הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מדריך משוטט/מתאר מגדרי - תכנית "מחוברים"

 דרושים

מספר מכרז 146.2019
תיאור המכרז

מכרז פנימי/פומבי לתפקיד מדריך משוטט/מאתר מגדרי- תכנית מחוברים, מינהל לשילוב חברתי, מכרז  מס' 146/2019

- כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד מדריך משוטט/מאתר מגדרי - תכנית "מחוברים"
ברשות למניעת סמים אלכוהול ואלימות

א. תאור התפקיד

1. איתור ויצירת קשר עם בני נוער בגילאים .
2. אחריות לגיוס בני נוער.
3. אבחון צרכים והערכת רצונות בתחומי עניין של בני הנוער.
4. אבחון והתראה על תופעות חברתיות הקשורות באלימות, ונדליזם והתנהגויות סיכון.
5. אתור והפעלה בני נוער עולה מתגודד.
6. קיום קשרי עבודה עם גורמים עירוניים רלוונטיים וגורמי אכיפה בעיר.
7. יזום, הכנה והפעלת קבוצות בני נוער עם התכניות החינוכיות המשלבות את המטרות שלמענן התלכדה  הקבוצה עם מטרות חינוכיות-חברתיות-קהילתיות.
8. פעילות בשיתוף פעולה עם ההמונים ובהתאם להנחיותיהם.  

ב. דרישות סף

1. בעל תעודת בגרות מלאה או בעל תעודה המעידה על סיום מכינה אקדמית לפחות, עדיפות תינתן לסטודנטים בשנה השניה ללימודיהם לתואר ראשון בתחומים הבאים: מדעי החברה, חינוך , חינוך בלתי פורמלי , עבודה קהילתית , מדעי ההתנהגות או לבעלי תואר ראשון בתחומים אלה.
2. בעל ניסיון של שנה לפחות בהדרכה ישירה של בני נוער כמדריך במסגרות חינוך או בצבא או בשירות לאומי או בשירות לאומי- אזרחי.
3. היעדר הרשאה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001.
 המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תפסל מועמדותו על הסף.

 כישורים נוספים:

1. יכולת ליצור ולקיים קשר אישי עם בני נוער.
2. יכולת להדריך ולהעשיר בני נוער בתחום הערכי חברתי קהילתי.
3. יכולת ליזום, להכין ולבצע תכנית חינוכית.
4. יכולת לשיתוף פעולה בצוות.
5. יכולת ביטוי בכתב ובע"פ בשפה העברית טובה.
6. יכולת ונכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות, סופי שבוע וחופשות.
7. עדיפות תינתן לבעלי תעודת מדריך מוסמך או תעודת בוגר קורס הכוון  של משרד החינוך- מינהל חברה ונוער או תעודת עובד חינוך או תעודת הוראה.
8. עדיפות לדוברי השפה הרוסית ו/או אמהרית.

מועמד שיזכה בתפקיד יידרש כתנאי להמשך כיהונו בתפקיד: 
1. לעבור בהצלחה ראיון לתפקיד ע"י מפקח משרד החינוך- מינהל                חברה ונוער.  
2. לעבור בהצלחה מרכז הערכה לתפקיד ע"י מינהל חברה ונוער.
3. לעבור קורס הכוון למדריכי נוער בשנת עבודתו הראשונה.
4. לקבל "היתר הדרכה זמני" מטעם מנהל חברה ונוער במשרד החינוך עד 12 חודשים מיום כניסתו לתפקיד, תוך התחייבות להשגת היתר הדרכה קבוע ממניהל חברה ונוער במשרד החינוך עד לתום תקופה זו .

ג. כפיפות

מנהל הרשות למניעת סמים אלכוהול ואלימות

​ד. תנאי ההעסקה

 העובד יועסק בדירוג חינוך , חברה ונוער.


הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. 
ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא רשאית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים בפורטל העירוני ובאתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית מכרזים ודרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il עד לתאריך 24.6.2019 בשעה 12:00. 
יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.    בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייה


קובץ מצורף
קטגוריה מכרזי כוח אדם
יחידה ארגונית לקישור מינהל קהילה
תאריך אחרון להגשה 24/06/2019 12:00
תאריך פרסום  
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 89
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

מכרז של אגף

מספר מכרז

146.2019

מועד אחרון להגשה

24.06.2019 12:00

מכרז פנימי/פומבי לתפקיד מדריך משוטט/מאתר מגדרי- תכנית מחוברים, מינהל לשילוב חברתי, מכרז  מס' 146/2019

- כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד מדריך משוטט/מאתר מגדרי - תכנית "מחוברים"
ברשות למניעת סמים אלכוהול ואלימות

א. תאור התפקיד

1. איתור ויצירת קשר עם בני נוער בגילאים .
2. אחריות לגיוס בני נוער.
3. אבחון צרכים והערכת רצונות בתחומי עניין של בני הנוער.
4. אבחון והתראה על תופעות חברתיות הקשורות באלימות, ונדליזם והתנהגויות סיכון.
5. אתור והפעלה בני נוער עולה מתגודד.
6. קיום קשרי עבודה עם גורמים עירוניים רלוונטיים וגורמי אכיפה בעיר.
7. יזום, הכנה והפעלת קבוצות בני נוער עם התכניות החינוכיות המשלבות את המטרות שלמענן התלכדה  הקבוצה עם מטרות חינוכיות-חברתיות-קהילתיות.
8. פעילות בשיתוף פעולה עם ההמונים ובהתאם להנחיותיהם.  

ב. דרישות סף

1. בעל תעודת בגרות מלאה או בעל תעודה המעידה על סיום מכינה אקדמית לפחות, עדיפות תינתן לסטודנטים בשנה השניה ללימודיהם לתואר ראשון בתחומים הבאים: מדעי החברה, חינוך , חינוך בלתי פורמלי , עבודה קהילתית , מדעי ההתנהגות או לבעלי תואר ראשון בתחומים אלה.
2. בעל ניסיון של שנה לפחות בהדרכה ישירה של בני נוער כמדריך במסגרות חינוך או בצבא או בשירות לאומי או בשירות לאומי- אזרחי.
3. היעדר הרשאה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, תשס"א-2001.
 המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תפסל מועמדותו על הסף.

 כישורים נוספים:

1. יכולת ליצור ולקיים קשר אישי עם בני נוער.
2. יכולת להדריך ולהעשיר בני נוער בתחום הערכי חברתי קהילתי.
3. יכולת ליזום, להכין ולבצע תכנית חינוכית.
4. יכולת לשיתוף פעולה בצוות.
5. יכולת ביטוי בכתב ובע"פ בשפה העברית טובה.
6. יכולת ונכונות לעבודה בשעות לא שגרתיות, סופי שבוע וחופשות.
7. עדיפות תינתן לבעלי תעודת מדריך מוסמך או תעודת בוגר קורס הכוון  של משרד החינוך- מינהל חברה ונוער או תעודת עובד חינוך או תעודת הוראה.
8. עדיפות לדוברי השפה הרוסית ו/או אמהרית.

מועמד שיזכה בתפקיד יידרש כתנאי להמשך כיהונו בתפקיד: 
1. לעבור בהצלחה ראיון לתפקיד ע"י מפקח משרד החינוך- מינהל                חברה ונוער.  
2. לעבור בהצלחה מרכז הערכה לתפקיד ע"י מינהל חברה ונוער.
3. לעבור קורס הכוון למדריכי נוער בשנת עבודתו הראשונה.
4. לקבל "היתר הדרכה זמני" מטעם מנהל חברה ונוער במשרד החינוך עד 12 חודשים מיום כניסתו לתפקיד, תוך התחייבות להשגת היתר הדרכה קבוע ממניהל חברה ונוער במשרד החינוך עד לתום תקופה זו .

ג. כפיפות

מנהל הרשות למניעת סמים אלכוהול ואלימות

​ד. תנאי ההעסקה

 העובד יועסק בדירוג חינוך , חברה ונוער.


הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. 
ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא רשאית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים בפורטל העירוני ובאתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית מכרזים ודרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il עד לתאריך 24.6.2019 בשעה 12:00. 
יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.    בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייה


כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר