הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

​​דרישות פרטניות מעסקים

בטקסט יש לכתוב "תחילה הקלד מילה או חלק ממנה, ואז לחץ על חץ למטה כדי לבחור את האפשרות המתאימה מהרשימה הנפתחת."

תוצאות סינון:

כותרתכפתור לפרטים נוספים
פרטים נוספיםקבוצה 1 - בריאות, רוקחות, קוסמטיקהקבוצה 1 - בריאות, רוקחות, קוסמטיקה
פרטים נוספיםקבוצה 2 - דלק ואנרגיהקבוצה 2 - דלק ואנרגיה
פרטים נוספיםקבוצה 3 - חקלאות, בעלי חייםקבוצה 3 - חקלאות, בעלי חיים
פרטים נוספיםקבוצה 4 - מזוןקבוצה 4 - מזון
פרטים נוספיםקבוצה 5 - מים ופסולתקבוצה 5 - מים ופסולת
פרטים נוספיםקבוצה 6 - מסחר ושונותקבוצה 6 - מסחר ושונות
פרטים נוספיםקבוצה 8 - רכב ותעבורהקבוצה 8 - רכב ותעבורה
פרטים נוספיםקבוצה 10 - תעשייה, מלאכה, כימיה, מחצביםקבוצה 10 - תעשייה, מלאכה, כימיה, מחצבים

​​​​​