הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

דרישות רישוי לבתי אוכל

​​​דרישות רישוי לבתי אוכל​​​​​​​​הגדרות​

 • ​בית אוכל - מקום שמכינים בו מזון לצורך הגשה במקום, או שמגישים בו אוכל שהוכן במקום אחר לצריכה במקום העסק.
 • הל"ת - הוראות למתקני תברואה על פי חוק התכנון והבנייה.
 • המנהל - המנהל הכללי של משרד הבריאות או מי שהוסמך מטעמו:
 • חידוש רישיון - לבית אוכל יינתן רישיון תקופתי לתקופה שלא תעלה על שנה, או על שלוש שנים לאחר השנה שניתן בה הרישיון. לאחר מועד זה חייב בית האוכל לעבור הליך רישוי לחידוש הרישיון.
 • מזון - כל דבר המיועד לצריכת בני אדם באכילה, בשתייה או בלעיסה, לרבות חומרי גלם להכנת מזון (לא כולל בעלי חיים).
 • מחסן - חדר מיוחד המשמש לאחסון מוצרי מזון בעבור בית האוכל.
 • מטבח - חדר המיועד להכנת מזון או משקה, לרחיצת כלים או להחזקת מזון מוכן.
 • משקאות משכרים - משקאות אלכוהוליים המוגשים לשם צריכה במקום ההגשה. פריט רישוי החייב רישיון נפרד.
 • מתקן קירור - מקרר חשמלי או מקפיא חשמלי, חדר קירור או הקפאה.
 • שירותים - שירותים בעבור אורחי העסק ועובדיו.
 • נותני אישור - הגופים שאישורם נדרש למתן רישיון או להיתר זמני:
  • ​גופים ממשלתיים: משרד הבריאות, משטרה.
  • גופים עירוניים: המחלקה לביקורת תכניות ושימושים חורגים, המחלקה לביקורת עסקים באגף רישוי וקידום עסקים, מחלקת כיבוי אש, הרשות לאיכות הסביבה, אגף התברואה ומחלקת הביוב.

בדיקות מוקדמות לפני פתיחת ​בית אוכל

 • ​מומלץ לבדוק את ההיסטוריה של העסק הקודם: אם לעסק עבירות בנייה, צווי סגירה שיפוטיים, בעיות רישוי קודמות וכדומה.
 • מומלץ לבדוק היטב באגף רישוי וקידום עסקים אם ידוע על חריגות בנייה במקום לעומת תכנית הבנייה המאושרת והיתר הבנייה. בנכס בו נעשו עבירות בנייה, לא ניתן להשלים את הליך הרישוי.
 • שעות פעילות מותרות באזור– יש לבדוק בחוק העזר מהן שעות הפעילות המותרות לסוג העסק המבוקש ובאזור המבוקש.
 • מומלץ לבדוק באגף רישוי וקידום עסקים אם ניתן לנהל בנכס ובמקום את העסק המבוקש מבחינת גודל הנכס, תשתיות קיימות, אפשרות להוצאת שולחנות וכיסאות למדרכה, בניית ארובה וכדומה. אם העסק נמצא בנכס שאינו תואם את השימוש המותר על פי חוק התכנון והבנייה, מהווה השימוש בנכס שימוש חורג כהגדרתו בחוק. במצב זה העלויות גבוהות למדי וההליך הביורוקרטי מורכב. לדוגמה, הקמת מסעדה באזור תעשיה מהווה על פי רוב שימוש חורג להיתר הבנייה שכן המבנה נבנה לצורכי תעשיה, ולעתים גם שימוש חורג לתכנית בניין עיר תב"ע (המייעדת את האזור לתעשייה בלבד). מידע מדויק על התב"ע החלה על המקום ניתן לקבל במינהל הנדסה.
 • מתקנים מסויימים הנבנים בעסק חייבים היתר בנייה: ארובה, מתקני טיהור אוויר, גגון בכניסה, חדרי קירור חיצוניים, במות עץ וכדומה. יש לבדוק האם ניתן להוציא היתר או שאכן הוצא היתר בנייה.
 • הליך רישוי רגיל לבית אוכל ותכנון בית אוכל מחייבים סיוע של בעלי מקצוע בתחום ההנדסה. על פי החוק, אין חובה בסיוע של עורך דין. אגף רישוי וקידום עסקים מתייחס בהערכה ובאופן ענייני לכל פנייה של בעל עסק בין שהוא פונה בעצמו ובין שהוא פונה באמצעות בא כוחו. בבחירת בעלי מקצוע העוסקים בתהליך הרישוי, ראוי לנהוג במידה של זהירות– מומלץ לבקש המלצות קודמות ולבדוק אצל עמיתים למקצוע בעסקים דומים אם השירות שקיבלו מבעל המקצוע היה טוב ומקצועי.

מסמכים ונספח​​ים שיש לצרף לבקשה לרישיון

 1. בטרם תוגש הבקשה לרישיון יש לקבל מידע מוקדם והנחיות להגשת בקשה באגף רישוי וקידום עסקים, לרבות הכנת תוכניות עסק. מידע זה ניתן בחינם.
 2. לפי הצורך יש להעביר את תכניות העסק לאישור מוקדם של משרד הבריאות (חוות דעת מקדמית).
 3. בתכניות העסק יש לציין את כל הפרטים, המפרטים ההנדסיים והקבועות הסניטריות של בית האוכל: ריהוט, מתקנים וציוד בישול, חיפוי קירות, מתקנים סניטריים לשירותים ולמטבח, סידורי בישול, מתקני סילוק ריחות וטיהור אוויר, חיבור מערכת ביוב לרשת העירונית לרבות מתקן מפריד שומנים, צנרת מים, מתקני כיבוי אש, הסדרי הנגשה לנכים ולאנשים עם מוגבלויות.
 4. תכניות העסק יכללו את התרשימים והתכניות הבאים:
  • תרשים סביבה בקנה מידע של 1:1250
  • תרשים מגרש בקנה מידה של 1:250
  • תרשים תנוחה של העסק בקנה מידה של 1:100
  • תכנית מפורטת של המטבח בקנה מידה של 1:50
  • שני חתכים של מבנה בית האוכל, ניצבים זה לזה
  • בתכנית עסק של בית אוכל המשמש לעינוג ציבורי או של בית אוכל גדול, יש לכלול תכנית בטיחות, חתומה בידי מהנדס בטיחות. לתכנית זו יש לצרף נספח בטיחות במילים, ערוך וחתום בידי מהנדס בטיחות.

הנחיות לפי נושאים​​​

דגשים עיקריים לניהול ולתחזוקה של בית אוכל

 • חומ​רי ג​לם- חומר הגלם יהיה טרי וממקור מאושר. בעסק יישמרו תעודות המעידות כי לספק יש רישיון יצרן ורישיון לניהול עסק. חומר הגלם יאוחסן במחסן או בתחתית המקרר בטמפרטורה של 4 מעלות. ביצים יש לאחסן בתחתית המקרר או במקרר נפרד.
 • אחסנ​ה- האחסנה תתבצע רק במחסן על מעמדים בגובה של 30 סנטימר מהרצפה. יש להתקין מדפים עשויים מחומר קשיח, הניתן לרחיצה, לא מעץ ולא מחומר מחליד. יש לשים לב לתאריך האחרון לשימוש של מוצרי המזון המאוחסנים.
 • מט​בח​- העבודה במטבח תיעשה במדורים נפרדים וקבועים (בשר, דגים, ירקות, שטיפת כלים). בכל מדור יהיה כיור ושולחן עבודה, תהיה הפרדה פיזית בין המדורים. קירות המטבח יצופו באריחי חרסינה בהירה בגובה 1.8 מטר.
 • כיורים​- בכל הכיורים במטבח יהיו מים חמים וקרים. מעל הכיור יהיה ציפוי חרסינה. סמוך לכיורים יהיה סבון נוזלי במתקן מקובע לקיר ונייר חד-פעמי לניגוב ידיים.
 • טיפול במזון- מזון מוכן יישמר בטמפרטורה שלא תפחת מ- 65 מעלות או יישמר בקירור בטמפרטורה של עד 4 מעלות. 
  מזון קפוא יישמר בטמפרטורה של 18 מעלות.
 • הפשרה – בשר ודגים יש להפשיר במקרר מראש ולא במים.
 • מקררים ומקפי​אים- כל המזון המאוחסן במקרר יהיה מכוס, .מזון מעובד יהיה מעל מזון גולמי, הגומיות לא יהיו יבשות, המקרר יהיה תקין ללא נזילות מים, הידיות תקינות ומד טמפרטורה יותקן מחוץ למכשיר ובמקום בולט.
 • מבנה- המבנה יכלול אזור אחסנה, מטבח, אולם ישיבה, חדר שירותים ושירותי נכים. המבנה יהיה בנוי מבלוקים, ברמת גימור נאותה, ללא חורים בקירות וצבוע. בעסק יהיה אוורור. לא מאושר ציפוי PVC, עץ, פח או שימוש באזבסט. חלונות יש לרשת ברשת צפופה.
 • היגיינה​- העובדים ילבשו בגדים בהירים וכיסוי ראש. אין לאפשר עבודה כשיש פצעים או חתכים על הידיים. מומלץ להשתמש בכפפות סטריליות לשימוש חד-פעמי.​​

​מבנים ותשתיות

גובה החדרים

 • גובה המטבח וחדר האוכל יהיה 2.75 מטרים.
 • גובה המחסן יהיה 2.50 מטרים.
 • גובה חדרי השירות יהיה 2.20 מטרים.
 • בסמכות מהנדסת המחוז במשרד הבריאות להקל את הדרישה באשר לגובה החדרים.
 • במבנה שיש בו מערכת מיזוג אוויר רשאי מהנדס המחוז לאשר תקרה דקורטיבית, שגובהה מהרצפה לא יפחת מ- 2.50 מטרים. 
 • מעל חדר האוכל תיתכן בניית יציע, ובלבד שגובה חדר האוכל לא יפחת מ- 2.52 מטרים, והיציע נבנה כחוק.

קירו​ת

 • קירות בית האוכל ייבנו מחומר קשה שאינו עץ, מתכת או אזבסט.

רצפ​ה

 • רצפת בית האוכל תהיה מרוצפת או בנויה מחומר קשה הניתן לניקוי ולשטיפה.
 • הרצפה תהיה נקייה ותקינה, בשיפוע לכיוון תעלת הניקוז.
 • בתעלת הניקוז יותקן מחסום דלוחים.
 • אסורה הדבקת שטיח או משטח PVC.

דל​תות

 • הדלתות תהיינה נקיות ותקינות.
 • דלתות עשויות מעץ תיצבענה בצבע שמן או בכל ציפוי אחר הניתן לרחיצה.
 • בכניסה למטבח תותקן דלת רשת למניעת חדירת מזיקים.

תא​ורה

 • יש לתכנן בבית האוכל תאורה קבועה ומוגנת.
 • עוצמת התאורה תיקבע על פי התקנות ותספק תאורה טובה באזורי העבודה.

מט​בח

 • במטבח יותקנו כיורים וברזים למים חמים וקרים, וכן יוקצה חלק מיוחד לשטיפת כלים, המרוחק מאזור הכנת המזון.
 • יש לשמור במטבח על מעברים פנויים של מטר וחצי.
 • קירות המטבח יכוסו בחרסינה בגובה של מטר ושמונים ס"מ או בכל חומר אחר הניתן לניקוי ויאושר בידי משרד הבריאות.
 • תכנונו הפנימי של המטבח מחייב היעזרות בבעלי מקצוע, שכן המטבח הוא לב בית האוכל ומרכז פעילותו.
 • תכנון המטבח חייב באישור של משרד הבריאות לכל הסידור הפנימי.
 • מדור במטבח הוא יחידה פונקציונאלית, שבה שולחן עבודה וכיור.
 • שולחן העבודה יישמר כל העת נקי ופנוי מחפצים שונים.
 • בנוסף למדורים השונים יש להקצות מקום למקררים, מקפיאים, כיריים, כלי טיגון, אחסנת כלי מטבח, מכונת שטיפת כלים ומתקני סינון האוויר המזוהם ממתקני הבישול, הצלייה והטיגון.
 • ניתן לתכנן משטחי עבודה שהם המשטח העליון של מקררי שולחן.

מח​סן

 • המחסן יהיה צמוד למטבח, עם גישה ישירה אליו.
 • באישור משרד הבריאות, ניתן לקבוע מחסן חיצוני עיקרי במרחק שלא יעלה על 25 מטרים מהעסק, אך חובה גם להקצות מחסן תפעולי בתוך מבנה העסק. חשוב לתכנן גישה למחסן מדלת חיצונית כדי לאפשר הכנסת סחורה ישירות אליו.

הגנה על ה​מזון

 • דלפק ההגשה ומתקני הצלייה והטיגון יימצאו במרחק של מטר וחצי לפחות מן הפתח לבית העסק.
 • ציוד קבוע שאינו ניתן להזזה יותקן באופן שיאפשר לנקות אותו. יש להתקינו על מעמדים או רגליים בגובה של 30 סנטימטר מעל הרצפה כדי שיהיה ניתן לנקות תחתיו.
 • ציוד הניתן להזזה יונח באופן שיאפשר להזיזו כדי לנקות תחתיו.
 • ציוד הנוגע במזון לא יכיל חומר רעיל לאדם כמו עופרת, נחושת, קדמיום וכדומה.
 • משטחי האחסון יהיו שלמים, מחומר חלק שאינו מחליד וניתן לנקותו בקלות.
 • המשטח יונח באופן שיאפשר לנקות תחתיו ומאחור.

