הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

החלפת מחזיקים בנכס

​​​​​​החלפת מחזיקים בנכס​​​​​​​​​​​​​​​​שינוי שם המחזיק בחשבון הארנונה לצורך חיובו​ בתשל​​​ום הארנונה לעירייה.

כניסה לנכס

​בעת כניסת מחזיק חדש לנכס בשכירות, לתקופה של 12 חודשים או יותר, יש צורך להודיע לעירייה על חילופי מחזיקים בנכס. 
טופס מקוון להגשת בקשת כניסה לנכס
לתמיכה טכנית ויצירת קשר בנוגע לטופס המקוון

  • ​הדיירים יירשמו כמחזיקים בספרי העירייה, החל מיום קבלת ההודעה בעירייה
  • ​תשלומי הארנונה עד למועד מסירת ההודעה יחולו על המחזיק הרשום בנכס לפני מתן ההודעה
  • העברת חשבון המים לאחר ביצוע חילופי מחזיקים תבוצע מול תאגיד המים מניב ראשון בע"מ בכתב או במרכז השירות בבניין העירייה​​

עזיבת הנכס​

​בתום תקופת החזקה בנכס על ידי השוכרים, יש צורך להודיע לעירייה על עזיבת הנכס.
טופס מקוון להגשת בקשת עזיבת הנכס
לתמיכה טכנית ויצירת קשר בנוגע לטופס המקוון

  • ​תשלומי הארנונה, המים, וכל תשלום חובה עירוני, יחולו על המחזיק הרשום בנכס לפני מתן ההודעה​
  • לאחר מסירת ההודעה, אם העירייה לא קיבלה הודעה על כניסת מחזיק חדש בנכס, יירשם בעל הנכס כמחזיק בו ותשלומי הארנונה יחולו עליו.
  • סגירת ​חשבון המים לאחר ביצוע חילופי מחזיקים תבוצע מול תאגיד המים מניב ראשון בע"מ בכתב או במרכז השירות בבניין העירייה

​​​הצגת מסמכים ומסירת נתונים בהודעה לעירייה על חילופי מחזיקים בנכס

 

  • קריאת מונה מים עדכני למועד מסירת ההודעה
  • מספרי הטלפון של השוכרים ושל בעלי הנכס הרשומים בספרי העירייה
  • לצרף צילום של חוזה השכירות לתקופה של 12 חודשים ומעלה, ממועד מסירת ההודעה, חתום על ידי בעלי הנכס, כפי שרשום בספרי העירייה וחתום על ידי השוכרים
  • לצרף צילום תעודה מזהה של השוכרים (תעודת זהות/ רישיון נהיגה/ דרכון ישראלי)​
כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשרפקסtrue

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתקישור לפרטים נוספיםיצירת קשרפקסtrue