הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הון אנושי ברשות

​​​עיריית ראשון לציון פועלת על מנת ליצור שוויון הזדמנויות בתעסוקה ללא אפליה במגדר, גיל או מגזר ולתת ייצוג הולם בעבודה לכל אוכלוסייה.

לידיעה, נתונים על עובדים בעלי מוגבלויות המועסקים ברשות אינם מצויים ברשות העירייה, וזאת משום שרוב העובדים בעלי מוגבלויות נוטים שלא להצהיר על מוגבלותם מסיבות שונות. עם זאת, העירייה מעודדת ופועלת על מנת להעסיק עובדים בעלי מוגבלויות בעירייה.

כמו כן, העירייה נמצאת בפיילוט (ניסוי) של מערכת חדשה לגיוס עובדים, אשר במסגרתה ייאספו נתונים גם על ייצוג הולם של עובדים חרדים, עולים חדשים ועובדים מאוכלוסיות מיעוטים. מערכת זו אמורה להיכנס לעבודה השוטפת בעירייה לקראת סוף שנת 2019.

התפלגות עובדים לפי מגדר, גיל, ​ותק והשכלה, 2018

תרשים התפלגות עובדים לפי מגדר, גיל, ותק והשכלה

התפלגות לפי מגדר​

​גברים
​נשים
​28.9%
​ 71.1%

​התפלגו​ת ל​​​פי גיל

​עד גיל 40
​גיל 41-50
​גיל 51-60
​גיל 61+
​26.4%
​29.3%
​27.0%
​17.2%​

התפלגות לפי​​ ותק

​עד 10 שנים
​10-15 שנים
​15-20 שנים
​20-25 שנים
​25+ שנים
​50.1%
​7.0%
​11.7%
​11.1%
​20.0%​​

הת​פ​לגות לפי השכלה

​תואר ראשון
​תואר שני
​הנדסאים
​אין
​אחר
​8.7%
​14.7%
​0.2%
​70.0%
​5.4%​

ייצוג ​​הולם לפי מגדר, 2018

מקרב עובדים בדרג של מנהלי מחלקה ומעלה, אחוז הנשים המועסקות נכון ל-2018 הוא 48%.
מקרב כלל העובדי​​ם, אחוז הנשים המועסקות נכון ל-2018 הוא 71.1%.​​

תרשים התפלגות לפי מגדר ולפי דרג ניהולי 2018

ייצוג הולם של אוכלוסיית יו​​​צאי אתיופיה, 2018

נכון לשנת 2018 מועסקים בעירייה 97 עובדים ממוצא אתיופי המהווים 2.0% מעובדי העירייה.