הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד עו"ס לטיפול באלימות במשפחה

 דרושים

מספר מכרז  
תיאור המכרז

כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך 

​תאור התפקיד

 1. עובד סוציאלי מטפל במרכז לטיפול ומניעת אלימות במשפחה
 2. טיפול בתוקפים, טיפול בקורבנות לאלימות במשפחה.
 3. ביצוע הערכת רמת המסוכנות בתוך המשפחה.
 4. טיפול פרטני
 5. טיפול קבוצתי

דרישות סף

 1. תואר ראשון המוכר ע"י המל"ג  בעבודה סוציאלית.
 2. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 3. ניסיון מקצועי  של שנתיים כעובד סוציאלי בטיפול פרטני.

המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. 

מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

​כישורים נוספים

 1. עדיפות תינתן לניסיון בעבודה טיפולית פרטנית בתחום אלימות במשפחה.
 2. תקשורת בין אישית טובה
 3. בעל יכולת הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
 4. בעל יכולת לעבוד בצוות רב מקצועי ועם גורמים שונים בקהילה
 5. יכולת תפקודית בתנאי לחץ ועמידה בלוחות זמנים
 6. יכולת יזמות, הובלה ויישום פרויקטים.
 7. נכונות לעבודה מעבר לשעות העבודה המקובלות.
 8. היכרות עם יישומי ה"אופיס". 

כפיפות 

מנהל מרכז לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה באגף תמיכה ושילוב

​תנאי ההעסקה

העובד יועסק במתח דרגות של יא'–ט' בדרג העובדים הסוציאליים.

 50% היקף משרה –3 ימי עבודה בשבוע ויום ב' פיצול עד השעה 19:00.

מועמד שייבחר ישובץ למערך החירום העירוני 

​הערות כלליות

תיבחן העדפה לבעלי מוגבלויות בהתאם לאמור בסעיפים 3  ו 9  לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.

בחינת וזימון המועמד בפני ועדת הקבלה תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון.  ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא ראשית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. 

קורות חיים ניתן להגיש באמצעות כתובת מייל שכתובתו:  Vadot_Amarcalut@rishonlezion.muni.il​ או במסירה אישית במשרדי אגף משאבי אנוש, זכאות ולוגיסטיקה במנהל לשילוב חברתי רח' ירושלים 2 קומה 5  עד לתאריך 24.6.210  בשעה 24:00.

חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

                                                                                                     בברכה,

רז קינסטליך 

ראש העירייהקובץ מצורף
קטגוריה לוח דרושים
יחידה ארגונית לקישור שילוב חברתי
תאריך אחרון להגשה 24/06/2021 00:00
תאריך פרסום 10/06/2021
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 11
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

תאריך פרסום

10.06.2021

מועד אחרון להגשה

24.06.2021 00:00

כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך 

​תאור התפקיד

 1. עובד סוציאלי מטפל במרכז לטיפול ומניעת אלימות במשפחה
 2. טיפול בתוקפים, טיפול בקורבנות לאלימות במשפחה.
 3. ביצוע הערכת רמת המסוכנות בתוך המשפחה.
 4. טיפול פרטני
 5. טיפול קבוצתי

דרישות סף

 1. תואר ראשון המוכר ע"י המל"ג  בעבודה סוציאלית.
 2. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
 3. ניסיון מקצועי  של שנתיים כעובד סוציאלי בטיפול פרטני.

המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. 

מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

​כישורים נוספים

 1. עדיפות תינתן לניסיון בעבודה טיפולית פרטנית בתחום אלימות במשפחה.
 2. תקשורת בין אישית טובה
 3. בעל יכולת הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
 4. בעל יכולת לעבוד בצוות רב מקצועי ועם גורמים שונים בקהילה
 5. יכולת תפקודית בתנאי לחץ ועמידה בלוחות זמנים
 6. יכולת יזמות, הובלה ויישום פרויקטים.
 7. נכונות לעבודה מעבר לשעות העבודה המקובלות.
 8. היכרות עם יישומי ה"אופיס". 

כפיפות 

מנהל מרכז לטיפול ולמניעת אלימות במשפחה באגף תמיכה ושילוב

​תנאי ההעסקה

העובד יועסק במתח דרגות של יא'–ט' בדרג העובדים הסוציאליים.

 50% היקף משרה –3 ימי עבודה בשבוע ויום ב' פיצול עד השעה 19:00.

מועמד שייבחר ישובץ למערך החירום העירוני 

​הערות כלליות

תיבחן העדפה לבעלי מוגבלויות בהתאם לאמור בסעיפים 3  ו 9  לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.

בחינת וזימון המועמד בפני ועדת הקבלה תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון.  ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא ראשית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. 

קורות חיים ניתן להגיש באמצעות כתובת מייל שכתובתו:  Vadot_Amarcalut@rishonlezion.muni.il​ או במסירה אישית במשרדי אגף משאבי אנוש, זכאות ולוגיסטיקה במנהל לשילוב חברתי רח' ירושלים 2 קומה 5  עד לתאריך 24.6.210  בשעה 24:00.

חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

                                                                                                     בברכה,

רז קינסטליך 

ראש העירייההגשת מועמדות

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר