הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

תמיכה עירונית במוסדות, בעמותות ובארגונים

​​​​​​​​תמיכה במוסדות, בעמותות ובארגונים

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

נושאדוח/צושנה
תמיכות וחסויות עירוניותהנחיות למתן תמיכות לתנועות נוער הפועלות בעיר ראשון לציון לשנת 20202020תמיכות וחסויות עירוניות2020
תמיכות וחסויות עירוניותהודעה על הגשת בקשות לשיפוצי מוסדות דת2019תמיכות וחסויות עירוניות2019
תמיכות וחסויות עירוניותבקשה לתמיכה באגודות ספורט לשנת 2020 2019תמיכות וחסויות עירוניות2019
תמיכות וחסויות עירוניותהנחיות להגשת בקשות לקבלת תמיכות כלליות מעיריית ראשון לציון לשנת 20202019תמיכות וחסויות עירוניות2019
תמיכות וחסויות עירוניותטבלאות ניקוד לתמיכות כלליות לשנת 2020 2019תמיכות וחסויות עירוניות2019
תמיכות וחסויות עירוניותתמיכות וחסויות עירוניות 20172017תמיכות וחסויות עירוניות2017
תמיכות ספורטתמיכות ספורט 20172017תמיכות ספורט2017
תבחינים למתן תמיכותתבחינים למתן מלגות לספורטאים2017תבחינים למתן תמיכות2017
תבחינים למתן תמיכותתבחינים למתן תמיכות עבור עבודות בנייה ושיפוץ במוסדות לטיפול באנשים עם מוגבלות שכלית2017תבחינים למתן תמיכות2017
תבחינים למתן תמיכותתבחינים למתן תמיכות עבור תנועות נוער2017תבחינים למתן תמיכות2017
תבחינים למתן תמיכותתבחינים למתן תמיכות בספורט2017תבחינים למתן תמיכות2017
תמיכות וחסויות עירוניותתמיכות וחסויות עירוניות 20162016תמיכות וחסויות עירוניות2016
תמיכות ספורטתמיכות ספורט 20162016תמיכות ספורט2016
תבחינים למתן תמיכותתבחינים למתן תמיכות כלליות2016תבחינים למתן תמיכות2016
תבחינים למתן תמיכותתבחינים למתן תמיכות עבור תגבור לימודי בבתי ספר שאינם בבעלות העירייה2016תבחינים למתן תמיכות2016
תמיכות וחסויות עירוניותתמיכות וחסויות עירוניות 20152015תמיכות וחסויות עירוניות2015
תמיכות ספורטתמיכות ספורט 20152015תמיכות ספורט2015
תבחינים למתן תמיכותתבחינים למתן תמיכות ביחידים בגין מקרי מצוקה2015תבחינים למתן תמיכות2015
תבחינים למתן תמיכותתבחינים למתן תמיכות עבור שיפוצים במוסדות דת2015תבחינים למתן תמיכות2015
תמיכות וחסויות עירוניותתמיכות וחסויות עירוניות 20142014תמיכות וחסויות עירוניות2014
תמיכות ספורטתמיכות ספורט 20142014תמיכות ספורט2014
תמיכות וחסויות עירוניותתמיכות וחסויות עירוניות 2006-20132013תמיכות וחסויות עירוניות2013
תמיכות ספורטתמיכות ספורט 2005-20132013תמיכות ספורט2013

​​​​