בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

קטגוריה ראשיתקטגוריה משניתשם מלא/חברהיחידה ארגוניתמספר פרוטוקול ועדה
אגרונוםורד ייעוץ ולוגיסטיקהמינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18אגרונוםורד ייעוץ ולוגיסטיקה
אגרונוםאדיר – ייעוץ ופיקוח נופי בע"ממינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18אגרונוםאדיר – ייעוץ ופיקוח נופי בע"מ
אגרונוםפתילת המדברמינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18אגרונוםפתילת המדבר
אדריכלות נוף - שצ"פמקום – אדריכלות נוף ותכנון עירוני בע"ממינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18אדריכלות נוף - שצ"פמקום – אדריכלות נוף ותכנון עירוני בע"מ
אדריכלות נוף - שצ"פטובה שפירא – לויט עיצוב סביבה ונוףמינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18אדריכלות נוף - שצ"פטובה שפירא – לויט עיצוב סביבה ונוף
אדריכלות נוף - שצ"פנאוה סימוןמינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18אדריכלות נוף - שצ"פנאוה סימון
אדריכלות נוף - שצ"פינון תכנון יעוץ ומחקר בע"ממינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18אדריכלות נוף - שצ"פינון תכנון יעוץ ומחקר בע"מ
אדריכלות נוף - שצ"פדורית מרגלית – אדריכלי נוף בע"ממינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18אדריכלות נוף - שצ"פדורית מרגלית – אדריכלי נוף בע"מ
אדריכלות נוף - שצ"פצור – וולף אדריכלי נוף בע"ממינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18אדריכלות נוף - שצ"פצור – וולף אדריכלי נוף בע"מ
אדריכלות נוף - שצ"פשלף מטלון – אדריכלי נוף בע"ממינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18אדריכלות נוף - שצ"פשלף מטלון – אדריכלי נוף בע"מ
אדריכלות נוף - שצ"פדפנה תמיר – אדריכלות נוףמינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18אדריכלות נוף - שצ"פדפנה תמיר – אדריכלות נוף
אדריכלות נוף - שצ"פק.ס.מ קבוצת סוף מערב בע"ממינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18אדריכלות נוף - שצ"פק.ס.מ קבוצת סוף מערב בע"מ
אדריכלות נוף - שצ"פאילנה אופיר – אדריכלות נוף ופיתוח סביבתי בע"ממינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18אדריכלות נוף - שצ"פאילנה אופיר – אדריכלות נוף ופיתוח סביבתי בע"מ
אדריכלות נוף - שצ"פברוידא מעוז – אדריכלות נוף בע"ממינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18אדריכלות נוף - שצ"פברוידא מעוז – אדריכלות נוף בע"מ
אדריכלות נוף - שצ"פליכט – כהן – חוגי אדריכלות נוףמינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18אדריכלות נוף - שצ"פליכט – כהן – חוגי אדריכלות נוף
אדריכלות נוף - שצ"פע.ד – אדריכלי נוף בע"ממינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18אדריכלות נוף - שצ"פע.ד – אדריכלי נוף בע"מ
אדריכלות נוף - שצ"פדוד אלחנתי – אדריכלות נוף בע"ממינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18אדריכלות נוף - שצ"פדוד אלחנתי – אדריכלות נוף בע"מ
אדריכלות נוף - שצ"פעומר ינוביץ – אדריכל גנים ונוףמינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18אדריכלות נוף - שצ"פעומר ינוביץ – אדריכל גנים ונוף
אדריכלי נוףגינות עד 3 דונםמילר בלום תכנון סביבתי בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףמילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
אדריכלי נוףגינות עד 3 דונםנתנאל בן יצחקמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףנתנאל בן יצחק
אדריכלי נוףגינות עד 3 דונםגד ברקאימינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףגד ברקאי
אדריכלי נוףגינות עד 3 דונםטל רוסמן אדריכלית נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףטל רוסמן אדריכלית נוף
אדריכלי נוףגינות עד 3 דונםחיים כהנוביץ אדריכל נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףחיים כהנוביץ אדריכל נוף
אדריכלי נוףגינות עד 3 דונםיהודה פרחי - אדריכלות נוף, כבישים, ייעוץ ופיקוחמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףיהודה פרחי - אדריכלות נוף, כבישים, ייעוץ ופיקוח
אדריכלי נוףגינות עד 3 דונםאב אדריכלות נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףאב אדריכלות נוף
אדריכלי נוףגינות עד 3 דונםיעקב פוקס אדריכלי נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףיעקב פוקס אדריכלי נוף בע"מ
אדריכלי נוףגינות עד 3 דונםדוד גוגנהייםמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףדוד גוגנהיים
אדריכלי נוףגינות עד 3 דונםדפנה תמיר אדריכלות נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףדפנה תמיר אדריכלות נוף
אדריכלי נוףגינות עד 3 דונםעד אדריכלי נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףעד אדריכלי נוף בע"מ
אדריכלי נוףגינות עד 3 דונםרחל אסףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףרחל אסף
אדריכלי נוףגינות עד 3 דונםענת שדה - גולדשטיין - מורד אדריכלות נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףענת שדה - גולדשטיין - מורד אדריכלות נוף
אדריכלי נוףגינות מעל 3 דונםמילר בלום תכנון סביבתי בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףמילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
אדריכלי נוףגינות מעל 3 דונםנתנאל בן יצחקמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףנתנאל בן יצחק
אדריכלי נוףגינות מעל 3 דונםגד ברקאימינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףגד ברקאי
אדריכלי נוףגינות מעל 3 דונםטל רוסמן אדריכלית נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףטל רוסמן אדריכלית נוף
אדריכלי נוףגינות מעל 3 דונםחיים כהנוביץ אדריכל נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףחיים כהנוביץ אדריכל נוף
אדריכלי נוףגינות מעל 3 דונםיהודה פרחי - אדריכלות נוף, כבישים, ייעוץ ופיקוחמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףיהודה פרחי - אדריכלות נוף, כבישים, ייעוץ ופיקוח
אדריכלי נוףגינות מעל 3 דונםמרגלית סוכוי - אדריכלות נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףמרגלית סוכוי - אדריכלות נוף בע"מ
אדריכלי נוףגינות מעל 3 דונםיעקב פוקס אדריכלי נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףיעקב פוקס אדריכלי נוף בע"מ
אדריכלי נוףגינות מעל 3 דונםדפנה תמיר אדריכלות נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףדפנה תמיר אדריכלות נוף
אדריכלי נוףגינות מעל 3 דונםעד אדריכלי נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףעד אדריכלי נוף בע"מ
אדריכלי נוףגינות מעל 3 דונםרחל אסףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףרחל אסף
אדריכלי נוףגינות מעל 3 דונםענת שדה - גולדשטיין - מורד אדריכלות נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףענת שדה - גולדשטיין - מורד אדריכלות נוף
אדריכלי נוףגינות מעל 3 דונםשמעון מרגולין אדריכלות בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףשמעון מרגולין אדריכלות בע"מ
אדריכלי נוףגינות מעל 3 דונםגדעון שריג-לב וקסמן אדריכלות נוף תכנון עירוני בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףגדעון שריג-לב וקסמן אדריכלות נוף תכנון עירוני בע"מ
אדריכלי נוףגינות מעל 3 דונםצורנמל טורנל אדריכלות נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףצורנמל טורנל אדריכלות נוף
אדריכלי נוףגינות מעל 3 דונםנחלת הכלל - טלי וקסלרמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףנחלת הכלל - טלי וקסלר
אדריכלי נוףגינות מעל 3 דונםמרחבים אדריכלות נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףמרחבים אדריכלות נוף בע"מ
אדריכלי נוףפיתוח מבני ציבורמילר בלום תכנון סביבתי בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףמילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
אדריכלי נוףפיתוח מבני ציבורנתנאל בן יצחקמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףנתנאל בן יצחק
אדריכלי נוףפיתוח מבני ציבורגד ברקאימינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףגד ברקאי
אדריכלי נוףפיתוח מבני ציבורטל רוסמן אדריכלית נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףטל רוסמן אדריכלית נוף
אדריכלי נוףפיתוח מבני ציבורחיים כהנוביץ אדריכל נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףחיים כהנוביץ אדריכל נוף
אדריכלי נוףפיתוח מבני ציבוריהודה פרחי - אדריכלות נוף, כבישים, ייעוץ ופיקוחמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףיהודה פרחי - אדריכלות נוף, כבישים, ייעוץ ופיקוח
אדריכלי נוףפיתוח מבני ציבוראב אדריכלות נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףאב אדריכלות נוף
אדריכלי נוףפיתוח מבני ציבורדוד גוגנהייםמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףדוד גוגנהיים
אדריכלי נוףפיתוח מבני ציבוריעקב פוקס אדריכלי נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףיעקב פוקס אדריכלי נוף בע"מ
אדריכלי נוףפיתוח מבני ציבורדפנה תמיר אדריכלות נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףדפנה תמיר אדריכלות נוף
אדריכלי נוףפיתוח מבני ציבורענת שדה - גולדשטיין - מורד אדריכלות נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףענת שדה - גולדשטיין - מורד אדריכלות נוף
אדריכלי נוףפיתוח מבני ציבורשמעון מרגולין אדריכלות בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףשמעון מרגולין אדריכלות בע"מ
אדריכלי נוףפיתוח מבני ציבורגדעון שריג-לב וקסמן אדריכלות נוף תכנון עירוני בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףגדעון שריג-לב וקסמן אדריכלות נוף תכנון עירוני בע"מ
אדריכלי נוףפיתוח מבני ציבורמרחבים אדריכלות נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףמרחבים אדריכלות נוף בע"מ
אדריכלי נוףנספחי נוף ונספח פיתוחמילר בלום תכנון סביבתי בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףמילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
אדריכלי נוףנספחי נוף ונספח פיתוחנתנאל בן יצחקמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףנתנאל בן יצחק
אדריכלי נוףנספחי נוף ונספח פיתוחגד ברקאימינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףגד ברקאי
אדריכלי נוףנספחי נוף ונספח פיתוחדוד גוגנהייםמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףדוד גוגנהיים
אדריכלי נוףנספחי נוף ונספח פיתוחמוריה סקלי אדריכלות נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףמוריה סקלי אדריכלות נוף בע"מ
אדריכלי נוףנספחי נוף ונספח פיתוחיהודה פרחי - אדריכלות נוף, כבישים, ייעוץ ופיקוחמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףיהודה פרחי - אדריכלות נוף, כבישים, ייעוץ ופיקוח
אדריכלי נוףנספחי נוף ונספח פיתוחמרגלית סוכוי - אדריכלות נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףמרגלית סוכוי - אדריכלות נוף בע"מ
אדריכלי נוףנספחי נוף ונספח פיתוחיעקב פוקס אדריכלי נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףיעקב פוקס אדריכלי נוף בע"מ
אדריכלי נוףנספחי נוף ונספח פיתוחסטודיו אורבנוף אדריכלות נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףסטודיו אורבנוף אדריכלות נוף בע"מ
אדריכלי נוףנספחי נוף ונספח פיתוחאב אדריכלות נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףאב אדריכלות נוף
אדריכלי נוףנספחי נוף ונספח פיתוחענת שדה - גולדשטיין - מורד אדריכלות נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףענת שדה - גולדשטיין - מורד אדריכלות נוף
אדריכלי נוףנספחי נוף ונספח פיתוחשמעון מרגולין אדריכלות בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףשמעון מרגולין אדריכלות בע"מ
אדריכלי נוףנספחי נוף ונספח פיתוחגדעון שריג-לב וקסמן אדריכלות נוף תכנון עירוני בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףגדעון שריג-לב וקסמן אדריכלות נוף תכנון עירוני בע"מ
אדריכלי נוףנספחי נוף ונספח פיתוחנחלת הכלל - טלי וקסלרמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףנחלת הכלל - טלי וקסלר
אדריכלי נוףנספחי נוף ונספח פיתוחמרחבים אדריכלות נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףמרחבים אדריכלות נוף בע"מ
אדריכלי נוףבקשות להיתרמילר בלום תכנון סביבתי בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףמילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
אדריכלי נוףבקשות להיתרנתנאל בן יצחקמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףנתנאל בן יצחק
אדריכלי נוףבקשות להיתרגד ברקאימינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףגד ברקאי
אדריכלי נוףבקשות להיתרדפנה תמיר אדריכלות נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףדפנה תמיר אדריכלות נוף
אדריכלי נוףבקשות להיתרמרגלית סוכוי - אדריכלות נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףמרגלית סוכוי - אדריכלות נוף בע"מ
אדריכלי נוףבקשות להיתריעקב פוקס אדריכלי נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףיעקב פוקס אדריכלי נוף בע"מ
אדריכלי נוףבקשות להיתרשמעון מרגולין אדריכלות בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףשמעון מרגולין אדריכלות בע"מ
אדריכלי נוףבקשות להיתרגדעון שריג-לב וקסמן אדריכלות נוף תכנון עירוני בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףגדעון שריג-לב וקסמן אדריכלות נוף תכנון עירוני בע"מ
אדריכלי נוףבקשות להיתרמרחבים אדריכלות נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףמרחבים אדריכלות נוף בע"מ
אדריכלי נוףאדריכל נוף כמתכנן ראשימילר בלום תכנון סביבתי בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףמילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
אדריכלי נוףאדריכל נוף כמתכנן ראשינתנאל בן יצחקמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףנתנאל בן יצחק
אדריכלי נוףאדריכל נוף כמתכנן ראשיגד ברקאימינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףגד ברקאי
אדריכלי נוףאדריכל נוף כמתכנן ראשייהודה פרחי - אדריכלות נוף, כבישים, ייעוץ ופיקוחמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףיהודה פרחי - אדריכלות נוף, כבישים, ייעוץ ופיקוח
אדריכלי נוףאדריכל נוף כמתכנן ראשימרגלית סוכוי - אדריכלות נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףמרגלית סוכוי - אדריכלות נוף בע"מ
אדריכלי נוףאדריכל נוף כמתכנן ראשיתכנון נוף בע"מ (מנעד)מינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףתכנון נוף בע"מ (מנעד)
אדריכלי נוףאדריכל נוף כמתכנן ראשידפנה תמיר אדריכלות נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףדפנה תמיר אדריכלות נוף
אדריכלי נוףאדריכל נוף כמתכנן ראשישמעון מרגולין אדריכלות בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףשמעון מרגולין אדריכלות בע"מ
אדריכלי נוףאדריכל נוף כמתכנן ראשיגדעון שריג-לב וקסמן אדריכלות נוף תכנון עירוני בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףגדעון שריג-לב וקסמן אדריכלות נוף תכנון עירוני בע"מ
אדריכלי נוףאדריכל נוף כמתכנן ראשיצורנמל טורנל אדריכלות נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףצורנמל טורנל אדריכלות נוף
אדריכלי נוףאדריכל נוף כמתכנן ראשימרחבים אדריכלות נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףמרחבים אדריכלות נוף בע"מ
אדריכלי נוףמרחבים ציבורייםמילר בלום תכנון סביבתי בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףמילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
אדריכלי נוףמרחבים ציבורייםנתנאל בן יצחקמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףנתנאל בן יצחק
אדריכלי נוףמרחבים ציבורייםגד ברקאימינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףגד ברקאי
אדריכלי נוףמרחבים ציבורייםיהודה פרחי - אדריכלות נוף, כבישים, ייעוץ ופיקוחמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףיהודה פרחי - אדריכלות נוף, כבישים, ייעוץ ופיקוח
אדריכלי נוףמרחבים ציבורייםמרגלית סוכוי - אדריכלות נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףמרגלית סוכוי - אדריכלות נוף בע"מ
אדריכלי נוףמרחבים ציבורייםדן צור ליאור וולף אדריגלי נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףדן צור ליאור וולף אדריגלי נוף בע"מ
אדריכלי נוףמרחבים ציבורייםדפנה תמיר אדריכלות נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףדפנה תמיר אדריכלות נוף
אדריכלי נוףמרחבים ציבורייםשמעון מרגולין אדריכלות בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףשמעון מרגולין אדריכלות בע"מ
אדריכלי נוףמרחבים ציבורייםגדעון שריג-לב וקסמן אדריכלות נוף תכנון עירוני בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףגדעון שריג-לב וקסמן אדריכלות נוף תכנון עירוני בע"מ
אדריכלי נוףמרחבים ציבורייםצורנמל טורנל אדריכלות נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףצורנמל טורנל אדריכלות נוף
אדריכלי נוףמרחבים ציבורייםמרחבים אדריכלות נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףמרחבים אדריכלות נוף בע"מ
אדריכלי נוףמרחבים ציבורייםטל רוסמן אדריכלית נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףטל רוסמן אדריכלית נוף
אדריכלי נוףמרחבים ציבורייםחיים כהנוביץ אדריכל נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףחיים כהנוביץ אדריכל נוף
אדריכלי נוףמרחבים ציבורייםמוריה סקלי אדריכלות נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףמוריה סקלי אדריכלות נוף בע"מ
אדריכלי נוףמרחבים ציבורייםסטודיו אורבנוף אדריכלות נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףסטודיו אורבנוף אדריכלות נוף בע"מ
אדריכלי נוףמרחבים ציבורייםאב אדריכלות נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףאב אדריכלות נוף
אדריכלי נוףמרחבים ציבורייםיעקב פוקס אדריכלי נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףיעקב פוקס אדריכלי נוף בע"מ
אדריכלי נוףמרחבים ציבורייםדוד גוגנהייםמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףדוד גוגנהיים
אדריכלי נוףמרחבים ציבורייםעד אדריכלי נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףעד אדריכלי נוף בע"מ
אדריכלי נוףמרחבים ציבורייםדרמן ורבקלמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףדרמן ורבקל
אדריכלי נוףמרחבים ציבורייםענת שדה - גולדשטיין - מורד אדריכלות נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףענת שדה - גולדשטיין - מורד אדריכלות נוף
אדריכלי נוףגינות ציבוריות מעל 3 דונםטל בילינסקי אדריכלות ונוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףטל בילינסקי אדריכלות ונוף בע"מ
אדריכלי נוףגינות ציבוריות מעל 3 דונםדן צור ליאור וולף אדריגלי נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףדן צור ליאור וולף אדריגלי נוף בע"מ
אדריכליםמעל 1,000 מ"רV5 אדריכליםמינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18אדריכליםV5 אדריכלים
אדריכליםמעל 1,000 מ"ראמר – קוריאל אדריכלים בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18אדריכליםאמר – קוריאל אדריכלים בע"מ
אדריכליםמעל 1,000 מ"רבאה אדריכלים ובוני עריםמינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18אדריכליםבאה אדריכלים ובוני ערים
אדריכליםמעל 1,000 מ"רמרון לוי אדריכלמינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18אדריכליםמרון לוי אדריכל
אדריכליםמעל 1,000 מ"רסטיו אדירכליםמינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18אדריכליםסטיו אדירכלים
אדריכליםמעל 1,000 מ"רפוגל – שהם 2017 אדריכלים ומתכנני ערים בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 4/18אדריכליםפוגל – שהם 2017 אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
אדריכליםמעל 1,000 מ"רר.זייברט – אדריכל ומתכנן עריםמינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 65אדריכליםר.זייברט – אדריכל ומתכנן ערים
אדריכליםאדריכלות מבנים עד- 1,000 מ"רV5 אדריכליםמינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18אדריכליםV5 אדריכלים
אדריכליםאדריכלות מבנים עד- 1,000 מ"ראורי קרמסקי אדריכלמינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18אדריכליםאורי קרמסקי אדריכל
אדריכליםאדריכלות מבנים עד- 1,000 מ"רמרון לוי אדריכלמינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18אדריכליםמרון לוי אדריכל
אדריכליםאדריכלות מבנים עד- 1,000 מ"רסטיו אדירכליםמינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18אדריכליםסטיו אדירכלים
אדריכליםאדריכלות מבנים עד- 1,000 מ"רר.זייברט – אדריכל ומתכנן עריםמינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 65אדריכליםר.זייברט – אדריכל ומתכנן ערים
אדריכליםייעוץמרון לוי אדריכלמינהל הנדסה – אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18אדריכליםמרון לוי אדריכל
אדריכליםייעוץסטיו אדירכליםמינהל הנדסה – אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18אדריכליםסטיו אדירכלים
אקוסטיקה ורעשרעש ורעש מטוסים / יועץ רעש מטוסיםעו"ד אבנר (נרי) ירקונימינהל איכות הסביבה / אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 3/18 / וועדת התקשרויות 4/18אקוסטיקה ורעשעו"ד אבנר (נרי) ירקוני
אקוסטיקה ורעשרעש ורעש מטוסיםלורבר ייעוץ והנדסת אקוסטיקהמינהל איכות הסביבה / אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 4/18אקוסטיקה ורעשלורבר ייעוץ והנדסת אקוסטיקה
אקוסטיקה ורעשרעש ורעש מטוסיםויקטור סקיבינסקימינהל איכות הסביבה / אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 4/18אקוסטיקה ורעשויקטור סקיבינסקי
אקוסטיקה ורעשרעש ורעש מטוסיםאתוסמינהל איכות הסביבה / אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 4/18אקוסטיקה ורעשאתוס
ביקורת פנימיתביקורת פנימיתו.ר.ד חשבונאות וניהול בע"מהנהלה / מבקרת העירייהוועדת התקשרויות 4/18ביקורת פנימיתו.ר.ד חשבונאות וניהול בע"מ
ביקורת פנימיתביקורת פנימיתתומר וייצמןהנהלה / מבקרת העירייהוועדת התקשרויות 4/18ביקורת פנימיתתומר וייצמן
ביקורת פנימיתביקורת פנימיתדגן ביקורת ובקרה בע"מהנהלה / מבקרת העירייהוועדת התקשרויות 4/18ביקורת פנימיתדגן ביקורת ובקרה בע"מ
ביקורת פנימיתביקורת פנימיתיניב גובריהנהלה / מבקרת העירייהוועדת התקשרויות 4/18ביקורת פנימיתיניב גוברי
ביקורת פנימיתביקורת פנימיתפ.א. ייעוץ תאגידי בע"מהנהלה / מבקרת העירייהוועדת התקשרויות 4/18ביקורת פנימיתפ.א. ייעוץ תאגידי בע"מ
ביקורת פנימיתביקורת פנימיתרון רוזן - ביקורת פנים ובקרה בע"מהנהלה / מבקרת העירייהוועדת התקשרויות 4/18; וועדת התקשרויות 13/18ביקורת פנימיתרון רוזן - ביקורת פנים ובקרה בע"מ
ביקורת פנימיתביקורת פנימיתרוזנבלום – הולצמןהנהלה / מבקרת העירייהוועדת התקשרויות 4/18ביקורת פנימיתרוזנבלום – הולצמן
ביקורת פנימיתביקורת פנימיתבן דוד שלוי קופ ושות'הנהלה / מבקרת העירייהוועדת התקשרויות 4/18ביקורת פנימיתבן דוד שלוי קופ ושות'
ביקורת פנימיתביקורת פנימית + ענ"או.ר.ד חשבונאות וניהול בע"מהנהלה / מבקרת העירייהוועדת התקשרויות 4/18ביקורת פנימיתו.ר.ד חשבונאות וניהול בע"מ
ביקורת פנימיתביקורת פנימית + ענ"אדגן ביקורת ובקרה בע"מהנהלה / מבקרת העירייהוועדת התקשרויות 4/18ביקורת פנימיתדגן ביקורת ובקרה בע"מ
ביקורת פנימיתביקורת פנימית + ענ"אאלישע סער ייעוץ ובקרה בע"מהנהלה / מבקרת העירייהוועדת התקשרויות 4/18ביקורת פנימיתאלישע סער ייעוץ ובקרה בע"מ
ביקורת פנימיתביקורת פנימית + ענ"אפ.א. ייעוץ תאגידי בע"מהנהלה / מבקרת העירייהוועדת התקשרויות 4/18ביקורת פנימיתפ.א. ייעוץ תאגידי בע"מ
ביקורת פנימיתאבטחת מידעאינטגריטי ייעוץ וניהול סיכונים בע"מהנהלה / מבקרת העירייהוועדת התקשרויות 4/18ביקורת פנימיתאינטגריטי ייעוץ וניהול סיכונים בע"מ
ביקורת פנימיתאבטחת מידעדגן ביקורת ובקרה בע"מהנהלה / מבקרת העירייהוועדת התקשרויות 4/18ביקורת פנימיתדגן ביקורת ובקרה בע"מ
ביקורת פנימיתאבטחת מידעפ.א. ייעוץ תאגידי בע"מהנהלה / מבקרת העירייהוועדת התקשרויות 4/18ביקורת פנימיתפ.א. ייעוץ תאגידי בע"מ
ביקורת פנימיתסייבראינטגריטי ייעוץ וניהול סיכונים בע"מהנהלה / מבקרת העירייהוועדת התקשרויות 4/18ביקורת פנימיתאינטגריטי ייעוץ וניהול סיכונים בע"מ
ביקורת פנימיתסייברפ.א. ייעוץ תאגידי בע"מהנהלה / מבקרת העירייהוועדת התקשרויות 4/18ביקורת פנימיתפ.א. ייעוץ תאגידי בע"מ
ביקורת פנימיתשכרשחק - המומחים לשכר בע"מהנהלה / מבקרת העירייהוועדת התקשרויות 4/18 ; וועדת התקשרויות 9/18ביקורת פנימיתשחק - המומחים לשכר בע"מ
ביקורת פנימיתשכרבן דוד שלוי קופ ושות'הנהלה / מבקרת העירייהוועדת התקשרויות 4/18ביקורת פנימיתבן דוד שלוי קופ ושות'
בנייה ירוקה/ אקולוגיה/ קיימות סביבהיועץ חינוך לקיימותחברת "צעד ירוק"מינהל איכות הסביבהמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 64בנייה ירוקה/ אקולוגיה/ קיימות סביבהחברת "צעד ירוק"
בנייה ירוקה/ אקולוגיה/ קיימות סביבהיועץ חינוך לקיימותחברת "צעד ירוק"מינהל איכות הסביבהמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 64בנייה ירוקה/ אקולוגיה/ קיימות סביבהחברת "צעד ירוק"
דיני שלטון מקומיאליאס בן אריההלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15דיני שלטון מקומיאליאס בן אריה
דיני שלטון מקומיגדעון פישרהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15דיני שלטון מקומיגדעון פישר
דיני שלטון מקומימשרד וילצ'יקהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15דיני שלטון מקומימשרד וילצ'יק
דיני שלטון מקומישרקון בן עמיהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15דיני שלטון מקומישרקון בן עמי
דיני שלטון מקומיברק גיטהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15דיני שלטון מקומיברק גיט
דיני שלטון מקומיגיא ממןהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15דיני שלטון מקומיגיא ממן
דיני שלטון מקומיפריש שפרבר ריינהץ ושות'הלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15דיני שלטון מקומיפריש שפרבר ריינהץ ושות'
דיני שלטון מקומיהררי טויסטרהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15דיני שלטון מקומיהררי טויסטר
דיני שלטון מקומיעו"ד עפר שפיר ושות'הלשכה המשפטיתוועדת התקשרויות, מיום 11.02.18 / פרוטוקול מאגר וועדה למסירת עבודות מס' 80דיני שלטון מקומיעו"ד עפר שפיר ושות'
הנחיית פורום הורים באינטרנטאלי זוהר ניבמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18הנחיית פורום הורים באינטרנטאלי זוהר ניב
וליטיגציה מינהליתאליאס בן אריההלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15וליטיגציה מינהליתאליאס בן אריה
וליטיגציה מינהליתגדעון פישרהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15וליטיגציה מינהליתגדעון פישר
וליטיגציה מינהליתמשרד וילצ'יקהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15וליטיגציה מינהליתמשרד וילצ'יק
וליטיגציה מינהליתשרקון בן עמיהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15וליטיגציה מינהליתשרקון בן עמי
וליטיגציה מינהליתברק גיטהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15וליטיגציה מינהליתברק גיט
וליטיגציה מינהליתגיא ממןהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15וליטיגציה מינהליתגיא ממן
וליטיגציה מינהליתפריש שפרבר ריינהץ ושות'הלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15וליטיגציה מינהליתפריש שפרבר ריינהץ ושות'
וליטיגציה מינהליתהררי טויסטרהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15וליטיגציה מינהליתהררי טויסטר
וליטיגציה מינהליתעו"ד עפר שפיר ושות'הלשכה המשפטיתוועדת התקשרויות, מיום 11.02.18וליטיגציה מינהליתעו"ד עפר שפיר ושות'
חינוך סביבתי וקיימותשפיץ הסברה קולעת לקהילה בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18חינוך סביבתי וקיימותשפיץ הסברה קולעת לקהילה בע"מ
חינוך סביבתי וקיימותנדב גופר צעד ירוקמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18חינוך סביבתי וקיימותנדב גופר צעד ירוק
חינוך סביבתי וקיימותמיכל לוי פרץמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18חינוך סביבתי וקיימותמיכל לוי פרץ
חינוך סביבתי וקיימותאובונטווי בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18חינוך סביבתי וקיימותאובונטווי בע"מ
חינוך סביבתי וקיימותהדס שכנאימינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18חינוך סביבתי וקיימותהדס שכנאי
חינוך סביבתי וקיימותד"ר בתאל אשקולמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18חינוך סביבתי וקיימותד"ר בתאל אשקול
חינוך סביבתי וקיימותתומר יפהמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18חינוך סביבתי וקיימותתומר יפה
חינוך סביבתי וקיימותקומיוניטי סביבה וחברה בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18חינוך סביבתי וקיימותקומיוניטי סביבה וחברה בע"מ
חינוך סביבתי וקיימותאשר וטורימינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18חינוך סביבתי וקיימותאשר וטורי
חינוך סביבתי וקיימותמיכל – סמיילי הפקות חינוכיות בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18חינוך סביבתי וקיימותמיכל – סמיילי הפקות חינוכיות בע"מ
חינוך סביבתי וקיימותאר.אי 3 בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18חינוך סביבתי וקיימותאר.אי 3 בע"מ
חינוך סביבתי וקיימותשביט או.אס בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18חינוך סביבתי וקיימותשביט או.אס בע"מ
חקירות כלכליות, איתורים ומסירותא. חימוביץ חקירותמינהל הכספים, אגף גבייה, אכיפה ואגף שומהמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 65חקירות כלכליות, איתורים ומסירותא. חימוביץ חקירות
חקירות כלכליות, איתורים ומסירותשירותי מודיעין וחקירותמינהל הכספים, אגף גבייה, אכיפה ואגף שומהמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 65חקירות כלכליות, איתורים ומסירותשירותי מודיעין וחקירות
חקירות כלכליות, איתורים ומסירותמאחורי הקלעיםמינהל הכספים, אגף גבייה, אכיפה ואגף שומהמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 65חקירות כלכליות, איתורים ומסירותמאחורי הקלעים
חקירות כלכליות, איתורים ומסירותגרוסמן חקירותמינהל הכספים, אגף גבייה, אכיפה ואגף שומהמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 65חקירות כלכליות, איתורים ומסירותגרוסמן חקירות
חקירות כלכליות, איתורים ומסירותגיל ביטחון בינלאומימינהל הכספים, אגף גבייה, אכיפה ואגף שומהמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 65חקירות כלכליות, איתורים ומסירותגיל ביטחון בינלאומי
חשמל ותאורהתכנון וייעוץ חשמל (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)טיקטין תכנון חשמל(2003) בע"ממינהל שפ"ע / אגף חשמלמאגר התקשרויות 2018 / וועדת התקשרויות 6/18חשמל ותאורהטיקטין תכנון חשמל(2003) בע"מ
חשמל ותאורהתכנון וייעוץ חשמל (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)דוד ברהוםמינהל שפ"ע / אגף חשמלמאגר התקשרויות 2018חשמל ותאורהדוד ברהום
חשמל ותאורהתכנון וייעוץ חשמל (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)מטרני יעוץמינהל שפ"ע / אגף חשמלמאגר התקשרויות 2018חשמל ותאורהמטרני יעוץ
חשמל ותאורהתכנון וייעוץ חשמל (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)לביד הנדסה בע"ממינהל שפ"ע / אגף חשמלמאגר התקשרויות 2018 / וועדת התקשרויות 6/18חשמל ותאורהלביד הנדסה בע"מ
חשמל ותאורהתכנון וייעוץ חשמל (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)א.דומן מהנדסי חשמל (1983) בע"ממינהל שפ"ע / אגף חשמלמאגר התקשרויות 2018 / וועדת התקשרויות 6/18חשמל ותאורהא.דומן מהנדסי חשמל (1983) בע"מ
חשמל ותאורהתכנון וייעוץ חשמל (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)ספיר י.ז.ח בע"ממינהל שפ"ע / אגף חשמלמאגר התקשרויות 2018 / וועדת התקשרויות 6/18חשמל ותאורהספיר י.ז.ח בע"מ
חשמל ותאורהתכנון וייעוץ חשמל (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)טופז חברה להנדסת חשמל ותאורה בע"ממינהל שפ"ע / אגף חשמלמאגר התקשרויות 2018 + תיקון פרוטוקול מאגרחשמל ותאורהטופז חברה להנדסת חשמל ותאורה בע"מ
חשמל ותאורהתכנון וייעוץ חשמל (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)ברקת י.ר.ד הנדסת חשמל ותאורה בע"ממינהל שפ"ע / אגף חשמלמאגר התקשרויות 2018 / וועדת התקשרויות 6/18חשמל ותאורהברקת י.ר.ד הנדסת חשמל ותאורה בע"מ
חשמל ותאורהתכנון וייעוץ חשמל (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)ארקדי שייןמינהל שפ"ע / אגף חשמלמאגר התקשרויות 2018חשמל ותאורהארקדי שיין
חשמל ותאורהתכנון וייעוץ חשמל (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)אפ.אמ. מוטי פוגל הנדסה בע"ממינהל שפ"ע / אגף חשמלמאגר התקשרויות 2018 + תיקון פרוטוקול מאגרחשמל ותאורהאפ.אמ. מוטי פוגל הנדסה בע"מ
חשמל ותאורהתכנון וייעוץ חשמל (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)חיים חדד מהנדסיםמינהל שפ"ע / אגף חשמלמאגר התקשרויות 2018 + תיקון פרוטוקול מאגרחשמל ותאורהחיים חדד מהנדסים
חשמל ותאורהתכנון וייעוץ חשמל (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)ודים אלטשולרמינהל שפ"ע / אגף חשמלמאגר התקשרויות 2018 + תיקון פרוטוקול מאגרחשמל ותאורהודים אלטשולר
טיפול משפחתימיה חייק ארוךמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18טיפול משפחתימיה חייק ארוך
טיפול משפחתיזהבה ברוךמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18טיפול משפחתיזהבה ברוך
טיפול משפחתיענת אידלמןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18טיפול משפחתיענת אידלמן
טיפול משפחתימיה חייק ארוךמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18טיפול משפחתימיה חייק ארוך
טיפול משפחתיציפי גריןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18טיפול משפחתיציפי גרין
טיפול משפחתיחפצי טולדנומינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18טיפול משפחתיחפצי טולדנו
טיפול משפחתיזהבה ברוךמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18טיפול משפחתיזהבה ברוך
טיפול משפחתיתמר לרר שרזמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18טיפול משפחתיתמר לרר שרז
טיפול משפחתיאינה ברון גמרמןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18טיפול משפחתיאינה ברון גמרמן
יחסי ציבור בשפה הרוסיתמודל פרסוםהנהלה / אגף דוברותוועדת התקשרויות 9/18יחסי ציבור בשפה הרוסיתמודל פרסום
יחסי ציבור בשפה הרוסיתפרטיזן תקשרות שיווקית בע"מהנהלה / אגף דוברותוועדת התקשרויות 9/18יחסי ציבור בשפה הרוסיתפרטיזן תקשרות שיווקית בע"מ
יחסי ציבור בשפה הרוסיתגנא פרסום מרינה בע"מהנהלה / אגף דוברותוועדת התקשרויות 9/18יחסי ציבור בשפה הרוסיתגנא פרסום מרינה בע"מ
יחסי ציבור בשפה הרוסיתאגואיסט פרסום בע"מהנהלה / אגף דוברותוועדת התקשרויות 9/18יחסי ציבור בשפה הרוסיתאגואיסט פרסום בע"מ
ייעוץייעוץ ארגוניציקי רדיאנוהנהלה – שירות עירוניוועדת התקשרויות 7/18ייעוץציקי רדיאנו
ייעוץ איטוםאינג' יעקב שיינהולץ – ייעוץ תכנון ופיקוחמינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 7/18ייעוץ איטוםאינג' יעקב שיינהולץ – ייעוץ תכנון ופיקוח
ייעוץ אנרגיהגדיר הנדסה בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכנימאגר התקשרויות 2018 + תיקון פרוטוקול מאגר / וועדת התקשרויות 6/18ייעוץ אנרגיהגדיר הנדסה בע"מ
ייעוץ אנרגיהספיר י.ז.חמינהל שפ"ע / האגף הטכנימאגר התקשרויות 2018 + תיקון פרוטוקול מאגר / וועדת התקשרויות 6/18ייעוץ אנרגיהספיר י.ז.ח
ייעוץ אנרגיהאנרפו ניהול ושירותי אנרגיה בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכנימאגר התקשרויות 2018 + תיקון פרוטוקול מאגר / וועדת התקשרויות 6/18ייעוץ אנרגיהאנרפו ניהול ושירותי אנרגיה בע"מ
ייעוץ אנרגיהאורי קוצרמינהל שפ"ע / האגף הטכנימאגר התקשרויות 2018 + תיקון פרוטוקול מאגרייעוץ אנרגיהאורי קוצר
ייעוץ אסטרטגיגדעון סגלהנהלה / אגף אסטרטגיהמאגר התקשרויות 2018ייעוץ אסטרטגיגדעון סגל
ייעוץ אסטרטגיבילד אסטרטגיה אורבנית בע"מהנהלה / אגף אסטרטגיהמאגר התקשרויות 2018ייעוץ אסטרטגיבילד אסטרטגיה אורבנית בע"מ
ייעוץ אסטרטגירותם אסטרטגיות עסקיות 2013 בע"מהנהלה / אגף אסטרטגיהמאגר התקשרויות 2018ייעוץ אסטרטגירותם אסטרטגיות עסקיות 2013 בע"מ
ייעוץ אסטרטגיאמן ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מהנהלה / אגף אסטרטגיהמאגר התקשרויות 2018ייעוץ אסטרטגיאמן ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ
ייעוץ אסטרטגיערי חינוך בע"מהנהלה / אגף אסטרטגיהמאגר התקשרויות 2018ייעוץ אסטרטגיערי חינוך בע"מ
ייעוץ אסטרטגירן וולף תכנון אורבני וניהול פרויקטים בע"מהנהלה / אגף אסטרטגיהמאגר התקשרויות 2018ייעוץ אסטרטגירן וולף תכנון אורבני וניהול פרויקטים בע"מ
ייעוץ אסטרטגיד.מ.ר תכנון ופיתוח ערים ואזורים בע"מהנהלה / אגף אסטרטגיהמאגר התקשרויות 2018ייעוץ אסטרטגיד.מ.ר תכנון ופיתוח ערים ואזורים בע"מ
ייעוץ אסטרטגיגדי אמירהנהלה / אגף אסטרטגיהמאגר התקשרויות 2018ייעוץ אסטרטגיגדי אמיר
ייעוץ אסטרטגיאציכ בע"מהנהלה / אגף אסטרטגיהמאגר התקשרויות 2018ייעוץ אסטרטגיאציכ בע"מ
ייעוץ בתחום ארכיונאות וניהול רשומותגלבוע שלמהמינהל כ"א ואמרכלות – ממונה על הרשומותמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 32ייעוץ בתחום ארכיונאות וניהול רשומותגלבוע שלמה
ייעוץ בתחום ארכיונאות וניהול רשומותאמן – ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"ממינהל כ"א ואמרכלות – ממונה על הרשומותמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 32ייעוץ בתחום ארכיונאות וניהול רשומותאמן – ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ
ייעוץ בתחום ארכיונאות וניהול רשומותשטוק רן – ייעוץ ניהול ועסקימינהל כ"א ואמרכלות – ממונה על הרשומותמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 32ייעוץ בתחום ארכיונאות וניהול רשומותשטוק רן – ייעוץ ניהול ועסקי
ייעוץ וליווי מערכות מידע בתחום החינוךקרמר ירדןתקשוב עירונימאגר וועדה למסירת עבודות מס' 53ייעוץ וליווי מערכות מידע בתחום החינוךקרמר ירדן
ייעוץ חינוכי לעוליםטטיאנה רזניקובמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ חינוכי לעוליםטטיאנה רזניקוב
ייעוץ חינוכי לעוליםדפנה מקסימובמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ חינוכי לעוליםדפנה מקסימוב
ייעוץ חינוכי לעוליםאסף קרסנובסקי "דע תביט"מינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ חינוכי לעוליםאסף קרסנובסקי "דע תביט"
ייעוץ כוח אדםחברות השמהתגבור בע"ממינהל כ"א ואמרכלותמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 73ייעוץ כוח אדםתגבור בע"מ
ייעוץ כוח אדםחברות השמהמעוף משאבי אנוש בע"ממינהל כ"א ואמרכלותמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 73ייעוץ כוח אדםמעוף משאבי אנוש בע"מ
ייעוץ כוח אדםחברות השמהקונפורטי גוד בע"ממינהל כ"א ואמרכלותמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 73ייעוץ כוח אדםקונפורטי גוד בע"מ
ייעוץ כוח אדםחברות השמההומטק שירות כ"א בע"ממינהל כ"א ואמרכלותמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 73ייעוץ כוח אדםהומטק שירות כ"א בע"מ
ייעוץ כוח אדםחברות השמהש.כ. מאגרי אנוש בע"ממינהל כ"א ואמרכלותמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 73ייעוץ כוח אדםש.כ. מאגרי אנוש בע"מ
ייעוץ כוח אדםחברות השמהזמיר מיון, גיוס והשמהמינהל כ"א ואמרכלותמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 73ייעוץ כוח אדםזמיר מיון, גיוס והשמה
ייעוץ מים, ביוב וניקוזיועצי מים, ביוב וניקוזמ.רוזנטל מהנדסים, תכנון וייעוץ הנדסי, תשתיות מים, ביוב, ניקוז והידרולוגיה בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 13/18ייעוץ מים, ביוב וניקוזמ.רוזנטל מהנדסים, תכנון וייעוץ הנדסי, תשתיות מים, ביוב, ניקוז והידרולוגיה בע"מ
ייעוץ מים, ביוב וניקוזיועצי מים, ביוב וניקוזסירקין-בוכנר-קורנברג מהנדסים יועצים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 13/18ייעוץ מים, ביוב וניקוזסירקין-בוכנר-קורנברג מהנדסים יועצים בע"מ
ייעוץ מים, ביוב וניקוזיועצי מים, ביוב וניקוזפל-יל הנדסה בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 13/18ייעוץ מים, ביוב וניקוזפל-יל הנדסה בע"מ
ייעוץ מים, ביוב וניקוזיועצי מים, ביוב וניקוזפלגי מים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 13/18ייעוץ מים, ביוב וניקוזפלגי מים בע"מ
ייעוץ מקצועיבלה מרגליתמינהל חברתימאגר וועדה למסירת עבודות מס' 82ייעוץ מקצועיבלה מרגלית
ייעוץ מקצועימכון פסגותמינהל חברתימאגר וועדה למסירת עבודות מס' 82ייעוץ מקצועימכון פסגות
ייעוץ מקצועיחמדה גיוראמינהל חברתימאגר וועדה למסירת עבודות מס' 82ייעוץ מקצועיחמדה גיורא
ייעוץ מקצועימכון שלםמינהל חברתימאגר וועדה למסירת עבודות מס' 82ייעוץ מקצועימכון שלם
ייעוץ מקצועיפאולינה בומגיןמינהל חברתימאגר וועדה למסירת עבודות מס' 82ייעוץ מקצועיפאולינה בומגין
ייעוץ מקצועיהמרכז הישראלי לווידאו תרפיהמינהל חברתימאגר וועדה למסירת עבודות מס' 82ייעוץ מקצועיהמרכז הישראלי לווידאו תרפיה
ייעוץ מקצועיהדס גיוראמינהל חברתימאגר וועדה למסירת עבודות מס' 82ייעוץ מקצועיהדס גיורא
ייעוץ מקצועימוריה לאמעימינהל חברתימאגר וועדה למסירת עבודות מס' 82ייעוץ מקצועימוריה לאמעי
ייעוץ מקצועיעמותת "יד ריבה"מינהל חברתימאגר וועדה למסירת עבודות מס' 82ייעוץ מקצועיעמותת "יד ריבה"
ייעוץ מקצועיו.ר.ד חשבונאות וניהול בע"ממינהל חברתימאגר וועדה למסירת עבודות מס' 82ייעוץ מקצועיו.ר.ד חשבונאות וניהול בע"מ
ייעוץ מקצועיתרגומיםהמכון לקידום החרשמינהל חברתיוועדת התקשרויות מס' 7/18ייעוץ מקצועיהמכון לקידום החרש
ייעוץ מקצועימטפלת ביוגהמצדה פלגמינהל חברתיוועדת התקשרויות מס' 7/18ייעוץ מקצועימצדה פלג
ייעוץ מקצועיטיפול באמצעות ווידאו תרפיההמרכז הישראלי לווידיאו תרפיהמינהל חברתיוועדת התקשרויות מס' 7/18ייעוץ מקצועיהמרכז הישראלי לווידיאו תרפיה
ייעוץ מקצועייועץ לענייני משפחה לאזרחים וותיקיםאייל סומךמינהל חברתיוועדת התקשרויות מס' 7/18ייעוץ מקצועיאייל סומך
ייעוץ מקצועיייעוץ וטיפול לענייני משפחה, זוגיות, ייעוץ לראשי צוותים ומנהליםחמדה גיוראמינהל חברתיוועדת התקשרויות מס' 7/18ייעוץ מקצועיחמדה גיורא
ייעוץ מקצועיייעוץ וטיפול לענייני משפחה, זוגיות, ייעוץ לראשי צוותים ומנהליםבלה מרגליתמינהל חברתיוועדת התקשרויות מס' 7/18ייעוץ מקצועיבלה מרגלית
ייעוץ מקצועיייעוץ וטיפול לענייני משפחה, זוגיות, ייעוץ לראשי צוותים ומנהליםמכון שלםמינהל חברתיוועדת התקשרויות מס' 7/18ייעוץ מקצועימכון שלם
ייעוץ מקצועיייעוץ וטיפול לענייני משפחה, זוגיות, ייעוץ לראשי צוותים ומנהליםפאולינה בוגמיןמינהל חברתיוועדת התקשרויות מס' 7/18ייעוץ מקצועיפאולינה בוגמין
ייעוץ מקצועיייעוץ וטיפול לענייני משפחה, זוגיות, ייעוץ לראשי צוותים ומנהליםד"ר מיכאל קיפניסמינהל חברתיוועדת התקשרויות מס' 7/18ייעוץ מקצועיד"ר מיכאל קיפניס
ייעוץ מקצועיייעוץ וטיפול לענייני משפחה, זוגיות, ייעוץ לראשי צוותים ומנהליםמכון פסגותמינהל חברתיוועדת התקשרויות מס' 7/18ייעוץ מקצועימכון פסגות
ייעוץ מקצועיתאטרון פלייבק – טיפול בדרמהרחל אביגייל סלייטרמינהל חברתיוועדת התקשרויות מס' 7/18ייעוץ מקצועירחל אביגייל סלייטר
ייעוץ מקצועיפיזיותרפיסטית לפעוטות עם צרכים מיוחדים – אבחונים, טיפולים והדרכההלן יעקובסוןמינהל חברתיוועדת התקשרויות מס' 7/18ייעוץ מקצועיהלן יעקובסון
ייעוץ מקצועייועצים בתחום כשירות חברתיתמכון פסגותמינהל חברתיוועדת התקשרויות מס' 7/18ייעוץ מקצועימכון פסגות
ייעוץ מקצועייועצים לאורח חיים בריאאיריס גרינשפן – כפית ירוקה בע"ממינהל חברתיוועדת התקשרויות מס' 7/18ייעוץ מקצועיאיריס גרינשפן – כפית ירוקה בע"מ
ייעוץ מקצועייועצים לאורח חיים בריאהדס גיוראמינהל חברתיוועדת התקשרויות מס' 7/18ייעוץ מקצועיהדס גיורא
ייעוץ מקצועייועצים לאורח חיים בריאאיילת שאשאמינהל חברתיוועדת התקשרויות מס' 7/18ייעוץ מקצועיאיילת שאשא
ייעוץ מקצועייועצים לאורח חיים בריאמוריה לאמעימינהל חברתיוועדת התקשרויות מס' 7/18ייעוץ מקצועימוריה לאמעי
ייעוץ מקצועייועצים לאורח חיים בריאמורן סטרולוביץמינהל חברתיוועדת התקשרויות מס' 7/18ייעוץ מקצועימורן סטרולוביץ
ייעוץ מקצועיהתמחות במיצוי זכויות לניצולי השואהיד ריבהמינהל חברתיוועדת התקשרויות מס' 7/18ייעוץ מקצועייד ריבה
ייעוץ מקצועיהתמחות במיצוי זכויות ממשרדי ממשלהו.ר.ד חשבונאות וניהול בע"ממינהל חברתיוועדת התקשרויות מס' 7/18ייעוץ מקצועיו.ר.ד חשבונאות וניהול בע"מ
ייעוץ מקצועיפסיכולוגית תעסוקתיתבת חן כץמינהל חברתיפרוטוקול בסבב חתימות מיום 2.5.18ייעוץ מקצועיבת חן כץ
ייעוץ נגישותיועצי נגישות מתו"ס + שירותרנה להר אדריכלית מורשת נגישותמינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18ייעוץ נגישותרנה להר אדריכלית מורשת נגישות
ייעוץ נגישותיועצי נגישות מתו"ס + שירותנגישות למרחב בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ נגישותנגישות למרחב בע"מ
ייעוץ נגישותיועצי נגישות מתו"ס + שירותאייל בן צבימינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ נגישותאייל בן צבי
ייעוץ נגישותיועצי נגישות מתו"ס + שירותתפנית ניהול בנייה בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ נגישותתפנית ניהול בנייה בע"מ
ייעוץ נגישותיועצי נגישות מתו"ס + שירותמהלב מרכז ישראלי לנגישות בתקשורת בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18ייעוץ נגישותמהלב מרכז ישראלי לנגישות בתקשורת בע"מ
ייעוץ נגישותיועצי נגישות מתו"ס + שירותענבר שמיר אדריכלות בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18ייעוץ נגישותענבר שמיר אדריכלות בע"מ
ייעוץ נגישותיועצי נגישות מתו"ס + שירותכורם הנדסה (נ.ע) בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18ייעוץ נגישותכורם הנדסה (נ.ע) בע"מ
ייעוץ סביבתיאלמנט הנדסת סביבהמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18ייעוץ סביבתיאלמנט הנדסת סביבה
ייעוץ סביבתיאתוס אדר' תכנון וסביבהמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18ייעוץ סביבתיאתוס אדר' תכנון וסביבה
ייעוץ סביבתיאתגר א.הנדסהמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18ייעוץ סביבתיאתגר א.הנדסה
ייעוץ סביבתיאורן עזריהמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18ייעוץ סביבתיאורן עזריה
ייעוץ סביבתיאדמה בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18ייעוץ סביבתיאדמה בע"מ
ייעוץ סביבתימנשה זליכהמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18ייעוץ סביבתימנשה זליכה
ייעוץ סביבתימומנתקן בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18ייעוץ סביבתימומנתקן בע"מ
ייעוץ סביבתיגליה בן שוהםמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18ייעוץ סביבתיגליה בן שוהם
ייעוץ סביבתיח.צ.פרוייקטיםמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18ייעוץ סביבתיח.צ.פרוייקטים
ייעוץ סביבתיאשר וטורימינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18ייעוץ סביבתיאשר וטורי
ייעוץ סביבתיE.S.D חברת פיתוח סביבהמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18ייעוץ סביבתיE.S.D חברת פיתוח סביבה
ייעוץ סביבתיד"ר חגית אולנובסקימינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18ייעוץ סביבתיד"ר חגית אולנובסקי
ייעוץ סביבתיתומר יפהמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18ייעוץ סביבתיתומר יפה
ייעוץ סביבתיאל.די.די טכנולוגיותמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18ייעוץ סביבתיאל.די.די טכנולוגיות
ייעוץ סביבתיאורבניקס בע"ממינהל איכות הסביבC173:F216ה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18ייעוץ סביבתיאורבניקס בע"מ
ייעוץ סביבתיא.י.ג.ל הנדסה בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18ייעוץ סביבתיא.י.ג.ל הנדסה בע"מ
ייעוץ סביבתיאביב ניהול הנדסהמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18ייעוץ סביבתיאביב ניהול הנדסה
ייעוץ סביבתיאסף חרמוןמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18ייעוץ סביבתיאסף חרמון
ייעוץ סביבתימשה בר קידוחי נסיוןמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18ייעוץ סביבתימשה בר קידוחי נסיון
ייעוץ סביבתישירה דסקלמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18ייעוץ סביבתישירה דסקל
ייעוץ סביבתיגרינר קיימות ובניה ירוקהמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18ייעוץ סביבתיגרינר קיימות ובניה ירוקה
ייעוץ סביבתיורד גיאת איזראילובמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18ייעוץ סביבתיורד גיאת איזראילוב
ייעוץ סביבתיאגסי רימון מהנדסיםמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18ייעוץ סביבתיאגסי רימון מהנדסים
ייעוץ סביבתיגיאו-פרוספקטמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18ייעוץ סביבתיגיאו-פרוספקט
ייעוץ סביבתייוזמה למען הסביבהמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18ייעוץ סביבתייוזמה למען הסביבה
ייעוץ סביבתיד.ה.ב מד בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18ייעוץ סביבתיד.ה.ב מד בע"מ
ייעוץ סביבתירועי אהרוןמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות בסבב חתימות מיום 2.5.18ייעוץ סביבתירועי אהרון
ייעוץ סביבתיאקו הנדסה סביבה ואקוסטיקה בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות בסבב חתימות מיום 2.5.18ייעוץ סביבתיאקו הנדסה סביבה ואקוסטיקה בע"מ
ייעוץ סביבתיאקוטריידרס בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות בסבב חתימות מיום 2.5.18ייעוץ סביבתיאקוטריידרס בע"מ
ייעוץ סביבתיא.א מהנדסים בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות בסבב חתימות מיום 2.5.18ייעוץ סביבתיא.א מהנדסים בע"מ
ייעוץ סביבתימרכז השל לקיימותמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות בסבב חתימות מיום 2.5.18ייעוץ סביבתימרכז השל לקיימות
ייעוץ סביבתיפיגרס דוד שירותי התייעלות סביבתי EOCמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות בסבב חתימות מיום 2.5.18ייעוץ סביבתיפיגרס דוד שירותי התייעלות סביבתי EOC
ייעוץ סביבתיאפיק הנדסת סביבה והידרולוגיהמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות בסבב חתימות מיום 2.5.18ייעוץ סביבתיאפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה
ייעוץ סביבתיא.מתן סיעוד וכח אדם – קרן ארזמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות בסבב חתימות מיום 2.5.18ייעוץ סביבתיא.מתן סיעוד וכח אדם – קרן ארז
ייעוץ סביבתיאהוד ברוך – ייזום וניהול פרוייקטים (2015) בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות בסבב חתימות מיום 2.5.18ייעוץ סביבתיאהוד ברוך – ייזום וניהול פרוייקטים (2015) בע"מ
ייעוץ סביבתישדות תכנון תיירות וסביבהמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות בסבב חתימות מיום 2.5.18ייעוץ סביבתישדות תכנון תיירות וסביבה
ייעוץ סביבתיאבי מושלמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות בסבב חתימות מיום 2.5.18ייעוץ סביבתיאבי מושל
ייעוץ סביבתיאמפיביו איכות הסביבה ומשאבי מיםמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות בסבב חתימות מיום 2.5.18ייעוץ סביבתיאמפיביו איכות הסביבה ומשאבי מים
ייעוץ סביבתיאייזיק יוסףמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות בסבב חתימות מיום 2.5.18ייעוץ סביבתיאייזיק יוסף
ייעוץ סביבתידני מאיר – אול אימינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות בסבב חתימות מיום 2.5.18ייעוץ סביבתידני מאיר – אול אי
ייעוץ סביבתיהחברה להגנת הטבעמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות בסבב חתימות מיום 2.5.18ייעוץ סביבתיהחברה להגנת הטבע
ייעוץ פרטני בבתי ספרנגה בירןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספרנגה בירן
ייעוץ פרטני בבתי ספרתמר כהן לביאמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספרתמר כהן לביא
ייעוץ פרטני בבתי ספרשוש גרינברגמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספרשוש גרינברג
ייעוץ פרטני בבתי ספרענת יהודה מןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספרענת יהודה מן
ייעוץ פרטני בבתי ספרקלאודיה כץמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספרקלאודיה כץ
ייעוץ פרטני בבתי ספרבטי סיבונימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספרבטי סיבוני
ייעוץ פרטני בבתי ספרנעה מורג סלעמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספרנעה מורג סלע
ייעוץ פרטני בבתי ספרשונטל כוכבימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספרשונטל כוכבי
ייעוץ פרטני בבתי ספרעדי פטל בן שלוםמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספרעדי פטל בן שלום
ייעוץ פרטני בבתי ספרמדלן וזה קרקוקלימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספרמדלן וזה קרקוקלי
ייעוץ פרטני בבתי ספרליאת קלייןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספרליאת קליין
ייעוץ פרטני בבתי ספרויקטוריה בשהמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספרויקטוריה בשה
ייעוץ פרטני בבתי ספרחפצי טולדנומינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספרחפצי טולדנו
ייעוץ פרטני בבתי ספראמה אמרמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספראמה אמר
ייעוץ פרטני בבתי ספרנועה כנעןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספרנועה כנען
ייעוץ פרטני בבתי ספרחפציבה ויניקמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספרחפציבה ויניק
ייעוץ פרטני בבתי ספראלונה אורןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספראלונה אורן
ייעוץ פרטני בבתי ספרטל בורנשטייןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספרטל בורנשטיין
ייעוץ פרטני בבתי ספרג'ינה יודבמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספרג'ינה יודב
ייעוץ פרטני בבתי ספרתמר לרר שרזמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספרתמר לרר שרז
ייעוץ פרטני בבתי ספראינה ברון גמרמןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספראינה ברון גמרמן
ייעוץ פרטני בבתי ספראדמסו סיסאימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספראדמסו סיסאי
ייעוץ שימורריקס אדריכלות ועיצובמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 9/18ייעוץ שימורריקס אדריכלות ועיצוב
ייעוץ שימורי.י.גרנות אדריכלים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 9/18ייעוץ שימורי.י.גרנות אדריכלים בע"מ
ייעוץ שימורהורביץ שלוש איריסמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 9/18ייעוץ שימורהורביץ שלוש איריס
ייעוץ שימוראודו אדריכלים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 9/18; תיקון וועדת התקשרויות 9/18ייעוץ שימוראודו אדריכלים בע"מ
ייעוץ שימוריריב מנדלמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 9/18ייעוץ שימוריריב מנדל
ייעוץ שימוראיל זיומינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 9/18; תיקון וועדת התקשרויות 9/18ייעוץ שימוראיל זיו
ייעוץ שימורמסטר גל אדריכלים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 9/18ייעוץ שימורמסטר גל אדריכלים בע"מ
ייעוץ שימוריניב פדרו אדריכלים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 9/18ייעוץ שימוריניב פדרו אדריכלים בע"מ
ייעוץ שימורישי עדנהמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 9/18ייעוץ שימורישי עדנה
ייעוץ שימורמילבאור אדריכלים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 9/18; תיקון וועדת התקשרויות 9/18ייעוץ שימורמילבאור אדריכלים בע"מ
ייעוץ שימורשירלי חובב אדריכלותמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 9/18ייעוץ שימורשירלי חובב אדריכלות
ייעוץ שימוראלון אדריכליםמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 9/18ייעוץ שימוראלון אדריכלים
ייעוץ תוכןיועצי תוכןשלומית עצבההנהלה / אגף דוברותוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ תוכןשלומית עצבה
ייעוץ תוכןיועצי תוכןרן וולףהנהלה / אגף דוברותוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ תוכןרן וולף
ייעוץ תוכןיועצי תוכןהלל פרטוקהנהלה / אגף דוברותוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ תוכןהלל פרטוק
ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבורגל בייסברג תקשורת ואסטרטגיה בע"מהנהלה / אגף דוברותוועדת התקשרויות 9/18ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבורגל בייסברג תקשורת ואסטרטגיה בע"מ
ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבוראפדייט תקשורת שיווקית בע"מהנהלה / אגף דוברותוועדת התקשרויות 9/18ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבוראפדייט תקשורת שיווקית בע"מ
ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבורשנברגר מרומי - ענת מרומיהנהלה / אגף דוברותוועדת התקשרויות 9/18ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבורשנברגר מרומי - ענת מרומי
ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבורליאת אריאב תקשורת ויחסי ציבור בע"מהנהלה / אגף דוברותוועדת התקשרויות 9/18ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבורליאת אריאב תקשורת ויחסי ציבור בע"מ
ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבורירון מיכאלי תקשורת ויחסי ציבורהנהלה / אגף דוברותוועדת התקשרויות 9/18ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבורירון מיכאלי תקשורת ויחסי ציבור
ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבורסאסי אהרוני ייעוץ אסטרטגיה תקשורתיתהנהלה / אגף דוברותוועדת התקשרויות 9/18ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבורסאסי אהרוני ייעוץ אסטרטגיה תקשורתית
ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבורעמליה אייל יחסי ציבור ותקשורתהנהלה / אגף דוברותוועדת התקשרויות 9/18ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבורעמליה אייל יחסי ציבור ותקשורת
ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבוראורנה בן חיים יח"צ ותקשורת בע"מהנהלה / אגף דוברותוועדת התקשרויות 9/18ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבוראורנה בן חיים יח"צ ותקשורת בע"מ
ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבוראופיר שפיגל תקשורת וקשרי ממשל בע"מהנהלה / אגף דוברותוועדת התקשרויות 9/18ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבוראופיר שפיגל תקשורת וקשרי ממשל בע"מ
ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבורקוגן רוזנברג תקשורת, אסטרטגיה, ניהול משברים, יח"צהנהלה / אגף דוברותוועדת התקשרויות 9/18ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבורקוגן רוזנברג תקשורת, אסטרטגיה, ניהול משברים, יח"צ
ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבורדולפין פרסום ויחסי ציבור בע"מהנהלה / אגף דוברותוועדת התקשרויות 9/18ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבורדולפין פרסום ויחסי ציבור בע"מ
ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבורפאר לוין יוע"צ תקשורת ואסטרטגיה בע"מהנהלה / אגף דוברותוועדת התקשרויות 9/18ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבורפאר לוין יוע"צ תקשורת ואסטרטגיה בע"מ
ייעוץ/ תכנון בטיחות - שצ"פאם.אם.אם ייעוץ הנדסי בע"ממינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18ייעוץ/ תכנון בטיחות - שצ"פאם.אם.אם ייעוץ הנדסי בע"מ
ייעוץ/ תכנון בטיחות - שצ"פניצן קריסטל בטיחות והנדסהמינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18ייעוץ/ תכנון בטיחות - שצ"פניצן קריסטל בטיחות והנדסה
ייעוץ/ תכנון השקיהשטרק הנדסת מים בע"ממינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18ייעוץ/ תכנון השקיהשטרק הנדסת מים בע"מ
ייעוץ/ תכנון השקיהנאות גנים בע"ממינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18ייעוץ/ תכנון השקיהנאות גנים בע"מ
ייעוץ/ תכנון השקיהטובה שפירא – לויט עיצוב סביבה ונוףמינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18ייעוץ/ תכנון השקיהטובה שפירא – לויט עיצוב סביבה ונוף
ייעוץ/ תכנון צמחיהנאות גנים בע"ממינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18ייעוץ/ תכנון צמחיהנאות גנים בע"מ
ייעוץ/ תכנון צמחיהורד ייעוץ ולוגיסטיקהמינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18ייעוץ/ תכנון צמחיהורד ייעוץ ולוגיסטיקה
ייעוץ/ תכנון צמחיהטובה שפירא – לויט עיצוב סביבה ונוףמינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18ייעוץ/ תכנון צמחיהטובה שפירא – לויט עיצוב סביבה ונוף
כוח אדם ודיני עבודהולדמן סומךהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15כוח אדם ודיני עבודהולדמן סומך
כוח אדם ודיני עבודהסטריקובס קי גל ושות'הלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15כוח אדם ודיני עבודהסטריקובס קי גל ושות'
כימאיםקשת מהנדסיםמינהל שפ"עוועדת התקשרויות 5/18כימאיםקשת מהנדסים
כימאיםהתמד הנדסהמינהל שפ"עוועדת התקשרויות 5/18כימאיםהתמד הנדסה
כימאיםנופר הנדסהמינהל שפ"עוועדת התקשרויות 5/18כימאיםנופר הנדסה
כימאיםיקותיאל דודמינהל שפ"עוועדת התקשרויות 5/18כימאיםיקותיאל דוד
כימאיםדב שחם ושות'מינהל שפ"עוועדת התקשרויות 5/18כימאיםדב שחם ושות'
כלכלניםרן חקלאי כלכלה אורבנית בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18כלכלניםרן חקלאי כלכלה אורבנית בע"מ
כלכלניםסיטילינק השקעות בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18כלכלניםסיטילינק השקעות בע"מ
כלכלניםפז כלכלה והנדסה 1996 בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18כלכלניםפז כלכלה והנדסה 1996 בע"מ
כלכלניםאופיר בוכניק ושות' רו"חמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18כלכלניםאופיר בוכניק ושות' רו"ח
מאמניםילנה פיינשטייןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מאמניםילנה פיינשטיין
מאמניםסלבה גרדוזינסקימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מאמניםסלבה גרדוזינסקי
מאמניםאנה קרויטורומינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מאמניםאנה קרויטורו
מאמניםלנה אידלמןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מאמניםלנה אידלמן
מהנדסי קונסטרוקציהתכנון וייעוץ לקונסטרוקציה (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)א.כצמן מהנדסי בניין בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכנימאגר התקשרויות 2018 / וועדת התקשרויות 6/18מהנדסי קונסטרוקציהא.כצמן מהנדסי בניין בע"מ
מהנדסי קונסטרוקציהתכנון וייעוץ לקונסטרוקציה (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)אברמוב אדריכלות והנדסה בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכנימאגר התקשרויות 2018 / וועדת התקשרויות 6/18מהנדסי קונסטרוקציהאברמוב אדריכלות והנדסה בע"מ
מהנדסי קונסטרוקציהתכנון וייעוץ לקונסטרוקציה (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)ינון תכנון ייעוץ ומחקר בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכנימאגר התקשרויות 2018מהנדסי קונסטרוקציהינון תכנון ייעוץ ומחקר בע"מ
מהנדסי קונסטרוקציהתכנון וייעוץ לקונסטרוקציה (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)סטאר מהנדסים בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכנימאגר התקשרויות 2018 / וועדת התקשרויות 6/18מהנדסי קונסטרוקציהסטאר מהנדסים בע"מ
מהנדסי קונסטרוקציהתכנון וייעוץ לקונסטרוקציה (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)דוד פור אפרים מהנדס בנייןמינהל שפ"ע / האגף הטכנימאגר התקשרויות 2018מהנדסי קונסטרוקציהדוד פור אפרים מהנדס בניין
מהנדסי קונסטרוקציהתכנון וייעוץ לקונסטרוקציה (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)אבני אפרת חברה להנדסה אזרחית בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכנימאגר התקשרויות 2018מהנדסי קונסטרוקציהאבני אפרת חברה להנדסה אזרחית בע"מ
מהנדסי קונסטרוקציהתכנון וייעוץ לקונסטרוקציה (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)אלי נחום מהנדס בנייןמינהל שפ"ע / האגף הטכנימאגר התקשרויות 2018מהנדסי קונסטרוקציהאלי נחום מהנדס בניין
מהנדסי קונסטרוקציהתכנון וייעוץ לקונסטרוקציה (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)ירון-שמעוני-שחם מהנדסים יועצים בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכנימאגר התקשרויות 2018 / וועדת התקשרויות 6/18מהנדסי קונסטרוקציהירון-שמעוני-שחם מהנדסים יועצים בע"מ
מהנדסי קונסטרוקציהתכנון וייעוץ לקונסטרוקציה (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)אברהם לוגסימינהל שפ"ע / האגף הטכנימאגר התקשרויות 2018מהנדסי קונסטרוקציהאברהם לוגסי
מהנדסי קונסטרוקציהתכנון וייעוץ לקונסטרוקציה (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)יעקב שפרן מהנדס בנייןמינהל שפ"ע / האגף הטכנימאגר התקשרויות 2018מהנדסי קונסטרוקציהיעקב שפרן מהנדס בניין
מהנדסי קונסטרוקציהשי פורמן – מהנדס, תכנון מבנים וייעוץ הנדסימינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 50מהנדסי קונסטרוקציהשי פורמן – מהנדס, תכנון מבנים וייעוץ הנדסי
מודדיםמודדים מוסמכיםאבסולוט בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 4/18 / פרוטוקול בסבב חתימות מיום 14.5.18מודדיםאבסולוט בע"מ
מודדיםמודדים מוסמכיםאורהייטק GIS בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 4/18 תיקון פרוטוקולמודדיםאורהייטק GIS בע"מ
מודדיםמודדים מוסמכיםארמי גרינשטיין הנדסה גיאודטית בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 4/18מודדיםארמי גרינשטיין הנדסה גיאודטית בע"מ
מודדיםמודדים מוסמכיםיגאל גדסימינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 4/18מודדיםיגאל גדסי
מודדיםמודדים מוסמכיםזייד גיאומפ (1960) בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 2 4/18מודדיםזייד גיאומפ (1960) בע"מ
מודדיםמודדים מוסמכיםח. נסים מדידות והנדסה בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 4/18מודדיםח. נסים מדידות והנדסה בע"מ
מודדיםמודדים מוסמכיםטופ מאפ מדידות והנדסה בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 4/18מודדיםטופ מאפ מדידות והנדסה בע"מ
מודדיםמודדים מוסמכיםיאיר איזבוצקי בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 2 4/18מודדיםיאיר איזבוצקי בע"מ
מודדיםמודדים מוסמכיםמ.ת.ב מדידות ופוטוגרמטריה (2001) בע"מ- מאושרמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 4/18מודדיםמ.ת.ב מדידות ופוטוגרמטריה (2001) בע"מ- מאושר
מודדיםמודדים מוסמכיםמדבא מדידות והנדסה בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 4/18מודדיםמדבא מדידות והנדסה בע"מ
מודדיםמודדים מוסמכיםמזור מדידות בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 4/18מודדיםמזור מדידות בע"מ
מיסוי מוניציפליאליאס בן אריההלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15מיסוי מוניציפליאליאס בן אריה
מיסוי מוניציפליאריה חגיהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15מיסוי מוניציפליאריה חגי
מיסוי מוניציפליולדמן סומךהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15מיסוי מוניציפליולדמן סומך
מיסוי מוניציפלימשרד פלאט, לוין בן עמיהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15מיסוי מוניציפלימשרד פלאט, לוין בן עמי
מיסוי מוניציפליברק גיטהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15מיסוי מוניציפליברק גיט
מיסוי מוניציפליגיא ממןהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15מיסוי מוניציפליגיא ממן
מיסוי מוניציפליפריש שפרבר ריינהץ ושות'הלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15מיסוי מוניציפליפריש שפרבר ריינהץ ושות'
מיסוי מוניציפליהררי טויסטרהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15מיסוי מוניציפליהררי טויסטר
מיסוי מוניציפליעו"ד עפר שפיר ושות'הלשכה המשפטיתוועדת התקשרויות, מיום 11.02.18 / פרוטוקול מאגר וועדה למסירת עבודות מס' 80מיסוי מוניציפליעו"ד עפר שפיר ושות'
מכרזים, חוזים והתקשרויותאליאס בן אריההלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15מכרזים, חוזים והתקשרויותאליאס בן אריה
מכרזים, חוזים והתקשרויותגדעון פישרהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15מכרזים, חוזים והתקשרויותגדעון פישר
מכרזים, חוזים והתקשרויותברגרזון ושות'הלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15מכרזים, חוזים והתקשרויותברגרזון ושות'
מכרזים, חוזים והתקשרויותמשרד וילצ'יקהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15מכרזים, חוזים והתקשרויותמשרד וילצ'יק
מכרזים, חוזים והתקשרויותשפיגלמן קורן ברק זמירהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15מכרזים, חוזים והתקשרויותשפיגלמן קורן ברק זמיר
מכרזים, חוזים והתקשרויותגיא ממןהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15מכרזים, חוזים והתקשרויותגיא ממן
מכרזים, חוזים והתקשרויותהררי טויסטרהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15מכרזים, חוזים והתקשרויותהררי טויסטר
מכרזים, חוזים והתקשרויותעו"ד עפר שפיר ושות'הלשכה המשפטיתוועדת התקשרויות, מיום 11.02.18מכרזים, חוזים והתקשרויותעו"ד עפר שפיר ושות'
מנהלי פרוייקטיםמנהלי פרוייקטים בתחום הדרךמרום תובל – ייעוץ, ניהול והשקעות בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18מנהלי פרוייקטיםמרום תובל – ייעוץ, ניהול והשקעות בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמנהלי פרוייקטים בתחום הדרךאביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18מנהלי פרוייקטיםאביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמנהלי פרוייקטים בתחום הדרךקשת מהנדסים תכנון פיקוח ייעוץ הנדסי וניהול פרוייקטים בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18מנהלי פרוייקטיםקשת מהנדסים תכנון פיקוח ייעוץ הנדסי וניהול פרוייקטים בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמנהלי פרוייקטים בתחום הדרךקורן – גואטה ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18מנהלי פרוייקטיםקורן – גואטה ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמנהלי פרוייקטים בתחום הדרךדוד לנדסמן הנדסה בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18מנהלי פרוייקטיםדוד לנדסמן הנדסה בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמנהלי פרוייקטים בתחום הדרךס.א.ד.ג הנדסה ובניין בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18מנהלי פרוייקטיםס.א.ד.ג הנדסה ובניין בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמנהלי פרוייקטים בתחום הדרךאחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18מנהלי פרוייקטיםאחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמנהלי פרוייקטים בתחום הדרךאיתם הנדסה אזרחית וניהול פרוייקטים (1996) בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18מנהלי פרוייקטיםאיתם הנדסה אזרחית וניהול פרוייקטים (1996) בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמנהלי פרוייקטים בתחום הדרךזמיר גת הנדסה וניהול בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18מנהלי פרוייקטיםזמיר גת הנדסה וניהול בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמנהלי פרוייקטים בתחום הדרךצ.ק. הנדסה בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18מנהלי פרוייקטיםצ.ק. הנדסה בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמנהלי פרוייקטים בתחום הדרךגוני הנדסה בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18מנהלי פרוייקטיםגוני הנדסה בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמנהלי פרוייקטים בתחום הדרךמ.דבי הנדסה וניהול בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18מנהלי פרוייקטיםמ.דבי הנדסה וניהול בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמנהלי פרוייקטים בתחום הדרךפרו-ש.י.א הנדסה בנייה ותשתית בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18מנהלי פרוייקטיםפרו-ש.י.א הנדסה בנייה ותשתית בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמנהלי פרוייקטים בתחום הדרךת.פ.ן מהנדסים יועצים בע"מ – ניהול פרוייקטיםמינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18מנהלי פרוייקטיםת.פ.ן מהנדסים יועצים בע"מ – ניהול פרוייקטים
מנהלי פרוייקטיםמנהלי פרוייקטים בתחום הדרךאתגר הנדסה וייעוץ בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18מנהלי פרוייקטיםאתגר הנדסה וייעוץ בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמנהלי פרוייקטים בתחום הדרךלודן תשתיות ובינוי 1993 בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18מנהלי פרוייקטיםלודן תשתיות ובינוי 1993 בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמבני ציבור עד 1,000 מ"רקורן גואטה – ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18מנהלי פרוייקטיםקורן גואטה – ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמבני ציבור עד 1,000 מ"ראורי פישוף ניהול הנדסי בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18מנהלי פרוייקטיםאורי פישוף ניהול הנדסי בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמבני ציבור עד 1,000 מ"רדב שחם – ניהול הקמה בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18מנהלי פרוייקטיםדב שחם – ניהול הקמה בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמבני ציבור עד 1,000 מ"רפרו-שיא הנדסה בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18מנהלי פרוייקטיםפרו-שיא הנדסה בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמבני ציבור עד 1,000 מ"רמ. גרונסקי הנדסה ויזמות 2000 בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18מנהלי פרוייקטיםמ. גרונסקי הנדסה ויזמות 2000 בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמבני ציבור מעל 1,000 מ"ריובל קדמון אדריכליםמינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתפרוטוקול מאגר וועדה למסירת עבודות מס' 71מנהלי פרוייקטיםיובל קדמון אדריכלים
מנהלי פרוייקטיםמבני ציבור מעל 1,000 מ"רי.רכטר אדריכלים בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתפרוטוקול מאגר וועדה למסירת עבודות מס' 71מנהלי פרוייקטיםי.רכטר אדריכלים בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמבני ציבור מעל 1,000 מ"רשלמה ובת שבע רונן אדריכלים ומתכנני עריםמינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתפרוטוקול מאגר וועדה למסירת עבודות מס' 71מנהלי פרוייקטיםשלמה ובת שבע רונן אדריכלים ומתכנני ערים
מנהלי פרוייקטיםמבני ציבור מעל 1,000 מ"ריוסי קורימינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתפרוטוקול מאגר וועדה למסירת עבודות מס' 71מנהלי פרוייקטיםיוסי קורי
מנהלי פרוייקטיםמבני ציבור מעל 1,000 מ"רמ. גרונסקי הנדסה ויזמות 2000 בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18מנהלי פרוייקטיםמ. גרונסקי הנדסה ויזמות 2000 בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמבני ציבור מעל 1,000 מ"רקורן גואטה – ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18מנהלי פרוייקטיםקורן גואטה – ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמבני ציבור מעל 1,000 מ"רמ.יוקלה ושות' מהנדסים יועציםמינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18מנהלי פרוייקטיםמ.יוקלה ושות' מהנדסים יועצים
מנהלי פרוייקטיםמבני ציבור מעל 1,000 מ"ראורי פישוף ניהול הנדסי בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18מנהלי פרוייקטיםאורי פישוף ניהול הנדסי בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמבני ציבור מעל 1,000 מ"ראחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18מנהלי פרוייקטיםאחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמבני ציבור מעל 1,000 מ"רדב שחם – ניהול הקמה בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18מנהלי פרוייקטיםדב שחם – ניהול הקמה בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמבני ציבור מעל 1,000 מ"רפרו-שיא הנדסה בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18מנהלי פרוייקטיםפרו-שיא הנדסה בע"מ
מנהלי פרוייקטיםפיתוח נוף מעל דונם. גרונסקי הנדסה ויזמות 2000 בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18מנהלי פרוייקטים. גרונסקי הנדסה ויזמות 2000 בע"מ
מנהלי פרוייקטיםפיתוח נוף מעל דונםקורן גואטה – ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18 / וועדת התקשרויות 7/18מנהלי פרוייקטיםקורן גואטה – ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע"מ
מנהלי פרוייקטיםפיתוח נוף מעל דונםאורי פישוף ניהול הנדסי בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18מנהלי פרוייקטיםאורי פישוף ניהול הנדסי בע"מ
מנהלי פרוייקטיםפיתוח נוף מעל דונםדב שחם – ניהול הקמה בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18מנהלי פרוייקטיםדב שחם – ניהול הקמה בע"מ
מנהלי פרוייקטיםפיתוח נוף מעל דונםפרו-שיא הנדסה בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18מנהלי פרוייקטיםפרו-שיא הנדסה בע"מ
מנחי הורים דוברי רוסיתמיכאל קיפניסמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי הורים דוברי רוסיתמיכאל קיפניס
מנחי הורים דוברי רוסיתד"ר ולדימיר לויןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18מנחי הורים דוברי רוסיתד"ר ולדימיר לוין
מנחי הורים דוברי רוסיתמרכז מאיה סמינר הקיבוציםמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי הורים דוברי רוסיתמרכז מאיה סמינר הקיבוצים
מנחי הורים דוברי רוסיתהורות משמעותית אשדודמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי הורים דוברי רוסיתהורות משמעותית אשדוד
מנחי הורים דוברי רוסיתלדה דזיאדיקמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי הורים דוברי רוסיתלדה דזיאדיק
מנחי קבוצות הוריםנגה בירןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםנגה בירן
מנחי קבוצות הוריםפאולינה בומגיןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםפאולינה בומגין
מנחי קבוצות הוריםשרון שנימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםשרון שני
מנחי קבוצות הוריםהדס פילצרמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםהדס פילצר
מנחי קבוצות הוריםתמר כהן לביאמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםתמר כהן לביא
מנחי קבוצות הוריםאורי גדסי אילנימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםאורי גדסי אילני
מנחי קבוצות הוריםשוש גרינברגמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםשוש גרינברג
מנחי קבוצות הוריםאריאל שער מנדלמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםאריאל שער מנדל
מנחי קבוצות הוריםרקפת חן דערימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםרקפת חן דערי
מנחי קבוצות הוריםענת יהודה מןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםענת יהודה מן
מנחי קבוצות הוריםנורית בנדורי שם טובמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםנורית בנדורי שם טוב
מנחי קבוצות הוריםקלאודיה כץמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםקלאודיה כץ
מנחי קבוצות הוריםבטי סיבונימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםבטי סיבוני
מנחי קבוצות הוריםגוזבה אנצ'פהמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםגוזבה אנצ'פה
מנחי קבוצות הוריםנעה מורג סלעמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםנעה מורג סלע
מנחי קבוצות הוריםשונטל כוכבימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםשונטל כוכבי
מנחי קבוצות הוריםעירית גיבשטייןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםעירית גיבשטיין
מנחי קבוצות הוריםעדי פטל בן שלוםמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםעדי פטל בן שלום
מנחי קבוצות הוריםצ'אנה ישעיהו / יוסף סלומוןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםצ'אנה ישעיהו / יוסף סלומון
מנחי קבוצות הוריםנורית לוימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםנורית לוי
מנחי קבוצות הוריםמדלה וזה קרקוקלימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםמדלה וזה קרקוקלי
מנחי קבוצות הוריםגילה אביבהמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםגילה אביבה
מנחי קבוצות הוריםליאת קלייןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםליאת קליין
מנחי קבוצות הוריםאיריס מימוןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםאיריס מימון
מנחי קבוצות הוריםילנה סולובודניקמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםילנה סולובודניק
מנחי קבוצות הוריםויקטוריה בשהמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםויקטוריה בשה
מנחי קבוצות הוריםחפצי טולדנומינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםחפצי טולדנו
מנחי קבוצות הוריםאמה אמרמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםאמה אמר
מנחי קבוצות הוריםנועה כנעןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםנועה כנען
מנחי קבוצות הוריםרות מידןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםרות מידן
מנחי קבוצות הוריםהילה אופירמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםהילה אופיר
מנחי קבוצות הוריםחפציבה ויניקמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםחפציבה ויניק
מנחי קבוצות הוריםמירב אשרמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםמירב אשר
מנחי קבוצות הוריםשרון חגי גרשוןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםשרון חגי גרשון
מנחי קבוצות הוריםאורנה אורןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםאורנה אורן
מנחי קבוצות הוריםעמותת קשרמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםעמותת קשר
מנחי קבוצות הוריםטל בורנשטייןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםטל בורנשטיין
מנחי קבוצות הוריםאורנה גילתמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםאורנה גילת
מנחי קבוצות הוריםזהבה ברוךמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםזהבה ברוך
מנחי קבוצות הוריםרבקה סידרנסקימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםרבקה סידרנסקי
מנחי קבוצות הוריםרעות אלה – לגעת במהותמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםרעות אלה – לגעת במהות
מנחי קבוצות הוריםאפטם אסתר מקונןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםאפטם אסתר מקונן
מנחי קבוצות הוריםג'ינה יודבמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםג'ינה יודב
מנחי קבוצות הוריםד"ר חזי יוסףמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםד"ר חזי יוסף
מנחי קבוצות הוריםתמר לרר שרזמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםתמר לרר שרז
מנחי קבוצות הוריםאדמסו סיסאימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםאדמסו סיסאי
מנחים לגיל הרךשרון שנימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחים לגיל הרךשרון שני
מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםמרצים בנושאים שוניםיערית אטל בן דודמינהל קהילהוועדת התקשרויות 5/18מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםיערית אטל בן דוד
מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםמרצים בנושאים שוניםיעל פקיןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 5/18מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםיעל פקין
מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםמנחי ילדים ונוערעו"ס גליה עופרמינהל קהילהוועדת התקשרויות 5/18מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםעו"ס גליה עופר
מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםמנחי ילדים ונוערדביר פרץ בדרך אל ההיגיוןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 5/18מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםדביר פרץ בדרך אל ההיגיון
מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםמנחי ילדים ונוערשלמה מויאלמינהל קהילהוועדת התקשרויות 5/18מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםשלמה מויאל
מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםמנחי ילדים ונוערעופר סלע – וידיאותרפיהמינהל קהילהוועדת התקשרויות 5/18מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםעופר סלע – וידיאותרפיה
מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםמנחי סדנאות הוריםדביר פרץ בדרך אל ההיגיוןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 5/18מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםדביר פרץ בדרך אל ההיגיון
מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםמנחי סדנאות הוריםיעל פקיןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 5/18מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםיעל פקין
מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםמנחי סדנאות הוריםשליט יובבמינהל קהילהוועדת התקשרויות 5/18מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםשליט יובב
מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםמנחי סדנאות הוריםלילך עזראמינהל קהילהוועדת התקשרויות 5/18מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםלילך עזרא
מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםמנחי סדנאות הוריםעופר סלע – וידיאותרפיהמינהל קהילהוועדת התקשרויות 5/18מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםעופר סלע – וידיאותרפיה
מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםמטפלת משפחתית בבית המשפחהיעל פקיןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 5/18מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםיעל פקין
מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםייעוץ חינוכימדניקוב אנהמינהל קהילהוועדת התקשרויות 13/18מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםמדניקוב אנה
מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםייעוץ חינוכייוליה טבלבמינהל קהילהוועדת התקשרויות 13/18מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםיוליה טבלב
מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםמנחה הוריםמדניקוב אנהמינהל קהילהוועדת התקשרויות 13/18מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםמדניקוב אנה
מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםמנחה הוריםיוליה טבלבמינהל קהילהוועדת התקשרויות 13/18מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםיוליה טבלב
מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםמנחה הוריםמצפן קליני בע"מ - ויטלי טבלטמינהל קהילהוועדת התקשרויות 13/18מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםמצפן קליני בע"מ - ויטלי טבלט
מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםמנחה הוריםד"ר אוסטרוברוד אלכסנדרמינהל קהילהוועדת התקשרויות 13/18מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםד"ר אוסטרוברוד אלכסנדר
מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםמנחים בתחום התעסוקהארא - 1 יועצים רונית לויןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 13/18מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםארא - 1 יועצים רונית לוין
מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםמנחי סדנאות ילדים ונועררוויטל דאבקיןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםרוויטל דאבקין
מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםמנחי סדנאות ילדים ונוערליאור כרמל - השראהמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםליאור כרמל - השראה
מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםמנחי סדנאות ילדים ונוערמאיר חנוכהמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםמאיר חנוכה
מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםמנחי סדנאות ילדים ונועראורי גדסי אילנימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםאורי גדסי אילני
מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםמנחי סדנאות ילדים ונועררקפת חן דערימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםרקפת חן דערי
מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםמנחי סדנאות ילדים ונוערגיל רביבו – זרקורמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםגיל רביבו – זרקור
מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםמנחי סדנאות ילדים ונוערנורית לוימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםנורית לוי
מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםמנחי סדנאות ילדים ונוערחפצי טולדנומינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםחפצי טולדנו
מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםמנחי סדנאות ילדים ונוערהילה אופירמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםהילה אופיר
מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםמנחי סדנאות ילדים ונוערזהבה ברוךמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםזהבה ברוך
מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםמנחי סדנאות ילדים ונוערד"ר חזי יוסףמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםד"ר חזי יוסף
מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםמנחי סדנאות ילדים ונוערמוריה לאמעימינהל קהילהוועדת התקשרויות 11/18מנחים/ מרצים/ מטפלים/ יועציםמוריה לאמעי
מקרקעיןברגרזון ושות'הלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15מקרקעיןברגרזון ושות'
מקרקעיןמשרד וילצ'יקהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15מקרקעיןמשרד וילצ'יק
מקרקעיןשרקון בן עמיהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15מקרקעיןשרקון בן עמי
מרצים בנושאים שוניםשרית עוקדמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםשרית עוקד
מרצים בנושאים שוניםד"ר שרית עוקדמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםד"ר שרית עוקד
מרצים בנושאים שוניםרות גנאלמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםרות גנאל
מרצים בנושאים שוניםד"ר זכריה אלכורתמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםד"ר זכריה אלכורת
מרצים בנושאים שוניםליאור כרמל-השראהמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםליאור כרמל-השראה
מרצים בנושאים שוניםאורי גדסי אילנימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםאורי גדסי אילני
מרצים בנושאים שוניםאריאל שער מנדלמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםאריאל שער מנדל
מרצים בנושאים שוניםרקפת חן דערימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםרקפת חן דערי
מרצים בנושאים שוניםנורית בנדורי שם טובמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםנורית בנדורי שם טוב
מרצים בנושאים שוניםבטי סיבונימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםבטי סיבוני
מרצים בנושאים שוניםאלי זוהר ניבמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםאלי זוהר ניב
מרצים בנושאים שוניםגיל רביבו – זרקורמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםגיל רביבו – זרקור
מרצים בנושאים שוניםנורית לוימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםנורית לוי
מרצים בנושאים שוניםקבוצת גביםמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםקבוצת גבים
מרצים בנושאים שוניםאיריס מימוןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםאיריס מימון
מרצים בנושאים שוניםדע תביט – אסף קרסנובסקימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםדע תביט – אסף קרסנובסקי
מרצים בנושאים שוניםנימרוד אלוןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםנימרוד אלון
מרצים בנושאים שוניםאמה אמרמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםאמה אמר
מרצים בנושאים שוניםחפציבה ויניקמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםחפציבה ויניק
מרצים בנושאים שוניםשרון חגי גרשוןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםשרון חגי גרשון
מרצים בנושאים שוניםעדי מגרמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםעדי מגר
מרצים בנושאים שוניםלימור הלרמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםלימור הלר
מרצים בנושאים שוניםאלונה אורןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםאלונה אורן
מרצים בנושאים שוניםטל בורנשטייןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםטל בורנשטיין
מרצים בנושאים שוניםרבקה סידרנסקימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםרבקה סידרנסקי
מרצים בנושאים שוניםרעות אלה – לגעת במהותמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםרעות אלה – לגעת במהות
מרצים בנושאים שוניםאילנית אפריםמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםאילנית אפרים
מרצים בנושאים שוניםד"ר חזי יוסףמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםד"ר חזי יוסף
מרצים בנושאים שוניםסיוון גורביץמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםסיוון גורביץ
מרצים בנושאים שוניםמרגלית עובדיהמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםמרגלית עובדיה
משפט מינהליעו"ד עפר שפיר ושות'הלשכה המשפטיתפרוטוקול מאגר וועדה למסירת עבודות מס' 80משפט מינהליעו"ד עפר שפיר ושות'
מתכנני תאורה ותקשורתארקדי שיין מהנדס חשמלמינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 5/18מתכנני תאורה ותקשורתארקדי שיין מהנדס חשמל
מתכנני תאורה ותקשורתברקת י.ר.ד – הנדסת חשמל ותאורה בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 5/18מתכנני תאורה ותקשורתברקת י.ר.ד – הנדסת חשמל ותאורה בע"מ
מתכנני תאורה ותקשורתטופז חברה להנדסת חשמל ותאורה בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 5/18מתכנני תאורה ותקשורתטופז חברה להנדסת חשמל ותאורה בע"מ
מתכנני תאורה ותקשורתאפ.אמ.מוטי פוגל הנדסה בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 5/18מתכנני תאורה ותקשורתאפ.אמ.מוטי פוגל הנדסה בע"מ
מתכנני תאורה ותקשורתניסנבאום אינהמינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 5/18מתכנני תאורה ותקשורתניסנבאום אינה
מתכנני תאורה ותקשורתספיר י.ז.ח בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 5/18מתכנני תאורה ותקשורתספיר י.ז.ח בע"מ
מתכנני תאורה ותקשורתדוד ברהום - מהנדסים יועצים לחשמל תקשורת ובקרה בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 5/18 / פרוטוקול בסבב חתימות מיום 13/5/18מתכנני תאורה ותקשורתדוד ברהום - מהנדסים יועצים לחשמל תקשורת ובקרה בע"מ
מתכנני תאורה ותקשורתטיקטין תכנון חשמל (2003) בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 5/18מתכנני תאורה ותקשורתטיקטין תכנון חשמל (2003) בע"מ
נגישות – שצ"פעירית אלקולומברהמינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18נגישות – שצ"פעירית אלקולומברה
נזיקיןלפידותהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15נזיקיןלפידות
ניהול מתחמיםאוריאל הרוןהנהלה / אגף אסטרטגיהמאגר התקשרויות 2018ניהול מתחמיםאוריאל הרון
ניהול מתחמיםרן וולף, תכנון אורבני וניהול פרוייקטים בע"מהנהלה / אגף אסטרטגיהמאגר התקשרויות 2018ניהול מתחמיםרן וולף, תכנון אורבני וניהול פרוייקטים בע"מ
ניהול מתחמיםבילד אסטרטגיה אורבנית בע"מהנהלה / אגף אסטרטגיהמאגר התקשרויות 2018ניהול מתחמיםבילד אסטרטגיה אורבנית בע"מ
ניהול פרויקטים – פיתוח גינון והשקיהעג'אוי - הנדסה אזרחית ניהול פיקוח ותיאום פרוייקטיםמינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 11/18ניהול פרויקטים – פיתוח גינון והשקיהעג'אוי - הנדסה אזרחית ניהול פיקוח ותיאום פרוייקטים
ניהול פרויקטים – פיתוח גינון והשקיהמוטי מינוסקיןמינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 11/18ניהול פרויקטים – פיתוח גינון והשקיהמוטי מינוסקין
ניהול פרויקטים – פיתוח גינון והשקיהזמיר גת הנדסה וניהול בע"ממינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 11/18ניהול פרויקטים – פיתוח גינון והשקיהזמיר גת הנדסה וניהול בע"מ
ניהול פרויקטים – שצ"פד.ב.ש ייעוץ ופיקוחמינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18ניהול פרויקטים – שצ"פד.ב.ש ייעוץ ופיקוח
ניהול פרויקטים – שצ"פד.מ. אחזקות והשקעות בע"ממינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18ניהול פרויקטים – שצ"פד.מ. אחזקות והשקעות בע"מ
ניהול פרויקטים – שצ"פנאות גנים בע"ממינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18ניהול פרויקטים – שצ"פנאות גנים בע"מ
ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינויפרוגרמטורקו מתאר בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 68ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינויקו מתאר בע"מ
ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינויפרוגרמטור"אמן" ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 68ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינוי"אמן" ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ
ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינויפרוגרמטורצ'מנסקי בן שחר ושות' בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 68ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינויצ'מנסקי בן שחר ושות' בע"מ
ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינויפרוגרמטוראביב ניהול – הנדסה ומערכות מידע בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 68ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינויאביב ניהול – הנדסה ומערכות מידע בע"מ
ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינויעודד דוד חי ניהול פרוייקטים בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינויעודד דוד חי ניהול פרוייקטים בע"מ
ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינויאידאה הנדסה ד.י בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינויאידאה הנדסה ד.י בע"מ
ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינויא.אפשטיין ובניו 1995) בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינויא.אפשטיין ובניו 1995) בע"מ
ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינויעד ניר ע.פ בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינויעד ניר ע.פ בע"מ
ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינויתמך י.ג. הנדסה אזרחית בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינויתמך י.ג. הנדסה אזרחית בע"מ
ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינוילביד הנדסה בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינוילביד הנדסה בע"מ
ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינויתפנית ניהול בנייה בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינויתפנית ניהול בנייה בע"מ
ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינויקבוצת גדיש ניהול בנייה בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינויקבוצת גדיש ניהול בנייה בע"מ
ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינויפרו-ש.י.א הנדסה בנייה ותשתית בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינויפרו-ש.י.א הנדסה בנייה ותשתית בע"מ
ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינוימ.רשף הנדסה בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינוימ.רשף הנדסה בע"מ
ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינויקורן – גואטה ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינויקורן – גואטה ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע"מ
ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינויפים פרוייקטים בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינויפים פרוייקטים בע"מ
ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינויגופר הנדסהמינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינויגופר הנדסה
ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינוינ.מ.ש פרץ הנדסה בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינוינ.מ.ש פרץ הנדסה בע"מ
ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינויטל הראל הנדסה אזרחית בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינויטל הראל הנדסה אזרחית בע"מ
ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינוימאיק הנדסה בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינוימאיק הנדסה בע"מ
ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינוימ.דבי הנדסה וניהול בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינוימ.דבי הנדסה וניהול בע"מ
ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינויארז קחן הנדסה וניהול פרוייקטים בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינויארז קחן הנדסה וניהול פרוייקטים בע"מ
ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינויסי בריבוע בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינויסי בריבוע בע"מ
ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינוידוד לנדסמן הנדסה בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינוידוד לנדסמן הנדסה בע"מ
ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינוייגאל רבינוביץ מהנדס בנייןמינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינוייגאל רבינוביץ מהנדס בניין
ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינויעידן פרוייקטים ניהול וייזום בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינויעידן פרוייקטים ניהול וייזום בע"מ
ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינויניסים שוקר מהנדסים יועצים בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינויניסים שוקר מהנדסים יועצים בע"מ
ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינויגרונסקי הנדסה ויזמות 2000 בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול/ פיקוח פרויקטים של בינויגרונסקי הנדסה ויזמות 2000 בע"מ
ניהול/ פיקוח פרויקטים גינון והשקייהrgs - ניהול תכנון ופיקוח פרוייקטיםמינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 13/18ניהול/ פיקוח פרויקטים גינון והשקייהrgs - ניהול תכנון ופיקוח פרוייקטים
ניהול/ פיקוח פרויקטים גינון והשקייהלשחק על בטוח - בועז יעקובימינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 13/18ניהול/ פיקוח פרויקטים גינון והשקייהלשחק על בטוח - בועז יעקובי
ניהול/ פיקוח פרויקטים גינון והשקייהב.עדי - עד בע"ממינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 13/18ניהול/ פיקוח פרויקטים גינון והשקייהב.עדי - עד בע"מ
עריכת פרוגרמותל"ראורבניקס בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 9/18עריכת פרוגרמותאורבניקס בע"מ
עריכת פרוגרמותל"ררן חקלאי כלכלה אורבנית בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 9/18עריכת פרוגרמותרן חקלאי כלכלה אורבנית בע"מ
עריכת פרוגרמותל"רערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 9/18עריכת פרוגרמותערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים בע"מ
עריכת פרוגרמותל"רי.גבריאלי אדריכלים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 9/18עריכת פרוגרמותי.גבריאלי אדריכלים בע"מ
עריכת פרוגרמותל"רגיאוקרטוגרפיה המכון לחקר מרחבי בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 9/18עריכת פרוגרמותגיאוקרטוגרפיה המכון לחקר מרחבי בע"מ
עריכת פרוגרמותל"רזאב ברקאי יועץ כלכלימינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 9/18עריכת פרוגרמותזאב ברקאי יועץ כלכלי
עריכת פרוגרמותל"רפז כלכלה והנדסה 1996 בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 9/18עריכת פרוגרמותפז כלכלה והנדסה 1996 בע"מ
עריכת פרוגרמותל"רד.מ.ר תכנון ופיתוח ערים ואזורים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 9/18עריכת פרוגרמותד.מ.ר תכנון ופיתוח ערים ואזורים בע"מ
עריכת פרוגרמותל"רסיטילינק השקעות בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירתיקון וועדת התקשרויות 9/18עריכת פרוגרמותסיטילינק השקעות בע"מ
עריכת פרוגרמותל"רויפלאן השקעות בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירתיקון וועדת התקשרויות 9/18עריכת פרוגרמותויפלאן השקעות בע"מ
קידום בריאות ואורח חיים בריאאיריס אסיה + אורלי מוריסמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 6/18קידום בריאות ואורח חיים בריאאיריס אסיה + אורלי מוריס
קידום בריאות ואורח חיים בריאאורן פפומינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 6/18קידום בריאות ואורח חיים בריאאורן פפו
קידום בריאות ואורח חיים בריאאן.ווי.אי מובמנט בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 6/18קידום בריאות ואורח חיים בריאאן.ווי.אי מובמנט בע"מ
קידום בריאות ואורח חיים בריאזלצר עמיחי פרוייקטיםמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 6/18קידום בריאות ואורח חיים בריאזלצר עמיחי פרוייקטים
קידום בריאות ואורח חיים בריאשפת הג'ירף בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 6/18קידום בריאות ואורח חיים בריאשפת הג'ירף בע"מ
קידום בריאות ואורח חיים בריאהדס חלימימינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 6/18קידום בריאות ואורח חיים בריאהדס חלימי
קידום בריאות ואורח חיים בריאטלי מורמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 6/18קידום בריאות ואורח חיים בריאטלי מור
קרינהשמואל סיבוני - סלטסטמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18קרינהשמואל סיבוני - סלטסט
קרינהדולב אלקטרומכניקה טכנולוגיה והנדסה בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18קרינהדולב אלקטרומכניקה טכנולוגיה והנדסה בע"מ
קרינהמונו טק בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18קרינהמונו טק בע"מ
קרינהישראל סיבוני אחזקות בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18קרינהישראל סיבוני אחזקות בע"מ
קרינהדוארי שמואל - ראדיטק ייעוץ מדידה ומיגוןמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18קרינהדוארי שמואל - ראדיטק ייעוץ מדידה ומיגון
שמאות מקרקעיןכודדי דנימינהל הכספים / אגף נכסיםוועדת התקשרויות 4/18שמאות מקרקעיןכודדי דני
שמאות מקרקעיןחבקין שמאים בע"ממינהל הכספים / אגף נכסיםוועדת התקשרויות 4/18שמאות מקרקעיןחבקין שמאים בע"מ
שמאות מקרקעיןכהן דנוס – שמאי מקרקעין בע"ממינהל הכספים / אגף נכסיםוועדת התקשרויות 4/18שמאות מקרקעיןכהן דנוס – שמאי מקרקעין בע"מ
שמאות מקרקעיןאסא זוהר בע"ממינהל הכספים / אגף נכסיםוועדת התקשרויות 4/18שמאות מקרקעיןאסא זוהר בע"מ
שמאות מקרקעיןסיגלית ב.ש.שמאות מקרקעין בע"ממינהל הכספים / אגף נכסיםוועדת התקשרויות 4/18שמאות מקרקעיןסיגלית ב.ש.שמאות מקרקעין בע"מ
שמאות מקרקעיןשחר מדינהמינהל הכספים / אגף נכסיםוועדת התקשרויות 4/18שמאות מקרקעיןשחר מדינה
שמאות מקרקעיןאינג' שמואל פן ושות'מינהל הכספים / אגף נכסיםוועדת התקשרויות 4/18שמאות מקרקעיןאינג' שמואל פן ושות'
שמאות מקרקעיןאורי כהןמינהל הכספים / אגף נכסיםוועדת התקשרויות 4/18שמאות מקרקעיןאורי כהן
שמאות מקרקעיןאהוד המאירי ושות'מינהל הכספים / אגף נכסיםוועדת התקשרויות 4/18שמאות מקרקעיןאהוד המאירי ושות'
שמאות מקרקעיןחיים גלצנרמינהל הכספים / אגף נכסיםוועדת התקשרויות 4/18שמאות מקרקעיןחיים גלצנר
שמאיםשמאים להיטל השבחהדנוס כהן בע"ממינהל הנדסה / היטל השבחה ותביעות פיצויים 197וועדת מאגר למסירת עבודות מס' 82 / ועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / תיקון 2 4/18שמאיםדנוס כהן בע"מ
שמאיםשמאים להיטל השבחהאורי כהןמינהל הנדסה / היטל השבחה ותביעות פיצויים 197וועדת מאגר למסירת עבודות מס' 82 / ועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / תיקון 2 4/18שמאיםאורי כהן
שמאיםשמאים להיטל השבחהגלית אציל - לדור שמאות מקרקעין בע"ממינהל הנדסה / היטל השבחה ותביעות פיצויים 197וועדת מאגר למסירת עבודות מס' 82 / ועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / תיקון 2 4/18שמאיםגלית אציל - לדור שמאות מקרקעין בע"מ
שמאיםשמאים להיטל השבחהתמר אברהםמינהל הנדסה / היטל השבחה ותביעות פיצויים 197וועדת מאגר למסירת עבודות מס' 82 / ועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / תיקון 2 4/18שמאיםתמר אברהם
שמאיםשמאים להיטל השבחהאברהם כץ שמאות מקרקעין הנדסה וייעוץ בע"ממינהל הנדסה / היטל השבחה ותביעות פיצויים 197וועדת מאגר למסירת עבודות מס' 82 / ועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / תיקון 2 4/18שמאיםאברהם כץ שמאות מקרקעין הנדסה וייעוץ בע"מ
שמאיםשמאים להיטל השבחהשחר מדינהמינהל הנדסה / היטל השבחה ותביעות פיצויים 197וועדת מאגר למסירת עבודות מס' 82 / ועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / תיקון 2 4/18שמאיםשחר מדינה
שמאיםשמאים להיטל השבחהאופיר חנוךמינהל הנדסה / היטל השבחה ותביעות פיצויים 197וועדת מאגר למסירת עבודות מס' 82 / ועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / תיקון 2 4/18שמאיםאופיר חנוך
שמאיםשמאים להיטל השבחהעמיר אהרונימינהל הנדסה / היטל השבחה ותביעות פיצויים 197וועדת מאגר למסירת עבודות מס' 82 / ועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / תיקון 2 4/18שמאיםעמיר אהרוני
שמאיםשמאים להיטל השבחהיהודה דדשובמינהל הנדסה / היטל השבחה ותביעות פיצויים 197וועדת מאגר למסירת עבודות מס' 82 / ועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / תיקון 2 4/18שמאיםיהודה דדשוב
שמאיםשמאים להיטל השבחהרמי סויצקי שמאות מקרקעין בע"ממינהל הנדסה / היטל השבחה ותביעות פיצויים 197וועדת מאגר למסירת עבודות מס' 82 / ועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / תיקון 2 4/18שמאיםרמי סויצקי שמאות מקרקעין בע"מ
שמאיםשמאים לתכנוןדנוס-כהן בע"ממינהל הנדסה / היטל השבחה ותביעות פיצויים 197וועדת מאגר למסירת עבודות מס' 82 / ועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / תיקון 2 4/18שמאיםדנוס-כהן בע"מ
שמאיםשמאים לתכנוןאורי כהןמינהל הנדסה / היטל השבחה ותביעות פיצויים 197וועדת מאגר למסירת עבודות מס' 82 / ועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / תיקון 2 4/18שמאיםאורי כהן
שמאיםשמאים לתכנוןגלית אציל - לדור שמאות מקרקעין בע"ממינהל הנדסה / היטל השבחה ותביעות פיצויים 197וועדת מאגר למסירת עבודות מס' 82 / ועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / תיקון 2 4/18שמאיםגלית אציל - לדור שמאות מקרקעין בע"מ
שמאיםשמאים לתכנוןתמר אברהםמינהל הנדסה / היטל השבחה ותביעות פיצויים 197וועדת מאגר למסירת עבודות מס' 82 / ועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / תיקון 2 4/18שמאיםתמר אברהם
שמאיםשמאים לתכנוןזייד את זייד שמאים בע"ממינהל הנדסה / היטל השבחה ותביעות פיצויים 197וועדת מאגר למסירת עבודות מס' 82 / ועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / תיקון 2 4/18שמאיםזייד את זייד שמאים בע"מ
שמאיםשמאים לתכנוןסיגלית ב.ש.שמאות מקרקעין בע"ממינהל הנדסה / היטל השבחה ותביעות פיצויים 197וועדת מאגר למסירת עבודות מס' 82 / ועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / תיקון 2 4/18שמאיםסיגלית ב.ש.שמאות מקרקעין בע"מ
שמאיםשמאים לתכנוןקמיל טרשנסקי רפאל שירותי נדל"ןמינהל הנדסה / היטל השבחה ותביעות פיצויים 197וועדת מאגר למסירת עבודות מס' 82 / ועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / תיקון 2 4/18שמאיםקמיל טרשנסקי רפאל שירותי נדל"ן
שמאיםשמאים לתכנוןרון רודיטי בע"ממינהל הנדסה / היטל השבחה ותביעות פיצויים 197שמאיםרון רודיטי בע"מ
שמאיםשמאים לתכנוןאברהם כץ שמאות מקרקעין הנדסה וייעוץ בע"ממינהל הנדסה / היטל השבחה ותביעות פיצויים 197וועדת מאגר למסירת עבודות מס' 82 / ועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / תיקון 2 4/18שמאיםאברהם כץ שמאות מקרקעין הנדסה וייעוץ בע"מ
תכנון גשריםתכנון גשרים (תיקון קטגוריה בתיקון פרוטוקול 1 מס' 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18)ג.א.ש הנדסת בניין וגשרים בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18תכנון גשריםג.א.ש הנדסת בניין וגשרים בע"מ
תכנון גשריםתכנון גשרים (תיקון קטגוריה בתיקון פרוטוקול 1 מס' 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18)צ.זכות מהנדסים בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18תכנון גשריםצ.זכות מהנדסים בע"מ
תכנון גשריםתכנון גשרים (תיקון קטגוריה בתיקון פרוטוקול 1 מס' 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18)רוקח אשכנזי מהנדסים יועצים בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18תכנון גשריםרוקח אשכנזי מהנדסים יועצים בע"מ
תכנון גשריםתכנון גשרים (תיקון קטגוריה בתיקון פרוטוקול 1 מס' 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18)סטאר מהנדסים בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18תכנון גשריםסטאר מהנדסים בע"מ
תכנון גשריםתכנון גשרים (תיקון קטגוריה בתיקון פרוטוקול 1 מס' 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18)מ.דבי הנדסה וניהול בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18תכנון גשריםמ.דבי הנדסה וניהול בע"מ
תכנון גשריםתכנון גשרים (תיקון קטגוריה בתיקון פרוטוקול 1 מס' 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18)קדמור מהנדסים בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18תכנון גשריםקדמור מהנדסים בע"מ
תכנון גשריםתכנון גשרים (תיקון קטגוריה בתיקון פרוטוקול 1 מס' 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18)ינון תכנון יעוץ ומחקר בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18תכנון גשריםינון תכנון יעוץ ומחקר בע"מ
תכנון גשריםתכנון גשרים (תיקון קטגוריה בתיקון פרוטוקול 1 מס' 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18)אמי – מתום מהנדסים ויועצים בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18תכנון גשריםאמי – מתום מהנדסים ויועצים בע"מ
תכנון ובנייהברגרזון ושות'הלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15תכנון ובנייהברגרזון ושות'
תכנון ובנייהשרקון בן עמיהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15תכנון ובנייהשרקון בן עמי
תכנון ובנייהפריש שפרבר ריינהץ ושות'הלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15תכנון ובנייהפריש שפרבר ריינהץ ושות'
תכנון ובנייההלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15תכנון ובנייה
תכנון כבישים פיסיתכנון כבישים פיסיא.ס.ט טליסמן הנדסה בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 5/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון כבישים פיסיא.ס.ט טליסמן הנדסה בע"מ
תכנון מעליותתכנון מעליותאפיק בקרה, תכנון וניהול מעליותמינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 7/18תכנון מעליותאפיק בקרה, תכנון וניהול מעליות
תכנון תנועהתכנון כבישים פיסיפי.גי.אל. הנדסה ותכנון תחבורתי בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 5/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהפי.גי.אל. הנדסה ותכנון תחבורתי בע"מ
תכנון תנועהתכנון כבישים פיסיגרונר ד.א.ל מהנדסים בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 5/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהגרונר ד.א.ל מהנדסים בע"מ
תכנון תנועהתכנון כבישים פיסיאמי-מתום מהנדסים ויועצים בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 5/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהאמי-מתום מהנדסים ויועצים בע"מ
תכנון תנועהתכנון כבישים פיסילוי&שטרק זילברשטיין מהנדסים ויועצים בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 5/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהלוי&שטרק זילברשטיין מהנדסים ויועצים בע"מ
תכנון תנועהתכנון כבישים פיסיאייל קראוס הנדסת כבישים בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 5/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהאייל קראוס הנדסת כבישים בע"מ
תכנון תנועהתכנון כבישים פיסיינון תכנון יעוץ ומחקר בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 5/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהינון תכנון יעוץ ומחקר בע"מ
תכנון תנועהתכנון כבישים פיסיתדם הנדסה אזרחית בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 5/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהתדם הנדסה אזרחית בע"מ
תכנון תנועהתכנון כבישים פיסיירון עברון הנדסה בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 5/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהירון עברון הנדסה בע"מ
תכנון תנועהתכנון כבישים פיסייורוברידגי הנדסה בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 5/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהיורוברידגי הנדסה בע"מ
תכנון תנועהתכנון כבישים פיסירעמ הנדסה כבישים ותנועהמינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 5/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהרעמ הנדסה כבישים ותנועה
תכנון תנועהתכנון תנועה לתב"עירון עברון הנדסה בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהירון עברון הנדסה בע"מ
תכנון תנועהתכנון תנועה לתב"עפי.גי.אל. הנדסה ותכנון תחבורתי בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהפי.גי.אל. הנדסה ותכנון תחבורתי בע"מ
תכנון תנועהתכנון תנועה לתב"עאייל קראוס הנדסת כבישים בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהאייל קראוס הנדסת כבישים בע"מ
תכנון תנועהתכנון תנועה לתב"עלוי&שטרק זילברשטיין מהנדסים ויועצים בע"מ - מאושרמינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהלוי&שטרק זילברשטיין מהנדסים ויועצים בע"מ - מאושר
תכנון תנועהתכנון תנועה לתב"עאליה הנדסה – תחבורה תנועה ובקרה בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהאליה הנדסה – תחבורה תנועה ובקרה בע"מ
תכנון תנועהתכנון תנועה לתב"עינון תכנון יעוץ ומחקר בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהינון תכנון יעוץ ומחקר בע"מ
תכנון תנועהתכנון תנועה לתב"עתהן – תכנון הנדסה בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהתהן – תכנון הנדסה בע"מ
תכנון תנועהתכנון תנועה לתב"ערעמ הנדסה כבישים ותנועהמינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהרעמ הנדסה כבישים ותנועה
תכנון תנועהתכנון תנועה לתב"עתדם הנדסה אזרחית בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהתדם הנדסה אזרחית בע"מ
תכנון תנועהתכנון תנועה לתב"עבג'רנו דוד – הנדסת תנועה ותחבורה בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18תכנון תנועהבג'רנו דוד – הנדסת תנועה ותחבורה בע"מ
תכנון תנועהתכנון רמזוריםירון עברון הנדסה בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהירון עברון הנדסה בע"מ
תכנון תנועהתכנון רמזוריםב.ט.ה בר-אל – הנדסה בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהב.ט.ה בר-אל – הנדסה בע"מ
תכנון תנועהתכנון רמזוריםלוי&שטרק זילברשטיין מהנדסים ויועצים בע"מ - מאושרמינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהלוי&שטרק זילברשטיין מהנדסים ויועצים בע"מ - מאושר
תכנון תנועהתכנון רמזוריםאליה הנדסה – תחבורה תנועה ובקרה בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהאליה הנדסה – תחבורה תנועה ובקרה בע"מ
תכנון תנועהתכנון רמזוריםינון תכנון יעוץ ומחקר בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהינון תכנון יעוץ ומחקר בע"מ
תכנון תנועהתכנון רמזוריםבג'רנו דוד – הנדסת תנועה ותחבורה בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהבג'רנו דוד – הנדסת תנועה ותחבורה בע"מ
תכנון תנועהתכנון רמזוריםדוד צבאן – מהנדס תנועהמינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהדוד צבאן – מהנדס תנועה
תכנון תנועהתכנון תנועה ותחבורה בצמתים ורחובותירון עברון - הנדסה בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהירון עברון - הנדסה בע"מ
תכנון תנועהתכנון תנועה ותחבורה בצמתים ורחובותב.ט.ה בר-טל – הנדסה בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהב.ט.ה בר-טל – הנדסה בע"מ
תכנון תנועהתכנון תנועה ותחבורה בצמתים ורחובותלוי&שטרק זילברשטיין מהנדסים ויועצים בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהלוי&שטרק זילברשטיין מהנדסים ויועצים בע"מ
תכנון תנועהתכנון תנועה ותחבורה בצמתים ורחובותאליה הנדסה – הנדסה תחבורה תנועה ובקרה בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהאליה הנדסה – הנדסה תחבורה תנועה ובקרה בע"מ
תכנון תנועהתכנון תנועה ותחבורה בצמתים ורחובותינון - תכנון יעוץ ומחקר בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהינון - תכנון יעוץ ומחקר בע"מ
תכנון תנועהתכנון תנועה ותחבורה בצמתים ורחובותפי.ג'י.אל. הנדסה ותכנון תחבורתי בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהפי.ג'י.אל. הנדסה ותכנון תחבורתי בע"מ
תכנון תנועהתכנון תנועה ותחבורה בצמתים ורחובותאייל קראוס - הנדסת כבישים בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהאייל קראוס - הנדסת כבישים בע"מ
תכנון תנועהתכנון תנועה ותחבורה בצמתים ורחובותיורוברידג' – הנדסה בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהיורוברידג' – הנדסה בע"מ
תכנון תנועהתכנון תנועה ותחבורה בצמתים ורחובותג.הנדסה אזרחית, תנועה ותחבורה בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהג.הנדסה אזרחית, תנועה ותחבורה בע"מ
תכנון תנועהתכנון תנועה ותחבורה בצמתים ורחובותא.ס.ט טליסמן – הנדסה בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהא.ס.ט טליסמן – הנדסה בע"מ
תכנון תנועהתכנון תנועה ותחבורה בצמתים ורחובותתדם – הנדסה אזרחית בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהתדם – הנדסה אזרחית בע"מ
תכנון תנועהתכנון תנועה ותחבורה בצמתים ורחובותמורן – הנדסת דרכים בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהמורן – הנדסת דרכים בע"מ
תכנון, מחשוב, תקשורת ובקרהליווי מערכות מחשוב וניהול פרוייקטיםטיפקון – שוקי ירושלמיתקשוב עירונימאגר וועדה למסירת עבודות מס' 73תכנון, מחשוב, תקשורת ובקרהטיפקון – שוקי ירושלמי
תכנון, מחשוב, תקשורת ובקרהליווי מערכות מחשוב וניהול פרוייקטיםחברת מניב – עמית בראוןתקשוב עירונימאגר וועדה למסירת עבודות מס' 73תכנון, מחשוב, תקשורת ובקרהחברת מניב – עמית בראון
תכנון, רכש ומדיהתכנון, רכש ומדיהבקרה ניהול ותכנון מדיה בע"מהנהלה / אגף דוברותוועדת התקשרויות 4/18תכנון, רכש ומדיהבקרה ניהול ותכנון מדיה בע"מ
תכנון/ ייעוץ – מים ומזרקותשטרק הנדסת מיםמינהל איכות הסביבה / אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 4/18תכנון/ ייעוץ – מים ומזרקותשטרק הנדסת מים
תכנון/ ייעוץ – מים ומזרקותאשד מזרקות בע"ממינהל איכות הסביבה / אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 4/18תכנון/ ייעוץ – מים ומזרקותאשד מזרקות בע"מ

​​​