הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מזכיר ראשי בביה"ס על יסודי

 דרושים

מספר מכרז 135.2019
תיאור המכרז

​​מכרז מאגר פנימי/פומבי לתפקיד מזכיר ראשי בביה"ס על יסודי, מינהל החינוך, מכרז  מס' 135/2019

-כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד מזכיר ראשי בביה"ס על יסודי

​א. תאור התפקיד

1. אחריות לניהול וארגון עבודת מזכירות בבתי הספר.
2. רישום תלמידים חדשים ותחזוקת מאגר תלמידים .
3. טיפול בנושאים אדמיניסטרטיביים של עובדי ההוראה  המינהל והסיוע בבית הספר.
4. אחריות לגביית הכספים, ניהול החשבונות וניהול קופת בית הספר.
5. אחריות להכנת דיווחים לעירייה, למשרד החינוך ומוסדות אחרים.
6. אחריות לריכוז ועדכון אינוונטר בית הספר.  

ב.   דרישות סף 

1. 12 שנות לימוד לפחות.
2. בעל תעודת הנה"ח סוג 2 לפחות מטעם משרד התמ"ת.
3. היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א – 2001.
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור, תיפסל מועמדותו על הסף.

  כישורים נוספים

1. יכולת עבודה עצמאית, ניהול סדר וארגון.
2. נכונות לעבודה מאומצת מעבר לשעות העבודה המקובלות .
3. בעל כושר ביטוי בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
4. ניסיון מקצועי של שנה לפחות בעבודת מזכירות מתוכן 6 חודשים כמזכירת בית ספר - יתרון
5. היכרות עם יישומי ה"אופיס. 

​ג. כפיפות מיקצועית

מנהל בית הספר,   כפיפות מינהלתית - למינהל החינוך בעירייה.

​ד. תנאי ההעסקה

מתח הדרגות מותנה במספר הכיתות בבית הספר. 
 עד 19 כיתות - העובד יועסק במתח דרגות 7-9 בדרוג מינהלי .
 מ- 20 כיתות – העובד יועסק במתח דרגות 7-10 בדירוג המנהלי.

הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון.  ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא רשאית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים בפורטל העירוני ובמערכת מל"מ.  את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il. עד לתאריך _1.7.2019   בשעה 12:00. יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

בברכה,
רז קינסטליך 
ראש העירייהקובץ מצורף
קטגוריה מכרזי כוח אדם
יחידה ארגונית לקישור מינהל חינוך
תאריך אחרון להגשה 02/07/2019 12:00
תאריך פרסום  
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 12
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

מכרז של אגף

מספר מכרז

135.2019

מועד אחרון להגשה

02.07.2019 12:00

​​מכרז מאגר פנימי/פומבי לתפקיד מזכיר ראשי בביה"ס על יסודי, מינהל החינוך, מכרז  מס' 135/2019

-כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד מזכיר ראשי בביה"ס על יסודי

​א. תאור התפקיד

1. אחריות לניהול וארגון עבודת מזכירות בבתי הספר.
2. רישום תלמידים חדשים ותחזוקת מאגר תלמידים .
3. טיפול בנושאים אדמיניסטרטיביים של עובדי ההוראה  המינהל והסיוע בבית הספר.
4. אחריות לגביית הכספים, ניהול החשבונות וניהול קופת בית הספר.
5. אחריות להכנת דיווחים לעירייה, למשרד החינוך ומוסדות אחרים.
6. אחריות לריכוז ועדכון אינוונטר בית הספר.  

ב.   דרישות סף 

1. 12 שנות לימוד לפחות.
2. בעל תעודת הנה"ח סוג 2 לפחות מטעם משרד התמ"ת.
3. היעדר הרשעה בעבירת מין, בהתאם לחוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים, התשס"א – 2001.
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור, תיפסל מועמדותו על הסף.

  כישורים נוספים

1. יכולת עבודה עצמאית, ניהול סדר וארגון.
2. נכונות לעבודה מאומצת מעבר לשעות העבודה המקובלות .
3. בעל כושר ביטוי בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
4. ניסיון מקצועי של שנה לפחות בעבודת מזכירות מתוכן 6 חודשים כמזכירת בית ספר - יתרון
5. היכרות עם יישומי ה"אופיס. 

​ג. כפיפות מיקצועית

מנהל בית הספר,   כפיפות מינהלתית - למינהל החינוך בעירייה.

​ד. תנאי ההעסקה

מתח הדרגות מותנה במספר הכיתות בבית הספר. 
 עד 19 כיתות - העובד יועסק במתח דרגות 7-9 בדרוג מינהלי .
 מ- 20 כיתות – העובד יועסק במתח דרגות 7-10 בדירוג המנהלי.

הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון.  ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא רשאית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים בפורטל העירוני ובמערכת מל"מ.  את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il. עד לתאריך _1.7.2019   בשעה 12:00. יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.

בברכה,
רז קינסטליך 
ראש העירייהכותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר