הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

תהליך רישוי עסקים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​דרישות ותנאים לקבלת רישיון עסק​

  • מידע מוקדם – מידע ראשוני, בטרם פתיחת העסק, בנוגע לצורך ברישיון עסק, בתכנית עסק ומידע ספציפי נוסף לכתובת ולסוג העסק.
  • מידע מקדמי – מידע מוסמך ומלא בכתב, הניתן על פי חוק רישוי עסקים, על דרישות העירייה ו​נותני האישור השונים מהעסק המבקש.​​​​

אישור גורמי הרישוי​ - ​​​​המפרט האחיד​​

במסגרת הרפורמה ברישוי עסקים, מפורסם מפרט המאחד את המסמכים והתנאים הנדרשים מבעלי עסקים לצורך קבלת רישיון עסק או חידושו, מטעם ובאחריות רשות הרישוי (עיריה, מועצה מקומית או מועצה אזורית), לפי חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968. הרפורמה נכנסה לתוקף בהדרגתיות החל מה- 20/10/2015.
קישור לרפורמה ברישוי עסקים באתר ​האינטרנט של משרד הפנים​
בשלב זה אנו מפרסמים מפרטים ל-13 פריטים/ סוגי עסקים המופיעים בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשע"ג-2013.

הנח​יות 

על כל עסק חלות הדרישות מטעם הגורמים הממשלתיים – "נותני האישור" (משרד הגנת הסביבה, המשרד לביטחון הפנים (משטרה וכיבוי), משרד הכלכלה, משרד החקלאות ופיתוח הכפר ומשרד הבריאות)  וגם הדרישות של "רשות הרישוי" - במקרה זה עיריית ראשון לציון. ​המפרט האחיד של ראשון לציון מורכב משני חלקים: דרישות כלליות מעסקים ודרישות פרטניות מעסקים.

​בעל עסק, בבואך לקרוא את המפרט האחיד, עליך לעבור ולקיים את כל האמור בכל אחד מהשלבים המפורטים להלן:

  1. קיום כל דרישות נותני האישור הרלבנטיים לפריט העיסוק/ סוג העסק המסויים, המופיעים באתר האינטרנט של משרד הפנים - ממשל זמין
  2. ​​קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של עיריית ראשון לציון  בדרישות כלליות מעסקים. כל הדרישות המופיעות בפרק זה הינן חלק בלתי נפרד ומחייב מהמפרט, ועל בעל העסק לעמוד בהן ככל שהינן רלבנטיות לעסקו. באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הכלליות, לבחון אלו מהדרישות רלבנטיות לגבי עסקו ולקיימן. זאת בנוסף לאמור בפרק דרישות פרטניות מעסקים.
  3. ​קיום דרישות רשות הרישוי המופיעות במפרט האחיד של עיריית ראשון לציון בדרישות פרטניות מעסקים​.
    ​​באחריות בעל העסק לקרוא את הדרישות הפרטניות המופיעות בטבלה, תחת מספר הפריט הספציפי של עסקו ולקיים את כל הדרישות והמגבלות המופיעות תחת מספר פריט זה.​

דרישות כלליות מעסקים​דרישות כל​ליות מעסקים
דרישות פרטניות מעסקים​​דרישות פרטניות מעסקים
הגדרת אזורי העירהגדרת אזורי העיר
דרישות שרותי הכבאות לרישוי עסקים
דרישות שרותי הכבאות לרישוי עסקים
דרישות משטרה לרישוי עסקים
דרישות משטרה לרישוי עסקים​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתשעות מענה טלפונייצירת קשרtrue