הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

מאגר יועצים המורשים לעבוד עם העירייה

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

קטגוריה ראשיתקטגוריה משניתשם מלא/חברהיחידה ארגוניתמספר פרוטוקול ועדה
אגרונום ורד ייעוץ ולוגיסטיקהמינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18אגרונוםורד ייעוץ ולוגיסטיקה
אגרונום אדיר – ייעוץ ופיקוח נופי בע"ממינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18אגרונוםאדיר – ייעוץ ופיקוח נופי בע"מ
אגרונום פתילת המדברמינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18אגרונוםפתילת המדבר
אגרונום גונן עצים וסביבה בע"מ (שבתאי גונן)מינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 22/18אגרונוםגונן עצים וסביבה בע"מ (שבתאי גונן)
אדריכלות נוף - שצ"פ מקום – אדריכלות נוף ותכנון עירוני בע"ממינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18אדריכלות נוף - שצ"פמקום – אדריכלות נוף ותכנון עירוני בע"מ
אדריכלות נוף - שצ"פ טובה שפירא – לויט עיצוב סביבה ונוףמינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18אדריכלות נוף - שצ"פטובה שפירא – לויט עיצוב סביבה ונוף
אדריכלות נוף - שצ"פ נאוה סימוןמינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18אדריכלות נוף - שצ"פנאוה סימון
אדריכלות נוף - שצ"פ ינון תכנון יעוץ ומחקר בע"ממינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18אדריכלות נוף - שצ"פינון תכנון יעוץ ומחקר בע"מ
אדריכלות נוף - שצ"פ דורית מרגלית – אדריכלי נוף בע"ממינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18אדריכלות נוף - שצ"פדורית מרגלית – אדריכלי נוף בע"מ
אדריכלות נוף - שצ"פ צור – וולף אדריכלי נוף בע"ממינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18אדריכלות נוף - שצ"פצור – וולף אדריכלי נוף בע"מ
אדריכלות נוף - שצ"פ שלף מטלון – אדריכלי נוף בע"ממינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18אדריכלות נוף - שצ"פשלף מטלון – אדריכלי נוף בע"מ
אדריכלות נוף - שצ"פ דפנה תמיר – אדריכלות נוףמינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18אדריכלות נוף - שצ"פדפנה תמיר – אדריכלות נוף
אדריכלות נוף - שצ"פ ק.ס.מ קבוצת סוף מערב בע"ממינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18אדריכלות נוף - שצ"פק.ס.מ קבוצת סוף מערב בע"מ
אדריכלות נוף - שצ"פ אילנה אופיר – אדריכלות נוף ופיתוח סביבתי בע"ממינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18אדריכלות נוף - שצ"פאילנה אופיר – אדריכלות נוף ופיתוח סביבתי בע"מ
אדריכלות נוף - שצ"פ ברוידא מעוז – אדריכלות נוף בע"ממינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18אדריכלות נוף - שצ"פברוידא מעוז – אדריכלות נוף בע"מ
אדריכלות נוף - שצ"פ ליכט – כהן – חוגי אדריכלות נוףמינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18אדריכלות נוף - שצ"פליכט – כהן – חוגי אדריכלות נוף
אדריכלות נוף - שצ"פ ע.ד – אדריכלי נוף בע"ממינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18אדריכלות נוף - שצ"פע.ד – אדריכלי נוף בע"מ
אדריכלות נוף - שצ"פ דוד אלחנתי – אדריכלות נוף בע"ממינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18אדריכלות נוף - שצ"פדוד אלחנתי – אדריכלות נוף בע"מ
אדריכלות נוף - שצ"פ עומר ינוביץ – אדריכל גנים ונוףמינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18אדריכלות נוף - שצ"פעומר ינוביץ – אדריכל גנים ונוף
אדריכלי נוףגינות עד 3 דונםמילר בלום תכנון סביבתי בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףמילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
אדריכלי נוףגינות עד 3 דונםנתנאל בן יצחקמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףנתנאל בן יצחק
אדריכלי נוףגינות עד 3 דונםגד ברקאימינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףגד ברקאי
אדריכלי נוףגינות עד 3 דונםטל רוסמן אדריכלית נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףטל רוסמן אדריכלית נוף
אדריכלי נוףגינות עד 3 דונםחיים כהנוביץ אדריכל נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףחיים כהנוביץ אדריכל נוף
אדריכלי נוףגינות עד 3 דונםיהודה פרחי - אדריכלות נוף, כבישים, ייעוץ ופיקוחמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףיהודה פרחי - אדריכלות נוף, כבישים, ייעוץ ופיקוח
אדריכלי נוףגינות עד 3 דונםאב אדריכלות נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףאב אדריכלות נוף
אדריכלי נוףגינות עד 3 דונםיעקב פוקס אדריכלי נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףיעקב פוקס אדריכלי נוף בע"מ
אדריכלי נוףגינות עד 3 דונםדוד גוגנהייםמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףדוד גוגנהיים
אדריכלי נוףגינות עד 3 דונםדפנה תמיר אדריכלות נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףדפנה תמיר אדריכלות נוף
אדריכלי נוףגינות עד 3 דונםעד אדריכלי נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףעד אדריכלי נוף בע"מ
אדריכלי נוףגינות עד 3 דונםרחל אסףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףרחל אסף
אדריכלי נוףגינות עד 3 דונםענת שדה - גולדשטיין - מורד אדריכלות נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףענת שדה - גולדשטיין - מורד אדריכלות נוף
אדריכלי נוףגינות מעל 3 דונםמילר בלום תכנון סביבתי בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףמילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
אדריכלי נוףגינות מעל 3 דונםנתנאל בן יצחקמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףנתנאל בן יצחק
אדריכלי נוףגינות מעל 3 דונםגד ברקאימינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףגד ברקאי
אדריכלי נוףגינות מעל 3 דונםטל רוסמן אדריכלית נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףטל רוסמן אדריכלית נוף
אדריכלי נוףגינות מעל 3 דונםחיים כהנוביץ אדריכל נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףחיים כהנוביץ אדריכל נוף
אדריכלי נוףגינות מעל 3 דונםיהודה פרחי - אדריכלות נוף, כבישים, ייעוץ ופיקוחמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףיהודה פרחי - אדריכלות נוף, כבישים, ייעוץ ופיקוח
אדריכלי נוףגינות מעל 3 דונםמרגלית סוכוי - אדריכלות נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףמרגלית סוכוי - אדריכלות נוף בע"מ
אדריכלי נוףגינות מעל 3 דונםיעקב פוקס אדריכלי נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףיעקב פוקס אדריכלי נוף בע"מ
אדריכלי נוףגינות מעל 3 דונםדפנה תמיר אדריכלות נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףדפנה תמיר אדריכלות נוף
אדריכלי נוףגינות מעל 3 דונםעד אדריכלי נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףעד אדריכלי נוף בע"מ
אדריכלי נוףגינות מעל 3 דונםרחל אסףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףרחל אסף
אדריכלי נוףגינות מעל 3 דונםענת שדה - גולדשטיין - מורד אדריכלות נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףענת שדה - גולדשטיין - מורד אדריכלות נוף
אדריכלי נוףגינות מעל 3 דונםשמעון מרגולין אדריכלות בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףשמעון מרגולין אדריכלות בע"מ
אדריכלי נוףגינות מעל 3 דונםגדעון שריג-לב וקסמן אדריכלות נוף תכנון עירוני בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףגדעון שריג-לב וקסמן אדריכלות נוף תכנון עירוני בע"מ
אדריכלי נוףגינות מעל 3 דונםצורנמל טורנל אדריכלות נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףצורנמל טורנל אדריכלות נוף
אדריכלי נוףגינות מעל 3 דונםנחלת הכלל - טלי וקסלרמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףנחלת הכלל - טלי וקסלר
אדריכלי נוףגינות מעל 3 דונםמרחבים אדריכלות נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףמרחבים אדריכלות נוף בע"מ
אדריכלי נוףפיתוח מבני ציבורמילר בלום תכנון סביבתי בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףמילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
אדריכלי נוףפיתוח מבני ציבורנתנאל בן יצחקמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףנתנאל בן יצחק
אדריכלי נוףפיתוח מבני ציבורגד ברקאימינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףגד ברקאי
אדריכלי נוףפיתוח מבני ציבורטל רוסמן אדריכלית נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףטל רוסמן אדריכלית נוף
אדריכלי נוףפיתוח מבני ציבורחיים כהנוביץ אדריכל נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףחיים כהנוביץ אדריכל נוף
אדריכלי נוףפיתוח מבני ציבוריהודה פרחי - אדריכלות נוף, כבישים, ייעוץ ופיקוחמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףיהודה פרחי - אדריכלות נוף, כבישים, ייעוץ ופיקוח
אדריכלי נוףפיתוח מבני ציבוראב אדריכלות נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףאב אדריכלות נוף
אדריכלי נוףפיתוח מבני ציבורדוד גוגנהייםמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףדוד גוגנהיים
אדריכלי נוףפיתוח מבני ציבוריעקב פוקס אדריכלי נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףיעקב פוקס אדריכלי נוף בע"מ
אדריכלי נוףפיתוח מבני ציבורדפנה תמיר אדריכלות נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףדפנה תמיר אדריכלות נוף
אדריכלי נוףפיתוח מבני ציבורענת שדה - גולדשטיין - מורד אדריכלות נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףענת שדה - גולדשטיין - מורד אדריכלות נוף
אדריכלי נוףפיתוח מבני ציבורשמעון מרגולין אדריכלות בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףשמעון מרגולין אדריכלות בע"מ
אדריכלי נוףפיתוח מבני ציבורגדעון שריג-לב וקסמן אדריכלות נוף תכנון עירוני בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףגדעון שריג-לב וקסמן אדריכלות נוף תכנון עירוני בע"מ
אדריכלי נוףפיתוח מבני ציבורמרחבים אדריכלות נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףמרחבים אדריכלות נוף בע"מ
אדריכלי נוףנספחי נוף ונספח פיתוחמילר בלום תכנון סביבתי בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףמילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
אדריכלי נוףנספחי נוף ונספח פיתוחנתנאל בן יצחקמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףנתנאל בן יצחק
אדריכלי נוףנספחי נוף ונספח פיתוחגד ברקאימינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףגד ברקאי
אדריכלי נוףנספחי נוף ונספח פיתוחדוד גוגנהייםמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףדוד גוגנהיים
אדריכלי נוףנספחי נוף ונספח פיתוחמוריה סקלי אדריכלות נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףמוריה סקלי אדריכלות נוף בע"מ
אדריכלי נוףנספחי נוף ונספח פיתוחיהודה פרחי - אדריכלות נוף, כבישים, ייעוץ ופיקוחמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףיהודה פרחי - אדריכלות נוף, כבישים, ייעוץ ופיקוח
אדריכלי נוףנספחי נוף ונספח פיתוחמרגלית סוכוי - אדריכלות נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףמרגלית סוכוי - אדריכלות נוף בע"מ
אדריכלי נוףנספחי נוף ונספח פיתוחיעקב פוקס אדריכלי נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףיעקב פוקס אדריכלי נוף בע"מ
אדריכלי נוףנספחי נוף ונספח פיתוחסטודיו אורבנוף אדריכלות נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףסטודיו אורבנוף אדריכלות נוף בע"מ
אדריכלי נוףנספחי נוף ונספח פיתוחאב אדריכלות נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףאב אדריכלות נוף
אדריכלי נוףנספחי נוף ונספח פיתוחענת שדה - גולדשטיין - מורד אדריכלות נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףענת שדה - גולדשטיין - מורד אדריכלות נוף
אדריכלי נוףנספחי נוף ונספח פיתוחשמעון מרגולין אדריכלות בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףשמעון מרגולין אדריכלות בע"מ
אדריכלי נוףנספחי נוף ונספח פיתוחגדעון שריג-לב וקסמן אדריכלות נוף תכנון עירוני בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףגדעון שריג-לב וקסמן אדריכלות נוף תכנון עירוני בע"מ
אדריכלי נוףנספחי נוף ונספח פיתוחנחלת הכלל - טלי וקסלרמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףנחלת הכלל - טלי וקסלר
אדריכלי נוףנספחי נוף ונספח פיתוחמרחבים אדריכלות נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףמרחבים אדריכלות נוף בע"מ
אדריכלי נוףבקשות להיתרמילר בלום תכנון סביבתי בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףמילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
אדריכלי נוףבקשות להיתרנתנאל בן יצחקמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףנתנאל בן יצחק
אדריכלי נוףבקשות להיתרגד ברקאימינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףגד ברקאי
אדריכלי נוףבקשות להיתרדפנה תמיר אדריכלות נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףדפנה תמיר אדריכלות נוף
אדריכלי נוףבקשות להיתרמרגלית סוכוי - אדריכלות נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףמרגלית סוכוי - אדריכלות נוף בע"מ
אדריכלי נוףבקשות להיתריעקב פוקס אדריכלי נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףיעקב פוקס אדריכלי נוף בע"מ
אדריכלי נוףבקשות להיתרשמעון מרגולין אדריכלות בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףשמעון מרגולין אדריכלות בע"מ
אדריכלי נוףבקשות להיתרגדעון שריג-לב וקסמן אדריכלות נוף תכנון עירוני בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףגדעון שריג-לב וקסמן אדריכלות נוף תכנון עירוני בע"מ
אדריכלי נוףבקשות להיתרמרחבים אדריכלות נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףמרחבים אדריכלות נוף בע"מ
אדריכלי נוףאדריכל נוף כמתכנן ראשימילר בלום תכנון סביבתי בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףמילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
אדריכלי נוףאדריכל נוף כמתכנן ראשינתנאל בן יצחקמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףנתנאל בן יצחק
אדריכלי נוףאדריכל נוף כמתכנן ראשיגד ברקאימינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףגד ברקאי
אדריכלי נוףאדריכל נוף כמתכנן ראשייהודה פרחי - אדריכלות נוף, כבישים, ייעוץ ופיקוחמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףיהודה פרחי - אדריכלות נוף, כבישים, ייעוץ ופיקוח
אדריכלי נוףאדריכל נוף כמתכנן ראשימרגלית סוכוי - אדריכלות נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףמרגלית סוכוי - אדריכלות נוף בע"מ
אדריכלי נוףאדריכל נוף כמתכנן ראשיתכנון נוף בע"מ (מנעד)מינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףתכנון נוף בע"מ (מנעד)
אדריכלי נוףאדריכל נוף כמתכנן ראשידפנה תמיר אדריכלות נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףדפנה תמיר אדריכלות נוף
אדריכלי נוףאדריכל נוף כמתכנן ראשישמעון מרגולין אדריכלות בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףשמעון מרגולין אדריכלות בע"מ
אדריכלי נוףאדריכל נוף כמתכנן ראשיגדעון שריג-לב וקסמן אדריכלות נוף תכנון עירוני בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףגדעון שריג-לב וקסמן אדריכלות נוף תכנון עירוני בע"מ
אדריכלי נוףאדריכל נוף כמתכנן ראשיצורנמל טורנל אדריכלות נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףצורנמל טורנל אדריכלות נוף
אדריכלי נוףאדריכל נוף כמתכנן ראשימרחבים אדריכלות נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףמרחבים אדריכלות נוף בע"מ
אדריכלי נוףמרחבים ציבורייםמילר בלום תכנון סביבתי בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףמילר בלום תכנון סביבתי בע"מ
אדריכלי נוףמרחבים ציבורייםנתנאל בן יצחקמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףנתנאל בן יצחק
אדריכלי נוףמרחבים ציבורייםגד ברקאימינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףגד ברקאי
אדריכלי נוףמרחבים ציבורייםיהודה פרחי - אדריכלות נוף, כבישים, ייעוץ ופיקוחמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףיהודה פרחי - אדריכלות נוף, כבישים, ייעוץ ופיקוח
אדריכלי נוףמרחבים ציבורייםמרגלית סוכוי - אדריכלות נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףמרגלית סוכוי - אדריכלות נוף בע"מ
אדריכלי נוףמרחבים ציבורייםדן צור ליאור וולף אדריגלי נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףדן צור ליאור וולף אדריגלי נוף בע"מ
אדריכלי נוףמרחבים ציבורייםדפנה תמיר אדריכלות נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףדפנה תמיר אדריכלות נוף
אדריכלי נוףמרחבים ציבורייםשמעון מרגולין אדריכלות בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףשמעון מרגולין אדריכלות בע"מ
אדריכלי נוףמרחבים ציבורייםגדעון שריג-לב וקסמן אדריכלות נוף תכנון עירוני בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףגדעון שריג-לב וקסמן אדריכלות נוף תכנון עירוני בע"מ
אדריכלי נוףמרחבים ציבורייםצורנמל טורנל אדריכלות נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףצורנמל טורנל אדריכלות נוף
אדריכלי נוףמרחבים ציבורייםמרחבים אדריכלות נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףמרחבים אדריכלות נוף בע"מ
אדריכלי נוףמרחבים ציבורייםטל רוסמן אדריכלית נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףטל רוסמן אדריכלית נוף
אדריכלי נוףמרחבים ציבורייםחיים כהנוביץ אדריכל נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףחיים כהנוביץ אדריכל נוף
אדריכלי נוףמרחבים ציבורייםמוריה סקלי אדריכלות נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףמוריה סקלי אדריכלות נוף בע"מ
אדריכלי נוףמרחבים ציבורייםסטודיו אורבנוף אדריכלות נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףסטודיו אורבנוף אדריכלות נוף בע"מ
אדריכלי נוףמרחבים ציבורייםאב אדריכלות נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףאב אדריכלות נוף
אדריכלי נוףמרחבים ציבורייםיעקב פוקס אדריכלי נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףיעקב פוקס אדריכלי נוף בע"מ
אדריכלי נוףמרחבים ציבורייםדוד גוגנהייםמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףדוד גוגנהיים
אדריכלי נוףמרחבים ציבורייםעד אדריכלי נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףעד אדריכלי נוף בע"מ
אדריכלי נוףמרחבים ציבורייםדרמן ורבקלמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףדרמן ורבקל
אדריכלי נוףמרחבים ציבורייםענת שדה - גולדשטיין - מורד אדריכלות נוףמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףענת שדה - גולדשטיין - מורד אדריכלות נוף
אדריכלי נוףגינות ציבוריות מעל 3 דונםטל בילינסקי אדריכלות ונוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףטל בילינסקי אדריכלות ונוף בע"מ
אדריכלי נוףגינות ציבוריות מעל 3 דונםדן צור ליאור וולף אדריגלי נוף בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 5/18אדריכלי נוףדן צור ליאור וולף אדריגלי נוף בע"מ
אדריכליםמעל 1,000 מ"רV5 אדריכליםמינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18אדריכליםV5 אדריכלים
אדריכליםמעל 1,000 מ"ראמר – קוריאל אדריכלים בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18אדריכליםאמר – קוריאל אדריכלים בע"מ
אדריכליםמעל 1,000 מ"רבאה אדריכלים ובוני עריםמינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 7/18 וועדת התקשרויות 5/18אדריכליםבאה אדריכלים ובוני ערים
אדריכליםמעל 1,000 מ"רמרון לוי אדריכלמינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18אדריכליםמרון לוי אדריכל
אדריכליםמעל 1,000 מ"רסטיו אדירכליםמינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18אדריכליםסטיו אדירכלים
אדריכליםמעל 1,000 מ"רפוגל – שהם 2017 אדריכלים ומתכנני ערים בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 4/18אדריכליםפוגל – שהם 2017 אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
אדריכליםמעל 1,000 מ"רר.זייברט – אדריכל ומתכנן עריםמינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 65אדריכליםר.זייברט – אדריכל ומתכנן ערים
אדריכליםמעל 1,000 מ"רנוסבאום יוקלה אדריכלותמינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 18/18אדריכליםנוסבאום יוקלה אדריכלות
אדריכליםמעל 1,000 מ"רפורן שרים הנדסה ושמאות מקרקעין בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 21/18אדריכליםפורן שרים הנדסה ושמאות מקרקעין בע"מ
אדריכליםאדריכלות מבנים עד- 1,000 מ"רחנה לםמינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 21/18אדריכליםחנה לם
אדריכליםאדריכלות מבנים עד- 1,000 מ"רV5 אדריכליםמינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18אדריכליםV5 אדריכלים
אדריכליםאדריכלות מבנים עד- 1,000 מ"ראורי קרמסקי אדריכלמינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18אדריכליםאורי קרמסקי אדריכל
אדריכליםאדריכלות מבנים עד- 1,000 מ"רמרון לוי אדריכלמינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18אדריכליםמרון לוי אדריכל
אדריכליםאדריכלות מבנים עד- 1,000 מ"רסטיו אדירכליםמינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18אדריכליםסטיו אדירכלים
אדריכליםאדריכלות מבנים עד- 1,000 מ"רר.זייברט – אדריכל ומתכנן עריםמינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 65אדריכליםר.זייברט – אדריכל ומתכנן ערים
אדריכליםאדריכלות מבנים עד- 1,000 מ"רחפץ אדריכלות ובינוי ערים בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 18/2018אדריכליםחפץ אדריכלות ובינוי ערים בע"מ
אדריכליםאדריכלות מבנים עד- 1,000 מ"רנוסבאום יוקלה אדריכלותמינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 18/2018אדריכליםנוסבאום יוקלה אדריכלות
אדריכליםייעוץמרון לוי אדריכלמינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18אדריכליםמרון לוי אדריכל
אדריכליםייעוץסטיו אדירכליםמינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18אדריכליםסטיו אדירכלים
אדריכלים ענבר - שמיר אדריכלות בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות מס' 17/18אדריכליםענבר - שמיר אדריכלות בע"מ
אדריכלים יונגמן אדריכליםמינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות מס' 17/18אדריכליםיונגמן אדריכלים
אדריכלים חזקיה אדריכלות פיננסית בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות מס' 17/18אדריכליםחזקיה אדריכלות פיננסית בע"מ
אדריכלים הלית לוי - אדריכליתמינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות מס' 17/18אדריכליםהלית לוי - אדריכלית
אדריכלים יוסף בורשטין, אדריכלמינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות מס' 17/18אדריכליםיוסף בורשטין, אדריכל
אדריכלים יער אדריכלים ומתככני ערים (2001)מינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות מס' 17/18אדריכליםיער אדריכלים ומתככני ערים (2001)
אדריכלים פוטש אדריכלים (2010) בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות מס' 17/18אדריכליםפוטש אדריכלים (2010) בע"מ
אדריכלים יוסוביץ אבי מהנדס בניןמינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות מס' 17/18אדריכליםיוסוביץ אבי מהנדס בנין
אדריכלים שירי פרץמינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות מס' 17/18אדריכליםשירי פרץ
אדריכלים יהושע שושני אדריכל ומתכנן עריםמינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות מס' 17/18אדריכליםיהושע שושני אדריכל ומתכנן ערים
אדריכלים סטיו אדירכליםמינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות מס' 17/18אדריכליםסטיו אדירכלים
אדריכלים גוטמן אסיף אדריכלים בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות מס' 17/18אדריכליםגוטמן אסיף אדריכלים בע"מ
אדריכלים לזרוביץ שדמי אדריכלים בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות מס' 17/18אדריכליםלזרוביץ שדמי אדריכלים בע"מ
אדריכלים בסט אדריכלים ומתכנני עריםמינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות מס' 17/18אדריכליםבסט אדריכלים ומתכנני ערים
אדריכלים אוהד יחיאלי - אדריכלמינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות מס' 17/18אדריכליםאוהד יחיאלי - אדריכל
אדריכלים הפניות - תכנון ובינוי ערים בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות מס' 17/18אדריכליםהפניות - תכנון ובינוי ערים בע"מ
אדריכלים שי איילון אדריכלות עיצוב נוף בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות מס' 17/18אדריכליםשי איילון אדריכלות עיצוב נוף בע"מ
אדריכלים הרי ברנד אדריכלים ומתככני ערים בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות מס' 17/18אדריכליםהרי ברנד אדריכלים ומתככני ערים בע"מ
אדריכלים א.לרמן אדריכלים בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות מס' 17/18אדריכליםא.לרמן אדריכלים בע"מ
אקוסטיקה ורעשרעש ורעש מטוסים / יועץ רעש מטוסיםעו"ד אבנר (נרי) ירקונימינהל איכות הסביבה / אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 3/18 / וועדת התקשרויות 4/18אקוסטיקה ורעשעו"ד אבנר (נרי) ירקוני
אקוסטיקה ורעשרעש ורעש מטוסיםלורבר ייעוץ והנדסת אקוסטיקהמינהל איכות הסביבה / אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 4/18אקוסטיקה ורעשלורבר ייעוץ והנדסת אקוסטיקה
אקוסטיקה ורעשרעש ורעש מטוסיםויקטור סקיבינסקימינהל איכות הסביבה / אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 4/18אקוסטיקה ורעשויקטור סקיבינסקי
אקוסטיקה ורעשרעש ורעש מטוסיםאתוסמינהל איכות הסביבה / אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 4/18אקוסטיקה ורעשאתוס
ביקורת פנימיתביקורת פנימיתו.ר.ד חשבונאות וניהול בע"מהנהלה / מבקרת העירייהוועדת התקשרויות 4/18ביקורת פנימיתו.ר.ד חשבונאות וניהול בע"מ
ביקורת פנימיתביקורת פנימיתתומר וייצמןהנהלה / מבקרת העירייהוועדת התקשרויות 4/18ביקורת פנימיתתומר וייצמן
ביקורת פנימיתביקורת פנימיתדגן ביקורת ובקרה בע"מהנהלה / מבקרת העירייהוועדת התקשרויות 4/18ביקורת פנימיתדגן ביקורת ובקרה בע"מ
ביקורת פנימיתביקורת פנימיתיניב גובריהנהלה / מבקרת העירייהוועדת התקשרויות 4/18ביקורת פנימיתיניב גוברי
ביקורת פנימיתביקורת פנימיתפ.א. ייעוץ תאגידי בע"מהנהלה / מבקרת העירייהוועדת התקשרויות 4/18ביקורת פנימיתפ.א. ייעוץ תאגידי בע"מ
ביקורת פנימיתביקורת פנימיתרון רוזן - ביקורת פנים ובקרה בע"מהנהלה / מבקרת העירייהוועדת התקשרויות 4/18; וועדת התקשרויות 13/18ביקורת פנימיתרון רוזן - ביקורת פנים ובקרה בע"מ
ביקורת פנימיתביקורת פנימיתרוזנבלום – הולצמןהנהלה / מבקרת העירייהוועדת התקשרויות 4/18ביקורת פנימיתרוזנבלום – הולצמן
ביקורת פנימיתביקורת פנימיתבן דוד שלוי קופ ושות'הנהלה / מבקרת העירייהוועדת התקשרויות 4/18ביקורת פנימיתבן דוד שלוי קופ ושות'
ביקורת פנימיתביקורת פנימית + ענ"או.ר.ד חשבונאות וניהול בע"מהנהלה / מבקרת העירייהוועדת התקשרויות 4/18ביקורת פנימיתו.ר.ד חשבונאות וניהול בע"מ
ביקורת פנימיתביקורת פנימית + ענ"אדגן ביקורת ובקרה בע"מהנהלה / מבקרת העירייהוועדת התקשרויות 4/18ביקורת פנימיתדגן ביקורת ובקרה בע"מ
ביקורת פנימיתביקורת פנימית + ענ"אאלישע סער ייעוץ ובקרה בע"מהנהלה / מבקרת העירייהוועדת התקשרויות 4/18ביקורת פנימיתאלישע סער ייעוץ ובקרה בע"מ
ביקורת פנימיתביקורת פנימית + ענ"אפ.א. ייעוץ תאגידי בע"מהנהלה / מבקרת העירייהוועדת התקשרויות 4/18ביקורת פנימיתפ.א. ייעוץ תאגידי בע"מ
ביקורת פנימיתאבטחת מידעאינטגריטי ייעוץ וניהול סיכונים בע"מהנהלה / מבקרת העירייהוועדת התקשרויות 4/18ביקורת פנימיתאינטגריטי ייעוץ וניהול סיכונים בע"מ
ביקורת פנימיתאבטחת מידעדגן ביקורת ובקרה בע"מהנהלה / מבקרת העירייהוועדת התקשרויות 4/18ביקורת פנימיתדגן ביקורת ובקרה בע"מ
ביקורת פנימיתאבטחת מידעפ.א. ייעוץ תאגידי בע"מהנהלה / מבקרת העירייהוועדת התקשרויות 4/18ביקורת פנימיתפ.א. ייעוץ תאגידי בע"מ
ביקורת פנימיתסייבראינטגריטי ייעוץ וניהול סיכונים בע"מהנהלה / מבקרת העירייהוועדת התקשרויות 4/18ביקורת פנימיתאינטגריטי ייעוץ וניהול סיכונים בע"מ
ביקורת פנימיתסייברפ.א. ייעוץ תאגידי בע"מהנהלה / מבקרת העירייהוועדת התקשרויות 4/18ביקורת פנימיתפ.א. ייעוץ תאגידי בע"מ
ביקורת פנימיתשכרשחק - המומחים לשכר בע"מהנהלה / מבקרת העירייהוועדת התקשרויות 4/18 ; וועדת התקשרויות 9/18ביקורת פנימיתשחק - המומחים לשכר בע"מ
ביקורת פנימיתשכרבן דוד שלוי קופ ושות'הנהלה / מבקרת העירייהוועדת התקשרויות 4/18ביקורת פנימיתבן דוד שלוי קופ ושות'
ביקורת פנימיתביקורת פנימית - איכות הסביבפורטל - ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מהנהלה / מבקרת העירייהועדת התקשרויות מתאריך 27.1.19ביקורת פנימיתפורטל - ייעוץ ותכנון אקולוגי בע"מ
בנייה ירוקה/ אקולוגיה/ קיימות סביבהיועץ חינוך לקיימותחברת "צעד ירוק"מינהל איכות הסביבהמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 64בנייה ירוקה/ אקולוגיה/ קיימות סביבהחברת "צעד ירוק"
דיני שלטון מקומי אליאס בן אריההלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15דיני שלטון מקומיאליאס בן אריה
דיני שלטון מקומי גדעון פישרהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15דיני שלטון מקומיגדעון פישר
דיני שלטון מקומי משרד וילצ'יקהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15דיני שלטון מקומימשרד וילצ'יק
דיני שלטון מקומי שרקון בן עמיהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15דיני שלטון מקומישרקון בן עמי
דיני שלטון מקומי ברק גיטהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15דיני שלטון מקומיברק גיט
דיני שלטון מקומי גיא ממןהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15דיני שלטון מקומיגיא ממן
דיני שלטון מקומי פריש שפרבר ריינהץ ושות'הלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15דיני שלטון מקומיפריש שפרבר ריינהץ ושות'
דיני שלטון מקומי הררי טויסטרהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15דיני שלטון מקומיהררי טויסטר
דיני שלטון מקומי עו"ד עפר שפיר ושות'הלשכה המשפטיתוועדת התקשרויות, מיום 11.02.18 / פרוטוקול מאגר וועדה למסירת עבודות מס' 80דיני שלטון מקומיעו"ד עפר שפיר ושות'
הנחיית פורום הורים באינטרנט אלי זוהר ניבמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18הנחיית פורום הורים באינטרנטאלי זוהר ניב
וליטיגציה מינהלית אליאס בן אריההלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15וליטיגציה מינהליתאליאס בן אריה
וליטיגציה מינהלית גדעון פישרהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15וליטיגציה מינהליתגדעון פישר
וליטיגציה מינהלית משרד וילצ'יקהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15וליטיגציה מינהליתמשרד וילצ'יק
וליטיגציה מינהלית שרקון בן עמיהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15וליטיגציה מינהליתשרקון בן עמי
וליטיגציה מינהלית ברק גיטהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15וליטיגציה מינהליתברק גיט
וליטיגציה מינהלית גיא ממןהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15וליטיגציה מינהליתגיא ממן
וליטיגציה מינהלית פריש שפרבר ריינהץ ושות'הלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15וליטיגציה מינהליתפריש שפרבר ריינהץ ושות'
וליטיגציה מינהלית הררי טויסטרהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15וליטיגציה מינהליתהררי טויסטר
וליטיגציה מינהלית עו"ד עפר שפיר ושות'הלשכה המשפטיתוועדת התקשרויות, מיום 11.02.18וליטיגציה מינהליתעו"ד עפר שפיר ושות'
חינוך סביבתי וקיימות שפיץ הסברה קולעת לקהילה בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18חינוך סביבתי וקיימותשפיץ הסברה קולעת לקהילה בע"מ
חינוך סביבתי וקיימות נדב גופר צעד ירוקמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18חינוך סביבתי וקיימותנדב גופר צעד ירוק
חינוך סביבתי וקיימות מיכל לוי פרץמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18חינוך סביבתי וקיימותמיכל לוי פרץ
חינוך סביבתי וקיימות אובונטווי בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18חינוך סביבתי וקיימותאובונטווי בע"מ
חינוך סביבתי וקיימות הדס שכנאימינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18חינוך סביבתי וקיימותהדס שכנאי
חינוך סביבתי וקיימות ד"ר בתאל אשקולמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18חינוך סביבתי וקיימותד"ר בתאל אשקול
חינוך סביבתי וקיימות תומר יפהמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18חינוך סביבתי וקיימותתומר יפה
חינוך סביבתי וקיימות קומיוניטי סביבה וחברה בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18חינוך סביבתי וקיימותקומיוניטי סביבה וחברה בע"מ
חינוך סביבתי וקיימות אשר וטורימינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18חינוך סביבתי וקיימותאשר וטורי
חינוך סביבתי וקיימות מיכל – סמיילי הפקות חינוכיות בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18חינוך סביבתי וקיימותמיכל – סמיילי הפקות חינוכיות בע"מ
חינוך סביבתי וקיימות אר.אי 3 בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18חינוך סביבתי וקיימותאר.אי 3 בע"מ
חינוך סביבתי וקיימות שביט או.אס בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18חינוך סביבתי וקיימותשביט או.אס בע"מ
חקירות כלכליות, איתורים ומסירות א. חימוביץ חקירותמינהל הכספים, אגף גבייה, אכיפה ואגף שומהמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 65חקירות כלכליות, איתורים ומסירותא. חימוביץ חקירות
חקירות כלכליות, איתורים ומסירות שירותי מודיעין וחקירותמינהל הכספים, אגף גבייה, אכיפה ואגף שומהמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 65חקירות כלכליות, איתורים ומסירותשירותי מודיעין וחקירות
חקירות כלכליות, איתורים ומסירות מאחורי הקלעיםמינהל הכספים, אגף גבייה, אכיפה ואגף שומהמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 65חקירות כלכליות, איתורים ומסירותמאחורי הקלעים
חקירות כלכליות, איתורים ומסירות גרוסמן חקירותמינהל הכספים, אגף גבייה, אכיפה ואגף שומהמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 65חקירות כלכליות, איתורים ומסירותגרוסמן חקירות
חקירות כלכליות, איתורים ומסירות גיל ביטחון בינלאומימינהל הכספים, אגף גבייה, אכיפה ואגף שומהמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 65חקירות כלכליות, איתורים ומסירותגיל ביטחון בינלאומי
חשמל ותאורהתכנון וייעוץ חשמל (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)טיקטין תכנון חשמל(2003) בע"ממינהל שפ"ע / אגף חשמלמאגר התקשרויות 2018 / וועדת התקשרויות 6/18חשמל ותאורהטיקטין תכנון חשמל(2003) בע"מ
חשמל ותאורהתכנון וייעוץ חשמל (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)דוד ברהוםמינהל שפ"ע / אגף חשמלמאגר התקשרויות 2018חשמל ותאורהדוד ברהום
חשמל ותאורהתכנון וייעוץ חשמל (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)מטרני יעוץמינהל שפ"ע / אגף חשמלמאגר התקשרויות 2018חשמל ותאורהמטרני יעוץ
חשמל ותאורהתכנון וייעוץ חשמל (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)לביד הנדסה בע"ממינהל שפ"ע / אגף חשמלמאגר התקשרויות 2018 / וועדת התקשרויות 6/18חשמל ותאורהלביד הנדסה בע"מ
חשמל ותאורהתכנון וייעוץ חשמל (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)א.דומן מהנדסי חשמל (1983) בע"ממינהל שפ"ע / אגף חשמלמאגר התקשרויות 2018 / וועדת התקשרויות 6/18חשמל ותאורהא.דומן מהנדסי חשמל (1983) בע"מ
חשמל ותאורהתכנון וייעוץ חשמל (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)ספיר י.ז.ח בע"ממינהל שפ"ע / אגף חשמלמאגר התקשרויות 2018 / וועדת התקשרויות 6/18חשמל ותאורהספיר י.ז.ח בע"מ
חשמל ותאורהתכנון וייעוץ חשמל (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)טופז חברה להנדסת חשמל ותאורה בע"ממינהל שפ"ע / אגף חשמלמאגר התקשרויות 2018 + תיקון פרוטוקול מאגר / וועדת התקשרויות 6/18חשמל ותאורהטופז חברה להנדסת חשמל ותאורה בע"מ
חשמל ותאורהתכנון וייעוץ חשמל (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)ברקת י.ר.ד הנדסת חשמל ותאורה בע"ממינהל שפ"ע / אגף חשמלמאגר התקשרויות 2018 / וועדת התקשרויות 6/18חשמל ותאורהברקת י.ר.ד הנדסת חשמל ותאורה בע"מ
חשמל ותאורהתכנון וייעוץ חשמל (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)איי טי אס הנדסה וייעוץ בע"ממינהל שפ"ע / אגף חשמלמאגר התקשרויות 2018 / וועדת התקשרויות 6/18חשמל ותאורהאיי טי אס הנדסה וייעוץ בע"מ
חשמל ותאורהתכנון וייעוץ חשמל (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)ארקדי שייןמינהל שפ"ע / אגף חשמלמאגר התקשרויות 2018חשמל ותאורהארקדי שיין
חשמל ותאורהתכנון וייעוץ חשמל (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)אפ.אמ. מוטי פוגל הנדסה בע"ממינהל שפ"ע / אגף חשמלמאגר התקשרויות 2018 + תיקון פרוטוקול מאגר / וועדת התקשרויות 6/18חשמל ותאורהאפ.אמ. מוטי פוגל הנדסה בע"מ
חשמל ותאורהתכנון וייעוץ חשמל (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)חיים חדד מהנדסיםמינהל שפ"ע / אגף חשמלמאגר התקשרויות 2018 + תיקון פרוטוקול מאגר / וועדת התקשרויות 6/18חשמל ותאורהחיים חדד מהנדסים
חשמל ותאורהתכנון וייעוץ חשמל (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)ודים אלטשולרמינהל שפ"ע / אגף חשמלמאגר התקשרויות 2018 + תיקון פרוטוקול מאגר / וועדת התקשרויות 6/18חשמל ותאורהודים אלטשולר
טיפול משפחתי ענת אידלמןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18טיפול משפחתיענת אידלמן
טיפול משפחתי מיה חייק ארוךמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18טיפול משפחתימיה חייק ארוך
טיפול משפחתי ציפי גריןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18טיפול משפחתיציפי גרין
טיפול משפחתי חפצי טולדנומינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18טיפול משפחתיחפצי טולדנו
טיפול משפחתי זהבה ברוךמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18טיפול משפחתיזהבה ברוך
טיפול משפחתי תמר לרר שרזמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18טיפול משפחתיתמר לרר שרז
טיפול משפחתי אינה ברון גמרמןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18טיפול משפחתיאינה ברון גמרמן
יועצי שכר יוסי קוצ'יקמינהל כ"א ואמרכלות / אגף משאבי אנושוועדת התקשרויות 3/19יועצי שכריוסי קוצ'יק
יועצי שכר סומך חייקוןמינהל כ"א ואמרכלות / אגף משאבי אנושוועדת התקשרויות 3/19יועצי שכרסומך חייקון
יועצי שכר מכלולמינהל כ"א ואמרכלות / אגף משאבי אנושוועדת התקשרויות 3/19יועצי שכרמכלול
יועצי שכר אריק גולדיאןמינהל כ"א ואמרכלות / אגף משאבי אנושוועדת התקשרויות 3/19יועצי שכראריק גולדיאן
יועצי שכר רון פישמןמינהל כ"א ואמרכלות / אגף משאבי אנושוועדת התקשרויות 3/19יועצי שכררון פישמן
יועצי שכר אופיר בוכניק ושות'מינהל כ"א ואמרכלות / אגף משאבי אנושוועדת התקשרויות 3/19יועצי שכראופיר בוכניק ושות'
יועצי שכר בן דוד שלוי קופ ושות'מינהל כ"א ואמרכלות / אגף משאבי אנושוועדת התקשרויות 3/19יועצי שכרבן דוד שלוי קופ ושות'
יועצי שכר מוניסיטי 2017מינהל כ"א ואמרכלות / אגף משאבי אנושוועדת התקשרויות 3/19יועצי שכרמוניסיטי 2017
יועצי שכר ח.ד ארז יועצים בע"ממינהל כ"א ואמרכלות / אגף משאבי אנושוועדת התקשרויות 3/19יועצי שכרח.ד ארז יועצים בע"מ
יועצים ארגוניים תפן אי אל ישראל בע"מ - ורד טווילמינהל כ"א ואמרכלות / אגף משאבי אנושוועדת התקשרויות 3/19יועצים ארגונייםתפן אי אל ישראל בע"מ - ורד טוויל
יועצים ארגוניים ארא ישראל בע"מ - רמי בן חייםמינהל כ"א ואמרכלות / אגף משאבי אנושוועדת התקשרויות 3/19יועצים ארגונייםארא ישראל בע"מ - רמי בן חיים
יועצים ארגוניים פילת - טלי קולמןמינהל כ"א ואמרכלות / אגף משאבי אנושוועדת התקשרויות 3/19יועצים ארגונייםפילת - טלי קולמן
יועצים ארגוניים אפקטיב העצמה ומנהיגות - אדרינה אלישעמינהל כ"א ואמרכלות / אגף משאבי אנושוועדת התקשרויות 3/19יועצים ארגונייםאפקטיב העצמה ומנהיגות - אדרינה אלישע
יועצים ארגוניים ביון איי טי סולושנסמינהל כ"א ואמרכלות / אגף משאבי אנושוועדת התקשרויות 3/19יועצים ארגונייםביון איי טי סולושנס
יועצים ארגוניים קו פרוייקט ייעוץ הנדסי בע"מ - אסתי גולדהמרמינהל כ"א ואמרכלות / אגף משאבי אנושוועדת התקשרויות 3/19יועצים ארגונייםקו פרוייקט ייעוץ הנדסי בע"מ - אסתי גולדהמר
יועצים ארגוניים משכוכית - יניב שנהרמינהל כ"א ואמרכלות / אגף רכשוועדת התקשרויות 7/19יועצים ארגונייםמשכוכית - יניב שנהר
יועצים ארגוניים גולי ארגובמינהל כ"א ואמרכלות / אגף רכשוועדת התקשרויות 7/19יועצים ארגונייםגולי ארגוב
יועצים ארגוניים אופטימום פתרונות תעשייה וניהול - הרצל יניבמינהל כ"א ואמרכלות / אגף רכשוועדת התקשרויות 7/19יועצים ארגונייםאופטימום פתרונות תעשייה וניהול - הרצל יניב
יועצים ארגוניים שלומית עביד ייעוץ ליווי והדרכהמינהל כ"א ואמרכלות / אגף רכשוועדת התקשרויות 7/19יועצים ארגונייםשלומית עביד ייעוץ ליווי והדרכה
יועצים מקצועיים בלה מרגליתמינהל חברתימאגר וועדה למסירת עבודות מס' 82יועצים מקצועייםבלה מרגלית
יועצים מקצועיים מכון פסגותמינהל חברתימאגר וועדה למסירת עבודות מס' 82יועצים מקצועייםמכון פסגות
יועצים מקצועיים חמדה גיוראמינהל חברתימאגר וועדה למסירת עבודות מס' 82יועצים מקצועייםחמדה גיורא
יועצים מקצועיים מכון שלםמינהל חברתימאגר וועדה למסירת עבודות מס' 82יועצים מקצועייםמכון שלם
יועצים מקצועיים פאולינה בומגיןמינהל חברתימאגר וועדה למסירת עבודות מס' 82יועצים מקצועייםפאולינה בומגין
יועצים מקצועיים המרכז הישראלי לווידאו תרפיהמינהל חברתימאגר וועדה למסירת עבודות מס' 82יועצים מקצועייםהמרכז הישראלי לווידאו תרפיה
יועצים מקצועיים הדס גיוראמינהל חברתימאגר וועדה למסירת עבודות מס' 82יועצים מקצועייםהדס גיורא
יועצים מקצועיים מוריה לאמעימינהל חברתימאגר וועדה למסירת עבודות מס' 82יועצים מקצועייםמוריה לאמעי
יועצים מקצועיים עמותת "יד ריבה"מינהל חברתימאגר וועדה למסירת עבודות מס' 82יועצים מקצועייםעמותת "יד ריבה"
יועצים מקצועיים ו.ר.ד חשבונאות וניהול בע"ממינהל חברתימאגר וועדה למסירת עבודות מס' 82יועצים מקצועייםו.ר.ד חשבונאות וניהול בע"מ
יועצים מקצועייםתרגומיםהמכון לקידום החרשמינהל חברתיוועדת התקשרויות מס' 7/18יועצים מקצועייםהמכון לקידום החרש
יועצים מקצועייםמטפלת ביוגהמצדה פלגמינהל חברתיוועדת התקשרויות מס' 7/18יועצים מקצועייםמצדה פלג
יועצים מקצועייםטיפול באמצעות ווידאו תרפיההמרכז הישראלי לווידיאו תרפיהמינהל חברתיוועדת התקשרויות מס' 7/18יועצים מקצועייםהמרכז הישראלי לווידיאו תרפיה
יועצים מקצועייםיועץ לענייני משפחה לאזרחים וותיקיםאייל סומךמינהל חברתיוועדת התקשרויות מס' 7/18יועצים מקצועייםאייל סומך
יועצים מקצועייםייעוץ וטיפול לענייני משפחה, זוגיות, ייעוץ לראשי צוותים ומנהליםחמדה גיוראמינהל חברתיוועדת התקשרויות מס' 7/18יועצים מקצועייםחמדה גיורא
יועצים מקצועייםייעוץ וטיפול לענייני משפחה, זוגיות, ייעוץ לראשי צוותים ומנהליםבלה מרגליתמינהל חברתיוועדת התקשרויות מס' 7/18יועצים מקצועייםבלה מרגלית
יועצים מקצועייםייעוץ וטיפול לענייני משפחה, זוגיות, ייעוץ לראשי צוותים ומנהליםמכון שלםמינהל חברתיוועדת התקשרויות מס' 7/18יועצים מקצועייםמכון שלם
יועצים מקצועייםייעוץ וטיפול לענייני משפחה, זוגיות, ייעוץ לראשי צוותים ומנהליםפאולינה בוגמיןמינהל חברתיוועדת התקשרויות מס' 7/18יועצים מקצועייםפאולינה בוגמין
יועצים מקצועייםייעוץ וטיפול לענייני משפחה, זוגיות, ייעוץ לראשי צוותים ומנהליםד"ר מיכאל קיפניסמינהל חברתיוועדת התקשרויות מס' 7/18יועצים מקצועייםד"ר מיכאל קיפניס
יועצים מקצועייםייעוץ וטיפול לענייני משפחה, זוגיות, ייעוץ לראשי צוותים ומנהליםמכון פסגותמינהל חברתיוועדת התקשרויות מס' 7/18יועצים מקצועייםמכון פסגות
יועצים מקצועייםתאטרון פלייבק – טיפול בדרמהרחל אביגייל סלייטרמינהל חברתיוועדת התקשרויות מס' 7/18יועצים מקצועייםרחל אביגייל סלייטר
יועצים מקצועייםפיזיותרפיסטית לפעוטות עם צרכים מיוחדים – אבחונים, טיפולים והדרכההלן יעקובסוןמינהל חברתיוועדת התקשרויות מס' 7/18יועצים מקצועייםהלן יעקובסון
יועצים מקצועייםיועצים בתחום כשירות חברתיתמכון פסגותמינהל חברתיוועדת התקשרויות מס' 7/18יועצים מקצועייםמכון פסגות
יועצים מקצועייםיועצים לאורח חיים בריאאיריס גרינשפן – כפית ירוקה בע"ממינהל חברתיוועדת התקשרויות מס' 7/18יועצים מקצועייםאיריס גרינשפן – כפית ירוקה בע"מ
יועצים מקצועייםיועצים לאורח חיים בריאהדס גיוראמינהל חברתיוועדת התקשרויות מס' 7/18יועצים מקצועייםהדס גיורא
יועצים מקצועייםיועצים לאורח חיים בריאאיילת שאשאמינהל חברתיוועדת התקשרויות מס' 7/18יועצים מקצועייםאיילת שאשא
יועצים מקצועייםיועצים לאורח חיים בריאמוריה לאמעימינהל חברתיוועדת התקשרויות מס' 7/18יועצים מקצועייםמוריה לאמעי
יועצים מקצועייםיועצים לאורח חיים בריאמורן סטרולוביץמינהל חברתיוועדת התקשרויות מס' 7/18יועצים מקצועייםמורן סטרולוביץ
יועצים מקצועייםהתמחות במיצוי זכויות לניצולי השואהיד ריבהמינהל חברתיוועדת התקשרויות מס' 7/18יועצים מקצועייםיד ריבה
יועצים מקצועייםהתמחות במיצוי זכויות ממשרדי ממשלהו.ר.ד חשבונאות וניהול בע"ממינהל חברתיוועדת התקשרויות מס' 7/18יועצים מקצועייםו.ר.ד חשבונאות וניהול בע"מ
יועצים מקצועייםפסיכולוגית תעסוקתיתבת חן כץמינהל חברתיפרוטוקול בסבב חתימות מיום 2.5.18יועצים מקצועייםבת חן כץ
יועצים משפטייםדיני משפחהמירי בן שושןמינהל מנ"עוועדת התקשרויות מס' 18/18יועצים משפטייםמירי בן שושן
יועצים משפטייםדיני משפחהאביבה פרנקלמינהל מנ"עוועדת התקשרויות מס' 18/18יועצים משפטייםאביבה פרנקל
יועצים משפטייםדיני משפחהשירין הלפרטמינהל מנ"עוועדת התקשרויות מס' 18/18יועצים משפטייםשירין הלפרט
יועצים משפטייםדיני משפחהאייר פינצ'ימינהל מנ"עוועדת התקשרויות מס' 18/18יועצים משפטייםאייר פינצ'י
יועצים משפטייםדיני משפחהשיראל נקדימוןמינהל מנ"עוועדת התקשרויות מס' 18/18יועצים משפטייםשיראל נקדימון
יועצים משפטייםדיני משפחהפולינה גלמןמינהל מנ"עוועדת התקשרויות מס' 18/18יועצים משפטייםפולינה גלמן
יועצים משפטייםדיני משפחהיוסף וייצמןמינהל מנ"עוועדת התקשרויות מס' 18/18יועצים משפטייםיוסף וייצמן
יועצים משפטייםאזרחימירי בן שושןמינהל מנ"עוועדת התקשרויות מס' 18/18יועצים משפטייםמירי בן שושן
יועצים משפטייםאזרחיאביבה פרנקלמינהל מנ"עוועדת התקשרויות מס' 18/18יועצים משפטייםאביבה פרנקל
יועצים משפטייםאזרחישירין הלפרטמינהל מנ"עוועדת התקשרויות מס' 18/18יועצים משפטייםשירין הלפרט
יועצים משפטייםאזרחיאייר פינצ'ימינהל מנ"עוועדת התקשרויות מס' 18/18יועצים משפטייםאייר פינצ'י
יועצים משפטייםאזרחישיראל נקדימוןמינהל מנ"עוועדת התקשרויות מס' 18/18יועצים משפטייםשיראל נקדימון
יועצים משפטייםאזרחיפולינה גלמןמינהל מנ"עוועדת התקשרויות מס' 18/18יועצים משפטייםפולינה גלמן
יועצים משפטייםאזרחייוסף וייצמןמינהל מנ"עוועדת התקשרויות מס' 18/18יועצים משפטייםיוסף וייצמן
יועצים משפטייםחובותמירי בן שושןמינהל מנ"עוועדת התקשרויות מס' 18/18יועצים משפטייםמירי בן שושן
יועצים משפטייםחובותאביבה פרנקלמינהל מנ"עוועדת התקשרויות מס' 18/18יועצים משפטייםאביבה פרנקל
יועצים משפטייםחובותשירין הלפרטמינהל מנ"עוועדת התקשרויות מס' 18/18יועצים משפטייםשירין הלפרט
יועצים משפטייםחובותאייר פינצ'ימינהל מנ"עוועדת התקשרויות מס' 18/18יועצים משפטייםאייר פינצ'י
יועצים משפטייםחובותשיראל נקדימוןמינהל מנ"עוועדת התקשרויות מס' 18/18יועצים משפטייםשיראל נקדימון
יועצים משפטייםחובותפולינה גלמןמינהל מנ"עוועדת התקשרויות מס' 18/18יועצים משפטייםפולינה גלמן
יועצים משפטייםחובותיוסף וייצמןמינהל מנ"עוועדת התקשרויות מס' 18/18יועצים משפטייםיוסף וייצמן
יועצים משפטייםביטוח לאומימירי בן שושןמינהל מנ"עוועדת התקשרויות מס' 18/18יועצים משפטייםמירי בן שושן
יועצים משפטייםביטוח לאומיאביבה פרנקלמינהל מנ"עוועדת התקשרויות מס' 18/18יועצים משפטייםאביבה פרנקל
יועצים משפטייםביטוח לאומישירין הלפרטמינהל מנ"עוועדת התקשרויות מס' 18/18יועצים משפטייםשירין הלפרט
יועצים משפטייםביטוח לאומיאייר פינצ'ימינהל מנ"עוועדת התקשרויות מס' 18/18יועצים משפטייםאייר פינצ'י
יועצים משפטייםביטוח לאומישיראל נקדימוןמינהל מנ"עוועדת התקשרויות מס' 18/18יועצים משפטייםשיראל נקדימון
יועצים משפטייםביטוח לאומיפולינה גלמןמינהל מנ"עוועדת התקשרויות מס' 18/18יועצים משפטייםפולינה גלמן
יועצים משפטייםביטוח לאומייוסף וייצמןמינהל מנ"עוועדת התקשרויות מס' 18/18יועצים משפטייםיוסף וייצמן
יועצים משפטייםדיני עבודה ונזיקיןמירי בן שושןמינהל מנ"עוועדת התקשרויות מס' 18/18יועצים משפטייםמירי בן שושן
יועצים משפטייםדיני עבודה ונזיקיןאביבה פרנקלמינהל מנ"עוועדת התקשרויות מס' 18/18יועצים משפטייםאביבה פרנקל
יועצים משפטייםדיני עבודה ונזיקיןשירין הלפרטמינהל מנ"עוועדת התקשרויות מס' 18/18יועצים משפטייםשירין הלפרט
יועצים משפטייםדיני עבודה ונזיקיןאייר פינצ'ימינהל מנ"עוועדת התקשרויות מס' 18/18יועצים משפטייםאייר פינצ'י
יועצים משפטייםדיני עבודה ונזיקיןשיראל נקדימוןמינהל מנ"עוועדת התקשרויות מס' 18/18יועצים משפטייםשיראל נקדימון
יועצים משפטייםדיני עבודה ונזיקיןפולינה גלמןמינהל מנ"עוועדת התקשרויות מס' 18/18יועצים משפטייםפולינה גלמן
יועצים משפטייםדיני עבודה ונזיקיןיוסף וייצמןמינהל מנ"עוועדת התקשרויות מס' 18/18יועצים משפטייםיוסף וייצמן
יחסי ציבור בשפה הרוסית מודל פרסוםהנהלה / אגף דוברותוועדת התקשרויות 9/18יחסי ציבור בשפה הרוסיתמודל פרסום
יחסי ציבור בשפה הרוסית פרטיזן תקשרות שיווקית בע"מהנהלה / אגף דוברותוועדת התקשרויות 9/18יחסי ציבור בשפה הרוסיתפרטיזן תקשרות שיווקית בע"מ
יחסי ציבור בשפה הרוסית גנא פרסום מרינה בע"מהנהלה / אגף דוברותוועדת התקשרויות 9/18יחסי ציבור בשפה הרוסיתגנא פרסום מרינה בע"מ
יחסי ציבור בשפה הרוסית אגואיסט פרסום בע"מהנהלה / אגף דוברותוועדת התקשרויות 9/18יחסי ציבור בשפה הרוסיתאגואיסט פרסום בע"מ
ייעוץייעוץ ארגוניציקי רדיאנוהנהלה – שירות עירוניוועדת התקשרויות 7/18ייעוץציקי רדיאנו
ייעוץ איטום אינג' יעקב שיינהולץ – ייעוץ תכנון ופיקוחמינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 7/18ייעוץ איטוםאינג' יעקב שיינהולץ – ייעוץ תכנון ופיקוח
ייעוץ אנרגיה גדיר הנדסה בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכנימאגר התקשרויות 2018 + תיקון פרוטוקול מאגר / וועדת התקשרויות 6/18ייעוץ אנרגיהגדיר הנדסה בע"מ
ייעוץ אנרגיה ספיר י.ז.חמינהל שפ"ע / האגף הטכנימאגר התקשרויות 2018 + תיקון פרוטוקול מאגר / וועדת התקשרויות 6/18ייעוץ אנרגיהספיר י.ז.ח
ייעוץ אנרגיה אנרפו ניהול ושירותי אנרגיה בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכנימאגר התקשרויות 2018 + תיקון פרוטוקול מאגר / וועדת התקשרויות 6/18ייעוץ אנרגיהאנרפו ניהול ושירותי אנרגיה בע"מ
ייעוץ אנרגיה אורי קוצרמינהל שפ"ע / האגף הטכנימאגר התקשרויות 2018 + תיקון פרוטוקול מאגרייעוץ אנרגיהאורי קוצר
ייעוץ אסטרטגי גדעון סגלהנהלה / אגף אסטרטגיהמאגר התקשרויות 2018ייעוץ אסטרטגיגדעון סגל
ייעוץ אסטרטגי בילד אסטרטגיה אורבנית בע"מהנהלה / אגף אסטרטגיהמאגר התקשרויות 2018ייעוץ אסטרטגיבילד אסטרטגיה אורבנית בע"מ
ייעוץ אסטרטגי רותם אסטרטגיות עסקיות 2013 בע"מהנהלה / אגף אסטרטגיהמאגר התקשרויות 2018ייעוץ אסטרטגירותם אסטרטגיות עסקיות 2013 בע"מ
ייעוץ אסטרטגי אמן ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מהנהלה / אגף אסטרטגיהמאגר התקשרויות 2018ייעוץ אסטרטגיאמן ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ
ייעוץ אסטרטגי ערי חינוך בע"מהנהלה / אגף אסטרטגיהמאגר התקשרויות 2018ייעוץ אסטרטגיערי חינוך בע"מ
ייעוץ אסטרטגי רן וולף תכנון אורבני וניהול פרויקטים בע"מהנהלה / אגף אסטרטגיהמאגר התקשרויות 2018ייעוץ אסטרטגירן וולף תכנון אורבני וניהול פרויקטים בע"מ
ייעוץ אסטרטגי ד.מ.ר תכנון ופיתוח ערים ואזורים בע"מהנהלה / אגף אסטרטגיהמאגר התקשרויות 2018ייעוץ אסטרטגיד.מ.ר תכנון ופיתוח ערים ואזורים בע"מ
ייעוץ אסטרטגי גדי אמירהנהלה / אגף אסטרטגיהמאגר התקשרויות 2018ייעוץ אסטרטגיגדי אמיר
ייעוץ אסטרטגי אציכ בע"מהנהלה / אגף אסטרטגיהמאגר התקשרויות 2018ייעוץ אסטרטגיאציכ בע"מ
ייעוץ אקוסטי לורבר ייעוץ והנדסת אקוסטיקהמינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 14/18ייעוץ אקוסטילורבר ייעוץ והנדסת אקוסטיקה
ייעוץ ארגוני למוסדות חינוך ולמינהל החינוך ערי חינוךמינהל החינוך / ס.ר' מינהל לחדשנותוועדת התקשרויות 19/18ייעוץ ארגוני למוסדות חינוך ולמינהל החינוךערי חינוך
ייעוץ ארגוני למוסדות חינוך ולמינהל החינוך מתודיקהמינהל החינוך / ס.ר' מינהל לחדשנותוועדת התקשרויות 19/18ייעוץ ארגוני למוסדות חינוך ולמינהל החינוךמתודיקה
ייעוץ ארגוני למוסדות חינוך ולמינהל החינוך אריאלה זאבימינהל החינוך / ס.ר' מינהל לחדשנותוועדת התקשרויות 19/18ייעוץ ארגוני למוסדות חינוך ולמינהל החינוךאריאלה זאבי
ייעוץ ארגוני למוסדות חינוך ולמינהל החינוך משאבי ידעמינהל החינוך / ס.ר' מינהל לחדשנותוועדת התקשרויות 19/18ייעוץ ארגוני למוסדות חינוך ולמינהל החינוךמשאבי ידע
ייעוץ ארגוני למוסדות חינוך ולמינהל החינוך רביבים יעוץ והנחיה בע"ממינהל החינוך / ס.ר' מינהל לחדשנותוועדת התקשרויות 19/18ייעוץ ארגוני למוסדות חינוך ולמינהל החינוךרביבים יעוץ והנחיה בע"מ
ייעוץ ארגוני למוסדות חינוך ולמינהל החינוך שרית עוקדמינהל החינוך / ס.ר' מינהל לחדשנותוועדת התקשרויות 19/18ייעוץ ארגוני למוסדות חינוך ולמינהל החינוךשרית עוקד
ייעוץ ארגוני למוסדות חינוך ולמינהל החינוך קבוצת גבים ע.ג בע"ממינהל החינוך / ס.ר' מינהל לחדשנותוועדת התקשרויות 19/18ייעוץ ארגוני למוסדות חינוך ולמינהל החינוךקבוצת גבים ע.ג בע"מ
ייעוץ ארגוני למוסדות חינוך ולמינהל החינוך אלדד רונןמינהל החינוך / ס.ר' מינהל לחדשנותוועדת התקשרויות 19/18ייעוץ ארגוני למוסדות חינוך ולמינהל החינוךאלדד רונן
ייעוץ ארגוני למוסדות חינוך ולמינהל החינוך איריס דרורמינהל החינוך / ס.ר' מינהל לחדשנותוועדת התקשרויות 19/18ייעוץ ארגוני למוסדות חינוך ולמינהל החינוךאיריס דרור
ייעוץ ארגוני למוסדות חינוך ולמינהל החינוך צפנת מכון למחקר פיתוח ויעוץ ארגוני (2003)מינהל החינוך / ס.ר' מינהל לחדשנותוועדת התקשרויות 19/18ייעוץ ארגוני למוסדות חינוך ולמינהל החינוךצפנת מכון למחקר פיתוח ויעוץ ארגוני (2003)
ייעוץ ארגוני למוסדות חינוך ולמינהל החינוך הדה עמירמינהל החינוך / ס.ר' מינהל לחדשנותוועדת התקשרויות 19/18ייעוץ ארגוני למוסדות חינוך ולמינהל החינוךהדה עמיר
ייעוץ ארגוני למוסדות חינוך ולמינהל החינוך איילת פריגת ברלךמינהל החינוך / ס.ר' מינהל לחדשנותוועדת התקשרויות 19/18ייעוץ ארגוני למוסדות חינוך ולמינהל החינוךאיילת פריגת ברלך
ייעוץ בתחום ארכיונאות וניהול רשומות גלבוע שלמהמינהל כ"א ואמרכלות – ממונה על הרשומותמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 32ייעוץ בתחום ארכיונאות וניהול רשומותגלבוע שלמה
ייעוץ בתחום ארכיונאות וניהול רשומות אמן – ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"ממינהל כ"א ואמרכלות – ממונה על הרשומותמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 32ייעוץ בתחום ארכיונאות וניהול רשומותאמן – ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ
ייעוץ בתחום ארכיונאות וניהול רשומות שטוק רן – ייעוץ ניהול ועסקימינהל כ"א ואמרכלות – ממונה על הרשומותמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 32ייעוץ בתחום ארכיונאות וניהול רשומותשטוק רן – ייעוץ ניהול ועסקי
ייעוץ וליווי מערכות מידע בתחום החינוך קרמר ירדןתקשוב עירונימאגר וועדה למסירת עבודות מס' 53ייעוץ וליווי מערכות מידע בתחום החינוךקרמר ירדן
ייעוץ חינוכי לעולים טטיאנה רזניקובמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ חינוכי לעוליםטטיאנה רזניקוב
ייעוץ חינוכי לעולים דפנה מקסימובמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ חינוכי לעוליםדפנה מקסימוב
ייעוץ חינוכי לעולים אסף קרסנובסקי "דע תביט"מינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ חינוכי לעוליםאסף קרסנובסקי "דע תביט"
ייעוץ כוח אדםחברות השמהתגבור בע"ממינהל כ"א ואמרכלותמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 73ייעוץ כוח אדםתגבור בע"מ
ייעוץ כוח אדםחברות השמהמעוף משאבי אנוש בע"ממינהל כ"א ואמרכלותמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 73ייעוץ כוח אדםמעוף משאבי אנוש בע"מ
ייעוץ כוח אדםחברות השמהקונפורטי גוד בע"ממינהל כ"א ואמרכלותמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 73ייעוץ כוח אדםקונפורטי גוד בע"מ
ייעוץ כוח אדםחברות השמההומטק שירות כ"א בע"ממינהל כ"א ואמרכלותמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 73ייעוץ כוח אדםהומטק שירות כ"א בע"מ
ייעוץ כוח אדםחברות השמהש.כ. מאגרי אנוש בע"ממינהל כ"א ואמרכלותמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 73ייעוץ כוח אדםש.כ. מאגרי אנוש בע"מ
ייעוץ כוח אדםחברות השמהזמיר מיון, גיוס והשמהמינהל כ"א ואמרכלותמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 73ייעוץ כוח אדםזמיר מיון, גיוס והשמה
ייעוץ מים, ביוב וניקוזיועצי מים, ביוב וניקוזמ.רוזנטל מהנדסים, תכנון וייעוץ הנדסי, תשתיות מים, ביוב, ניקוז והידרולוגיה בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 13/18, תיקון פרוטוקול 13/18 + 14/18 (תיקון שם קטגוריה)ייעוץ מים, ביוב וניקוזמ.רוזנטל מהנדסים, תכנון וייעוץ הנדסי, תשתיות מים, ביוב, ניקוז והידרולוגיה בע"מ
ייעוץ מים, ביוב וניקוזיועצי מים, ביוב וניקוזסירקין-בוכנר-קורנברג מהנדסים יועצים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 13/18, תיקון פרוטוקול 13/18 + 14/18 (תיקון שם קטגוריה)ייעוץ מים, ביוב וניקוזסירקין-בוכנר-קורנברג מהנדסים יועצים בע"מ
ייעוץ מים, ביוב וניקוזיועצי מים, ביוב וניקוזפל-יל הנדסה בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 13/18, תיקון פרוטוקול 13/18 + 14/18 (תיקון שם קטגוריה)ייעוץ מים, ביוב וניקוזפל-יל הנדסה בע"מ
ייעוץ מים, ביוב וניקוזיועצי מים, ביוב וניקוזבלשה – ילון מערכות תשתית בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 14/18, תיקון פרוטוקול 13/18 + 14/18 (תיקון שם קטגוריה)ייעוץ מים, ביוב וניקוזבלשה – ילון מערכות תשתית בע"מ
ייעוץ מים, ביוב וניקוזיועצי מים, ביוב וניקוזח.ג.מ תכנון תשתיות (1998) בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 14/18, תיקון פרוטוקול 13/18 + 14/18 (תיקון שם קטגוריה)ייעוץ מים, ביוב וניקוזח.ג.מ תכנון תשתיות (1998) בע"מ
ייעוץ מים, ביוב וניקוזיועצי מים, ביוב וניקוזתשתיות מידע וטכנולוגיות בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 14/18, תיקון פרוטוקול 13/18 + 14/18 (תיקון שם קטגוריה)ייעוץ מים, ביוב וניקוזתשתיות מידע וטכנולוגיות בע"מ
ייעוץ נגישותיועצי נגישות מתו"ס + שירותרנה להר אדריכלית מורשת נגישותמינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18ייעוץ נגישותרנה להר אדריכלית מורשת נגישות
ייעוץ נגישותיועצי נגישות מתו"ס + שירותנגישות למרחב בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ נגישותנגישות למרחב בע"מ
ייעוץ נגישותיועצי נגישות מתו"ס + שירותאייל בן צבימינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ נגישותאייל בן צבי
ייעוץ נגישותיועצי נגישות מתו"ס + שירותתפנית ניהול בנייה בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ נגישותתפנית ניהול בנייה בע"מ
ייעוץ נגישותיועצי נגישות מתו"ס + שירותמהלב מרכז ישראלי לנגישות בתקשורת בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18ייעוץ נגישותמהלב מרכז ישראלי לנגישות בתקשורת בע"מ
ייעוץ נגישותיועצי נגישות מתו"ס + שירותענבר שמיר אדריכלות בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18ייעוץ נגישותענבר שמיר אדריכלות בע"מ
ייעוץ נגישותיועצי נגישות מתו"ס + שירותכורם הנדסה (נ.ע) בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18ייעוץ נגישותכורם הנדסה (נ.ע) בע"מ
ייעוץ סביבתי אלמנט הנדסת סביבה (שותפות)מינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18 תיקון פרוטוקול מס' 5/18 (2)ייעוץ סביבתיאלמנט הנדסת סביבה (שותפות)
ייעוץ סביבתי אתוס אדרלות תכנון וסביבה בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18 תיקון פרוטוקול מס' 5/18 תיקון פרוטוקול מס' 5/18 (2)ייעוץ סביבתיאתוס אדרלות תכנון וסביבה בע"מ
ייעוץ סביבתי אתגר א.הנדסה בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18 תיקון פרוטוקול מס' 5/18 (2)ייעוץ סביבתיאתגר א.הנדסה בע"מ
ייעוץ סביבתי אורן עזריהמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18ייעוץ סביבתיאורן עזריה
ייעוץ סביבתי אדמה - מדעי הסביבה והגיאולוגיה בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18 תיקון פרוטוקול מס' 5/18 (2)ייעוץ סביבתיאדמה - מדעי הסביבה והגיאולוגיה בע"מ
ייעוץ סביבתי מנשה זליכה בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18 תיקון פרוטוקול מס' 5/18 (2)ייעוץ סביבתימנשה זליכה בע"מ
ייעוץ סביבתי מומנתקן בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18ייעוץ סביבתימומנתקן בע"מ
ייעוץ סביבתי גליה בן שוהםמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18ייעוץ סביבתיגליה בן שוהם
ייעוץ סביבתי חיים צפריר - ח.צ.מהנדסים ויועציםמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18 תיקון פרוטוקול מס' 5/18 (2)ייעוץ סביבתיחיים צפריר - ח.צ.מהנדסים ויועצים
ייעוץ סביבתי אשר וטורימינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18ייעוץ סביבתיאשר וטורי
ייעוץ סביבתי E.S.D פיתוח סביבה וקיימות בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18 תיקון פרוטוקול מס' 5/18 (2)ייעוץ סביבתיE.S.D פיתוח סביבה וקיימות בע"מ
ייעוץ סביבתי ד"ר חגית אולנובסקימינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18ייעוץ סביבתיד"ר חגית אולנובסקי
ייעוץ סביבתי תומר יפהמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18ייעוץ סביבתיתומר יפה
ייעוץ סביבתי אל.די.די טכנולוגיות מתקדמות (2005) בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18 תיקון פרוטוקול מס' 5/18 (2)ייעוץ סביבתיאל.די.די טכנולוגיות מתקדמות (2005) בע"מ
ייעוץ סביבתי אורבניקס בע"ממינהל איכות הסביבC173:F216ה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18ייעוץ סביבתיאורבניקס בע"מ
ייעוץ סביבתי א.י.ג.ל הנדסה וייעוץ (2002) בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18 תיקון פרוטוקול מס' 5/18 (2)ייעוץ סביבתיא.י.ג.ל הנדסה וייעוץ (2002) בע"מ
ייעוץ סביבתי אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18 תיקון פרוטוקול מס' 5/18 (2)ייעוץ סביבתיאביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ
ייעוץ סביבתי אסף חרמוןמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18ייעוץ סביבתיאסף חרמון
ייעוץ סביבתי משה בר קידוחי נסיון בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18 תיקון פרוטוקול מס' 5/18 (2)ייעוץ סביבתימשה בר קידוחי נסיון בע"מ
ייעוץ סביבתי שירה דסקלמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18ייעוץ סביבתישירה דסקל
ייעוץ סביבתי גרינר קיימות ובניה ירוקה בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18 תיקון פרוטוקול מס' 5/18 (2)ייעוץ סביבתיגרינר קיימות ובניה ירוקה בע"מ
ייעוץ סביבתי ורד גיאת איזראילובמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18ייעוץ סביבתיורד גיאת איזראילוב
ייעוץ סביבתי אגסי רימון מהנדסים בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18 תיקון פרוטוקול מס' 5/18 (2)ייעוץ סביבתיאגסי רימון מהנדסים בע"מ
ייעוץ סביבתי גיאו-פרוספקט בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18 תיקון פרוטוקול מס' 5/18 (2)ייעוץ סביבתיגיאו-פרוספקט בע"מ
ייעוץ סביבתי יוזמות למען הסביבה והקהילה בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18 תיקון פרוטוקול מס' 5/18 (2)ייעוץ סביבתייוזמות למען הסביבה והקהילה בע"מ
ייעוץ סביבתי ד.ה.ב מד בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18ייעוץ סביבתיד.ה.ב מד בע"מ
ייעוץ סביבתי רועי אהרוןמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות בסבב חתימות מיום 2.5.18ייעוץ סביבתירועי אהרון
ייעוץ סביבתי אקו הנדסה סביבה ואקוסטיקה בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות בסבב חתימות מיום 2.5.18ייעוץ סביבתיאקו הנדסה סביבה ואקוסטיקה בע"מ
ייעוץ סביבתי אקוטריידרס בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות בסבב חתימות מיום 2.5.18ייעוץ סביבתיאקוטריידרס בע"מ
ייעוץ סביבתי א.א מהנדסים בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות בסבב חתימות מיום 2.5.18ייעוץ סביבתיא.א מהנדסים בע"מ
ייעוץ סביבתי מרכז השל לקיימותמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות בסבב חתימות מיום 2.5.18ייעוץ סביבתימרכז השל לקיימות
ייעוץ סביבתי פיגרס דוד שירותי התייעלות סביבתי EOCמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות בסבב חתימות מיום 2.5.18ייעוץ סביבתיפיגרס דוד שירותי התייעלות סביבתי EOC
ייעוץ סביבתי נמרוד חלמישמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות בסבב חתימות מיום 2.5.18 תיקון פרוטוקול בסבב חתימות מיום 2.5.18ייעוץ סביבתינמרוד חלמיש
ייעוץ סביבתי אפיק הנדסת סביבה והידרולוגיהמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות בסבב חתימות מיום 2.5.18ייעוץ סביבתיאפיק הנדסת סביבה והידרולוגיה
ייעוץ סביבתי א.מתן סיעוד וכח אדם – קרן ארזמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות בסבב חתימות מיום 2.5.18ייעוץ סביבתיא.מתן סיעוד וכח אדם – קרן ארז
ייעוץ סביבתי אהוד ברוך – ייזום וניהול פרוייקטים (2015) בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות בסבב חתימות מיום 2.5.18ייעוץ סביבתיאהוד ברוך – ייזום וניהול פרוייקטים (2015) בע"מ
ייעוץ סביבתי שדות תכנון תיירות וסביבהמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות בסבב חתימות מיום 2.5.18ייעוץ סביבתישדות תכנון תיירות וסביבה
ייעוץ סביבתי א. מושל ייעוץ סביבתי ואנליטי בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות בסבב חתימות מיום 2.5.18 תיקון פרוטוקול בסבב חתימות מיום 2.5.18ייעוץ סביבתיא. מושל ייעוץ סביבתי ואנליטי בע"מ
ייעוץ סביבתי אמפיביו איכות הסביבה ומשאבי מיםמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות בסבב חתימות מיום 2.5.18 תיקון פרוטוקול בסבב חתימות מיום 2.5.18ייעוץ סביבתיאמפיביו איכות הסביבה ומשאבי מים
ייעוץ סביבתי אייזיק יוסףמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות בסבב חתימות מיום 2.5.18 תיקון פרוטוקול בסבב חתימות מיום 2.5.18ייעוץ סביבתיאייזיק יוסף
ייעוץ סביבתי דני מאיר – אול אימינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות בסבב חתימות מיום 2.5.18ייעוץ סביבתידני מאיר – אול אי
ייעוץ סביבתי החברה להגנת הטבעמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות בסבב חתימות מיום 2.5.18ייעוץ סביבתיהחברה להגנת הטבע
ייעוץ פרטני בבתי ספר נגה בירןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספרנגה בירן
ייעוץ פרטני בבתי ספר תמר כהן לביאמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספרתמר כהן לביא
ייעוץ פרטני בבתי ספר שוש גרינברגמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספרשוש גרינברג
ייעוץ פרטני בבתי ספר ענת יהודה מןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספרענת יהודה מן
ייעוץ פרטני בבתי ספר קלאודיה כץמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספרקלאודיה כץ
ייעוץ פרטני בבתי ספר בטי סיבונימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספרבטי סיבוני
ייעוץ פרטני בבתי ספר נעה מורג סלעמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספרנעה מורג סלע
ייעוץ פרטני בבתי ספר שונטל כוכבימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספרשונטל כוכבי
ייעוץ פרטני בבתי ספר עדי פטל בן שלוםמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספרעדי פטל בן שלום
ייעוץ פרטני בבתי ספר מדלן וזה קרקוקלימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספרמדלן וזה קרקוקלי
ייעוץ פרטני בבתי ספר ליאת קלייןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספרליאת קליין
ייעוץ פרטני בבתי ספר ויקטוריה בשהמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספרויקטוריה בשה
ייעוץ פרטני בבתי ספר חפצי טולדנומינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספרחפצי טולדנו
ייעוץ פרטני בבתי ספר אמה אמרמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספראמה אמר
ייעוץ פרטני בבתי ספר נועה כנעןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספרנועה כנען
ייעוץ פרטני בבתי ספר חפציבה ויניקמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספרחפציבה ויניק
ייעוץ פרטני בבתי ספר אלונה אורןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספראלונה אורן
ייעוץ פרטני בבתי ספר טל בורנשטייןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספרטל בורנשטיין
ייעוץ פרטני בבתי ספר ג'ינה יודבמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספרג'ינה יודב
ייעוץ פרטני בבתי ספר תמר לרר שרזמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספרתמר לרר שרז
ייעוץ פרטני בבתי ספר אינה ברון גמרמןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספראינה ברון גמרמן
ייעוץ פרטני בבתי ספר אדמסו סיסאימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ פרטני בבתי ספראדמסו סיסאי
ייעוץ שימור ריקס אדריכלות ועיצובמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 9/18ייעוץ שימורריקס אדריכלות ועיצוב
ייעוץ שימור י.י.גרנות אדריכלים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 9/18ייעוץ שימורי.י.גרנות אדריכלים בע"מ
ייעוץ שימור הורביץ שלוש איריסמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 9/18ייעוץ שימורהורביץ שלוש איריס
ייעוץ שימור אודו אדריכלים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 9/18; תיקון וועדת התקשרויות 9/18ייעוץ שימוראודו אדריכלים בע"מ
ייעוץ שימור יריב מנדלמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 9/18ייעוץ שימוריריב מנדל
ייעוץ שימור איל זיומינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 9/18; תיקון וועדת התקשרויות 9/18ייעוץ שימוראיל זיו
ייעוץ שימור מסטר גל אדריכלים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 9/18ייעוץ שימורמסטר גל אדריכלים בע"מ
ייעוץ שימור יניב פדרו אדריכלים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 9/18ייעוץ שימוריניב פדרו אדריכלים בע"מ
ייעוץ שימור ישי עדנהמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 9/18ייעוץ שימורישי עדנה
ייעוץ שימור מילבאור אדריכלים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 9/18; תיקון וועדת התקשרויות 9/18ייעוץ שימורמילבאור אדריכלים בע"מ
ייעוץ שימור שירלי חובב אדריכלותמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 9/18ייעוץ שימורשירלי חובב אדריכלות
ייעוץ שימור אלון אדריכליםמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 9/18ייעוץ שימוראלון אדריכלים
ייעוץ שימור שפירא משה חיים בצלאלמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 20/18ייעוץ שימורשפירא משה חיים בצלאל
ייעוץ שימוראדריכל לשימור מבניםגרואג הראל אדריכלים שימור וקיימותמינהל הנדסה / אגף תכנון עירתיקון וועדת התקשרויות 17/18; וועדת התקשרויות מס' 17/18ייעוץ שימורגרואג הראל אדריכלים שימור וקיימות
ייעוץ שימוראדריכל לשימור מבניםפדן אורימינהל הנדסה / אגף תכנון עירתיקון וועדת התקשרויות 17/18; וועדת התקשרויות מס' 17/18ייעוץ שימורפדן אורי
ייעוץ שימוראדריכל לשימור מבניםמימר נאור אדריכלות ושיור בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירתיקון וועדת התקשרויות 17/18; וועדת התקשרויות מס' 17/18ייעוץ שימורמימר נאור אדריכלות ושיור בע"מ
ייעוץ שימוראדריכל לשימור מבניםשגב-סוקולוצקי אדריכליםמינהל הנדסה / אגף תכנון עירתיקון וועדת התקשרויות 17/18; וועדת התקשרויות מס' 17/18ייעוץ שימורשגב-סוקולוצקי אדריכלים
ייעוץ שימורמהנדס לשימור מבניםאתגר חביב ירדנה מיקולמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות מס' 22/18ייעוץ שימוראתגר חביב ירדנה מיקול
ייעוץ שימורמהנדס לשימור מבניםשפר את רומן מהנדסים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות מס' 22/18ייעוץ שימורשפר את רומן מהנדסים בע"מ
ייעוץ שימורמומחה לשימור ושיחזור ציורי קירמסינגר ברק הילהמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות מס' 17/18ייעוץ שימורמסינגר ברק הילה
ייעוץ תוכןיועצי תוכןשלומית עצבההנהלה / אגף דוברותוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ תוכןשלומית עצבה
ייעוץ תוכןיועצי תוכןרן וולףהנהלה / אגף דוברותוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ תוכןרן וולף
ייעוץ תוכןיועצי תוכןהלל פרטוקהנהלה / אגף דוברותוועדת התקשרויות 4/18ייעוץ תוכןהלל פרטוק
ייעוץ תוכן לחדשנות המכון הישראלי לחדשנות וחברהמינהל החינוך / ס.ר' מינהל לחדשנותוועדת התקשרויות 19/18ייעוץ תוכן לחדשנותהמכון הישראלי לחדשנות וחברה
ייעוץ תוכן לחדשנות איתי ורמןמינהל החינוך / ס.ר' מינהל לחדשנותוועדת התקשרויות 19/18ייעוץ תוכן לחדשנותאיתי ורמן
ייעוץ תוכן לחדשנות גלעד שמירמינהל החינוך / ס.ר' מינהל לחדשנותוועדת התקשרויות 19/18ייעוץ תוכן לחדשנותגלעד שמיר
ייעוץ תוכן לחדשנות ערי חינוךמינהל החינוך / ס.ר' מינהל לחדשנותוועדת התקשרויות 19/18ייעוץ תוכן לחדשנותערי חינוך
ייעוץ תוכן לחדשנות תקשוב ה- 121מינהל החינוך / ס.ר' מינהל לחדשנותוועדת התקשרויות 19/18ייעוץ תוכן לחדשנותתקשוב ה- 121
ייעוץ תוכן לחדשנות אחאד בע"ממינהל החינוך / ס.ר' מינהל לחדשנותוועדת התקשרויות 19/18ייעוץ תוכן לחדשנותאחאד בע"מ
ייעוץ תוכן לחדשנות קובי אנטיןמינהל החינוך / ס.ר' מינהל לחדשנותוועדת התקשרויות 19/18ייעוץ תוכן לחדשנותקובי אנטין
ייעוץ תוכן לחדשנות ליאור בן שטריתמינהל החינוך / ס.ר' מינהל לחדשנותוועדת התקשרויות 19/18ייעוץ תוכן לחדשנותליאור בן שטרית
ייעוץ תוכן לחדשנות אלעד שגבמינהל החינוך / ס.ר' מינהל לחדשנותוועדת התקשרויות 19/18ייעוץ תוכן לחדשנותאלעד שגב
ייעוץ תוכן לחדשנות דובי וויסמינהל החינוך / ס.ר' מינהל לחדשנותוועדת התקשרויות 19/18ייעוץ תוכן לחדשנותדובי וויס
ייעוץ תוכן לחדשנות מכללת אוהלומינהל החינוך / ס.ר' מינהל לחדשנותוועדת התקשרויות 19/18ייעוץ תוכן לחדשנותמכללת אוהלו
ייעוץ תוכן לחדשנות משה בן דוידמינהל החינוך / ס.ר' מינהל לחדשנותוועדת התקשרויות 19/18ייעוץ תוכן לחדשנותמשה בן דויד
ייעוץ תוכן לחדשנות דיבייטמינהל החינוך / ס.ר' מינהל לחדשנותוועדת התקשרויות 19/18ייעוץ תוכן לחדשנותדיבייט
ייעוץ תוכן לחדשנות מכון תופתמינהל החינוך / ס.ר' מינהל לחדשנותוועדת התקשרויות 19/18ייעוץ תוכן לחדשנותמכון תופת
ייעוץ תוכן לחדשנות מט"חמינהל החינוך / ס.ר' מינהל לחדשנותוועדת התקשרויות 19/18ייעוץ תוכן לחדשנותמט"ח
ייעוץ תוכן לחדשנות רויטל נדיבמינהל החינוך / ס.ר' מינהל לחדשנותוועדת התקשרויות 19/18ייעוץ תוכן לחדשנותרויטל נדיב
ייעוץ תוכן לחדשנות מתודיקהמינהל החינוך / ס.ר' מינהל לחדשנותוועדת התקשרויות 19/18ייעוץ תוכן לחדשנותמתודיקה
ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבור גל בייסברג תקשורת ואסטרטגיה בע"מהנהלה / אגף דוברותוועדת התקשרויות 9/18ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבורגל בייסברג תקשורת ואסטרטגיה בע"מ
ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבור אפדייט תקשורת שיווקית בע"מהנהלה / אגף דוברותוועדת התקשרויות 9/18ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבוראפדייט תקשורת שיווקית בע"מ
ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבור שנברגר מרומי - ענת מרומיהנהלה / אגף דוברותוועדת התקשרויות 9/18ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבורשנברגר מרומי - ענת מרומי
ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבור ליאת אריאב תקשורת ויחסי ציבור בע"מהנהלה / אגף דוברותוועדת התקשרויות 9/18ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבורליאת אריאב תקשורת ויחסי ציבור בע"מ
ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבור ירון מיכאלי תקשורת ויחסי ציבורהנהלה / אגף דוברותוועדת התקשרויות 9/18ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבורירון מיכאלי תקשורת ויחסי ציבור
ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבור סאסי אהרוני ייעוץ אסטרטגיה תקשורתיתהנהלה / אגף דוברותוועדת התקשרויות 9/18ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבורסאסי אהרוני ייעוץ אסטרטגיה תקשורתית
ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבור עמליה אייל יחסי ציבור ותקשורתהנהלה / אגף דוברותוועדת התקשרויות 9/18ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבורעמליה אייל יחסי ציבור ותקשורת
ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבור אורנה בן חיים יח"צ ותקשורת בע"מהנהלה / אגף דוברותוועדת התקשרויות 9/18ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבוראורנה בן חיים יח"צ ותקשורת בע"מ
ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבור אופיר שפיגל תקשורת וקשרי ממשל בע"מהנהלה / אגף דוברותוועדת התקשרויות 9/18ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבוראופיר שפיגל תקשורת וקשרי ממשל בע"מ
ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבור קוגן רוזנברג תקשורת, אסטרטגיה, ניהול משברים, יח"צהנהלה / אגף דוברותוועדת התקשרויות 9/18ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבורקוגן רוזנברג תקשורת, אסטרטגיה, ניהול משברים, יח"צ
ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבור דולפין פרסום ויחסי ציבור בע"מהנהלה / אגף דוברותוועדת התקשרויות 9/18ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבורדולפין פרסום ויחסי ציבור בע"מ
ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבור פאר לוין יוע"צ תקשורת ואסטרטגיה בע"מהנהלה / אגף דוברותוועדת התקשרויות 9/18ייעוץ, תקשורת ויחסי ציבורפאר לוין יוע"צ תקשורת ואסטרטגיה בע"מ
ייעוץ/ תכנון בטיחות - שצ"פ אם.אם.אם ייעוץ הנדסי בע"ממינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18ייעוץ/ תכנון בטיחות - שצ"פאם.אם.אם ייעוץ הנדסי בע"מ
ייעוץ/ תכנון בטיחות - שצ"פ ניצן קריסטל בטיחות והנדסהמינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18ייעוץ/ תכנון בטיחות - שצ"פניצן קריסטל בטיחות והנדסה
ייעוץ/ תכנון השקיה שטרק הנדסת מים בע"ממינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18ייעוץ/ תכנון השקיהשטרק הנדסת מים בע"מ
ייעוץ/ תכנון השקיה נאות גנים בע"ממינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18ייעוץ/ תכנון השקיהנאות גנים בע"מ
ייעוץ/ תכנון השקיה טובה שפירא – לויט עיצוב סביבה ונוףמינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18ייעוץ/ תכנון השקיהטובה שפירא – לויט עיצוב סביבה ונוף
ייעוץ/ תכנון צמחיה נאות גנים בע"ממינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18ייעוץ/ תכנון צמחיהנאות גנים בע"מ
ייעוץ/ תכנון צמחיה ורד ייעוץ ולוגיסטיקהמינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18ייעוץ/ תכנון צמחיהורד ייעוץ ולוגיסטיקה
ייעוץ/ תכנון צמחיה טובה שפירא – לויט עיצוב סביבה ונוףמינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18ייעוץ/ תכנון צמחיהטובה שפירא – לויט עיצוב סביבה ונוף
כוח אדם ודיני עבודה ולדמן סומךהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15כוח אדם ודיני עבודהולדמן סומך
כוח אדם ודיני עבודה סטריקובס קי גל ושות'הלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15כוח אדם ודיני עבודהסטריקובס קי גל ושות'
כימאים קשת מהנדסיםמינהל שפ"עוועדת התקשרויות 5/18כימאיםקשת מהנדסים
כימאים התמד הנדסהמינהל שפ"עוועדת התקשרויות 5/18כימאיםהתמד הנדסה
כימאים נופר הנדסהמינהל שפ"עוועדת התקשרויות 5/18כימאיםנופר הנדסה
כימאים יקותיאל דודמינהל שפ"עוועדת התקשרויות 5/18כימאיםיקותיאל דוד
כימאים דב שחם ושות'מינהל שפ"עוועדת התקשרויות 5/18כימאיםדב שחם ושות'
כלכלנים רן חקלאי כלכלה אורבנית בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18כלכלניםרן חקלאי כלכלה אורבנית בע"מ
כלכלנים חברת סיטילינק השקעות (1994) בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18 תיקון וועדת התקשרויות 5/18כלכלניםחברת סיטילינק השקעות (1994) בע"מ
כלכלנים פז כלכלה והנדסה 1996 בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18כלכלניםפז כלכלה והנדסה 1996 בע"מ
כלכלנים אופיר בוכניק ושות' רו"חמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 5/18כלכלניםאופיר בוכניק ושות' רו"ח
מאמנים ילנה פיינשטייןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מאמניםילנה פיינשטיין
מאמנים סלבה גרדוזינסקימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מאמניםסלבה גרדוזינסקי
מאמנים אנה קרויטורומינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מאמניםאנה קרויטורו
מאמנים לנה אידלמןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מאמניםלנה אידלמן
מהנדסי קונסטרוקציהתכנון וייעוץ לקונסטרוקציה (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)א.כצמן מהנדסי בניין בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכנימאגר התקשרויות 2018 / וועדת התקשרויות 6/18מהנדסי קונסטרוקציהא.כצמן מהנדסי בניין בע"מ
מהנדסי קונסטרוקציהתכנון וייעוץ לקונסטרוקציה (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)אברמוב אדריכלות והנדסה בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכנימאגר התקשרויות 2018 / וועדת התקשרויות 6/18מהנדסי קונסטרוקציהאברמוב אדריכלות והנדסה בע"מ
מהנדסי קונסטרוקציהתכנון וייעוץ לקונסטרוקציה (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)ינון תכנון ייעוץ ומחקר בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכנימאגר התקשרויות 2018מהנדסי קונסטרוקציהינון תכנון ייעוץ ומחקר בע"מ
מהנדסי קונסטרוקציהתכנון וייעוץ לקונסטרוקציה (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)סטאר מהנדסים בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכנימאגר התקשרויות 2018 / וועדת התקשרויות 6/18מהנדסי קונסטרוקציהסטאר מהנדסים בע"מ
מהנדסי קונסטרוקציהתכנון וייעוץ לקונסטרוקציה (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)דוד פור אפרים מהנדס בנייןמינהל שפ"ע / האגף הטכנימאגר התקשרויות 2018מהנדסי קונסטרוקציהדוד פור אפרים מהנדס בניין
מהנדסי קונסטרוקציהתכנון וייעוץ לקונסטרוקציה (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)אבני אפרת חברה להנדסה אזרחית בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכנימאגר התקשרויות 2018מהנדסי קונסטרוקציהאבני אפרת חברה להנדסה אזרחית בע"מ
מהנדסי קונסטרוקציהתכנון וייעוץ לקונסטרוקציה (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)אלי נחום מהנדס בנייןמינהל שפ"ע / האגף הטכנימאגר התקשרויות 2018מהנדסי קונסטרוקציהאלי נחום מהנדס בניין
מהנדסי קונסטרוקציהתכנון וייעוץ לקונסטרוקציה (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)ירון-שמעוני-שחם מהנדסים יועצים בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכנימאגר התקשרויות 2018 / וועדת התקשרויות 6/18מהנדסי קונסטרוקציהירון-שמעוני-שחם מהנדסים יועצים בע"מ
מהנדסי קונסטרוקציהתכנון וייעוץ לקונסטרוקציה (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)אברהם לוגסימינהל שפ"ע / האגף הטכנימאגר התקשרויות 2018מהנדסי קונסטרוקציהאברהם לוגסי
מהנדסי קונסטרוקציהתכנון וייעוץ לקונסטרוקציה (תיקון קטגוריה - פרוטוקול 6/18)יעקב שפרן מהנדס בנייןמינהל שפ"ע / האגף הטכנימאגר התקשרויות 2018מהנדסי קונסטרוקציהיעקב שפרן מהנדס בניין
מהנדסי קונסטרוקציה/ הנדסה אזרחית שי פורמן – מהנדס, תכנון מבנים וייעוץ הנדסימינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 50מהנדסי קונסטרוקציה/ הנדסה אזרחיתשי פורמן – מהנדס, תכנון מבנים וייעוץ הנדסי
מודדיםמודדים מוסמכיםאבסולוט בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 4/18 / פרוטוקול בסבב חתימות מיום 14.5.18מודדיםאבסולוט בע"מ
מודדיםמודדים מוסמכיםאורהייטק GIS בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 4/18 תיקון פרוטוקולמודדיםאורהייטק GIS בע"מ
מודדיםמודדים מוסמכיםארמי גרינשטיין הנדסה גיאודטית בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 4/18מודדיםארמי גרינשטיין הנדסה גיאודטית בע"מ
מודדיםמודדים מוסמכיםיגאל גדסימינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 4/18מודדיםיגאל גדסי
מודדיםמודדים מוסמכיםזייד גיאומפ (1960) בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 2 4/18מודדיםזייד גיאומפ (1960) בע"מ
מודדיםמודדים מוסמכיםח. נסים מדידות והנדסה בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 4/18מודדיםח. נסים מדידות והנדסה בע"מ
מודדיםמודדים מוסמכיםטופ מאפ מדידות והנדסה בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 4/18מודדיםטופ מאפ מדידות והנדסה בע"מ
מודדיםמודדים מוסמכיםיאיר איזבוצקי בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 2 4/18מודדיםיאיר איזבוצקי בע"מ
מודדיםמודדים מוסמכיםמ.ת.ב מדידות ופוטוגרמטריה (2001) בע"מ- מאושרמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 4/18מודדיםמ.ת.ב מדידות ופוטוגרמטריה (2001) בע"מ- מאושר
מודדיםמודדים מוסמכיםמדבא מדידות והנדסה בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 4/18מודדיםמדבא מדידות והנדסה בע"מ
מודדיםמודדים מוסמכיםמזור מדידות בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 4/18מודדיםמזור מדידות בע"מ
מטפל משפחתי בבית המשפחה מיה חייק ארוךמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מטפל משפחתי בבית המשפחהמיה חייק ארוך
מטפל משפחתי בבית המשפחה זהבה ברוךמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מטפל משפחתי בבית המשפחהזהבה ברוך
מיסוי מוניציפלי אליאס בן אריההלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15מיסוי מוניציפליאליאס בן אריה
מיסוי מוניציפלי אריה חגיהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15מיסוי מוניציפליאריה חגי
מיסוי מוניציפלי ולדמן סומךהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15מיסוי מוניציפליולדמן סומך
מיסוי מוניציפלי משרד פלאט, לוין בן עמיהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15מיסוי מוניציפלימשרד פלאט, לוין בן עמי
מיסוי מוניציפלי ברק גיטהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15מיסוי מוניציפליברק גיט
מיסוי מוניציפלי גיא ממןהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15מיסוי מוניציפליגיא ממן
מיסוי מוניציפלי פריש שפרבר ריינהץ ושות'הלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15מיסוי מוניציפליפריש שפרבר ריינהץ ושות'
מיסוי מוניציפלי הררי טויסטרהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15מיסוי מוניציפליהררי טויסטר
מיסוי מוניציפלי עו"ד עפר שפיר ושות'הלשכה המשפטיתוועדת התקשרויות, מיום 11.02.18 / פרוטוקול מאגר וועדה למסירת עבודות מס' 80מיסוי מוניציפליעו"ד עפר שפיר ושות'
מכרזים, חוזים והתקשרויות אליאס בן אריההלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15מכרזים, חוזים והתקשרויותאליאס בן אריה
מכרזים, חוזים והתקשרויות גדעון פישרהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15מכרזים, חוזים והתקשרויותגדעון פישר
מכרזים, חוזים והתקשרויות ברגרזון ושות'הלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15מכרזים, חוזים והתקשרויותברגרזון ושות'
מכרזים, חוזים והתקשרויות משרד וילצ'יקהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15מכרזים, חוזים והתקשרויותמשרד וילצ'יק
מכרזים, חוזים והתקשרויות שפיגלמן קורן ברק זמירהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15מכרזים, חוזים והתקשרויותשפיגלמן קורן ברק זמיר
מכרזים, חוזים והתקשרויות גיא ממןהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15מכרזים, חוזים והתקשרויותגיא ממן
מכרזים, חוזים והתקשרויות הררי טויסטרהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15מכרזים, חוזים והתקשרויותהררי טויסטר
מכרזים, חוזים והתקשרויות עו"ד עפר שפיר ושות'הלשכה המשפטיתוועדת התקשרויות, מיום 11.02.18מכרזים, חוזים והתקשרויותעו"ד עפר שפיר ושות'
מנהלי פרוייקטיםמנהלי פרוייקטים בתחום הדרךתמך י.ג. הנדסה אזרחית בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18מנהלי פרוייקטיםתמך י.ג. הנדסה אזרחית בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמנהלי פרוייקטים בתחום הדרךפי.ג'י.אל הנדסה ותכנון תחבורה בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18מנהלי פרוייקטיםפי.ג'י.אל הנדסה ותכנון תחבורה בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמנהלי פרוייקטים בתחום הדרךפים פרוייקטים בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18מנהלי פרוייקטיםפים פרוייקטים בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמנהלי פרוייקטים בתחום הדרךTMR ניהול פרוייקטים רב תחומיים בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18מנהלי פרוייקטיםTMR ניהול פרוייקטים רב תחומיים בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמנהלי פרוייקטים בתחום הדרךגופר הנדסהמינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18מנהלי פרוייקטיםגופר הנדסה
מנהלי פרוייקטיםמנהלי פרוייקטים בתחום הדרךמ. גרונסקי הנדסה ויזמות 2000 בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18מנהלי פרוייקטיםמ. גרונסקי הנדסה ויזמות 2000 בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמנהלי פרוייקטים בתחום הדרךמרום תובל – ייעוץ, ניהול והשקעות בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18מנהלי פרוייקטיםמרום תובל – ייעוץ, ניהול והשקעות בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמנהלי פרוייקטים בתחום הדרךאביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18מנהלי פרוייקטיםאביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמנהלי פרוייקטים בתחום הדרךקשת מהנדסים תכנון פיקוח ייעוץ הנדסי וניהול פרוייקטים בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18מנהלי פרוייקטיםקשת מהנדסים תכנון פיקוח ייעוץ הנדסי וניהול פרוייקטים בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמנהלי פרוייקטים בתחום הדרךקורן – גואטה ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18מנהלי פרוייקטיםקורן – גואטה ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמנהלי פרוייקטים בתחום הדרךדוד לנדסמן הנדסה בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18מנהלי פרוייקטיםדוד לנדסמן הנדסה בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמנהלי פרוייקטים בתחום הדרךס.א.ד.ג הנדסה ובניין בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18מנהלי פרוייקטיםס.א.ד.ג הנדסה ובניין בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמנהלי פרוייקטים בתחום הדרךאחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18מנהלי פרוייקטיםאחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמנהלי פרוייקטים בתחום הדרךאיתם הנדסה אזרחית וניהול פרוייקטים (1996) בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18מנהלי פרוייקטיםאיתם הנדסה אזרחית וניהול פרוייקטים (1996) בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמנהלי פרוייקטים בתחום הדרךזמיר גת הנדסה וניהול בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18מנהלי פרוייקטיםזמיר גת הנדסה וניהול בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמנהלי פרוייקטים בתחום הדרךצ.ק. הנדסה בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18מנהלי פרוייקטיםצ.ק. הנדסה בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמנהלי פרוייקטים בתחום הדרךגוני הנדסה בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18מנהלי פרוייקטיםגוני הנדסה בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמנהלי פרוייקטים בתחום הדרךמ.דבי הנדסה וניהול בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18מנהלי פרוייקטיםמ.דבי הנדסה וניהול בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמנהלי פרוייקטים בתחום הדרךפרו-ש.י.א הנדסה בנייה ותשתית בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18מנהלי פרוייקטיםפרו-ש.י.א הנדסה בנייה ותשתית בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמנהלי פרוייקטים בתחום הדרךת.פ.ן מהנדסים יועצים בע"מ – ניהול פרוייקטיםמינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18מנהלי פרוייקטיםת.פ.ן מהנדסים יועצים בע"מ – ניהול פרוייקטים
מנהלי פרוייקטיםמנהלי פרוייקטים בתחום הדרךאתגר הנדסה וייעוץ בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18מנהלי פרוייקטיםאתגר הנדסה וייעוץ בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמנהלי פרוייקטים בתחום הדרךלודן תשתיות ובינוי 1993 בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18מנהלי פרוייקטיםלודן תשתיות ובינוי 1993 בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמבני ציבור עד 1,000 מ"רקורן גואטה – ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18מנהלי פרוייקטיםקורן גואטה – ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמבני ציבור עד 1,000 מ"ראורי פישוף ניהול הנדסי בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18מנהלי פרוייקטיםאורי פישוף ניהול הנדסי בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמבני ציבור עד 1,000 מ"רדב שחם – ניהול הקמה בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18מנהלי פרוייקטיםדב שחם – ניהול הקמה בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמבני ציבור עד 1,000 מ"רפרו-שיא הנדסה בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18מנהלי פרוייקטיםפרו-שיא הנדסה בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמבני ציבור עד 1,000 מ"רמ. גרונסקי הנדסה ויזמות 2000 בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18מנהלי פרוייקטיםמ. גרונסקי הנדסה ויזמות 2000 בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמבני ציבור עד 1,000 מ"רעומר נאג'רמינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 18/2018מנהלי פרוייקטיםעומר נאג'ר
מנהלי פרוייקטיםמבני ציבור מעל 1,000 מ"ריובל קדמון אדריכליםמינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתפרוטוקול מאגר וועדה למסירת עבודות מס' 71מנהלי פרוייקטיםיובל קדמון אדריכלים
מנהלי פרוייקטיםמבני ציבור מעל 1,000 מ"רי.רכטר אדריכלים בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתפרוטוקול מאגר וועדה למסירת עבודות מס' 71מנהלי פרוייקטיםי.רכטר אדריכלים בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמבני ציבור מעל 1,000 מ"רשלמה ובת שבע רונן אדריכלים ומתכנני עריםמינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתפרוטוקול מאגר וועדה למסירת עבודות מס' 71מנהלי פרוייקטיםשלמה ובת שבע רונן אדריכלים ומתכנני ערים
מנהלי פרוייקטיםמבני ציבור מעל 1,000 מ"ריוסי קורימינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתפרוטוקול מאגר וועדה למסירת עבודות מס' 71מנהלי פרוייקטיםיוסי קורי
מנהלי פרוייקטיםמבני ציבור מעל 1,000 מ"רמ. גרונסקי הנדסה ויזמות 2000 בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18מנהלי פרוייקטיםמ. גרונסקי הנדסה ויזמות 2000 בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמבני ציבור מעל 1,000 מ"רקורן גואטה – ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18מנהלי פרוייקטיםקורן גואטה – ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמבני ציבור מעל 1,000 מ"רמ.יוקלה ושות' מהנדסים יועציםמינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 7/18 וועדת התקשרויות 5/18מנהלי פרוייקטיםמ.יוקלה ושות' מהנדסים יועצים
מנהלי פרוייקטיםמבני ציבור מעל 1,000 מ"ראורי פישוף ניהול הנדסי בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18מנהלי פרוייקטיםאורי פישוף ניהול הנדסי בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמבני ציבור מעל 1,000 מ"ראחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18מנהלי פרוייקטיםאחים מרגולין הנדסה וייעוץ בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמבני ציבור מעל 1,000 מ"רדב שחם – ניהול הקמה בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18מנהלי פרוייקטיםדב שחם – ניהול הקמה בע"מ
מנהלי פרוייקטיםמבני ציבור מעל 1,000 מ"רפרו-שיא הנדסה בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18מנהלי פרוייקטיםפרו-שיא הנדסה בע"מ
מנהלי פרוייקטיםפיתוח נוף מעל דונם. גרונסקי הנדסה ויזמות 2000 בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18מנהלי פרוייקטים. גרונסקי הנדסה ויזמות 2000 בע"מ
מנהלי פרוייקטיםפיתוח נוף מעל דונםקורן גואטה – ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18 / וועדת התקשרויות 7/18מנהלי פרוייקטיםקורן גואטה – ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע"מ
מנהלי פרוייקטיםפיתוח נוף מעל דונםאורי פישוף ניהול הנדסי בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18מנהלי פרוייקטיםאורי פישוף ניהול הנדסי בע"מ
מנהלי פרוייקטיםפיתוח נוף מעל דונםדב שחם – ניהול הקמה בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18מנהלי פרוייקטיםדב שחם – ניהול הקמה בע"מ
מנהלי פרוייקטיםפיתוח נוף מעל דונםפרו-שיא הנדסה בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתוועדת התקשרויות 5/18מנהלי פרוייקטיםפרו-שיא הנדסה בע"מ
מנחי הורים דוברי רוסית מיכאל קיפניסמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי הורים דוברי רוסיתמיכאל קיפניס
מנחי הורים דוברי רוסית ד"ר ולדימיר לויןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18מנחי הורים דוברי רוסיתד"ר ולדימיר לוין
מנחי הורים דוברי רוסית מרכז מאיה סמינר הקיבוציםמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי הורים דוברי רוסיתמרכז מאיה סמינר הקיבוצים
מנחי הורים דוברי רוסית הורות משמעותית אשדודמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי הורים דוברי רוסיתהורות משמעותית אשדוד
מנחי הורים דוברי רוסית לדה דזיאדיקמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי הורים דוברי רוסיתלדה דזיאדיק
מנחי קבוצות הורים נגה בירןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםנגה בירן
מנחי קבוצות הורים פאולינה בומגיןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםפאולינה בומגין
מנחי קבוצות הורים שרון שנימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםשרון שני
מנחי קבוצות הורים הדס פילצרמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםהדס פילצר
מנחי קבוצות הורים תמר כהן לביאמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםתמר כהן לביא
מנחי קבוצות הורים אורי גדסי אילנימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםאורי גדסי אילני
מנחי קבוצות הורים שוש גרינברגמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםשוש גרינברג
מנחי קבוצות הורים אריאל שער מנדלמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםאריאל שער מנדל
מנחי קבוצות הורים רקפת חן דערימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםרקפת חן דערי
מנחי קבוצות הורים ענת יהודה מןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםענת יהודה מן
מנחי קבוצות הורים נורית בנדורי שם טובמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםנורית בנדורי שם טוב
מנחי קבוצות הורים קלאודיה כץמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםקלאודיה כץ
מנחי קבוצות הורים בטי סיבונימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםבטי סיבוני
מנחי קבוצות הורים גוזבה אנצ'פהמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםגוזבה אנצ'פה
מנחי קבוצות הורים נעה מורג סלעמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםנעה מורג סלע
מנחי קבוצות הורים שונטל כוכבימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםשונטל כוכבי
מנחי קבוצות הורים עירית גיבשטייןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםעירית גיבשטיין
מנחי קבוצות הורים עדי פטל בן שלוםמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםעדי פטל בן שלום
מנחי קבוצות הורים צ'אנה ישעיהו / יוסף סלומוןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםצ'אנה ישעיהו / יוסף סלומון
מנחי קבוצות הורים נורית לוימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםנורית לוי
מנחי קבוצות הורים מדלה וזה קרקוקלימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםמדלה וזה קרקוקלי
מנחי קבוצות הורים גילה אביבהמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםגילה אביבה
מנחי קבוצות הורים ליאת קלייןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםליאת קליין
מנחי קבוצות הורים איריס מימוןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםאיריס מימון
מנחי קבוצות הורים ילנה סולובודניקמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםילנה סולובודניק
מנחי קבוצות הורים ויקטוריה בשהמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםויקטוריה בשה
מנחי קבוצות הורים חפצי טולדנומינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםחפצי טולדנו
מנחי קבוצות הורים אמה אמרמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםאמה אמר
מנחי קבוצות הורים נועה כנעןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםנועה כנען
מנחי קבוצות הורים רות מידןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםרות מידן
מנחי קבוצות הורים הילה אופירמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםהילה אופיר
מנחי קבוצות הורים חפציבה ויניקמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםחפציבה ויניק
מנחי קבוצות הורים מירב אשרמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםמירב אשר
מנחי קבוצות הורים שרון חגי גרשוןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםשרון חגי גרשון
מנחי קבוצות הורים אורנה אורןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםאורנה אורן
מנחי קבוצות הורים עמותת קשרמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםעמותת קשר
מנחי קבוצות הורים טל בורנשטייןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםטל בורנשטיין
מנחי קבוצות הורים אורנה גילתמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםאורנה גילת
מנחי קבוצות הורים זהבה ברוךמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםזהבה ברוך
מנחי קבוצות הורים רבקה סידרנסקימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםרבקה סידרנסקי
מנחי קבוצות הורים רעות אלה – לגעת במהותמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםרעות אלה – לגעת במהות
מנחי קבוצות הורים אפטם אסתר מקונןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםאפטם אסתר מקונן
מנחי קבוצות הורים ג'ינה יודבמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםג'ינה יודב
מנחי קבוצות הורים ד"ר חזי יוסףמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםד"ר חזי יוסף
מנחי קבוצות הורים תמר לרר שרזמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםתמר לרר שרז
מנחי קבוצות הורים אדמסו סיסאימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחי קבוצות הוריםאדמסו סיסאי
מנחים לגיל הרך שרון שנימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מנחים לגיל הרךשרון שני
מקרקעין ברגרזון ושות'הלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15מקרקעיןברגרזון ושות'
מקרקעין משרד וילצ'יקהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15מקרקעיןמשרד וילצ'יק
מקרקעין שרקון בן עמיהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15מקרקעיןשרקון בן עמי
מרצים בנושאים שונים ד"ר שרית עוקדמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםד"ר שרית עוקד
מרצים בנושאים שונים רות גנאלמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםרות גנאל
מרצים בנושאים שונים ד"ר זכריה אלכורתמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםד"ר זכריה אלכורת
מרצים בנושאים שונים ליאור כרמל-השראהמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםליאור כרמל-השראה
מרצים בנושאים שונים אורי גדסי אילנימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםאורי גדסי אילני
מרצים בנושאים שונים אריאל שער מנדלמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםאריאל שער מנדל
מרצים בנושאים שונים רקפת חן דערימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםרקפת חן דערי
מרצים בנושאים שונים נורית בנדורי שם טובמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםנורית בנדורי שם טוב
מרצים בנושאים שונים בטי סיבונימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםבטי סיבוני
מרצים בנושאים שונים אלי זוהר ניבמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםאלי זוהר ניב
מרצים בנושאים שונים גיל רביבו – זרקורמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםגיל רביבו – זרקור
מרצים בנושאים שונים נורית לוימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםנורית לוי
מרצים בנושאים שונים קבוצת גביםמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםקבוצת גבים
מרצים בנושאים שונים איריס מימוןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםאיריס מימון
מרצים בנושאים שונים דע תביט – אסף קרסנובסקימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםדע תביט – אסף קרסנובסקי
מרצים בנושאים שונים נימרוד אלוןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםנימרוד אלון
מרצים בנושאים שונים אמה אמרמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםאמה אמר
מרצים בנושאים שונים חפציבה ויניקמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםחפציבה ויניק
מרצים בנושאים שונים שרון חגי גרשוןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםשרון חגי גרשון
מרצים בנושאים שונים עדי מגרמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםעדי מגר
מרצים בנושאים שונים לימור הלרמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםלימור הלר
מרצים בנושאים שונים אלונה אורןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםאלונה אורן
מרצים בנושאים שונים טל בורנשטייןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםטל בורנשטיין
מרצים בנושאים שונים רבקה סידרנסקימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםרבקה סידרנסקי
מרצים בנושאים שונים רעות אלה – לגעת במהותמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםרעות אלה – לגעת במהות
מרצים בנושאים שונים אילנית אפריםמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםאילנית אפרים
מרצים בנושאים שונים ד"ר חזי יוסףמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםד"ר חזי יוסף
מרצים בנושאים שונים סיוון גורביץמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםסיוון גורביץ
מרצים בנושאים שונים מרגלית עובדיהמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםמרגלית עובדיה
מרצים בנושאים שונים שרית עוקדמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים בנושאים שוניםשרית עוקד
מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםמנחי סדנאות ילדים ונועררוויטל דאבקיןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםרוויטל דאבקין
מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםמנחי סדנאות ילדים ונוערליאור כרמל - השראהמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםליאור כרמל - השראה
מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםמנחי סדנאות ילדים ונוערמאיר חנוכהמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםמאיר חנוכה
מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםמנחי סדנאות ילדים ונועראורי גדסי אילנימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםאורי גדסי אילני
מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםמנחי סדנאות ילדים ונועררקפת חן דערימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםרקפת חן דערי
מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםמנחי סדנאות ילדים ונוערגיל רביבו – זרקורמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםגיל רביבו – זרקור
מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםמנחי סדנאות ילדים ונוערנורית לוימינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםנורית לוי
מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםמנחי סדנאות ילדים ונוערחפצי טולדנומינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםחפצי טולדנו
מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםמנחי סדנאות ילדים ונוערהילה אופירמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםהילה אופיר
מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםמנחי סדנאות ילדים ונוערזהבה ברוךמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםזהבה ברוך
מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםמנחי סדנאות ילדים ונוערד"ר חזי יוסףמינהל קהילהוועדת התקשרויות 4/18מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםד"ר חזי יוסף
מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםמנחי סדנאות ילדים ונוערמוריה לאמעימינהל קהילהוועדת התקשרויות 11/18מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםמוריה לאמעי
מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםמרצים בנושאים שוניםיערית אטל בן דודמינהל קהילהוועדת התקשרויות 5/18מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםיערית אטל בן דוד
מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםמרצים בנושאים שוניםיעל פקיןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 5/18מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםיעל פקין
מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםמנחי ילדים ונוערעו"ס גליה עופרמינהל קהילהוועדת התקשרויות 5/18מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםעו"ס גליה עופר
מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםמנחי ילדים ונוערדביר פרץ בדרך אל ההיגיוןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 5/18מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםדביר פרץ בדרך אל ההיגיון
מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםמנחי ילדים ונוערשלמה מויאלמינהל קהילהוועדת התקשרויות 5/18מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםשלמה מויאל
מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםמנחי ילדים ונוערעופר סלע – וידיאותרפיהמינהל קהילהוועדת התקשרויות 5/18מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםעופר סלע – וידיאותרפיה
מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםמנחי סדנאות הוריםדביר פרץ בדרך אל ההיגיוןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 5/18מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםדביר פרץ בדרך אל ההיגיון
מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםמנחי סדנאות הוריםיעל פקיןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 5/18מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםיעל פקין
מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםמנחי סדנאות הוריםשליט יובבמינהל קהילהוועדת התקשרויות 5/18מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםשליט יובב
מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםמנחי סדנאות הוריםלילך עזראמינהל קהילהוועדת התקשרויות 5/18מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםלילך עזרא
מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםמנחי סדנאות הוריםעופר סלע – וידיאותרפיהמינהל קהילהוועדת התקשרויות 5/18מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםעופר סלע – וידיאותרפיה
מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםמטפלת משפחתית בבית המשפחהיעל פקיןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 5/18מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםיעל פקין
מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםייעוץ חינוכימדניקוב אנהמינהל קהילהוועדת התקשרויות 13/18מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםמדניקוב אנה
מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםייעוץ חינוכייוליה טבלבמינהל קהילהוועדת התקשרויות 13/18מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםיוליה טבלב
מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםמנחה הוריםמדניקוב אנהמינהל קהילהוועדת התקשרויות 13/18מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםמדניקוב אנה
מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםמנחה הוריםיוליה טבלבמינהל קהילהוועדת התקשרויות 13/18מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםיוליה טבלב
מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםמנחה הוריםמצפן קליני בע"מ - ויטלי טבלטמינהל קהילהוועדת התקשרויות 13/18מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםמצפן קליני בע"מ - ויטלי טבלט
מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםמנחה הוריםד"ר אוסטרוברוד אלכסנדרמינהל קהילהוועדת התקשרויות 13/18מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםד"ר אוסטרוברוד אלכסנדר
מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםמנחים בתחום התעסוקהארא - 1 יועצים רונית לויןמינהל קהילהוועדת התקשרויות 13/18מרצים, מנחים, מטפלים, יועציםארא - 1 יועצים רונית לוין
משפט מינהלי עו"ד עפר שפיר ושות'הלשכה המשפטיתפרוטוקול מאגר וועדה למסירת עבודות מס' 80משפט מינהליעו"ד עפר שפיר ושות'
מתכנני תאורה ותקשורת ארקדי שיין מהנדס חשמלמינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 5/18מתכנני תאורה ותקשורתארקדי שיין מהנדס חשמל
מתכנני תאורה ותקשורת ברקת י.ר.ד – הנדסת חשמל ותאורה בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 5/18מתכנני תאורה ותקשורתברקת י.ר.ד – הנדסת חשמל ותאורה בע"מ
מתכנני תאורה ותקשורת טופז חברה להנדסת חשמל ותאורה בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 5/18מתכנני תאורה ותקשורתטופז חברה להנדסת חשמל ותאורה בע"מ
מתכנני תאורה ותקשורת אפ.אמ.מוטי פוגל הנדסה בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 5/18מתכנני תאורה ותקשורתאפ.אמ.מוטי פוגל הנדסה בע"מ
מתכנני תאורה ותקשורת ניסנבאום אינהמינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 5/18מתכנני תאורה ותקשורתניסנבאום אינה
מתכנני תאורה ותקשורת ספיר י.ז.ח בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 5/18מתכנני תאורה ותקשורתספיר י.ז.ח בע"מ
מתכנני תאורה ותקשורת דוד ברהום - מהנדסים יועצים לחשמל תקשורת ובקרה בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 5/18 / פרוטוקול בסבב חתימות מיום 13/5/18מתכנני תאורה ותקשורתדוד ברהום - מהנדסים יועצים לחשמל תקשורת ובקרה בע"מ
מתכנני תאורה ותקשורת טיקטין תכנון חשמל (2003) בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 5/18מתכנני תאורה ותקשורתטיקטין תכנון חשמל (2003) בע"מ
מתכנני תב"עמתכנני תב"ע עד 10 דונםאורית אורנת רות שפירא אדריכלית ותכנון עירונימינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 14/18מתכנני תב"עאורית אורנת רות שפירא אדריכלית ותכנון עירוני
מתכנני תב"עמתכנני תב"ע עד 10 דונםאיתן רונאל – דרורית לוי אדריכלים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 14/18מתכנני תב"עאיתן רונאל – דרורית לוי אדריכלים בע"מ
מתכנני תב"עמתכנני תב"ע עד 10 דונםאליקים אדריכלים ובוני ערים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 14/18מתכנני תב"עאליקים אדריכלים ובוני ערים בע"מ
מתכנני תב"עמתכנני תב"ע עד 10 דונםגיאו בן גור אדריכלות בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 14/18מתכנני תב"עגיאו בן גור אדריכלות בע"מ
מתכנני תב"עמתכנני תב"ע עד 10 דונםגלור – תכנון ואדריכלות בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 14/18מתכנני תב"עגלור – תכנון ואדריכלות בע"מ
מתכנני תב"עמתכנני תב"ע עד 10 דונםד.מ.ר תכנון ופיתוח ערים ואזורים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 14/18מתכנני תב"עד.מ.ר תכנון ופיתוח ערים ואזורים בע"מ
מתכנני תב"עמתכנני תב"ע עד 10 דונםליאת איינהורן אדריכלות ובינוי עריםמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 14/18מתכנני תב"עליאת איינהורן אדריכלות ובינוי ערים
מתכנני תב"עמתכנני תב"ע עד 10 דונםניר קוץ אדריכלים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 14/18מתכנני תב"עניר קוץ אדריכלים בע"מ
מתכנני תב"עמתכנני תב"ע עד 10 דונםנעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 14/18מתכנני תב"ענעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים בע"מ
מתכנני תב"עמתכנני תב"ע עד 10 דונםפרייס פילצר יעבץ אדריכליםמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 14/18מתכנני תב"עפרייס פילצר יעבץ אדריכלים
מתכנני תב"עמתכנני תב"ע עד 10 דונםגוטמן אסיף אדריכלים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירפרוטוקול בסבב חתימות מיום 29.10.18מתכנני תב"עגוטמן אסיף אדריכלים בע"מ
מתכנני תב"עמתכנני תב"ע עד 10 דונםדרמן ורבקל אדריכלות בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 22/18מתכנני תב"עדרמן ורבקל אדריכלות בע"מ
מתכנני תב"עמתכנני תב"ע עד 10 דונםגרואג הראל אדריכלים שימור וקיימותמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 22/18מתכנני תב"עגרואג הראל אדריכלים שימור וקיימות
מתכנני תב"עמתכנני תב"ע מעל 10 דונם ומעלהגוטמן אסיף אדריכלים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירפרוטוקול בסבב חתימות מיום 29.10.18מתכנני תב"עגוטמן אסיף אדריכלים בע"מ
מתכנני תב"עמתכנני תב"ע מעל 10 דונם ומעלהאורית אורנת רות שפירא אדריכלית ותכנון עירונימינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 14/18מתכנני תב"עאורית אורנת רות שפירא אדריכלית ותכנון עירוני
מתכנני תב"עמתכנני תב"ע מעל 10 דונם ומעלהאיתן רונאל – דרורית לוי אדריכלים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 14/18מתכנני תב"עאיתן רונאל – דרורית לוי אדריכלים בע"מ
מתכנני תב"עמתכנני תב"ע מעל 10 דונם ומעלהאליקים אדריכלים ובוני ערים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 14/18מתכנני תב"עאליקים אדריכלים ובוני ערים בע"מ
מתכנני תב"עמתכנני תב"ע מעל 10 דונם ומעלהאלונים גורביץ' אדריכלים ובוני עריםמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 14/18מתכנני תב"עאלונים גורביץ' אדריכלים ובוני ערים
מתכנני תב"עמתכנני תב"ע מעל 10 דונם ומעלהבר לוי אדריכלים ומתכנני ערים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 14/18מתכנני תב"עבר לוי אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
מתכנני תב"עמתכנני תב"ע מעל 10 דונם ומעלהגיאו בן גור אדריכלות בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 14/18מתכנני תב"עגיאו בן גור אדריכלות בע"מ
מתכנני תב"עמתכנני תב"ע מעל 10 דונם ומעלהגלור – תכנון ואדריכלות בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 14/18מתכנני תב"עגלור – תכנון ואדריכלות בע"מ
מתכנני תב"עמתכנני תב"ע מעל 10 דונם ומעלהד.מ.ר תכנון ופיתוח ערים ואזורים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 14/18מתכנני תב"עד.מ.ר תכנון ופיתוח ערים ואזורים בע"מ
מתכנני תב"עמתכנני תב"ע מעל 10 דונם ומעלהי.גבריאלי אדריכלים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 14/18מתכנני תב"עי.גבריאלי אדריכלים בע"מ
מתכנני תב"עמתכנני תב"ע מעל 10 דונם ומעלהליאת איינהורן אדריכלות ובינוי עריםמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 14/18מתכנני תב"עליאת איינהורן אדריכלות ובינוי ערים
מתכנני תב"עמתכנני תב"ע מעל 10 דונם ומעלהניר קוץ אדריכלים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 14/18מתכנני תב"עניר קוץ אדריכלים בע"מ
מתכנני תב"עמתכנני תב"ע מעל 10 דונם ומעלהנעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 14/18מתכנני תב"ענעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים בע"מ
מתכנני תב"עמתכנני תב"ע מעל 10 דונם ומעלהערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 14/18מתכנני תב"עערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים בע"מ
מתכנני תב"עמתכנני תב"ע מעל 10 דונם ומעלהפרייס פילצר יעבץ אדריכליםמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 14/18מתכנני תב"עפרייס פילצר יעבץ אדריכלים
מתכנני תב"עמתכנני תב"ע מעל 10 דונם ומעלהדרמן ורבקל אדריכלות בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 22/18מתכנני תב"עדרמן ורבקל אדריכלות בע"מ
מתכנני תב"עמתכנני תב"ע מעל 10 דונם ומעלהגרואג הראל אדריכלים שימור וקיימותמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 22/18מתכנני תב"עגרואג הראל אדריכלים שימור וקיימות
מתכנני תב"עמסמכי מדיניות, עיצוב אדריכלי, הנחיות מרחביותאורית אורנת רות שפירא אדריכלית ותכנון עירונימינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 14/18מתכנני תב"עאורית אורנת רות שפירא אדריכלית ותכנון עירוני
מתכנני תב"עמסמכי מדיניות, עיצוב אדריכלי, הנחיות מרחביותאיתן רונאל – דרורית לוי אדריכלים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 14/18מתכנני תב"עאיתן רונאל – דרורית לוי אדריכלים בע"מ
מתכנני תב"עמסמכי מדיניות, עיצוב אדריכלי, הנחיות מרחביותאליקים אדריכלים ובוני ערים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 14/18מתכנני תב"עאליקים אדריכלים ובוני ערים בע"מ
מתכנני תב"עמסמכי מדיניות, עיצוב אדריכלי, הנחיות מרחביותאלונים גורביץ' אדריכלים ובוני עריםמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 14/18מתכנני תב"עאלונים גורביץ' אדריכלים ובוני ערים
מתכנני תב"עמסמכי מדיניות, עיצוב אדריכלי, הנחיות מרחביותבר לוי אדריכלים ומתכנני ערים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 14/18מתכנני תב"עבר לוי אדריכלים ומתכנני ערים בע"מ
מתכנני תב"עמסמכי מדיניות, עיצוב אדריכלי, הנחיות מרחביותגיאו בן גור אדריכלות בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 14/18מתכנני תב"עגיאו בן גור אדריכלות בע"מ
מתכנני תב"עמסמכי מדיניות, עיצוב אדריכלי, הנחיות מרחביותגלור – תכנון ואדריכלות בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 14/18מתכנני תב"עגלור – תכנון ואדריכלות בע"מ
מתכנני תב"עמסמכי מדיניות, עיצוב אדריכלי, הנחיות מרחביותד.מ.ר תכנון ופיתוח ערים ואזורים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 14/18מתכנני תב"עד.מ.ר תכנון ופיתוח ערים ואזורים בע"מ
מתכנני תב"עמסמכי מדיניות, עיצוב אדריכלי, הנחיות מרחביותי.גבריאלי אדריכלים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 14/18מתכנני תב"עי.גבריאלי אדריכלים בע"מ
מתכנני תב"עמסמכי מדיניות, עיצוב אדריכלי, הנחיות מרחביותליאת איינהורן אדריכלות ובינוי עריםמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 14/18מתכנני תב"עליאת איינהורן אדריכלות ובינוי ערים
מתכנני תב"עמסמכי מדיניות, עיצוב אדריכלי, הנחיות מרחביותניר קוץ אדריכלים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 14/18מתכנני תב"עניר קוץ אדריכלים בע"מ
מתכנני תב"עמסמכי מדיניות, עיצוב אדריכלי, הנחיות מרחביותנעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 14/18מתכנני תב"ענעמה מליס אדריכלות ובינוי ערים בע"מ
מתכנני תב"עמסמכי מדיניות, עיצוב אדריכלי, הנחיות מרחביותערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 14/18מתכנני תב"עערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים בע"מ
מתכנני תב"עמסמכי מדיניות, עיצוב אדריכלי, הנחיות מרחביותגוטמן אסיף אדריכלים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירפרוטוקול בסבב חתימות מיום 29.10.18מתכנני תב"עגוטמן אסיף אדריכלים בע"מ
מתכנני תב"עמסמכי מדיניות, עיצוב אדריכלי, הנחיות מרחביותדרמן ורבקל אדריכלות בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 22/18מתכנני תב"עדרמן ורבקל אדריכלות בע"מ
מתכנני תב"עמסמכי מדיניות, עיצוב אדריכלי, הנחיות מרחביותגרואג הראל אדריכלים שימור וקיימותמינהל הנדסה / אגף תכנון עירוועדת התקשרויות 22/18מתכנני תב"עגרואג הראל אדריכלים שימור וקיימות
נגישות – שצ"פ עירית אלקולומברהמינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18נגישות – שצ"פעירית אלקולומברה
נזיקין לפידותהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15נזיקיןלפידות
ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינוי עודד דוד חי ניהול פרוייקטים בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינויעודד דוד חי ניהול פרוייקטים בע"מ
ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינוי אידאה הנדסה ד.י בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינויאידאה הנדסה ד.י בע"מ
ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינוי א.אפשטיין ובניו 1995) בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינויא.אפשטיין ובניו 1995) בע"מ
ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינוי עד ניר ע.פ בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינויעד ניר ע.פ בע"מ
ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינוי תמך י.ג. הנדסה אזרחית בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינויתמך י.ג. הנדסה אזרחית בע"מ
ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינוי לביד הנדסה בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינוילביד הנדסה בע"מ
ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינוי תפנית ניהול בנייה בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינויתפנית ניהול בנייה בע"מ
ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינוי קבוצת גדיש ניהול בנייה בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינויקבוצת גדיש ניהול בנייה בע"מ
ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינוי פרו-ש.י.א הנדסה בנייה ותשתית בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינויפרו-ש.י.א הנדסה בנייה ותשתית בע"מ
ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינוי מ.רשף הנדסה בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינוימ.רשף הנדסה בע"מ
ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינוי קורן – גואטה ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינויקורן – גואטה ניהול פיקוח וייעוץ הנדסי בע"מ
ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינוי פים פרוייקטים בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינויפים פרוייקטים בע"מ
ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינוי גופר הנדסהמינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינויגופר הנדסה
ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינוי נ.מ.ש פרץ הנדסה בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינוינ.מ.ש פרץ הנדסה בע"מ
ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינוי טל הראל הנדסה אזרחית בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינויטל הראל הנדסה אזרחית בע"מ
ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינוי מאיק הנדסה בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינוימאיק הנדסה בע"מ
ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינוי מ.דבי הנדסה וניהול בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינוימ.דבי הנדסה וניהול בע"מ
ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינוי ארז קחן הנדסה וניהול פרוייקטים בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינויארז קחן הנדסה וניהול פרוייקטים בע"מ
ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינוי סי בריבוע בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינויסי בריבוע בע"מ
ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינוי דוד לנדסמן הנדסה בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינוידוד לנדסמן הנדסה בע"מ
ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינוי יגאל רבינוביץ מהנדס בנייןמינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינוייגאל רבינוביץ מהנדס בניין
ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינוי עידן פרוייקטים ניהול וייזום בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינויעידן פרוייקטים ניהול וייזום בע"מ
ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינוי ניסים שוקר מהנדסים יועצים בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינויניסים שוקר מהנדסים יועצים בע"מ
ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינוי גרונסקי הנדסה ויזמות 2000 בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 13/18ניהול ופיקוח על פרוייקטים של בינויגרונסקי הנדסה ויזמות 2000 בע"מ
ניהול מתחמים אוריאל הרוןהנהלה / אגף אסטרטגיהמאגר התקשרויות 2018ניהול מתחמיםאוריאל הרון
ניהול מתחמים רן וולף, תכנון אורבני וניהול פרוייקטים בע"מהנהלה / אגף אסטרטגיהמאגר התקשרויות 2018ניהול מתחמיםרן וולף, תכנון אורבני וניהול פרוייקטים בע"מ
ניהול מתחמים בילד אסטרטגיה אורבנית בע"מהנהלה / אגף אסטרטגיהמאגר התקשרויות 2018ניהול מתחמיםבילד אסטרטגיה אורבנית בע"מ
ניהול פרויקטים – פיתוח גינון והשקיה עג'אוי - הנדסה אזרחית בע"ממינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 11/18 תיקון פרוטוקול 11/18ניהול פרויקטים – פיתוח גינון והשקיהעג'אוי - הנדסה אזרחית בע"מ
ניהול פרויקטים – פיתוח גינון והשקיה מוטי מינוסקיןמינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 11/18ניהול פרויקטים – פיתוח גינון והשקיהמוטי מינוסקין
ניהול פרויקטים – פיתוח גינון והשקיה זמיר גת הנדסה וניהול בע"ממינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 11/18ניהול פרויקטים – פיתוח גינון והשקיהזמיר גת הנדסה וניהול בע"מ
ניהול פרויקטים – פיתוח גינון והשקיה rgs - ניהול תכנון ופיקוח פרוייקטיםמינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 13/18ניהול פרויקטים – פיתוח גינון והשקיהrgs - ניהול תכנון ופיקוח פרוייקטים
ניהול פרויקטים – פיתוח גינון והשקיה לשחק על בטוח - בועז יעקובימינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 13/18ניהול פרויקטים – פיתוח גינון והשקיהלשחק על בטוח - בועז יעקובי
ניהול פרויקטים – פיתוח גינון והשקיה ב.עדי - עד בע"ממינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 13/18ניהול פרויקטים – פיתוח גינון והשקיהב.עדי - עד בע"מ
ניהול פרויקטים – שצ"פ ד.ב.ש ייעוץ ופיקוחמינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18ניהול פרויקטים – שצ"פד.ב.ש ייעוץ ופיקוח
ניהול פרויקטים – שצ"פ ד.מ. אחזקות והשקעות בע"ממינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18ניהול פרויקטים – שצ"פד.מ. אחזקות והשקעות בע"מ
ניהול פרויקטים – שצ"פ נאות גנים בע"ממינהל איכות הסביבה -אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 6/18ניהול פרויקטים – שצ"פנאות גנים בע"מ
ניהול/ פיקוח פרויקטיםפרוגרמטורקו מתאר בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 68ניהול/ פיקוח פרויקטיםקו מתאר בע"מ
ניהול/ פיקוח פרויקטיםפרוגרמטור"אמן" ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 68ניהול/ פיקוח פרויקטים"אמן" ארגון ומדעי ניהול יועצים בע"מ
ניהול/ פיקוח פרויקטיםפרוגרמטורצ'מנסקי בן שחר ושות' בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 68ניהול/ פיקוח פרויקטיםצ'מנסקי בן שחר ושות' בע"מ
ניהול/ פיקוח פרויקטיםפרוגרמטוראביב ניהול – הנדסה ומערכות מידע בע"ממינהל הנדסה / אגף בניה ציבוריתמאגר וועדה למסירת עבודות מס' 68ניהול/ פיקוח פרויקטיםאביב ניהול – הנדסה ומערכות מידע בע"מ
עיצוב ותכנון פנים נאוה גביזון - תכנון ועיצוב פניםמינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות מס' 17/18עיצוב ותכנון פניםנאוה גביזון - תכנון ועיצוב פנים
עיצוב ותכנון פנים אבי ליזר אדריכלותמינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות מס' 17/18עיצוב ותכנון פניםאבי ליזר אדריכלות
עיצוב ותכנון פנים הלית לוי - אדריכליתמינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות מס' 17/18עיצוב ותכנון פניםהלית לוי - אדריכלית
עיצוב ותכנון פנים אביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות מס' 17/18עיצוב ותכנון פניםאביב ניהול הנדסה ומערכות מידע בע"מ
עיצוב ותכנון פנים רונית לבוביץ - שוחט אדריכליתמינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות מס' 17/18עיצוב ותכנון פניםרונית לבוביץ - שוחט אדריכלית
עיצוב ותכנון פנים מתי חרותי אדריכלות - עיצוב פניםמינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות מס' 17/18עיצוב ותכנון פניםמתי חרותי אדריכלות - עיצוב פנים
עיצוב ותכנון פנים סטיו אדירכליםמינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות מס' 17/18עיצוב ותכנון פניםסטיו אדירכלים
עיצוב ותכנון פנים חזקיה אדריכלות פיננסית בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות מס' 17/18עיצוב ותכנון פניםחזקיה אדריכלות פיננסית בע"מ
עיצוב ותכנון פנים שירי פרץ אדריכליתמינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות מס' 17/18עיצוב ותכנון פניםשירי פרץ אדריכלית
עיצוב ותכנון פנים אורלי מולהמינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות מס' 17/18עיצוב ותכנון פניםאורלי מולה
עיצוב ותכנון פנים ליאת איינהורן אדריכלות ובינוי עריםמינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות מס' 17/18עיצוב ותכנון פניםליאת איינהורן אדריכלות ובינוי ערים
עיצוב ותכנון פנים יונגמן אדריכליםמינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות מס' 17/18עיצוב ותכנון פניםיונגמן אדריכלים
עיצוב ותכנון פנים טלי אריאלימינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות מס' 17/18עיצוב ותכנון פניםטלי אריאלי
עיצוב ותכנון פנים סטודיו 180מינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות מס' 17/18עיצוב ותכנון פניםסטודיו 180
עיצוב ותכנון פנים זאבי וינוקור אוריתמינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות מס' 17/18עיצוב ותכנון פניםזאבי וינוקור אורית
עיצוב ותכנון פנים סמדר עזראמינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות מס' 17/18עיצוב ותכנון פניםסמדר עזרא
עיצוב ותכנון פנים אהד יחיאלי אדריכלים - OKAמינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות מס' 17/18עיצוב ותכנון פניםאהד יחיאלי אדריכלים - OKA
עריכת פרוגרמותל"ראורבניקס בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירתיקון וועדת התקשרויות 9/18 תיקון וועדת התקשרויות 9/18עריכת פרוגרמותאורבניקס בע"מ
עריכת פרוגרמותל"ררן חקלאי כלכלה אורבנית בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירתיקון וועדת התקשרויות 9/18 תיקון וועדת התקשרויות 9/18עריכת פרוגרמותרן חקלאי כלכלה אורבנית בע"מ
עריכת פרוגרמותל"רערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירתיקון וועדת התקשרויות 9/18 תיקון וועדת התקשרויות 9/18עריכת פרוגרמותערן מבל ארכיטקטורה ובינוי ערים בע"מ
עריכת פרוגרמותל"רי.גבריאלי אדריכלים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירתיקון וועדת התקשרויות 9/18 תיקון וועדת התקשרויות 9/18עריכת פרוגרמותי.גבריאלי אדריכלים בע"מ
עריכת פרוגרמותל"רגיאוקרטוגרפיה המכון לחקר מרחבי בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירתיקון וועדת התקשרויות 9/18 תיקון וועדת התקשרויות 9/18עריכת פרוגרמותגיאוקרטוגרפיה המכון לחקר מרחבי בע"מ
עריכת פרוגרמותל"רזאב ברקאי יועץ כלכלימינהל הנדסה / אגף תכנון עירתיקון וועדת התקשרויות 9/18 תיקון וועדת התקשרויות 9/18עריכת פרוגרמותזאב ברקאי יועץ כלכלי
עריכת פרוגרמותל"רפז כלכלה והנדסה 1996 בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירתיקון וועדת התקשרויות 9/18 תיקון וועדת התקשרויות 9/18עריכת פרוגרמותפז כלכלה והנדסה 1996 בע"מ
עריכת פרוגרמותל"רד.מ.ר תכנון ופיתוח ערים ואזורים בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירתיקון וועדת התקשרויות 9/18 תיקון וועדת התקשרויות 9/18עריכת פרוגרמותד.מ.ר תכנון ופיתוח ערים ואזורים בע"מ
עריכת פרוגרמותל"רחברת סיטילינק השקעות (1994) בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירתיקון וועדת התקשרויות 9/18 תיקון וועדת התקשרויות 9/18עריכת פרוגרמותחברת סיטילינק השקעות (1994) בע"מ
עריכת פרוגרמותל"רויפלאן תכנון, חברה, סביבה בע"ממינהל הנדסה / אגף תכנון עירתיקון וועדת התקשרויות 9/18עריכת פרוגרמותויפלאן תכנון, חברה, סביבה בע"מ
קידום בריאות ואורח חיים בריא איריס אסיה + אורלי מוריסמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 6/18קידום בריאות ואורח חיים בריאאיריס אסיה + אורלי מוריס
קידום בריאות ואורח חיים בריא אורן פפומינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 6/18קידום בריאות ואורח חיים בריאאורן פפו
קידום בריאות ואורח חיים בריא אן.ווי.אי מובמנט בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 6/18קידום בריאות ואורח חיים בריאאן.ווי.אי מובמנט בע"מ
קידום בריאות ואורח חיים בריא זלצר עמיחי פרוייקטיםמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 6/18קידום בריאות ואורח חיים בריאזלצר עמיחי פרוייקטים
קידום בריאות ואורח חיים בריא שפת הג'ירף בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 6/18קידום בריאות ואורח חיים בריאשפת הג'ירף בע"מ
קידום בריאות ואורח חיים בריא הדס חלימימינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 6/18קידום בריאות ואורח חיים בריאהדס חלימי
קידום בריאות ואורח חיים בריא טלי מורמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 6/18קידום בריאות ואורח חיים בריאטלי מור
קרינה שמואל סיבוני - סלטסטמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18קרינהשמואל סיבוני - סלטסט
קרינה דולב אלקטרומכניקה טכנולוגיה והנדסה בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18קרינהדולב אלקטרומכניקה טכנולוגיה והנדסה בע"מ
קרינה מונו טק בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18קרינהמונו טק בע"מ
קרינה ישראל סיבוני אחזקות בע"ממינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18קרינהישראל סיבוני אחזקות בע"מ
קרינה דוארי שמואל - ראדיטק ייעוץ מדידה ומיגוןמינהל איכות הסביבה – אגף קיימות וסביבהוועדת התקשרויות 5/18קרינהדוארי שמואל - ראדיטק ייעוץ מדידה ומיגון
שמאות מקרקעין כודדי דנימינהל הכספים / אגף נכסיםוועדת התקשרויות 4/18שמאות מקרקעיןכודדי דני
שמאות מקרקעין חבקין שמאים בע"ממינהל הכספים / אגף נכסיםוועדת התקשרויות 4/18שמאות מקרקעיןחבקין שמאים בע"מ
שמאות מקרקעין כהן דנוס – שמאי מקרקעין בע"ממינהל הכספים / אגף נכסיםוועדת התקשרויות 4/18שמאות מקרקעיןכהן דנוס – שמאי מקרקעין בע"מ
שמאות מקרקעין אסא זוהר בע"ממינהל הכספים / אגף נכסיםוועדת התקשרויות 4/18שמאות מקרקעיןאסא זוהר בע"מ
שמאות מקרקעין סיגלית ב.ש.שמאות מקרקעין בע"ממינהל הכספים / אגף נכסיםוועדת התקשרויות 4/18שמאות מקרקעיןסיגלית ב.ש.שמאות מקרקעין בע"מ
שמאות מקרקעין שחר מדינהמינהל הכספים / אגף נכסיםוועדת התקשרויות 4/18שמאות מקרקעיןשחר מדינה
שמאות מקרקעין אינג' שמואל פן ושות'מינהל הכספים / אגף נכסיםוועדת התקשרויות 4/18שמאות מקרקעיןאינג' שמואל פן ושות'
שמאות מקרקעין אורי כהןמינהל הכספים / אגף נכסיםוועדת התקשרויות 4/18שמאות מקרקעיןאורי כהן
שמאות מקרקעין אהוד המאירי ושות'מינהל הכספים / אגף נכסיםוועדת התקשרויות 4/18שמאות מקרקעיןאהוד המאירי ושות'
שמאות מקרקעין חיים גלצנרמינהל הכספים / אגף נכסיםוועדת התקשרויות 4/18שמאות מקרקעיןחיים גלצנר
שמאות מקרקעין א.המאירי שמאים ויועצים בע"ממינהל הכספים / אגף נכסיםוועדת התקשרויות 3/19שמאות מקרקעיןא.המאירי שמאים ויועצים בע"מ
שמאיםשמאים להיטל השבחהדנוס כהן בע"ממינהל הנדסה / היטל השבחה ותביעות פיצויים 197וועדת מאגר למסירת עבודות מס' 82 / ועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / תיקון 2 4/18שמאיםדנוס כהן בע"מ
שמאיםשמאים להיטל השבחהאורי כהןמינהל הנדסה / היטל השבחה ותביעות פיצויים 197וועדת מאגר למסירת עבודות מס' 82 / ועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / תיקון 2 4/18שמאיםאורי כהן
שמאיםשמאים להיטל השבחהגלית אציל - לדור שמאות מקרקעין בע"ממינהל הנדסה / היטל השבחה ותביעות פיצויים 197וועדת מאגר למסירת עבודות מס' 82 / ועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / תיקון 2 4/18שמאיםגלית אציל - לדור שמאות מקרקעין בע"מ
שמאיםשמאים להיטל השבחהתמר אברהםמינהל הנדסה / היטל השבחה ותביעות פיצויים 197וועדת מאגר למסירת עבודות מס' 82 / ועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / תיקון 2 4/18שמאיםתמר אברהם
שמאיםשמאים להיטל השבחהאברהם כץ שמאות מקרקעין הנדסה וייעוץ בע"ממינהל הנדסה / היטל השבחה ותביעות פיצויים 197וועדת מאגר למסירת עבודות מס' 82 / ועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / תיקון 2 4/18שמאיםאברהם כץ שמאות מקרקעין הנדסה וייעוץ בע"מ
שמאיםשמאים להיטל השבחהשחר מדינהמינהל הנדסה / היטל השבחה ותביעות פיצויים 197וועדת מאגר למסירת עבודות מס' 82 / ועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / תיקון 2 4/18שמאיםשחר מדינה
שמאיםשמאים להיטל השבחהאופיר חנוךמינהל הנדסה / היטל השבחה ותביעות פיצויים 197וועדת מאגר למסירת עבודות מס' 82 / ועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / תיקון 2 4/18שמאיםאופיר חנוך
שמאיםשמאים להיטל השבחהעמיר אהרונימינהל הנדסה / היטל השבחה ותביעות פיצויים 197וועדת מאגר למסירת עבודות מס' 82 / ועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / תיקון 2 4/18שמאיםעמיר אהרוני
שמאיםשמאים להיטל השבחהיהודה דדשובמינהל הנדסה / היטל השבחה ותביעות פיצויים 197וועדת מאגר למסירת עבודות מס' 82 / ועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / תיקון 2 4/18שמאיםיהודה דדשוב
שמאיםשמאים להיטל השבחהרמי סויצקי שמאות מקרקעין בע"ממינהל הנדסה / היטל השבחה ותביעות פיצויים 197וועדת מאגר למסירת עבודות מס' 82 / ועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / תיקון 2 4/18שמאיםרמי סויצקי שמאות מקרקעין בע"מ
שמאיםשמאים לתכנוןדנוס-כהן בע"ממינהל הנדסה / היטל השבחה ותביעות פיצויים 197וועדת מאגר למסירת עבודות מס' 82 / ועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / תיקון 2 4/18שמאיםדנוס-כהן בע"מ
שמאיםשמאים לתכנוןאורי כהןמינהל הנדסה / היטל השבחה ותביעות פיצויים 197וועדת מאגר למסירת עבודות מס' 82 / ועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / תיקון 2 4/18שמאיםאורי כהן
שמאיםשמאים לתכנוןגלית אציל - לדור שמאות מקרקעין בע"ממינהל הנדסה / היטל השבחה ותביעות פיצויים 197וועדת מאגר למסירת עבודות מס' 82 / ועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / תיקון 2 4/18שמאיםגלית אציל - לדור שמאות מקרקעין בע"מ
שמאיםשמאים לתכנוןתמר אברהםמינהל הנדסה / היטל השבחה ותביעות פיצויים 197וועדת מאגר למסירת עבודות מס' 82 / ועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / תיקון 2 4/18שמאיםתמר אברהם
שמאיםשמאים לתכנוןזייד את זייד שמאים בע"ממינהל הנדסה / היטל השבחה ותביעות פיצויים 197וועדת מאגר למסירת עבודות מס' 82 / ועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / תיקון 2 4/18שמאיםזייד את זייד שמאים בע"מ
שמאיםשמאים לתכנוןסיגלית ב.ש.שמאות מקרקעין בע"ממינהל הנדסה / היטל השבחה ותביעות פיצויים 197וועדת מאגר למסירת עבודות מס' 82 / ועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / תיקון 2 4/18שמאיםסיגלית ב.ש.שמאות מקרקעין בע"מ
שמאיםשמאים לתכנוןקמיל טרשנסקי רפאל שירותי נדל"ןמינהל הנדסה / היטל השבחה ותביעות פיצויים 197וועדת מאגר למסירת עבודות מס' 82 / ועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / תיקון 2 4/18שמאיםקמיל טרשנסקי רפאל שירותי נדל"ן
שמאיםשמאים לתכנוןרון רודיטי בע"ממינהל הנדסה / היטל השבחה ותביעות פיצויים 197 שמאיםרון רודיטי בע"מ
שמאיםשמאים לתכנוןאברהם כץ שמאות מקרקעין הנדסה וייעוץ בע"ממינהל הנדסה / היטל השבחה ותביעות פיצויים 197וועדת מאגר למסירת עבודות מס' 82 / ועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / תיקון 2 4/18שמאיםאברהם כץ שמאות מקרקעין הנדסה וייעוץ בע"מ
תכנון גשרים ג.א.ש הנדסת בניין וגשרים בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18תכנון גשריםג.א.ש הנדסת בניין וגשרים בע"מ
תכנון גשרים צ.זכות מהנדסים בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18תכנון גשריםצ.זכות מהנדסים בע"מ
תכנון גשרים רוקח אשכנזי מהנדסים יועצים בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18תכנון גשריםרוקח אשכנזי מהנדסים יועצים בע"מ
תכנון גשרים סטאר מהנדסים בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18תכנון גשריםסטאר מהנדסים בע"מ
תכנון גשרים מ.דבי הנדסה וניהול בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18תכנון גשריםמ.דבי הנדסה וניהול בע"מ
תכנון גשרים קדמור מהנדסים בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18תכנון גשריםקדמור מהנדסים בע"מ
תכנון גשרים ינון תכנון יעוץ ומחקר בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18תכנון גשריםינון תכנון יעוץ ומחקר בע"מ
תכנון גשרים אמי – מתום מהנדסים ויועצים בע"ממינהל שפ"עוועדת התקשרויות 4/18 / תיקון 1 4/18 / וועדת התקשרויות 6/18תכנון גשריםאמי – מתום מהנדסים ויועצים בע"מ
תכנון ובנייה ברגרזון ושות'הלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15תכנון ובנייהברגרזון ושות'
תכנון ובנייה שרקון בן עמיהלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15תכנון ובנייהשרקון בן עמי
תכנון ובנייה פריש שפרבר ריינהץ ושות'הלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15תכנון ובנייהפריש שפרבר ריינהץ ושות'
תכנון ובנייה  הלשכה המשפטיתישיבת מאגר מיום 2.11.15תכנון ובנייה
תכנון וייעוץ אקוסטיקה אתוס, אדריכלות תכנון וסביבה בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניפרוטוקול בסבב חתימות מיום 25.4.18תכנון וייעוץ אקוסטיקהאתוס, אדריכלות תכנון וסביבה בע"מ
תכנון וייעוץ אקוסטיקה א.עדי אקוסטיקה בע"ממינהל שפ"ע / האגף הטכניפרוטוקול בסבב חתימות מיום 25.4.18תכנון וייעוץ אקוסטיקהא.עדי אקוסטיקה בע"מ
תכנון כבישים פיסיתכנון כבישים פיסיא.ס.ט טליסמן הנדסה בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 5/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון כבישים פיסיא.ס.ט טליסמן הנדסה בע"מ
תכנון מיזוג אוויר אייל ניב מהנדסים יועצים בע"ממינהל שפ"ע / אגף חשמלוועדת התקשרויות 20/18תכנון מיזוג אוויראייל ניב מהנדסים יועצים בע"מ
תכנון מיזוג אוויר שאול שמיל מהנדסים יועציםמינהל שפ"ע / אגף חשמלוועדת התקשרויות 20/18תכנון מיזוג אווירשאול שמיל מהנדסים יועצים
תכנון מיזוג אוויר מבט מערכות מיזוג אוויר בע"ממינהל שפ"ע / אגף חשמלוועדת התקשרויות 20/18תכנון מיזוג אווירמבט מערכות מיזוג אוויר בע"מ
תכנון מיזוג אוויר א.א מהנדסים יועציםמינהל שפ"ע / אגף חשמלוועדת התקשרויות 20/18תכנון מיזוג אווירא.א מהנדסים יועצים
תכנון מיזוג אוויר מאיר לוסקי מהנדסים בע"ממינהל שפ"ע / אגף חשמלוועדת התקשרויות 20/18תכנון מיזוג אווירמאיר לוסקי מהנדסים בע"מ
תכנון מעליותתכנון מעליותאפיק בקרה, תכנון וניהול מעליותמינהל שפ"ע / האגף הטכניוועדת התקשרויות 7/18תכנון מעליותאפיק בקרה, תכנון וניהול מעליות
תכנון תנועהתכנון כבישים פיסיפי.גי.אל. הנדסה ותכנון תחבורתי בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 5/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהפי.גי.אל. הנדסה ותכנון תחבורתי בע"מ
תכנון תנועהתכנון כבישים פיסיגרונר ד.א.ל מהנדסים בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 5/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהגרונר ד.א.ל מהנדסים בע"מ
תכנון תנועהתכנון כבישים פיסיאמי-מתום מהנדסים ויועצים בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 5/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהאמי-מתום מהנדסים ויועצים בע"מ
תכנון תנועהתכנון כבישים פיסילוי&שטרק זילברשטיין מהנדסים ויועצים בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 5/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהלוי&שטרק זילברשטיין מהנדסים ויועצים בע"מ
תכנון תנועהתכנון כבישים פיסיאייל קראוס הנדסת כבישים בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 5/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהאייל קראוס הנדסת כבישים בע"מ
תכנון תנועהתכנון כבישים פיסיינון תכנון יעוץ ומחקר בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 5/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהינון תכנון יעוץ ומחקר בע"מ
תכנון תנועהתכנון כבישים פיסיתדם הנדסה אזרחית בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 5/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהתדם הנדסה אזרחית בע"מ
תכנון תנועהתכנון כבישים פיסיירון עברון הנדסה בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 5/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהירון עברון הנדסה בע"מ
תכנון תנועהתכנון כבישים פיסייורוברידגי הנדסה בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 5/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהיורוברידגי הנדסה בע"מ
תכנון תנועהתכנון כבישים פיסירעמ הנדסה כבישים ותנועהמינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 5/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהרעמ הנדסה כבישים ותנועה
תכנון תנועהתכנון תנועה לתב"עירון עברון הנדסה בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהירון עברון הנדסה בע"מ
תכנון תנועהתכנון תנועה לתב"עפי.גי.אל. הנדסה ותכנון תחבורתי בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהפי.גי.אל. הנדסה ותכנון תחבורתי בע"מ
תכנון תנועהתכנון תנועה לתב"עאייל קראוס הנדסת כבישים בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהאייל קראוס הנדסת כבישים בע"מ
תכנון תנועהתכנון תנועה לתב"עלוי&שטרק זילברשטיין מהנדסים ויועצים בע"מ - מאושרמינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהלוי&שטרק זילברשטיין מהנדסים ויועצים בע"מ - מאושר
תכנון תנועהתכנון תנועה לתב"עחב' ד"ר אליה בן שבת הנדסת תחבורה תנועה ובקרה בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18 וועדת התקשרויות 14/18 תיקון וועדת התקשרויות 14/18תכנון תנועהחב' ד"ר אליה בן שבת הנדסת תחבורה תנועה ובקרה בע"מ
תכנון תנועהתכנון תנועה לתב"עינון תכנון יעוץ ומחקר בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהינון תכנון יעוץ ומחקר בע"מ
תכנון תנועהתכנון תנועה לתב"עתהן – תכנון הנדסה בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהתהן – תכנון הנדסה בע"מ
תכנון תנועהתכנון תנועה לתב"ערעמ הנדסה כבישים ותנועהמינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהרעמ הנדסה כבישים ותנועה
תכנון תנועהתכנון תנועה לתב"עתדם הנדסה אזרחית בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהתדם הנדסה אזרחית בע"מ
תכנון תנועהתכנון תנועה לתב"עבג'רנו דוד – הנדסת תנועה ותחבורה בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18תכנון תנועהבג'רנו דוד – הנדסת תנועה ותחבורה בע"מ
תכנון תנועהתכנון רמזוריםירון עברון הנדסה בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהירון עברון הנדסה בע"מ
תכנון תנועהתכנון רמזוריםב.ט.ה בר-אל – הנדסה בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהב.ט.ה בר-אל – הנדסה בע"מ
תכנון תנועהתכנון רמזוריםלוי&שטרק זילברשטיין מהנדסים ויועצים בע"מ - מאושרמינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהלוי&שטרק זילברשטיין מהנדסים ויועצים בע"מ - מאושר
תכנון תנועהתכנון רמזוריםחב' ד"ר אליה בן שבת הנדסת תחבורה תנועה ובקרה בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18 וועדת התקשרויות 14/18 תיקון וועדת התקשרויות 14/18תכנון תנועהחב' ד"ר אליה בן שבת הנדסת תחבורה תנועה ובקרה בע"מ
תכנון תנועהתכנון רמזוריםינון תכנון יעוץ ומחקר בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהינון תכנון יעוץ ומחקר בע"מ
תכנון תנועהתכנון רמזוריםבג'רנו דוד – הנדסת תנועה ותחבורה בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהבג'רנו דוד – הנדסת תנועה ותחבורה בע"מ
תכנון תנועהתכנון רמזוריםדוד צבאן – מהנדס תנועהמינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהדוד צבאן – מהנדס תנועה
תכנון תנועהתכנון תנועה ותחבורה בצמתים ורחובותירון עברון - הנדסה בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהירון עברון - הנדסה בע"מ
תכנון תנועהתכנון תנועה ותחבורה בצמתים ורחובותב.ט.ה בר-טל – הנדסה בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהב.ט.ה בר-טל – הנדסה בע"מ
תכנון תנועהתכנון תנועה ותחבורה בצמתים ורחובותלוי&שטרק זילברשטיין מהנדסים ויועצים בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהלוי&שטרק זילברשטיין מהנדסים ויועצים בע"מ
תכנון תנועהתכנון תנועה ותחבורה בצמתים ורחובותחב' ד"ר אליה בן שבת הנדסת תחבורה תנועה ובקרה בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18 וועדת התקשרויות 14/18 תיקון וועדת התקשרויות 14/18תכנון תנועהחב' ד"ר אליה בן שבת הנדסת תחבורה תנועה ובקרה בע"מ
תכנון תנועהתכנון תנועה ותחבורה בצמתים ורחובותינון - תכנון יעוץ ומחקר בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהינון - תכנון יעוץ ומחקר בע"מ
תכנון תנועהתכנון תנועה ותחבורה בצמתים ורחובותפי.ג'י.אל. הנדסה ותכנון תחבורתי בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהפי.ג'י.אל. הנדסה ותכנון תחבורתי בע"מ
תכנון תנועהתכנון תנועה ותחבורה בצמתים ורחובותאייל קראוס - הנדסת כבישים בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהאייל קראוס - הנדסת כבישים בע"מ
תכנון תנועהתכנון תנועה ותחבורה בצמתים ורחובותיורוברידג' – הנדסה בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהיורוברידג' – הנדסה בע"מ
תכנון תנועהתכנון תנועה ותחבורה בצמתים ורחובותג.הנדסה אזרחית, תנועה ותחבורה בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהג.הנדסה אזרחית, תנועה ותחבורה בע"מ
תכנון תנועהתכנון תנועה ותחבורה בצמתים ורחובותא.ס.ט טליסמן – הנדסה בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהא.ס.ט טליסמן – הנדסה בע"מ
תכנון תנועהתכנון תנועה ותחבורה בצמתים ורחובותתדם – הנדסה אזרחית בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהתדם – הנדסה אזרחית בע"מ
תכנון תנועהתכנון תנועה ותחבורה בצמתים ורחובותמורן – הנדסת דרכים בע"ממינהל הנדסה – אגף תכנון כבישים ותנועהוועדת התקשרויות 6/18; וועדת התקשרויות 9/18תכנון תנועהמורן – הנדסת דרכים בע"מ
תכנון, מחשוב, תקשורת ובקרהליווי מערכות מחשוב וניהול פרוייקטיםטיפקון – שוקי ירושלמיתקשוב עירונימאגר וועדה למסירת עבודות מס' 73תכנון, מחשוב, תקשורת ובקרהטיפקון – שוקי ירושלמי
תכנון, מחשוב, תקשורת ובקרהליווי מערכות מחשוב וניהול פרוייקטיםחברת מניב – עמית בראוןתקשוב עירונימאגר וועדה למסירת עבודות מס' 73תכנון, מחשוב, תקשורת ובקרהחברת מניב – עמית בראון
תכנון, רכש ומדיהתכנון, רכש ומדיהבקרה ניהול ותכנון מדיה בע"מהנהלה / אגף דוברותוועדת התקשרויות 4/18תכנון, רכש ומדיהבקרה ניהול ותכנון מדיה בע"מ
תכנון/ ייעוץ – מים ומזרקות שטרק הנדסת מיםמינהל איכות הסביבה / אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 4/18תכנון/ ייעוץ – מים ומזרקותשטרק הנדסת מים
תכנון/ ייעוץ – מים ומזרקות אשד מזרקות בע"ממינהל איכות הסביבה / אגף תכנון ופיתוח נופיוועדת התקשרויות 4/18תכנון/ ייעוץ – מים ומזרקותאשד מזרקות בע"מ

​​​