האם העסק חייב ברישיון? לפניכם מידע לפי קבוצות עסקים

 • קבוצה 1 - בריאות, רוקחות, קוסמטיקה
 • קבוצה 2 - דלק ואנרגיה
 • קבוצה 3 - חקלאות, בעלי חיים
 • קבוצה 4 - מזון
 • קבוצה 5 - מים ופסולת
 • קבוצה 6 - מסחר ושונות
 • קבוצה 7 - עינוג ציבורי, נופש וספורט
 • קבוצה 8 - רכב ותעבורה
 • קבוצה 9 - שרותי שמירה ואבטחה, נשק ותחמושת
 • קבוצה 10 - תעשיה, מלאכה, כימיה ומחצבים
 • קבוצה 12 - משרדים של בעלי מקצועות חופשיים
 • קבוצה 13 - עסקים שונים אחרים
 • קבוצה 14 - אירועים המוניים-חד פעמיים שאינם חייבים ברישיון עסק

​​​​​​​