הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

טיפול, הכנה והגשה של מזון מן החי - דרישות כלליות מעסקים

​​​מזון מן החימזון מן החי - הגדרה

בשרו של בעל חיים, לרבות דגים, או חלק ממנו, בין טרי ובין מקור​ר או קפוא, מבושל, מעושן או טחון, לרבות מוצרי בשר וכל בשר המעובד בדרך כלשהי המשמש למאכל אדם.

טיפול, הכנה והגשה של מזון מן החי​

  • ​בעל עסק המאחסן, מעבד, או מוכר מזון מן החי, יפעל בהתאם להוראות חוק עזר לראשון לציון (פיקוח על מכירת בשר ומוצרי בשר), התש"ן-1989 ועדכוניו העתידיים.
  • בעל עסק ירכוש מזון מן החי אך ורק מספק בתחומי ראשון לציון או מחוץ לה​, אשר לו רישיון עסק, רישיון יצרן מטעם משרד הבריאות ורכב להובלת מזון בקירור.בעל עסק שרכש מזון מן החי בתחומי העיר ראשון לציון יציג וישמור בעסק למשך 30 יום לפחות את תעודת המשלוח/החשבונית עם חותמת של וטרינר המפעל ממנו נרכש המזון מן החי.
  • בעל עסק לא ירכוש מזון מן החי שמקורו מחוץ לראשון לציון, אלא אם המזון מן החי עבר בדיקת טרם שיווק (בדיקת משנה) על ידי השרות הווטרינרי בראשון לציון.
  • בעל העסק ישמור בעסקו למשך 30 יום לפחות,​ את תעודות המשלוח/ חשבוניות או העתק שלהן החתומות על ידי השרות הווטרינרי העירוני בחותמת "נבדק והותר".
  • בעל עסק שרכש מזון מן החי בתחומי העיר ראשון לציון יציג וישמור בעסק למשך 30 יום לפחות את תעודת המשלוח/ החשבונית עם חותמת של וטרינר המפעל ממנו נרכש המזון מן החי.
  • כל מזון מן החי שאינו באריזתו המקורית, יוחזק בכלי שעליו תהיה תווית האריזה המקורית או מדבקה עם תאריך פתיחת האריזה המקורית.
  • כל מדורי המטבח לרבות מקררים, מקפיאים, משטחי עבודה, כיורים וכדומה, ישולטו בשלט המעיד על ייעודם כפי שהוגדר בתוכנית העסק.     
  • כל שינוי בייעוד העמדות שלעיל, מחויב בקבלת אישור מוקדם מאת אגף רישוי עסקים בעיריה וממשרד הבריאות.
  • טיפול בהזמנות טלפוניות של לקוחות באיטליזים וחנויות דגים יטופלו על פי נוהל טיפול בהזמנות, אליו יצורף ספח הזמנות לאיטליז​.​