​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​להלן רשימת המכרזים הפעילים.  פרטים על המכרז מופיעים בגוף המכרז עצמו.

​​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתטלפונים נוספיםיצירת קשרfalse

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתשעות מענה טלפונייצירת קשרfalse

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתשעות מענה טלפונייצירת קשרfalse