​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​להלן רשימת המכרזים הפעילים.  פרטים על המכרז מופיעים בגוף המכרז עצמו.

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

שם מכרזגוף עירונימספר מכרזתאריך אחרון להגשהכפתור לפרטים נוספים
מכירת גרוטאות רכבהחברה לסדר ולביטחון ציבורי117/04/2019 12:30:00פרטים נוספיםהחברה לסדר ולביטחון ציבוריהחברה לסדר ולביטחון ציבורי
מכרז פומבי לתחזוקת מערכת קיימת הכוללת: מצלמות, תקשורת, שליטה ובקרה ואופציה לאספקה ,התקנה ותחזוקה של מרכיבים נוספים במערכתהחברה לסדר ולביטחון ציבורי2/201927/05/2019 12:00:00פרטים נוספיםהחברה לסדר ולביטחון ציבוריהחברה לסדר ולביטחון ציבורי

​​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתטלפונים נוספיםיצירת קשרfalse

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתשעות מענה טלפונייצירת קשרfalse

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתשעות מענה טלפונייצירת קשרfalse