הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

תכנית עבודה 2021

​​​​​מטרות העיר והנהלת העירייה 2021​

תכניות עבודה מקושרות תקציב (תעמ"ת) לשנת הכספים 2021​

איכות חיים וסביבה

 1. עיר נקייה ומטופחת במתחם הציבורי.
 2. חזות מטופחת של מבני המגורים והעסקים בעיר הותיקה.
 3. תשתיות כבישים ומדרכות נוחות ובטוחות.
 4. עיר מתחדשת תוך שימור אתרים ומורשת עירונית.
 5. אזורי נופש ופנאי פרוסים, בכל רחבי העיר תוך יצירת מוקדי טבע עירוני לשימוש כלל הציבור.
 6. בריאות ובטיחות לתושבי העיר.

מגורים

 1. בנייה איכותית בכל רחבי העיר תוך הצגת מגוון אפשרויות של בנייה רוויה ובנייה צמודת קרקע
 2. התאמה בין התפתחות העסקים להתפתחות המגורים.
 3. תמהיל דיור בר השגה,​​ שיותיר בעיר ציבור צעיר ואיכותי.

תעסוקה

 1. ראשון לציון מרכז העסקים החדש של ישראל בתחומי תעשיות מתקדמות, ושירותים פיננסיים.
 2. פיתוח עסקים ושירותים על פי צרכים משתנים תוך מתן דגש על עסקים המאפשרים תעסוקה מתקדמת ורמת הכנסה גבוהה.

חינוך

 1. רמת הישגים גבוהה שתציב את העיר בקדמת החינוך בישראל.
 2. שוויון הזדמנויות בלמידה לכל תלמיד.
 3. סביבה לימודית נקייה, נוחה ובטוחה במוסדות החינוך בעיר.
 4. חינוך לערכי התנדבות ותרומה לקהילה.
 5. מערכת חינוך לא פורמאלי נגישה ומושכת לכלל בני הנוער בעיר למירב שעות הפנאי.

תכנון ופ​יתוח

 1. תכנון בר-קיימא תוך אזון בין צרכי הפיתוח ושמירת שטחים פתוחים לצרכי ציבור.
 2. ניהול מוסדות התכנון ,בהתאם לחוק ובשקיפות מלאה.
 3. מעורבות ושיתוף הציבור בתכנון העיר, הקמת מוסדות ציבור והקהילה ברמה גבוהה ובפריסה רחבה.
 4. עיר ותיקה משודרגת הן במרחב הציבורי והן במרחב הפרטי.

תחבורה

 1. תחבורה שוטפת, זמינה ובטוחה בעיר ממנה ואליה על ידי תיאום בין​ מערכות התחבורה בתוך העיר וסביבתה.
 2. מערכת כבישים היקפיים (כבישי טבעת).
 3. מחלפים בכל היציאות מהעיר למערכת התחבורה הארצית.

חברה וקהילה

 1. ראשון לציון – עיר של סבלנות וסובלנות בין הקהילות השונות.
 2. שירותי רווחה לאוכלוסיות נזקקות בכל רחבי העיר.
 3. קליטה ושילוב חברתי, תעסוקתי, תרבותי של העולים.
 4. ראשון לציון​ - "עיר ללא אלימות" הנאבקת לחיסול נגע האלימות.
 5. נוער ערכי ומעורב עם מודעות ומחויבות להתנדבות.
 6. חוסן קהילתי וסולידריות חברתית