.
3. אחריות לניהול תיקי התשלום לקבלנים עפ"י חוזים.
4. בקרה, עדכון ופיקוח הצעות התקציב של אגפי המינהל במערכת הזיו.
5. סגירת ופתיחת שנה במערכת החשבונאית  הכוללת עריכה, בקרה ועדכון של היתרות התקציביות והכנת חו"ז הפרשה.
6. אחריות על קופה קטנה וניהולה.
7. כל מטלה בתחום התקציב שתוטל ע"י הממונים.
כישורים נדרשים
1. בעל תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג  באחד מהתחומים הבאים: כלכלה, מינהל עסקים או חשבונאות.
2. ניסיון של ארבע  שנים לפחות בתחומי החשבות או בקרה בנושאים כספיים ברשות מקומית.
3. ניסיון של שנתיים לפחות בנושא תשלומים בגופים בעלי מחזור של עשרות מיליוני שקלים בשנה .
4. ניסיון של שנתיים לפחות בניהול תיקי תשלום לקבלנים עפ"י חוזים בתקציב של למעלה מ- 30מיליון ₪ בשנה.
5. ניסיון של שלוש שנים לפחות בעבודה עם מערכות ממוחשבות לרבות תוכנת ה"אופיס" ותוכנות כספים, יתרון לעבודה עם תוכנות אוטומציה.
         כישורים נוספים:
בעל יחסי אנוש טובים.
יכולת עבודה בתנאי לחץ ועמידה בלו"ז.
בעל כושר ביטוי בכתב ובעל פה בשפה העברית ברמה גבוהה.
נכונות לעבוד מעבר לשעות העבודה המקובלות.

תנאי ההעסקה:
העובד יועסק במתח דרגות 40-42 בדרוג המח"ר

הגשת מועמדות
להגשת מועמדות יש לשלוח קורות חיים, תעודות השכלה ואישורים המעידים על ניסיון
לפקס מס' ___03-96547412__או למייל ilanaha@rishonlezion.muni.il
תאריך אחרון להגשת מועמדות: 28.5.19_ עד השעה 15:00.
מסמכים שיוגשו לאחר תאריך והשעה הנ"ל לא ייבדקו ויפסלו על הסף.
מובהר כי לא חלה על העירייה חובת מכרז למשרה זו.
הליכי המיון והבחירה יקבעו במסגרת ועדת קבלה ויכללו ראיונות רק מועמדים מתאימים יזומנו לראיון עפ"י שיקול דעתה הבלעדי של העירייה
תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו- 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998, ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד.
האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.

הגשת מועמדות

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר