הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

היתרי צילום ברחבי העיר

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​בעיר ראשון לציון מבנים עירוניים וכן אתרים עירוניים סגורים, אשר לעתים ישנו רצון לצילומם למטרות מסחריות, לימודיות או אישיות.

עיריית ראשון לציון מזמינה את המעוניינים לצלם לפנות לקבלת היתר מתאים.

מתי נדרש לקבל היתר העירייה לצילום ברחבי העיר?

צילום סרט שלביצועו נדרש שימוש כל שהוא באתר צילום לרבות לצורך פעולת הצילום, שהיית צוות, הצבת ציוד צילום, ציוד עזר או שינוע/ כלי רכב ו/או בתשתית ציבורית, לרבות:
  • שטחים ציבוריים סגורים
  • תשתיות ציבוריות זורמות (רשת החשמל המים הציבורית)
  • מבני ציבור לסוגיהם וחצריהם (מוסדות עירוניים, מבנים לשימור, בניין העירייה)
חובת ההיתר חלה על:
  •  שימוש במלוא שטח האתר או המבנה העירוני וכן על שימוש בחלקו
  • צילום עבור כל סוג סרט (עלילתי, טלוויזיה, פרסומת, תדמית, או סרט סטודנטים)

צילומים פטורים מהיתר

פטור מהיתר יחול על צילומים לצרכי סיקור חדשותי הנעשה על ידי גורם עתונאי מורשה לפי הדין (חברות חדשות, אתרי חדשות, סוכנויות ידיעות וכיו"ב), בעת התרחשות חדשותית וכן על צילומים היזומים על ידי העירייה. ​

אופן הגשת בקשה להיתר צילום ברחבי העיר

גורם המבקש לערוך צילומים ברחבי העיר יפנה למנהלת ניו מדיה ופרסום בעירייה או לאגף נכסים בעירייה לקבלת אישור.

יש להגיש את הבקשה והמסמכים לפחות 10 ימי עבודה לפני המועד המבוקש לצילום על מנת לאפשר טיפול בבקשה והנפקת ההיתר בזמן. לוודא שיש מספיק זמן הכולל את משלוח הפרטים ליועץ הביטוח שינסח את אישור הביטוח הנדרש. ​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשרפקסtrue

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשרפקסtrue