הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד רכז תכניות העצמה במחלקה לעבודה סוציאלית בקהילה

 דרושים

מספר מכרז  
תיאור המכרז

​כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך  

​תיאור התפקיד

 1. מיפוי צרכים בקרב לקוחות המנהל ובניית מענים קהילתיים לאוכלוסיות מוחלשות.
 2. גיוס מתנדבים מתאימים, הכשרת המתנדב לתפקיד ההתנדבות, תגמול ומתן הדרכה וייעוץ למתנדבים.
 3. איתור לקוחות המנהל לשילוב חברתי הזקוקים לסיוע חברתי או למיצוי זכויות או למענים מפיגי בדידות.
 4. ביקורים במסגרות השונות של המנהל לשילוב חברתי לשם מתן מידע וחשיפה של הפרויקט.
 5. בניית ימי השתלמויות והכשרות כולל עבודה ארגונית שכוללת הצעות מחיר, דפוס וכדומה.
 6. קיום קשר עם ארגוני מתנדבים בעיר.

דרישות סף

 1. תואר ראשון אקדמי המוכר ע"י המל"ג, עבודה סוציאלית או תואר בהוראה. 
 2. עובד סוציאלי – רישום בפנקס העובדים הסוציאליים
 3. ניסיון מקצועי של שנה לפחות בהפעלת מתנדבים.

המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. 

מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

כישורים נוספים

 1. תקשורת בין אישית טובה, מוכוונות שירות.
 2. בעל יכול הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
 3. יכולת ארגון ותכנון ויכולת עבודה עצמאית.
 4. היכרות עם יישומי ה"אופיס".
 5. נכונות לעבודה מעבר לשעות המקובלות

​​​כפיפות 

מנהלת המחלקה לעבודה סוציאלית בקהילה

​תנאי ההעסקה

העובד יועסק במתח דרגות  38-40 בדירוג המח"ר או בדרגות י-ח בדרוג העובדים הסוציאליים.

היקף משרה 50% משרה, 4 פעמים בשבוע, לפחות פעם בשבוע עבודה בשעות הערב.

​הערות כלליות

תיבחן העדפה לבעלי מוגבלויות בהתאם לאמור בסעיפים 3  ו 9  לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.

בחינת וזימון המועמד בפני ועדת הקבלה תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון.  ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא ראשית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. 

קורות חיים ניתן להגיש באמצעות כתובת מייל שכתובתו:  Vadot_Amarcalut@rishonlezion.muni.il או במסירה אישית במשרדי אגף משאבי אנוש, זכאות ולוגיסטיקה במנהל לשילוב חברתי רח' ירושלים 2 קומה 5  עד לתאריך 24.6.21 בשעה 24:00.

חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

בברכה,

רז קינסטליך 

ראש העירייה


קובץ מצורף
קטגוריה לוח דרושים
יחידה ארגונית לקישור שילוב חברתי
תאריך אחרון להגשה 24/06/2021 00:00
תאריך פרסום 10/06/2021
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 11
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

תאריך פרסום

10.06.2021

מועד אחרון להגשה

24.06.2021 00:00

​כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך  

​תיאור התפקיד

 1. מיפוי צרכים בקרב לקוחות המנהל ובניית מענים קהילתיים לאוכלוסיות מוחלשות.
 2. גיוס מתנדבים מתאימים, הכשרת המתנדב לתפקיד ההתנדבות, תגמול ומתן הדרכה וייעוץ למתנדבים.
 3. איתור לקוחות המנהל לשילוב חברתי הזקוקים לסיוע חברתי או למיצוי זכויות או למענים מפיגי בדידות.
 4. ביקורים במסגרות השונות של המנהל לשילוב חברתי לשם מתן מידע וחשיפה של הפרויקט.
 5. בניית ימי השתלמויות והכשרות כולל עבודה ארגונית שכוללת הצעות מחיר, דפוס וכדומה.
 6. קיום קשר עם ארגוני מתנדבים בעיר.

דרישות סף

 1. תואר ראשון אקדמי המוכר ע"י המל"ג, עבודה סוציאלית או תואר בהוראה. 
 2. עובד סוציאלי – רישום בפנקס העובדים הסוציאליים
 3. ניסיון מקצועי של שנה לפחות בהפעלת מתנדבים.

המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. 

מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

כישורים נוספים

 1. תקשורת בין אישית טובה, מוכוונות שירות.
 2. בעל יכול הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
 3. יכולת ארגון ותכנון ויכולת עבודה עצמאית.
 4. היכרות עם יישומי ה"אופיס".
 5. נכונות לעבודה מעבר לשעות המקובלות

​​​כפיפות 

מנהלת המחלקה לעבודה סוציאלית בקהילה

​תנאי ההעסקה

העובד יועסק במתח דרגות  38-40 בדירוג המח"ר או בדרגות י-ח בדרוג העובדים הסוציאליים.

היקף משרה 50% משרה, 4 פעמים בשבוע, לפחות פעם בשבוע עבודה בשעות הערב.

​הערות כלליות

תיבחן העדפה לבעלי מוגבלויות בהתאם לאמור בסעיפים 3  ו 9  לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.

בחינת וזימון המועמד בפני ועדת הקבלה תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון.  ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא ראשית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. 

קורות חיים ניתן להגיש באמצעות כתובת מייל שכתובתו:  Vadot_Amarcalut@rishonlezion.muni.il או במסירה אישית במשרדי אגף משאבי אנוש, זכאות ולוגיסטיקה במנהל לשילוב חברתי רח' ירושלים 2 קומה 5  עד לתאריך 24.6.21 בשעה 24:00.

חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

בברכה,

רז קינסטליך 

ראש העירייה


הגשת מועמדות

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר