הפעל נגישות לקוראי מסךנגישותדלג לתוכן מרכזי
 

קבלת אישור לטאבו לעסקים

​​​​​​​​​​​​קבלת אישור לטאבו לעסקים​​​​​​​אישור לטאבו ​לעסקים
​לקבלת אישור המעיד על פירעון כל החובות לעירייה המיועד ללשכת רשם המקרקעין (טאבו),
​​​​​​יש צורך להגיע לעירייה למחלקת טאבו עסקים​ בצירוף מסמכים נדרשים.​

מסמכים נד​​רשים​​

 • תעודת זהות/ תעודת התאגדות של המוכר​
 • ייפוי כוח חתום מאת בעל הנכס ו/או עו"ד, אם המבקש משמש מיופה כוח​​
 • העתק חוזה מכירה/ חוזה רכישה​ חתום ומאושר
 • ​​הסכם שיתוף (אם קיים)​
 • העתק נסח רישום עדכני מהטאבו​ של בעל הנכס
 • הודעה על מועד מסירת החזקה בנכס
 • תשריט הנכס
 • תשריט בית משותף בדיסק (כאשר קיימים תתי חלקות בנכס)​​​
 • קריאת מד מים בנכס, עדכנית ליום העזיבה
 • דיווח על כתובת חדשה של המוכר
 • פרטי הרוכשים: שם, ת.ז/ח.פ., כתובת ומספר​ טלפון
 • אישור לצורך משכנתא - נסח טאבו עדכני ותשריט בית משותף, כאשר קיימים תתי חלקות בנכס. במידת הצורך, התהליך כולל מדידה של הנכס

​​​​​פעילות העירייה לאחר קבלת ה​מסמכים הנדרשים

 • ​הבקשה תיבחן ותבוצע בדיקת חשבונות המבקש בעירייה. 
 • העירייה תעביר טופס הכנת תעודה לרשם המקרקעין כולל פנייה לבדיקה ולאישור של תכנון ובנייה, ביצוע מדידות, ​היטל השבחה, ואגרות והיטלי פיתוח
  לתשומת לבכם, לעיתים הבדיקה אורכת זמן ממושך, לכן תקבלו עדכון על מועד סיום בדיקות אלו ואם חלים תשלומים נוספים בגין הנכס.
 • לאחר קבלת המידע בדבר תשלומים נוספים החלים על הנכס (אם קיימים), מידע נוסף על מהות החובות יוצגו באגפי העירייה המתאימים.
 • קבלת האישור המיועד ללשכת רשם המקרקעין (טאבו), מותנית בסילוק כל חובות בעל הנכס לעירייה וכן בתשלום אגרה.
  תשלום החובות יבוצע בהעברה בנקאית, בכרטיס אשראי (עד  50,000 ₪), במזומן (עד 5,000 ₪) או בשיק מזומן (תידרש המתנה של 4 ימי עסקים לאישור פירעון השיק).

לבירור מידע ובדיקת סטטוס ​הטיפול בבקשות - ניתן לפנות למוקד המידע והגביה טלפונית או לשלוח דואר אלקטרוני לכתובת tabu@rishonlezion.muni.il​   
בציון הפרטים: מספר הזהות של משלם הארנונה, גוש, חלקה, כתובת הנכס ומספר הנכס. בנוסף, לציין פרטי יצירת קשר להחזרת תשובה​​.​

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתטלפונים נוספיםיצירת קשרtrue

כותרתמנהלטלפוןדואלכתובתשעות מענה טלפונייצירת קשרtrue