הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

רישיון עסק והיתרים נלווים

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​רישיון לניהול עסק​​

חוק רישוי עסקים, התשכ"ח-1968 מחייב כל עסק המוגדר בצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי), התשנ"ה-1995 בקבלת רישיון לפתיחתו וניהולו. על כל עסק חלות דרישות מטעם הגורמים הממשלתיים ומטעם רשות הרישוי.

 • הגורמים הממשלתיים, הנקראים בלשון החוק "נותני האישור", מפורטים להלן:
  • המשרד להגנת הסביבה
  • המשרד לביטחון הפנים - משטרה וכיבוי אש 
  • משרד הכלכלה
  • משרד החקלאות ופיתוח הכפר 
  • משרד הבריאות  
 • "רשות הרישוי" במקרה זה הינה עיריית ראשון לציון.​

הרישיון לניהול העסק הינו האישור הניתן על ידי רשות הרישוי לבעל העסק ולמנהלו, בהתאם לחוק ולתקנות הנלוות אליו.
רישיון העסק נועד להבטיח כי ננקטו כל האמצעים והסידורים המתאימים להפעלתו התקינה על פי מטרות החוק ולטובת הציבור הרחב. מטרות החוק הן:​

 • שמירה על איכות נאותה של הסביבה ותנאי תברואה נאותים
 • מניעת מפגעים ומטרדים 
 • מניעת סכנות לשלום הציבור והבטחה מפני התפרצות ושוד
 • דאגה לביטחונם של הנמצאים בעסק ובסביבתו
 • מניעת סכנת מחלות המועברות על ידי בעלי חיים 
 • מניעת זיהום מקורות מים
 • הבטחת קיום דיני חוק התכנון והבנייה ודיני שירותי הכבאות.

רישיון עסק מונפק בהתאם לתוכנית עסק המוגשת בעת הגשת הבקשה, ולאחר תשלום האגרה. עסקים אשר חלים בהם שינויים חייבים להגיש בקשה חדשה במשרדי האגף.​

מי חייב בריש​​יון ​עסק?

כל סוג עסק הרשום בצו רישוי עסקים חייב ברישיון. בראשון לציון קיימים מעל 3,000 עסקים טעוני רישוי: מסעדות, אטליזים, בתי-קפה, מזנונים, מאפיות, קיוסקים, בתי מלאכה, מפעלים מכל הסוגים, עסקים העוסקים בייצור וממכר מוצרי מזון, רוכלות, מוסכים, מחסנים למיניהם ועוד. רשימת עסקים טעוני רישוי​

​מי פטור מרישי​​ון ​​ע​סק?​

משרדים שונים של מקצועות חופשיים כגון: עורכי דין, רואי חשבון, פעוטונים, גני ילדים, וכל שאר סוגי העסקים שאינם מופיעים בצו רישוי עסקים התשנ"ה-1995.

​​בירורים וחוות דע​ת מקדמית 

ההחלטה לפתיחת עסק והגשת בקשה לרישוי הינה צעד כלכלי משמעותי ולכן מומלץ לבחון היטב את האפשרויות, התנאים והחוקים הקשורים עוד לפני קבלת ההחלטה והפנייה להגשת מסמכי הבקשה הנדרשים. עובדי האגף עומדים לרשות הפונים לשם מתן ייעוץ ומידע. חוות דעת מקדמית ניתן לקבל על ידי:

 • ממונה בדיקת תכנית ​- לצורך קבלת פירוט על הליך הרישוי ודרישת החוק 
 • ממונה רישוי הנדסי - לצורך בדיקת השימושים המותרים בנכס, חריגות בנייה וכדומה 
 • משרד הבריאות - באמצעות הגשת בקשה בכתב. הבקשה כרוכה בתשלום אגרה.

בקשה לחוות דעת מקדמית אפשר להגיש או לשלוח למשרדי אגף רישוי וקידום עסקים.
טופס בקשה לחוות דעת מקדמית​

היתרים נילווים​

​מעבר לרישיון העסק, קיימים מספר נושאים הנדרשים לקבלת היתר מיוחד מאגף רישוי וקידום עסקים

​נושא​
​מידע
הצבת ריהוט מחוץ לעסק במתחם הרובע

​בהתאם להנחיות לשיפוץ חזיתות במתחם הרובע, הכולל הנחיות לגבי סוג הריהוט. בקשות להיתר להצבת שולחנות וכסאות יאושרו רק במקרה שהעסק פועל ברישיון או נמצא בהליך רישוי מתקדם ​. חוק עזר ראשון לציון-שמירה ושיפוץ של חזיתות בתים-התשסט-2009​.

על מנת לקבל אישור להצבת ריהוט מחוץ לעסק, יש להגיש בקשה לאגף רישוי וקידום עסקים. 

טופס בקשה להצבת כי​סאות ושולחמות ומתקני תצוגה
לאחר אישור הבקשה יש לשלם את אגרת ההיתר בטופס מקוון לתשלום ​עבור היתר להצבת כיסאות שולחנות ומתקני תצוגה >​​​

הצבת מתקני תצוגה על המדרכה מחוץ לעסק

​בהתאם לחוק העזר העירוני, ניתן להסדיר בהיתר מיוחד הצבה של מתקני תצוגה לפירות וירקות ומתקני תצוגה לפרחים לחנויות פרחים מחוץ לבית העסק. מעבר לכך לא ניתן לאשר הוצאת סחורה אל מחוץ לחנות.​

על מנת לקבל אישור להצבת מתקני תצוגה מחוץ לעסק, יש להגיש בקשה לאגף רישוי וקידום עסקים. 
טופס בקשה להצבת כי​סאות ושולחמות ומתקני תצוגה​.
לאחר אישור הבקשה יש לשלם את אגרת ההיתר בטופס מקוון לתשל​​​​ום ​עבור היתר להצבת כיסאות שולחנות ומתקני תצוגה >​​​​​

אירועים תחת כיפת השמיים​
​כל אירוע המוני מעל 500 אנשים חייב ברישיון עסק. מידע אירועים מעל 500 אנשים

הפעלת בית עסק בלילה​

​מידע והנחיות ניתן למצוא בסעיף 70 לחוק העזר העירוני - שמירת הסדר והניקיון.
חוק עזר ראשון לציון-שמירת הסדר והנקיון-התשמט-1988


פתיחת עסקים בשב​ת​

​מידע והנחיות ניתן למצוא בסעיף 71 לחוק העזר העירוני - שמירת הסדר והניקיון.
חוק עזר ראשון לציון-שמירת הסדר והנקיון-התשמט-1988​

​מידע נוסף

​נושא​
​מידע

​​האם חייבים להירשם בארנונה לפי שמגישים בקשה לרישוי עסק?​

​ההליך התקין הינו רישום בארנונה עסקים וקבלת מספר משלם. לאחר מכן ניתן להגיש בקשה לרישיון באגף רישוי וקידום עסקים, בצירוף מספר משלם ארנונה ומסמכים נוספים.
ארנונה ומים לעסקים

מה הדרישות לקבלת רישיון עסק לחנות בגדים?​

​בהתאם לצו רישוי עסקים (עסקים טעוני רישוי) התשע"ג 2013,
חנות בגדים אינה עסק טעון רישוי, למעט אם שטח החנות הינו מעל 800 מ"ר (מטר מרובע). 
לשם קבלת רישיון לחנות מעל 800 מ"ר (מטר מרובע), יש להגיש בקשה לרישיון עסק כולל תכניות עסק, אישור כבאות, אישור מורשה נגישות ושירות ואישור יועץ בטיחות.

האם יש צורך ברישיון עסק להפעלת מחסן בשטח של 70 מ"ר (מטר מרובע)?​

​כן. מדובר בעסק טעון רישוי על פי פריט 6.1 לצו רישוי עסקים.
רישוי מחסן שגודלו מעל 50 מ"ר (מטר מרובע), העסק חייב להיות בשטח בייעוד מסחרי או אחסנה על פי היתר בנייה והתבע החלה על האזור והנכס.​

​​​​​​
כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשרפקסtrue