הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

עובד סוציאלי לעבודה עם נערות וצעירות בתוכנית "הלב" (מרחב נשי)

 דרושים

מספר מכרז  
תיאור המכרז

​תאור התפקיד

 1. 1. אחריות על איתור ויצירת קשר עם נערות הנמצאות במצבי משבר ומצוקה
 2. 2. טיפול בנערות, פרטני וקבוצתי במטרה לשפר את תפקודן האישי, משפחתי וחברתי
 3. 3. קיום קשר ושיתוף פעולה עם המשפחה בהתאם לצרכי הנערות
 4. 4. במידה וקיים צורך, מפנה את הנערה  למסגרת חוץ ביתית ושומר על קשר עם הנערה
 5. 5. השתתפות בוועדות ובדיונים רלוונטיים לנושא בתיאום ובהנחיית הממונה
 6. 6. עבודה מול גורמים טיפוליים  רלוונטיים, פנימיים וחיצוניים ובניית שיתופי פעולה עימם
 7. 7. ניהול רישום מקצועי ומפורט על עבודת ופעילות לגבי כל מקרה ודיווח לממונים כנדרש
 8. 8. קבלת הדרכה באופן שותף

דרישות סף

 1. ​בעל תואר ראשון המוכר ע"י המל"ג בעבודה סוציאלית 
 2. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים

המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.

מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור, תיפסל מועמדותו על הסף.

כישורים נוספים

 1. יכולת עבודה בצוות ועם גורמים בקהילה ומחוצה לה
 2. שליטה במערכות ממוחשבות כולל תוכנת אופיס ורשתות חברתיות.
 3. יכולת ביטוי בכתב ובע"פ בשפה עברית ברמה טובה.
 4. בעל יחסי אנוש טובים, פתיחות ורגישות
 5. יכולת עמידה בלחצים.
 6. עבודה בשעות לא שגרתיות.
 7. עדיפות תינתן לעובד סוציאלי בעל ניסיון של שנה לפחות בעבודה סוציאלית  בטיפול בבני נוער ומתבגרים.​

כפיפות

מנהלת האגף לטיפול וקידום נוער וצעירים 

תנאי העסקה

העובד יועסק במתח דרגות יא'-ט' בדירוג העובדים הסוציאליים 

היקף משרה 50% -עבודה בשעות הבוקר ופעם בשבוע אחה"צ בהתאם לצורכי המערכת

תפקיד פרויקטאלי ותלוי בתקציב מגורם חוץ

​הערות כלליות

תיבחן העדפה לבעלי מוגבלויות בהתאם לאמור בסעיפים 3  ו 9  לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.

בחינת וזימון המועמד בפני ועדת הקבלה תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון.  ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא ראשית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. 

קורות חיים ניתן להגיש באמצעות כתובת מייל שכתובתו:  Vadot_Noar@rishonlezion.muni.il​ או במסירה אישית במשרדי אגף משאבי אנוש, זכאות ולוגיסטיקה במנהל לשילוב חברתי רח' ירושלים 2 קומה 5  עד לתאריך24.6.21  בשעה 24:00.

חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

קובץ מצורף
קטגוריה לוח דרושים
יחידה ארגונית לקישור שילוב חברתי
תאריך אחרון להגשה 24/06/2021 00:00
תאריך פרסום 10/06/2021
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 11
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

תאריך פרסום

10.06.2021

מועד אחרון להגשה

24.06.2021 00:00

​תאור התפקיד

 1. 1. אחריות על איתור ויצירת קשר עם נערות הנמצאות במצבי משבר ומצוקה
 2. 2. טיפול בנערות, פרטני וקבוצתי במטרה לשפר את תפקודן האישי, משפחתי וחברתי
 3. 3. קיום קשר ושיתוף פעולה עם המשפחה בהתאם לצרכי הנערות
 4. 4. במידה וקיים צורך, מפנה את הנערה  למסגרת חוץ ביתית ושומר על קשר עם הנערה
 5. 5. השתתפות בוועדות ובדיונים רלוונטיים לנושא בתיאום ובהנחיית הממונה
 6. 6. עבודה מול גורמים טיפוליים  רלוונטיים, פנימיים וחיצוניים ובניית שיתופי פעולה עימם
 7. 7. ניהול רישום מקצועי ומפורט על עבודת ופעילות לגבי כל מקרה ודיווח לממונים כנדרש
 8. 8. קבלת הדרכה באופן שותף

דרישות סף

 1. ​בעל תואר ראשון המוכר ע"י המל"ג בעבודה סוציאלית 
 2. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים

המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.

מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור, תיפסל מועמדותו על הסף.

כישורים נוספים

 1. יכולת עבודה בצוות ועם גורמים בקהילה ומחוצה לה
 2. שליטה במערכות ממוחשבות כולל תוכנת אופיס ורשתות חברתיות.
 3. יכולת ביטוי בכתב ובע"פ בשפה עברית ברמה טובה.
 4. בעל יחסי אנוש טובים, פתיחות ורגישות
 5. יכולת עמידה בלחצים.
 6. עבודה בשעות לא שגרתיות.
 7. עדיפות תינתן לעובד סוציאלי בעל ניסיון של שנה לפחות בעבודה סוציאלית  בטיפול בבני נוער ומתבגרים.​

כפיפות

מנהלת האגף לטיפול וקידום נוער וצעירים 

תנאי העסקה

העובד יועסק במתח דרגות יא'-ט' בדירוג העובדים הסוציאליים 

היקף משרה 50% -עבודה בשעות הבוקר ופעם בשבוע אחה"צ בהתאם לצורכי המערכת

תפקיד פרויקטאלי ותלוי בתקציב מגורם חוץ

​הערות כלליות

תיבחן העדפה לבעלי מוגבלויות בהתאם לאמור בסעיפים 3  ו 9  לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.

בחינת וזימון המועמד בפני ועדת הקבלה תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון.  ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא ראשית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. 

קורות חיים ניתן להגיש באמצעות כתובת מייל שכתובתו:  Vadot_Noar@rishonlezion.muni.il​ או במסירה אישית במשרדי אגף משאבי אנוש, זכאות ולוגיסטיקה במנהל לשילוב חברתי רח' ירושלים 2 קומה 5  עד לתאריך24.6.21  בשעה 24:00.

חובה לצרף טפסי הגשת מועמדות וקורות חיים ואישורים להוכחת עמידה בדרישות הסף לתפקיד, הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ו/או לאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

הגשת מועמדות

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר