הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

הנחות ופטור מארנונה לא למגורים

​​​​​​​​​​​​​​​​​הנחות ופטור מארנונה לא למגורים​​​הנחות לעסקים זעירים

ועדת ההנחות בעיריית ראשון לציון רשאית לתת הנחה למחזיק בעסק, לפי התנאים הבאים:

 • מחזיק העסק הוא בעל העסק ואין בבעלותו עסק נוסף
 • שטחו של העסק אינו עולה על 75 מ"ר
 • המחזיק הוא איש בגיל 65 ומעלה או אשה בגיל 60 ומעלה
 • המחזיק הינו עוסק,  שמחזור העסקאות שלו בכל עסקיו,  אינו עולה על 240,000 ₪ (צמוד למדד לשנת 2014)
 • המחזיק זכאי להנחה מארנונה עבור דירת המגורים בה הוא מחזיק לפי תקנה 2 (8) - מבחן הכנסה.
  ההנחה תינתן, עד שיעור ההנחה שניתן למחזיק על דירת המגורים שבחזקתו, לגבי 40 מטרים ראשונים משטח העסק, ולפי שיקול דעת הועדה. ​​​​​

ניתן להגיש בדוא"ל: hanahot-arnona@rishonlezion.muni.il​ או בפקס: 03-9546905

הנחות למוסדות


ניתן להגיש בדוא"ל: hanahot-arnona@rishonlezion.muni.il​ או בפקס: 03-9546905​

הנחה לנכי צה"ל, נכי מלחמה והורים שכולים​

 • הנחה בארנונה תינתן למחזיק בבית עסק העומד בכל התנאים הקבועים בתקנה 14 ז לתקנות הסדרים במשק המדינה (הנחה מארנונה), תשנ"ג-1993
 • שיעור ההנחה יהיה בהתאם לשיעור ההנחה, לה זכאי המחזיק בהתאם לתקנה 14 (ה) (1) או (2) לתקנות הסדרים במשק המדינה​
 • מבקש ההנחה יידרש להמציא לידי יחידת ההנחות את כל האישורים הרלוונטיים לזכאותו להנחה, לרבות אישור פקיד שומה בנוגע לאי תשלום מקדמות מס הכנסה. 
 • יחידת ההנחות רשאית לדרוש מסמכים נוספים להוכחת הזכאות להנחה, על פי שיקול דעתה.​​​
ניתן להגיש בדוא"ל: hanahot-arnona@rishonlezion.muni.il או בפקס: 03-9546905

בקשת פטור מתשלום ארנונה

​למבנה עסק שאינו בשימוש/ נכס ריק/ נכס בשיפוצים/ נכס חדש - ​​​​​​
ניתן למלא פרטים בטופס הצהרה/בקשה למתן הנחת נכס ריק לעסקים​​
את הטופס ניתן לשלוח בפקס או בדואר ליחידת השומה, באגף השומה​.

נא לצרף לבקשה לפטור מארנונה צילומים המעידים על מצב הנכס וכן קבלות כגון תדפיסי חשמל, גז ובמקרה של שיפוץ קבלות בדבר עלות שיפוצים/חומרים, במייל:

shuma-asakim@rishonlezion.muni.il​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשרפקסtrue