הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

צווי ארנונה לא למגורים

​​​​​​​​​​​​ארנונה כללית - נכסים שאינ​ם למגורים
​כל המחזיק בנכס, שלא לצורכי מגורים, יחויב עבור שטח הנכס המוחזק על ידו בתשלום ארנונה כללית ע​ל פי סוג הנכס והאזור בו שוכן, בהתאם לתעריפים הנקובים ב-ש"ח, 
לכל מ"ר לשנה, המפורטים בצו הארנונה

​צווי ארנונה​​​​