הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

שילוט - תעריפים ואגרת שילוט

​​​​​​​​​​תעריפי השילוט

​תיאור השלט​

​שיעור האגרה בשקלים חדשים לכל מ"ר (מטר מרובע)
או חלק ממנה לשנה 
​שלט צמוד לבית העסק, לרבות שלט העוסק בפרטי ​אתר בנייה כאמור
בסעיף 90 לחוק העזר​​

​267.71
שלט חוצות המפורסם במקום פרטי לרבות שלט חוצות באתר בנייה
כאמור בסעיף 91 לחוק העזר, למעט שלט חוצות אלקטרוני ולמעט שלט
מתחלף

754.46
​שלט חוצות אלקטרוני או שלט מתחלף המפורסמים במקום פרטי או ציבורי

1216.87


​שלט חוצות המפורסם במקום ציבורי

​116.82

התעריפים להצבת שילוט על סוגיו השונים מפורטים בתוספת החמישית לחוק העזר לראשון לציון (שמירת הסדר והנקיון) - התשמ"ט ​- 1988 - בפרק יד-שלטים ומודעות​​​​​​

 

​אגרת שילוט

​​​​​​​​​​כל שלט אשר מוצב על ידי בעל העסק יחויב באגרת שילוט, למעט: שלט בודד ששטחו קטן מ- 0.1 מטר רבוע, שלט פנימי בבניין משרדים שלא בקומות הכניסה או המסחר.​  שלט שלא דווח למחלקת שילוט בכתב ובזמן אמת יחויב מתחילת שנה קלנדרית. ​

חישוב​ ה​​​​​​​אגרה

האגרה מחושבת באופן שנתי בהתאם לגודל השלט, לרבות מסגרת השלט וכן פאות השלט, עליהן מופיע פרסום. גודל השלט מחושב כמלבן ששטחו מכפלת האורך המקסימלי של השלט ברוחב המקסימלי שלו.
גובה האגרה השנתית נכון לשנת 2019 לפי הטבלה המפורסמת לכל מטר רבוע או חלק ממנו. שובר לתשלום האגרה נשלח בתחילת כל שנה קלנדרית או לאחר הצבתו אם נעשה במהלך השנה, לתשלום תוך 30 ימים. תשלום שלא יבוצע במועד יישא בחיובי ריבית והצמדה.​

ערעור על אגרת שילוט או הסרת שלט

 

  • בעל עסק רשאי לערער על אגרת שילוט בעקבות הסרת שילוט, יש להודיע בכתב למחלקת שילוט על הסרה בזמן אמת.
  • חובה לצרף לערעור, תמונות ו/או אסמכתאות אחרות, המוכיחות שהשלטים בגינם הוגש הערעור אכן הוסרו.
  • ​העירייה תוודא באמצעות פקח עירוני שהשלטים אכן הוסרו ותזכה את בעל העסק מיום הגשת הערעור
  • ​הטיפול בבקשת ערעור מבוצע תוך 60 יום מקבלת הבקשה
  • בעל עסק זכאי לערער על גובה האגרה שחושבה, או לבקש זיכוי על חלק מהתשלום השנתי בגין הסרת שלט במהלך השנה​. החזר יחסי יחושב לפי מכפלת 1/12 במספר החודשים שבין חודש הערעור ועד לסוף השנה הקלנדרית באותה שנה.

    טופס מקוון להגשת ערעור בגין אגרת שילוט / הסרת שלט    |   תמיכה טכנית לטופס העירעור

לתשומת לבכם, הגשת ערעור בגין אגרת שילוט אינה פוטרת מתשלום האגרה במועד.​