רישוי עסקים

 

חדשות ועדכונים​​

 

מיד​ע ותחומי פעילות

רישיון לניהול עסק כל המידע על פתיחת עסק חדש​רשימת עסקים טעוני רישוי
תהליך הרישוי (דרישות כלליות ופרטניות, הגדרת אזורי עייר ותיקון ליקויים​)דרישות רישוי לבתי אוכלדרישות רישוי לבתי אוכלנגישות בעסקיםדרישות לנגישות בעסקים
עסקים עתירי סיכוןעסקים עתירי סיכוןעסקים בעלי רישוירשימת עסקים בעלי רישוי
כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתשעות מענה טלפונייצירת קשרtrue