הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

דרישות כלליות מעסקים - שילוט

שילוט​בעל עסק יעמוד בכל האמור בחוק עזר לראשון לציון (שמירת הסדר והניקיון), התשמ"ט-1988, פרק יד- שלטים ומודעות.​

בעל עסק לא יציג ולא יתלה ולא יפרסם שלט ולא ירשה למי שפועל מטעמו להציגו, לתלותו ו/ או לפרסמו ולא י​גרום לפרסומו, אלא לאחר  שקיבל ליד​יו רישיון להצגתו ובהתאם לתנאי הרישיון. לצורך קבלת הרישיון על בעל העסק להגיש בקשה להיתר ולפעול בהתאם לקבוע בהוראות חוק העזר לעיל.

בעל עסק במתחם הרובע שבאזור מב"ת צפון, לא יציג בעסקו שלט אלא אם הוא תואם ועונה על הדרישות המפורטות במסמך מתחם הבילויים הנחיות לשיפוץ חזיתות

בעל עסק במדרחוב רוטשילד לא יציג בעסקו שלט אלא אם הוא תואם ועונה על הדרישות המפורטות במסמך הנחיות לשיפוץ חזיתות - מדרחוב רוטשילד