קירור​

 • חדרי קירור, מקררים ומקפיאים יצוידו במד-חום קבוע במקום נראה לעין.
 • חדרי הקירור יצוידו גם במד-חום רושם כמוגדר בתקנות.
 • החלקים החיצוניים של מתקני הקירור ימוגנו מפני רעש כדי שלא יגרמו מטרד לשכנים.

הפרדת מזון

 • מזון גולמי יופרד ממזון מוכן לאכילה.

שירותים וחדרי שירות

​תכנון חדרי השירותים

 • בבתי אוכל יהיו שירותים בלעדיים לבית האוכל ומחוברים אליו במבוא.
 • במזנונים קטנים, שאינם מגישים משקאות משכרים, ניתן לאשר תאי שירותים נפרדים מבית האוכל שמרחקם לא יעלה על 25 מטר, ובלבד שהם בלעדיים לבית האוכל, אינם מצויים בחדר כניסה של בית מגורים, אינם בחצר משותפת של הדיירים, והגישה אליהם קלה, פשוטה ומוארת היטב.
 • בבתי אוכל יש להקצות תאי שירותים נפרדים לגברים ולנשים ולהם מבוא.
 • במבוא יותקן כיור, ובו ברז למים חמים וקרים, סבון נוזלי לניקוי ידיים, מתקן ייבוש ידיים באוויר חם או אמצעי אחר חד-פעמי לניגוב ידיים ומיכל לאיסוף פסולת. חל איסור להשתמש במגבת קבועה.
 • בבית אוכל שאין בו שירותים הצמודים ומחוברים לאולם האוכל, תוכן עמדה לנטילת ידיים לאורחים, ובה כיור לשטיפת ידיים עם מתקן סבון ומתקן לייבוש ידיים או מגבות נייר.
 • מספר חדרי השירותים והמתקנים שבתוכם יהיה על פי ההוראות למתקני תברואה ההל"ת. מספר המתקנים בעבור הנשים יהיו גדול ממספרם לגברים. תאי שירותים הם תחליף הולם למשתנות בשירותי גברים. לחישוב מספר תאי השירותים הנדרשים ניתן לפנות למהנדס תכנון הנדסי באגף רישוי וקידום עסקים.

שירותים ​לנכים

 • בבית אוכל יש לתכנן נגישות לנכים לשירותים ולבנות תא מיוחד לשימוש נכים על כיסא גלגלים ומוגבלי תנועה אחרים. בתא יהיו כל המתקנים הפנימיים כמתחייב בתקנות. 
 • אם העסק בקניון או במרכז מסחרי או בבניין שיש בו שירותים לנכים עד טווח של 100 מטר, לא יידרשו שירותי נכים בלעדיים.

שירותים בבית עסק המגיש משקאות משכרים

 • כל עסק להגשת משקאות משכרים במקום​ יחויב בתאי שירותים בלעדיים בתוך בית העסק.​

תשתיות לפי סוגי בתי אוכל

 • בצו רישוי עסקים ישנן הגדרות מסוימות לסוגי בתי אוכל שונים: מסעדה, בית קפה ובית אוכל אחר.
 • כמו כן, ישנה הגדרת הכנת מזון ומכירתו לצריכה מחוץ למקום הכנתו.
 • המגמה הרווחת כיום היא לראות בהגדרות תנאי סף בלבד, ולתכנן את תשתיות בית האוכל על פי תכנון מודולארי. לפיכך, יהיה מספר המדורים וגודלם על פי העיסוק המבוקש ומספר הסועדים הצפוי.
 • החישוב ייעשה על פי גודל אולם האוכל. לדוגמה: עסק המבקש להכין מאכלי בשר מבשר גולמי, יידרש לתכנן מדור בשר; עסק המבקש להכין גם דגים יידרש לתכנן בנוסף גם מדור דגים; עסק המבקש גם לאפות דברי מאפה ולא לקנות עוגות מוכנות, יידרש לתכנן מדור קונדיטוריה. לכל מדור יתוכנן משטח עבודה נפרד מהמדורים הסמוכים.

חישוב הש​טחים

 • הנתונים בהמשך נוגעים לבית אוכל המותאם ל- 30 סועדים.
 • על כל סועד נוסף יש לחשב 0.4 מטר רבוע למטבח ולמחסן ו- 0.5 מטר רבוע לחדר האוכל.

פעילות מ​צומצמת

 • ניתן לסייג בית אוכל לפעילות מצומצמת ולאפשר הקלה במקצת התשתיות. סמכות האישור היא של משרד הבריאות.

