הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

חוקי עזר

​​​​​​​​​​​​​​​​​​הנוסח הסופי והמחייב של חוקי העזר הינו הנוסח המופיע ברשומות ובפרסומים הרשמיים. ניתן לעיין בחוקי העזר ובהנחיות המינהליות המותרות בעיון על פי דין במקומות שלהלן:​

1. בספרייה העירונית "כותר ראשון" (בחדר העיון בקומה ג'):

  • ​אוגדן​​​ נהלי העבודה של העירייה
  • קובץ חוקי העזר העירוניים
  • פרוטוקולים של ישיבות מועצה
  • דו"חות של משרדי ממשלה ומוסדות ציבור אחרים
​​
2. ב​​משרדה של הממונה על חוק חופש המידע בעירייה, ריקי דהן​​:
  • אוגדן נהלי העבודה של העירייה
  • קובץ חוקי העזר העירוניים

​3. באתר האינטרנט של משרד הפנים

4. בטבלה שלהלן.

  
  
  
  
חוק עזר ראשון לציון-אגרת תעודה אישור ושירות-1996.pdfחוק עזר ראשון לציון-אגרת תעודה אישור ושירות-1996אגרת תעודת אישור1996
(9)חוק עזר לראשון-לציון - אספקת מים - התשנו-1995.pdf(9)חוק עזר לראשון-לציון - אספקת מים - התשנו-1995אספת מיםהתשנ"ו 1995
חוק עזר ראשון לציון-בדיקת בשר עוף-התשסה-2005.pdfחוק עזר ראשון לציון-בדיקת בשר עוף-התשסה-2005בדיקת בשר עוףהתשס"ה 2005
חוק עזר ראשון לציון-ביוב-התשנה-1995.pdfחוק עזר ראשון לציון-ביוב-התשנה-1995ביובהתשנ"ה 1995
חוק עזר ראשון לציון-הוראות רישוי עסקים.pdfחוק עזר ראשון לציון-הוראות רישוי עסקיםהוראות רישוי עסקים
חוק עזר ראשון לציון-החזקת בעלי חיים ופיקוח על כלבים-התשנט-1999-.pdfחוק עזר ראשון לציון-החזקת בעלי חיים ופיקוח על כלבים-התשנט-1999-החזקת בעלי חייםהתשנ"ט 1999
חוק עזר ראשון לציון-הסדרת מקומות רחצה-תשכז-1966.pdfחוק עזר ראשון לציון-הסדרת מקומות רחצה-תשכז-1966הסדרת מקומות רחצהתשכ"ז 1966
חוק עזר ראשון לציון-שירותי שמירה-התשסב-2002.pdfחוק עזר ראשון לציון-שירותי שמירה-התשסב-2002הסדרת שמירההתשס"ב 2002
חוק עזר לראשון לציון ( הצמדה למדד), התשמד-1984.pdfחוק עזר לראשון לציון ( הצמדה למדד), התשמד-1984הצמדה למדדהתשמ"ד 1984
חוק עזר ראשון לציון-הריסת מבנים מסוכנים-תשלט-1978.pdfחוק עזר ראשון לציון-הריסת מבנים מסוכנים-תשלט-1978הריסת מבנים מסוכניםתשל"ט 1978
חוק עזר ראשון לציון-חזירים ובשר חזיר-תשיח-1957.pdfחוק עזר ראשון לציון-חזירים ובשר חזיר-תשיח-1957חזירים ובשר חזירתשי"ח 1957
חוק עזר ראשון לציון-שמירה ושיפוץ של חזיתות בתים-התשסט-2009.pdfחוק עזר ראשון לציון-שמירה ושיפוץ של חזיתות בתים-התשסט-2009חזיתות בתיםהתשס"ט 2009
חוק עזר ראשון לציון-העמדת רכב וחנייתו-התשס-2000.pdfחוק עזר ראשון לציון-העמדת רכב וחנייתו-התשס-2000חניההתש"ס 2000
חוק עזר ראשון לציון-עקירת עצים-תשמא-1981-.pdfחוק עזר ראשון לציון-עקירת עצים-תשמא-1981-כריתת עציםתשמ"א 1981
חוק עזר לראשון לציון - מניעת רעש - התשנט-1999.pdfחוק עזר לראשון לציון - מניעת רעש - התשנט-1999מניעת רעשהתשנ"ט-1999
חוק עזר ראשון לציון-שמות ומספרים לרחובות ולוחיות-מספר בניינים-תשלב-1971.pdfחוק עזר ראשון לציון-שמות ומספרים לרחובות ולוחיות-מספר בניינים-תשלב-1971סימון רחובות ולוחיות מספר בבנייניםתשל"ב 1971
חוק עזר לראשון-לציון - סלילת רחובות - התשו-1995.pdfחוק עזר לראשון-לציון - סלילת רחובות - התשו-1995סלילת רחובותהתשנ"ו 1995
חוק עזר ראשון לציון-עגלות-תשלב-1972.pdfחוק עזר ראשון לציון-עגלות-תשלב-1972עגלותתשל"ב 1972
חוק עזר ראשון לציון-פיקוח על מכירת בשר ומוצרי בשר-התשן-1989-.pdfחוק עזר ראשון לציון-פיקוח על מכירת בשר ומוצרי בשר-התשן-1989-פיקוח על מכירת מוצרי בשרהתש"ן 1989
חוק עזר ראשון לציון-רחצה בבריכות שחיה-תשמג-1983.pdfחוק עזר ראשון לציון-רחצה בבריכות שחיה-תשמג-1983רחצה בבריכות שחיהתשמ"ג 1983
חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנח-1998.pdfחוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות תשנח-1998שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלותתשנ"ח 1998
חוק עזר ראשון לציון-שחיטת עופות-תשכז-1966.pdfחוק עזר ראשון לציון-שחיטת עופות-תשכז-1966שחיטת עופותתשכ"ז 1966
חוק עזר לראשון לציון - שמירת הסדר והנקיון - התשמט-1988.pdfחוק עזר לראשון לציון - שמירת הסדר והנקיון - התשמט-1988שמירת הסדר והנקיוןהתשמ"ט 1988
חוק עזר לראשון לציון תיעול, התשנה- 1994.pdfחוק עזר לראשון לציון תיעול, התשנה- 1994תיעולהתשנ"ה 1994
חוק עזר ראשון לציון-תפיסת רכב-התשעט-2018.pdfחוק עזר ראשון לציון-תפיסת רכב-התשעט-2018תפיסת רכבהתשע"ט 2018
​​​

​​​​​​​​