הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

חוק חופש המידע

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​חוק חופש המידע קובע כי כל אזרח או תושב ישראלי רשאי לקבל מידע המצוי ברשות ציבורית, בכפוף לסייגים שפורטו בו.
עיריית ראשון לציון מיישמת את הוראות החוק תוך הקפדה מחד, על משנה זהירות להגנה על זכויותיהם של הפונים כמו גם על זכויות צד ג', ומאידך, על שקיפות המידע באשר לפעילויותיה.

בקשה לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע​​

בקשה לקבלת מידע יש להגיש ​על פי ההנחיות המפורטות בדף בקשה לקבלת מידע על פי חוק חופש המידע

נוסח הח​וק והתקנות​​

דיווח ה​​​ממונה על יישום החוק​​

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

דוח/צושנה
דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע - 201920192019דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע - 2019
דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע - 201820182018דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע - 2018
דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע - 201720172017דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע - 2017
דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע - 201620162016דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע - 2016
דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע - 201520152015דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע - 2015
דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע - 201420142014דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע - 2014
דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע - 201320132013דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע - 2013
דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע - 201220122012דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע - 2012
דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע - 201120112011דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע - 2011
דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע - 201020102010דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע - 2010
דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע - 200920092009דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע - 2009
דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע - 200820082008דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע - 2008
דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע - 200720072007דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע - 2007
דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע - 200620062006דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע - 2006
דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע - 200520052005דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע - 2005
דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע - 200420042004דוח תקופתי של הממונה על חופש המידע - 2004

​קישורים למאגרי מידע​​ רלוונטיים

​הסדר למניעת חשש לניגוד עניינים

נוסח הסדר למניעת חשש לניגוד עניינים - נבחרי ציבור בעירייה​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשרפקסtrue

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשרפקסtrue

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשרפקסtrue