הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד עו"ס כוללני - מילוי מקום לחל"ד

 דרושים

מספר מכרז  
תיאור המכרז

ועדת קבלה ממלא מקום חופשת לידה
כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה וכן להפך

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד עו"ס כוללני  - מילוי מקום לחל"ד- 100% משרה במנהל לשילוב חברתי
 
א.      תאור התפקיד
עבודה רב תחומית עם משפחות.
עבודה עם ילדים במצבי סיכון.
עבודה עם אוכלוסיות מיוחדות.
ניהול, רישום ומעקב אחר התוכניות הטיפוליות ודיווח לממונים.
 
 
ב.       כישורים נדרשים
בעל תואר ראשון בעבודה סוציאלית.
רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה עם מערכות ממוחשבות לרבות תוכנת ה"אופיס".
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.
 
כישורים נוספים:
תקשורת בין אישית טובה, מוכוונות שירות.
בעל יכול הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
יכולת ארגון ותכנון משימות בקפדנות ודייקנות ויכולת עמידה בלוחות זמנים.
נכונות לעבודה מעבר לשעות המקובלות .
 
ג.       כפיפות – מנהל לשכת רווחה מרכז העיר
      
ד.      תנאי ההעסקה:
העובדת יועסק במתח דרגות יא' – ט' בדירוג העובדים הסוציאליים.
 
העסקה הינה מקסימום  9 חודשי מיום הקליטה או עד לחזרת העובדת מחל"ד, הראשון מבניהם.
העבודה הינה 5 ימים בשבוע, בימי שני- נדרשת עבודה בשעות אחה"צ ועד הערב (שעה 19:00).
מקום העבודה- מרכז העיר- רחוב הרצל 90.

הערות כלליות:
תיבחן העדפה לבעלי מוגבלויות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.
בחינת וזימון המועמד בפני ועדת הקבלה תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה.
יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.
 
קורות חיים ניתן להגיש באמצעות מייל שכתובתו:
anatc@rishonlezion.muni.il​
או לפקס. 03-9568129


עד לתאריך 21/7/2019 בשעה 12:00.
 
בברכה,
ד"ר כהן ענת- מנהלת לשכת רווחה מרכז העיר


קובץ מצורף
קטגוריה לוח דרושים
יחידה ארגונית לקישור שילוב חברתי
תאריך אחרון להגשה 21/07/2019 12:00
תאריך פרסום 07/07/2019
יחידה ארגונית לקישור:מזהה 11
לשליחת קורות חיים
הגשת מועמדות
גוף עירוני עירייה
קבצים מצורפים

תאריך פרסום

07.07.2019

מועד אחרון להגשה

21.07.2019 12:00

ועדת קבלה ממלא מקום חופשת לידה
כל מקום בו מצוין במכרז לשון זכר, הכוונה גם לשון נקבה וכן להפך

עיריית ראשון לציון מבקשת בזה הצעות לתפקיד עו"ס כוללני  - מילוי מקום לחל"ד- 100% משרה במנהל לשילוב חברתי
 
א.      תאור התפקיד
עבודה רב תחומית עם משפחות.
עבודה עם ילדים במצבי סיכון.
עבודה עם אוכלוסיות מיוחדות.
ניהול, רישום ומעקב אחר התוכניות הטיפוליות ודיווח לממונים.
 
 
ב.       כישורים נדרשים
בעל תואר ראשון בעבודה סוציאלית.
רישום בפנקס העובדים הסוציאליים.
ניסיון של שנתיים לפחות בעבודה עם מערכות ממוחשבות לרבות תוכנת ה"אופיס".
המועמד נדרש לצרף תיעוד מפורט להוכחת עמידתו בדרישות התפקיד.
מועמד שלא יצרף תיעוד כאמור תיפסל מועמדותו על הסף.
 
כישורים נוספים:
תקשורת בין אישית טובה, מוכוונות שירות.
בעל יכול הבעה בכתב ובע"פ בשפה העברית ברמה גבוהה.
יכולת ארגון ותכנון משימות בקפדנות ודייקנות ויכולת עמידה בלוחות זמנים.
נכונות לעבודה מעבר לשעות המקובלות .
 
ג.       כפיפות – מנהל לשכת רווחה מרכז העיר
      
ד.      תנאי ההעסקה:
העובדת יועסק במתח דרגות יא' – ט' בדירוג העובדים הסוציאליים.
 
העסקה הינה מקסימום  9 חודשי מיום הקליטה או עד לחזרת העובדת מחל"ד, הראשון מבניהם.
העבודה הינה 5 ימים בשבוע, בימי שני- נדרשת עבודה בשעות אחה"צ ועד הערב (שעה 19:00).
מקום העבודה- מרכז העיר- רחוב הרצל 90.

הערות כלליות:
תיבחן העדפה לבעלי מוגבלויות בהתאם לאמור בסעיפים 3 ו 9 לחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות, תשנ"ח 1998 ובתנאי שעומדים בתנאי הסף למשרה וכשירים לביצוע התפקיד. האמור כפוף להצהרת המועמד/ת המפרטת את דבר מוגבלותו/ה וכן בהמצאת מסמכים להוכחת המוגבלות.
בחינת וזימון המועמד בפני ועדת הקבלה תעשה על בסיס המסמכים אותם הגיש המועמד עד המועד הקבוע ובהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של העיריה.
יובהר ויודגש כי הגשת מועמדות שלא כנדרש לעיל ולאחר המועד האמור, תיפסל על הסף.
 
קורות חיים ניתן להגיש באמצעות מייל שכתובתו:
anatc@rishonlezion.muni.il​
או לפקס. 03-9568129


עד לתאריך 21/7/2019 בשעה 12:00.
 
בברכה,
ד"ר כהן ענת- מנהלת לשכת רווחה מרכז העיר


כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשר