הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מנהל משאבי אנוש ושכר סקטוריאלי (רפרנט)

 דרושים

מספר מכרז 85.2019
תיאור המכרז

​מכרז פנימי/פומבי  לתפקיד מנהל משאבי אנוש ושכר סקטוריאלי (רפרנט)  מכרז  מס' 85/2019

-כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד מנהל משאבי אנוש ושכר סקטוריאלי (רפרנט) 

א. תאור התפקיד

1. אחראי ליישם ולפקח על ביצועם של: תנאי העסקה, תנאי שכר להם זכאים העובדים שבאחריותו מרגע קליטתם ועד יציאתם לפרישה כולל חישוב והנפקת טפסי 161 , חישוב פדיון ימי מחלה.
2. סיוע בתהליכי הבנייה ועדכון של המבנה הארגוני של המינהל שבתחום טיפולו.
3. בדיקה ומעקב אחרי תקני משאבי אנוש ואחריות לשיבוץ עובדים במשרות בכפוף לתקינה.
4. מעקב אחר מערך הנוכחות של העובדים ועדכון שוטף של הנתונים.
5. הכנת תשלומי שכר לעובדים.
6. אחריות על יישום הסכמי שכר ועבודה המקומיים והארציים לעובדים, לרבות שינויים בתנאי ההעסקה ושכר.
7. ניהול תיקי עובדים, לצד אחריות לתיעוד ושימור הידע.
8. מתן מידע ומענה מקצועי בתחומים שבאחריותו.
9. מתן מענה למאפיינים הייחודים ופרויקטים נקודתיים של כל מינהל (כגון: חישובי פרמיות ואחרים).
10. ביצוע כל מטלה נוספת שתידרש ע"י הממונה.

ב. דרישות סף

1. בעל תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג.
(לרבות עפ"י הכללים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2011 לעניין דרישות תואר אקדמי, חוזר מס' 1/2014 לעניין טכנאי או הנדסאי מוסמך וחוזר מנכ"ל 5/2016 לעניין הכרה בהשכלה תורנית)  
2. תעודת חשב שכר המוכרת ע"י לשכת רו"ח/משרד הכלכלה.
3. ניסיון של ארבע שנים  לפחות בתחום חשבות שכר או משאבי אנוש, עדיפות תינתן למועמד בעל ניסיון בתחום חשבות שכר ברשות מקומית.
4. ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה עם מערכות ממוחשבות בתחום השכר .
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. 
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

כישורים נוספים

1. כושר הבעה בכתב ובעל פה בשפה העברית ברמה גבוהה.
2. נכונות לעבודה מאומצת מעבר לשעות המקובלות ויכולת עמידה בלוחות זמנים.
3. יכולת קיום יחסי עבודה טובים.
4. אמינות ומהימנות אישית גבוהה.
5. יתרון לניסיון בעבודה עם הסכמי עבודה, הכרות עם אוגדן תנאי שירות (חוקת העבודה) / הכרות עם אוגדן תנאי שירות של עובדי הוראה.
6. היכרות עם יישומי ה"אופיס".

ג. כפיפות

מנהל אגף משאבי אנוש ושכר

ד. תנאי ההעסקה

 העובד יועסק במתח דרגות 40-42 בדרוג המח"ר או לחילופין, העסקה בחוזה דירוגי אקדמאי בכפוף לאישור משרד הפנים.

הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון.  ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא ראשית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים באתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית דרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש בעדיפות באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il או במסירה אישית במשרדי מחלקת המכרזים באגף משאבי אנוש בלבד, בבניין העירייה רח' הכרמל 20, קומה 4 עד לתאריך _2.7.2019   בשעה 12:00.  יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.
                      בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייהקובץ מצורף
קטגוריה מכרזי כוח אדם
יחידה ארגונית לקישור מינהל משאבי אנוש ורכש
תאריך אחרון להגשה 02/07/2019 12:00
תאריך פרסום  
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 8
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

מספר מכרז

85.2019

מועד אחרון להגשה

02.07.2019 12:00

​מכרז פנימי/פומבי  לתפקיד מנהל משאבי אנוש ושכר סקטוריאלי (רפרנט)  מכרז  מס' 85/2019

-כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה, וכן להפך    -

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד מנהל משאבי אנוש ושכר סקטוריאלי (רפרנט) 

א. תאור התפקיד

1. אחראי ליישם ולפקח על ביצועם של: תנאי העסקה, תנאי שכר להם זכאים העובדים שבאחריותו מרגע קליטתם ועד יציאתם לפרישה כולל חישוב והנפקת טפסי 161 , חישוב פדיון ימי מחלה.
2. סיוע בתהליכי הבנייה ועדכון של המבנה הארגוני של המינהל שבתחום טיפולו.
3. בדיקה ומעקב אחרי תקני משאבי אנוש ואחריות לשיבוץ עובדים במשרות בכפוף לתקינה.
4. מעקב אחר מערך הנוכחות של העובדים ועדכון שוטף של הנתונים.
5. הכנת תשלומי שכר לעובדים.
6. אחריות על יישום הסכמי שכר ועבודה המקומיים והארציים לעובדים, לרבות שינויים בתנאי ההעסקה ושכר.
7. ניהול תיקי עובדים, לצד אחריות לתיעוד ושימור הידע.
8. מתן מידע ומענה מקצועי בתחומים שבאחריותו.
9. מתן מענה למאפיינים הייחודים ופרויקטים נקודתיים של כל מינהל (כגון: חישובי פרמיות ואחרים).
10. ביצוע כל מטלה נוספת שתידרש ע"י הממונה.

ב. דרישות סף

1. בעל תואר אקדמי המוכר ע"י המל"ג.
(לרבות עפ"י הכללים בחוזר מנכ"ל משרד הפנים 4/2011 לעניין דרישות תואר אקדמי, חוזר מס' 1/2014 לעניין טכנאי או הנדסאי מוסמך וחוזר מנכ"ל 5/2016 לעניין הכרה בהשכלה תורנית)  
2. תעודת חשב שכר המוכרת ע"י לשכת רו"ח/משרד הכלכלה.
3. ניסיון של ארבע שנים  לפחות בתחום חשבות שכר או משאבי אנוש, עדיפות תינתן למועמד בעל ניסיון בתחום חשבות שכר ברשות מקומית.
4. ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה עם מערכות ממוחשבות בתחום השכר .
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד. 
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.

כישורים נוספים

1. כושר הבעה בכתב ובעל פה בשפה העברית ברמה גבוהה.
2. נכונות לעבודה מאומצת מעבר לשעות המקובלות ויכולת עמידה בלוחות זמנים.
3. יכולת קיום יחסי עבודה טובים.
4. אמינות ומהימנות אישית גבוהה.
5. יתרון לניסיון בעבודה עם הסכמי עבודה, הכרות עם אוגדן תנאי שירות (חוקת העבודה) / הכרות עם אוגדן תנאי שירות של עובדי הוראה.
6. היכרות עם יישומי ה"אופיס".

ג. כפיפות

מנהל אגף משאבי אנוש ושכר

ד. תנאי ההעסקה

 העובד יועסק במתח דרגות 40-42 בדרוג המח"ר או לחילופין, העסקה בחוזה דירוגי אקדמאי בכפוף לאישור משרד הפנים.

הערות כלליות

תיבחן העדפה למועמד עם מוגבלות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות. בחינת וזימון המועמד בפני ועדת המכרזים תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה. תקופת 6 החודשים הראשונים בתפקיד, יהוו תקופת ניסיון.  ככל שהזוכה במכרז הינו עובד עירייה קבוע במועד הגשת הצעות, העירייה תהא ראשית לנייד את העובד לתפקיד אחר, באם על פי שיקול דעתה, נמצא כי העובד אינו מתאים לתפקיד. פרטי המכרז נמצאים באתר העירייה העירוני  שכתובתו: www.rishonlezion.muni.il תחת לשונית דרושים. את טפסי הגשת מועמדות והמסמכים הנדרשים יש להגיש בעדיפות באמצעות מייל: rishon-hr@rishonlezion.muni.il או במסירה אישית במשרדי מחלקת המכרזים באגף משאבי אנוש בלבד, בבניין העירייה רח' הכרמל 20, קומה 4 עד לתאריך _2.7.2019   בשעה 12:00.  יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.
                      בברכה,
רז קינסטליך
ראש העירייהכותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר