​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​מפורסמים באתר זה החומרים הנלווים למכרז לצורך עיון בלבד. השתתפות במכרז מחייבת רכישה של חומר המכרז אצל מרכזת הוועדה הרשומה​​​​​​​​​
טופס מקוון לתשלום עבור רכישת מסמכי מכרז >​

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

שם מכרזגוף עירונימספר מכרזתאריך אחרון להגשהכפתור לפרטים נוספים
הזמנה להגשת מועמדות לתפקיד יו"ר וחברי ועדת ערר לענייני ארנונה כללית שליד עיריית ראשון לציוןעירייה15.1.2019 10/04/2019 12:00:00פרטים נוספיםעירייהעירייה
מכרז לחידוש מבנים (תאורה, איטום, אינסטלציה, מסגרות, דלתות, אלומיניום)עירייה11.1908/04/2019 12:00:00פרטים נוספיםעירייהעירייה
מכרז להשכרת נכס עירוני המצוי ברחוב מוהליבר 2 (פינת רוטשילד) בראשון לציוןעירייה10.1925/03/2019 12:00:00פרטים נוספיםעירייהעירייה
הודעה על קידום תבע וזכויות בנייה למכירה - חב' לייזום ראשון עירייהקול קורא - חב' לייזום 3.19 31/12/2019 12:00:00פרטים נוספיםעירייהעירייה
מכרז פומבי לביצוע עבודות קבלניות - תכנון וביצוע להקמת 7 כיתות גן יבילותעירייה7.1918/03/2019 12:00:00פרטים נוספיםעירייהעירייה
מכרז פומבי לתכנון וביצועו של מבנה מעטפת פוליגוני והקמת תפאורה במרכז המבקרים במתחם האלףעירייה8.1908/04/2019 12:00:00פרטים נוספיםעירייהעירייה
מכרז פומבי לתכנונו וביצועו של מודל ארכיטקטוני תלת מימדי של מתחם האלףעירייה9.1908/04/2019 12:00:00פרטים נוספיםעירייהעירייה
קול קורא: פנייה פומבית לבחירת מפעיל למפעל התנדבותי להזנה בכריכים לתלמידים נזקקים בעיר ראשון לציוןעירייה2.19 11/03/2019 12:00:00פרטים נוספיםעירייהעירייה
מכרז להשכרת נכס עירוני בראשון לציוןעירייה6.19 25/03/2019 12:00:00פרטים נוספיםעירייהעירייה
עיריית ראשון לציון ועיריית רחובות במכרז פומבי משותף למתן שירותי תכנון, אספקה, התקנה ושירות של מתקני תאורת רחוב מסוג LEDעירייה5.1901/04/2019 12:00:00פרטים נוספיםעירייהעירייה
קול קורא: הודעה על כוונה להתקשר עם "מכבי ראשון-לציון (כדורסל)", לצורך פרסום מתחם ה-1000עירייה1/1925/02/2019 12:00:00פרטים נוספיםעירייהעירייה
מכרז פומבי לקבלת שירותי תפעול מערכת מקוונת לניהול הצעות מחירעירייה4/1904/03/2019 12:00:00פרטים נוספיםעירייהעירייה
מכרז פומבי לאספקת כרטיסי שי נטעניםעירייה3.1911/02/2019 12:00:00פרטים נוספיםעירייהעירייה
מכרז פומבי לליווי משפטי להשבת כספים לעניין תאונות עבודה של עובדים עירייה1.19 11/02/2019 12:00:00פרטים נוספיםעירייהעירייה
מכרז פומבי להפעלת מסגרות ליום שהות ארוך לאוכלוסייה עם מוגבלות שכלית התפתחותית בעיר ראשון לציוןעירייה2.1904/02/2019 12:00:00פרטים נוספיםעירייהעירייה

​​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתטלפונים נוספיםיצירת קשרfalse

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתשעות מענה טלפונייצירת קשרfalse

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתשעות מענה טלפונייצירת קשרfalse