הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

עו"ס בתכנית "מעטפת לנערות" לטיפול ושיקום בני נוער בקהילה

 דרושים

מספר מכרז 143.2019
תיאור המכרז

​מכרז פנימי/פומבי לתפקיד עו"ס  בתוכנית "מעטפת לנערות " לטיפול ושיקום בני נוער בקהילה במינהל לשילוב חברתי, 

מס' מכרז 143/2019

- כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד עובד סוציאלי בתוכנית "מעטפת" לטיפול ושיקום בני נוער בקהילה   

א. תאור התפקיד

1. תיאום ושיתוף הפעולה בין כל הפונקציות והשירותים המטפלים בבני הנוער והמשפחה.
2. הנחיית והובלת מפגשי התערבות.
3. הרחבת מעגל התמיכה והליווי בקטין של המשפחה, הקהילה וגורמי הטיפול המקצועי.
4. טיפול בקטין ובמשפחה.
5. בניית תוכנית פעולה לקטין  בשיתוף כל הגורמים האחראים. ניהול ועמידה בתקציב.
6. אחראי לכינוס וועדת היגוי.

ב. דרישות סף 

1. תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג בעבודה סוציאלית.
2. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
3. ניסיון מקצועי  של שנתיים לפחות כעובד סוציאלי.
4. ניסיון מקצועי  של שנה לפחות בעבודה עם בני נוער במצוקה ובהנחייה קבוצתית.
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. 
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

ג. כישורים נוספים

1. בעל יחסי אנוש טובים.
2. בעל יוזמה, יצירתיות בעבודה.
3. בעל יכולת עבודה בתנאי לחץ, יכולת ארגון, תכנון וניהול.
4. בעל כושר הבעה בכתב ובע"פ ברמה גבוהה.
5. הכרות עם מערכות ממוחשבות ורשתות חברתיות.
6. יכולת יצירת שיתוף פעולה ועבודה בצוות רב מקצועי.
7. תפישה מערכתית ויכולת ארגונית.
8. הכרות עם שירותים בקהילה.
9. נכונות לעבודה מעבר לשעות המקובלות.

ד. כפיפות

מנהל/ת  האגף לטיפול וקידום נוער וצעירים.

​ה.   תנאי ההעסקה

  העובד יועסק במתח דרגות יא' – ט' בדרוג העובדים הסוציאליים.
  היקף משרה 50%, 4 ימי עבודה. לפחות פעם אחת בשבוע בשעות הערב
  המשרה פרויקטאלית ותלויה בתקציב מגורם חיצוני.

הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. 
ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא רשאית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים בפורטל העירוני ובאתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית מכרזים ודרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il עד לתאריך 1.7.2019  בשעה 12:00. 
יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.
    בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייה


קובץ מצורף
קטגוריה מכרזי כוח אדם
יחידה ארגונית לקישור שילוב חברתי
תאריך אחרון להגשה 01/07/2019 12:00
תאריך פרסום  
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 11
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

מספר מכרז

143.2019

מועד אחרון להגשה

01.07.2019 12:00

​מכרז פנימי/פומבי לתפקיד עו"ס  בתוכנית "מעטפת לנערות " לטיפול ושיקום בני נוער בקהילה במינהל לשילוב חברתי, 

מס' מכרז 143/2019

- כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד עובד סוציאלי בתוכנית "מעטפת" לטיפול ושיקום בני נוער בקהילה   

א. תאור התפקיד

1. תיאום ושיתוף הפעולה בין כל הפונקציות והשירותים המטפלים בבני הנוער והמשפחה.
2. הנחיית והובלת מפגשי התערבות.
3. הרחבת מעגל התמיכה והליווי בקטין של המשפחה, הקהילה וגורמי הטיפול המקצועי.
4. טיפול בקטין ובמשפחה.
5. בניית תוכנית פעולה לקטין  בשיתוף כל הגורמים האחראים. ניהול ועמידה בתקציב.
6. אחראי לכינוס וועדת היגוי.

ב. דרישות סף 

1. תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג בעבודה סוציאלית.
2. רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
3. ניסיון מקצועי  של שנתיים לפחות כעובד סוציאלי.
4. ניסיון מקצועי  של שנה לפחות בעבודה עם בני נוער במצוקה ובהנחייה קבוצתית.
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. 
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

ג. כישורים נוספים

1. בעל יחסי אנוש טובים.
2. בעל יוזמה, יצירתיות בעבודה.
3. בעל יכולת עבודה בתנאי לחץ, יכולת ארגון, תכנון וניהול.
4. בעל כושר הבעה בכתב ובע"פ ברמה גבוהה.
5. הכרות עם מערכות ממוחשבות ורשתות חברתיות.
6. יכולת יצירת שיתוף פעולה ועבודה בצוות רב מקצועי.
7. תפישה מערכתית ויכולת ארגונית.
8. הכרות עם שירותים בקהילה.
9. נכונות לעבודה מעבר לשעות המקובלות.

ד. כפיפות

מנהל/ת  האגף לטיפול וקידום נוער וצעירים.

​ה.   תנאי ההעסקה

  העובד יועסק במתח דרגות יא' – ט' בדרוג העובדים הסוציאליים.
  היקף משרה 50%, 4 ימי עבודה. לפחות פעם אחת בשבוע בשעות הערב
  המשרה פרויקטאלית ותלויה בתקציב מגורם חיצוני.

הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד  עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון. 
ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא רשאית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים בפורטל העירוני ובאתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית מכרזים ודרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il עד לתאריך 1.7.2019  בשעה 12:00. 
יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.
    בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייה


כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר