הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

אירועים מעל 500 איש - דרישות כלליות מעסקים

אירועים מעל 500 אישאירוע המוני חד פעמי הינו אירוע רב משתתפים של "עינוג ציבורי" הנערך במקום פתוח או סגור שלא יועד לכך ​​ברישיון עסק תקף. לדוגמא: אירועים בפארקים, בכיכר העירייה, ​בחוף הים, ברחובות העיר וכדומה.
כל אירוע המוני מעל 500 איש חייב ברישיון עסק. הליך הטיפול בקבלת הרישיון מסוג זה שונה, היות וההכנות לאירוע נעשות בזמן קצר.
לפני הגשת בקשה לאירוע המוני, יש לקבל תחילה את אישורו של ממונה רישוי הנדסי באגף רישוי עסקים. לאחר קבלת אישור זה, ניתן להגיש את הבקשה באגף רישוי עסקים, וזאת עד 30 יום לפני מועד האירוע. לבקשה יש לצרף:

 • ​​תכנית עסק חתומה בידי בעל מקצוע מוסמך.
 • תכנית בטיחות ערוכה וחתומה בידי מהנדס בטיחות שהוסמך מטעם רשם המהנדסים.
 • נספח בטיחות מפורט שיכלול את כל בעיות הבטיחות ופתרונן בסידורי בטיחות באתר.

להלן רשימת דרישות להגשת חומר לאירועים וירידים: 

 • סוג האירוע
 • תאריכי הפעלת האתר ושעות ההפעלה
 • צפי קהל
 • עסקי מזון על סוגיהם השונים
 • מספר דוכנים- מבשלים/ לא מבשלים
 • בקשה להפעלת כל דוכן בנפרד (כתובת העסק, פרטים)
 • רשימת דוכנים, מהות, רישיון יצרן
 • תרשים סביבה 1:2500, תכנית מגיש 1:250
 • סימון במות, מקומות ישיבה/ עמידה לקהל
 • סימון רשת אספקת מים, חיבור נקודות, חיבור לביוב
 • סימון מבנים קבועים, כולל שירותים קבועים, כימיים, מספר תאים לגברים, לנשים ולנכים
 • סימון גודלם ומקומם של מיכלי אשפה ואופן הפינוי
 • סימון גנרטורים, מתקני תאורה ושבילי גישה 
 • סימון כל דוכני המזון ודוכנים אחרים
 • סימון 1:50 של סידורי פנים לדוכנים
 • אזור פריקה וטעינה
 • פרשה טכנית


לאחר הביקורת באתר יידרש מהנדס הבטיחות להפיק דוח בחתימת ידו שיוגש לרשות הרישוי, ובו ידווח כי בוצעו כל סידורי הבטיחות ותוקנו הליקויים שצוינו בנספח הבטיחות.

במידה ובאירוע יוגש מזון יידרש, בעל האירוע להגיש נספח מפורט על פי דרישות משרד הבריאות, שבו יפורטו כל סוגי המזון שיימכרו באירוע, מקורם, הציוד ומתקני הקירור למזון, תהליך הטיפול במזון ועוד. 

מבקש הרישיון יקבל מרשות הרישוי הפניות לנותני האישור - משטרת ישראל, משרד הבריאות ושרותי הכבאות, בכדי לתאם עימם ביקור באתר ובכדי לקבל את הדרישות המקצועיות שיידרש למלא.

כל המידע על דרישות כלליות מעסקים​​​​