מס​עדה

מקום בו מותר להכין ולהגיש מזון מבושל, צלוי או מטוגן מכל סוג.
 • מדורים (דרישה מזערית):
  • מדור לטיפול במזון גולמי- מספר המדורים נקבע לפי סוגי המזון המוכן: מדור לבישול מדור למזון מוכן להגשה, מדור לשטיפת כלים. להלן שטח החדרים המינימלי הנדרש:
   • מטבח ובו שלושה כיורים לפחות – 12 מטר רבוע 
   • מחסן – 8 מטר רבוע
   • חדר אוכל, אזור הגשה ושירותים – 35 מטר רבוע
   • השטח הכללי – 55 מטר רבוע לפחות

בית ​קפה

 • מקום בו מותר להכין ולמכור משקאות חמים, כריכים מכל סוג, חביתות או סלטים, פשטידות עשויות מירקות ותבשילים או מזון קר שאינו מכיל בשר, גוף, דגים או פירות ים לשם צריכה במקום, למעט נקניקיות ונקניקים שמותר להגיש. 
 • מותר למכור – עוגות, ממתקים, גלידה, משקאות קרים, בתנאי שהמוצרים נקנו ממקור בעל רישיון עסק או רישיון יצרן.
להלן שטח החדרים המינמלי הנדרש:
 • מטבח בו שלושה כיורים לפחות – 10 מטר רבוע
 • מחסן – 6 מטר רבוע
 • חדר אוכל, אזור הגשה ושירותים – 29 מטר רבוע
 • השטח הכללי – 45 מטר רבוע לפחות

מזנון ובית ​אוכל אחר

 • מקום בו מותר להכין ולמכור לצריכה במקום משקאות חמים, כריכים, מרק עשוי מירקות או מאבקות, סלט ירקות, חביתות. 
 • מותר למכור לצריכה במקום – עוגות, ממתקים, גלידה, משקאות קרים, סלטים, נקניקים ונקניקיות, פשטידות ומזון מוכן להגשה (ללא בשר, עוף ודגים) ממקור בעל רישיון עסק או רישיון יצרן. 
 • אסור להכין תבשילים, להחזיק או למכור מאכלים המכילים מזון מן החי: בשר, עוף ודגים. 
 • בהגדרת מזנון ובית אוכל אחר ייכללו גם בתי עסק למכירת פיצה, פלאפל, בורקס, סביח וכדומה. בבתי עסק אלה, המיועדים לצריכה במקום, יוגדר ברישיון המזון שיימכר לפי הבקשה שהוגשה, לפי התשתיות העומדות לרשות העסק ולפי אישור רשויות הרישוי. הכנת מאכלים ומשקאות לצריכה מחוץ לכותלי העסק עיסוק של הכנת מזון לצריכה מחוץ לעסק, הן באמצעות שליחים והן באמצעות מכירה קמעונאית לעוברים ושבים, ואין בכלל זה הסעדה "קייטרינג" השייכת לתחום ייצור מזון.
להלן שטח החדרים המינמלי הנדרש:
 • מטבח – 8 מ"ר
 • מחסן – 4 מ"ר
 • חדר אוכל, אזור הגשה ושירותים – 23 מ"ר
 • השטח הכללי – 35 מ"ר לפחות

תכנון החדרים

שטחם וציודם של החדרים יהיה על פי תכנון מיוחד ועל פי המזון המבוקש להכנה ובאישור משרד הבריאות. על עסק זה חלות כל הנחיות ותקנות רישוי עסקים.
חדרים ותשתיות נדרשים
 • מטבח מלא:
  • מדור לטיפול במזון גולמי
  • מדור לרחיצת ירקות עם כיור עמוק
  • מדור בישול
  • מקום לאחסון מזון מוכן חם באמבטיות או במתקן חימום אחר
  • מדור לשטיפת כלים כולל מקום לכלים גדולים
  • מחסן מזון לרבות מתקני קירור למזון. 
 • ​עוד יהיו בעסק שירותים לעובדים, חדר הלבשה ומקום לאחסנת בגדי היום-יום של העובדים, מקום לאכילה בעבור העובדים, מקום להכנת המשלוחים ומקום להמתנה לשליחים.
 • בעסק זה לא יידרשו חדר אוכל ומתקן שירותים ללקוחות.
 • הובלת מזון
  • הובלת המזון תיעשה ברכב שאישר משרד הבריאות למטרה זו.
  • הובלה באמצעות שליחים בקטנועים תיעשה רק למנות אישיות ארוזות וסגורות, והן יוכנסו לתוך מתקן סגור. המתקן יוצמד לקטנוע ויהיה ניתן לסוגרו במכסה להגנה מפני אבק, מזיקים ופיח.​

מערכות לשמירת איכות הסביבה

אוורור, טיהור אוויר, פינוי עשן, סילוק ריח​ות

 • מבנה בית האוכל יתוכנן באופן שיוחלף בו האוויר מעת לעת. 
 • מערכת אוורור תותאם לתקן הישראלי.
 • האוורור בבית האוכל יתבסס על אוורור טבעי או על אוורור מאולץ שיופעל באמצעות מערכת להחלפת אוויר או מיזוג אוויר. 
 • מעל מתקני הבישול, הטיגון והצלייה יותקן מנדף, ובו כיפה, מפוח ומערכת מסננים מכאנית כדי ללכוד את השומנים ולמנוע את זיהום הארובה. המנדף יחובר לארובה שגובהה יהיה 2 מטר מעל הבניין הגבוה בסביבה. 
 • בניית ארובה ומתקני טיהור טעונה היתר בנייה כחוק.
 • בניית ארובה טעונה בהוצאת היתר בניה. 
 • אם בעסק נעשית צליית בשר, יש להתקין בין המנדף לארובה מסנן פחם פעיל ומשקע אלקטרוסטאטי.
 • תכנית מערכת טיהור האוויר תובא לאישור מוקדם של הרשות לאיכות הסביבה, בטרם תותקן המערכת. 
 • מתקנים חיצוניים וארובה טעונים היתר בנייה לפני בנייתם, לכן רצוי לוודא כי ניתן להוציא היתר בנייה. 
 • רצוי מאוד לתכנן את כל מערכות טיהור האוויר בתוך מבנה האוכל.

מניעת רעש

 • מערכות היוצרות רעש בזמן עבודתן, כגון מזגנים גדולים, מנועי מערכות קירור לחדרי קירור ומקררים, מערכות דחיסת אוויר לארובות וכדומה, תמוגנה כך שלא תגרומנה מטרדי רעש לשכנים. 
 • האחריות למיגון מפני רעש היא של מתקין המערכות, ובלבד שבעל העסק ידרוש זאת, ולכן חשוב מאוד לדרוש כי ההתקנה תכלול גם התקנת מערכות מיגון אקוסטי. 

שמירה על איכות מי השתייה, סילוק שפכים ואיסוף פסולת

שמירה על איכות מי ​השתייה

 • מי השתייה יהיו באיכות המחייבת של מי שתייה ויסופקו ממערכת המים העירונית. 
 • מיכלי מים יהיו מוגנים מפני חדירת לכלוך, מזיקים וחרקים ויטופלו תקופתית לניקוי ולחיטוי.

סילוק שפכים והפ​רדת שומנים

 • מערכת השפכים מבית האוכל תחובר למערכת השפכים העירונית. חל איסור על שימוש בבורות ניקוז או ספיגה. החוק אוסר על הזרמת שפכים לא מעובדים למערכת הביוב העירונית.
 • מערכת השפכים תעבור דרך מתקן מפריד שומנים תקני, שחייב בעל העסק להתקין כדי למנוע חדירת שומנים למערכת הניקוז העירונית. 
 • בית האוכל חייב לחתום על חוזה עם חברה לשאיבת שומנים להרקה של מפריד השומנים לפי הצורך. המסמכים המעידים על פינוי השומנים יישמרו בעסק לתקופה של 3שנים.
 • בעל העסק יחוייב בפינוי שומנים על ידי חברה מוסמכת לחברת ליפודן וישמור את שוברי הפינוי בעסק למשך 3 שנים.

איסוף פסולת

 • בבית האוכל יוצבו מיכלי אשפה נקיים לאיסוף האשפה הנוצרת בתהליך העבודה. 
 • מחוץ לבית האוכל, בחצר או בביתן מיוחד, יוצבו מיכלי אשפה על פי גודלו של העסק ועל פי התקן שקובע אגף התברואה.
 • בתי אוכל גדולים יידרשו להציב מכבש לאריזות קרטון ודחסנית אשפה קטנה. העסק חייב להכין מקום לאריזות ריקות. 
 • פסולת בשר או דגים תישמר במקרר מיוחד עד זמן פינוי האשפה העירוני.

טיפול במזון

קבלת הספקה

 • מזון וחומרי גלם המתקבלים בבית האוכל יהיו ממקור הספקה מאושר ובעל רישיון עסק ורישיון יצרן תקפים. 
 • בשר ודגים יתקבלו רק ממקורות הנמצאים בפיקוח וטרינרי, לאחר בדיקה שכלי הרכב המעביר עמד בביקורת וטרינרית, ולאחר שהתקבל אישור הווטרינר העירוני לכניסתם לעיר.

החז​​קה

 • מזון המוצג לראווה יוחזק בתנאי קירור וניקיון על פי התקנות, ויישמרו התנאים למניעת זיהום המזון וחדירת מזיקים לתוכו. 
 • מזון לא קפוא, המוגש קר, יוחזק בטמפרטורה מרבית של 4 מעלות מעל האפס. 
 • מזון קפוא יוחזק בטמפרטורה של 18 מעלות מתחת לאפס. 
 • מזון חם, המיועד להגשה חם, יוחזק בטמפרטורה של 65 מעלות לפחות.

אחס​נה

 • מזון יאוחסן על מדפים, שהתחתון בהם יהיה בגובה של 30 סנטימטר מהרצפה. 
 • סוגי בשר שונים יאוחסנו בתאים נפרדים ומסומנים.

הכנת מא​כלים

 • המזון יוכן רק במטבח תוך שמירה על הפרדה מוחלטת בין אזורי העבודה לטיפול במזון מעובד ולטיפול במזון גולמי. 
 • פירות וירקות יישטפו ויחוטאו מיד בכניסה למטבח בכיור נפרד מאזורי ההכנה במטבח. 
 • הפרשת מזון ובשר תיעשה במיכל מיוחד ובתנאי קירור, בטמפרטורה של 10 מעלות.

היגיינת עו​בדי המזון

 • העובדים חייבים ללבוש בגדים נקיים ובהירים. 
 • עובדי המטבח חייבים ללבוש סינר עבודה ולחבוש כובע למניעת נשירת שיער על המזון. 
 • חל איסור להעסיק עובד החולה במחלה מידבקת, במחלת מעיים ובמחלת עור, או שיש לו פצעים פתוחים על הפנים, על הידיים או על הצוואר.

שמירת דגימו​ת מזון

 • בבית עסק שיש בו מאה מקומות ישיבה ומעלה יש לשמור דגימות מזון 48 שעות לפחות.

פרשה​ טכנית

 • בית עסק המכין מזון חייב לצרף "פרשה טכנית" לתכניות בית האוכל. הפרשה הטכנית תכלול תיאור המוצרים שבית העסק עומד להכין, תהליכי העבודה לטיפול במזון ופרטים נוספים לפי דרישת משרד הבריאות. 
 • הסבר מפורט יינתן על ידי מהנדס התברואה המקבל את תכנית העסק באגף

העסקת יועץ בטיחות מזון

 • לבתי אוכל גדולים ומורכבים צריך יועץ בטיחות מזון ותברואה לצורך תכנון ולפיקוח תברואה שוטף.
 • בעת קבלת התכניות ואישורן יקבע משרד הבריאות האם צריך להעסיק יועץ בטיחות מזון בעסק.

תחזוקה

 • בית האוכל וכל מתקניו יישמרו נקיים כל העת. חל איסור על אחסנת ציוד ומזון במעברים ולא במקום מיוחד שיועד לאחסנה.
 • חצר העסק- חצר העסק תישמר נקייה לחלוטין, לא ייעשה בה שימוש לאחסון, להכנת מזון או לשטיפת כלים.
 • רחיצת כלים- כלי אוכל מלוכלכים ינוקו מיד לאחר השימוש בסבון לניקוי כלים, ורחיצת הכלים תיעשה במים חמים. יש להעדיף שימוש במכונה להדחת כלים על פני רחיצה ביד.
 • מגורים- לא יגור איש בבית האוכל, לא אדם מן החוץ ולא עובד בבית האוכל.
 • בעלי חיים- חל איסור על הכנסת בעלי חיים למטבח. עיוור עם כלב נחייה רשאי להכניס את הכלב לאולם האוכל ולשירותים של בית האוכל.
 • הדברת מזיקים- בית אוכל חייב לעשות הדברה תקופתית נגד מזיקים. מסמך המאשר את ביצוע ההדברה, פרטי המדביר והחומרים שהשתמש בהם יישמרו בבית העסק למשך 6 חודשים, לפי תקנות רישוי עסקים להדברת מזיקים.

הנחיות ייחוד​יות

נגישות לאנשים עם מו​​גבלויות

 • לפי תקנות תכנון ובניה נדרש להסדיר סידורי נכים במקומות שיש בהם מעל 25 מקומות ישיבה.
 • העסק יהיה נגיש לאנשים עם מוגבלות בתנועה מהחניה הקרובה או משפת הכביש אל בית העסק פנימה, לרבות לחדרי השירותים. בבית העסק יהיה מתקן שירותים מותאם לאנשים עם מוגבלות בתנועה על פי התקנות. 
 • עיוור רשאי להיכנס עם כלבו למקום. 
 • תפריט בית העסק ייכתב באותיות גדולות וקריאות גם לאנשים עם לקות ראייה.

איסור הגשת משקאות מש​כרים

 • חל איסור על מכירת משקאות משכרים לבני פחות מ- 18 שנה.
 • בבית אוכל המגיש משקאות משכרים יוצב במקום שלט בולט, וזו לשונו: "חל איסור על הגשת משקאות משכרים למי שטרם מלאו לו 18".

עי​שון

 • חל איסור מוחלט על עישון במטבח ובמחסן המזון.
 • בבית אוכל יוקצה מקום מיוחד למעשנים באולם האוכל, והוא יופרד במחיצה מהמקום בו סועדים אלה שאינם מעשנים. החלוקה תהיה קבועה ומסומנת בשלט "אזור למעשנים בלבד".
 • בבית עסק בו לא יוקצה אזור למעשנים, ייאסר העישון כליל, על פי החוק למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון.

היתר להצבת שולחנות וכיסאו​ת

 • חוק העזר לראשון לציון (שמירת הסדר והניקיון) מאפשר לרשות הרישוי לתת היתר להציב שולחנות וכיסאות ב"רחוב", כהגדרתו בחוק העזר, לשימושו של בית אוכל בלבד. היתר זה ניתן רק לעסק הנמצא בהליך רישוי תקין, ותוקפו עד 12 חודשים. לא יינתן היתר לעסק הגורם מטרדים, לעסק שבקשתו לרישיון סורבה, או לעסק שניתן לו צו סגירה שנכנס לתוקפו. 
 • לקבלת ההיתר יש להגיש בקשה להיתר להצבת שולחנות וכיסאות. הבקשה תכלול טופס בקשה ותרשים של שטח ההיתר: תרשים שטח הישיבה וכל מתקניו, לרבות השטח של המדרכה, ועליו יסומנו כל המכשולים שבמדרכה. בנוסף יש לצרף תמונות המעידות על המצב בשטח.
 • רוחב שטח ההיתר לא יעלה על מחצית מרוחב המדרכה, ויישאר מעבר פנוי לציבור ברוחב של 2 מטרים לפחות, מעבר נגיש ללא מכשולים.
 • לקבלת היתר שולחנות וכיסאות יש לשלם אגרה ששיעורה משתנה לפי שטח הישיבה.
 • אגרה זאת באה במקום ארנונה, לפיכך אין כפל תשלום לעירייה.

היתר להצבת פרגוד חורף​

 • חוק העזר לראשון לציון (שמירת הסדר והניקיון) מאפשר לרשות הרישוי לתת לעסק היתר להצבת פרגוד חורף לתקופה שבין 1 באוקטובר עד סוף אפריל. היתר זה ניתן רק לעסק בהליך רישוי תקין, וברשותו היתר תקף להצבת שולחנות וכיסאות. לא יינתן היתר לעסק הגורם מטרדים, לעסק שבקשתו לרישיון סורבה או לעסק שניתן לו צו סגירה, והצו נכנס לתוקפו. 
 • לקבלת ההיתר תשולם אגרה שתיקבע על פי גודל הפרגוד. 
 • הבקשה לפרגוד תוגש באגף רישוי וקידום עסקים בטופס מיוחד. לבקשה יצורפו תכניות הנדסיות של הפרגוד לרבות חישובים סטטיים של המבנה: תרשים המגרש, תרשים הנדסי של הפרגוד, פירוט הרכיבים ההנדסיים, מפרט החיבורים בין חלקי המבנה, תיאור חזיתות
 • הפרגוד, תרשים הנדסי של החתכים– אורך ורוחב, ויצורף לתרשים פירוט החומרים שמהם ייבנה הפרגוד. 
 • נדרש תצהיר מהנדס על התחייבות לבדיקת הפרגוד לאחר הקמתו. 
 • בתהליך חידוש ההיתר לפרגוד תידרש בקשה לחידוש, יידרש תצהיר מהנדס והתחייבותו לבדיקת הפרגוד לאחר הקמתו, אך לא יידרשו תכניות חדשות אם לא חלו שינויים במבנה לעומת האישור הקודם. 
 • אי פירוק הפרגוד בזמן, בסוף חודש אפריל, יגרור נקיטת הליכים נגד העסק, ובכללם פירוק הפרגוד ואי מתן היתר להצבת פרגוד בשנה הבאה.
 • הנחיות עיצוב- הפרגוד יהיה מבנה קל עשוי ממתכת קלה ובעל פרופיל עדין. קירות הפרגוד יהיו עשויים מזכוכית או מפיברגלס שקופים לחלוטין לכל אורכם, ולא ייעשה כל שימוש בחומר אטום.